Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka MAJEZIK
Etken Madde Kodu SGKF2E-FLURBIPROFEN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE09
ATC Açıklaması Flurbiprofen
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A11238
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 22,36 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 19,97 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 9,31 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E330B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı halinde; mide lavajı ve gerekli olduğu durumlarda serum elektrolit tedavisi yapılır. Flurbiprofenin spesifik bir antidotu yoktur.

Endikasyonlar

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismenorede endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Flurbiprofen, analjezik ve antiinflamatuvar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antiinflamatuvar ajandır. Etkisini, prostaglandin biyosentezinin spesifik olarak siklooksijenaz enzim seviyesinde inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik ağrı mediyatörlerine karşı sensitizasyonunu engelleyerek gösterir. Farmakolojik çalışmalarda flurbiprofen’in tedavi dozlarından sonra oluşan denge düzeyi plazma seviyelerinin altındaki konsantrasyonlarda bile etkili olduğu bildirilmiştir. Flurbiprofen kullanımına bağlı yan etkilerin sıklığı oldukça düşüktür. Çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Hepatik, renal ve hematopoetik sistemler üzerinde yan etkiler bildirilmemiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Flurbiprofen, oral olarak alındığında gastrointestinal sistemden kolayca absorbe edilir ve uygulamadan 4 – 6 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Flurbiprofen, yaklaşık % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve yaklaşık 3 – 4 saatlik bir eliminasyon yarılanma ömrüne sahiptir.

Flurbiprofen SR, flurbiprofen’in kontrollü salımlı formülasyonudur. Kararlı konsantrasyonda 24 saat süresince, ortalama plazma seviyeleri eşdeğer dozdaki konvansiyonel tabletle aynıdır ancak minimum ve maksimum plazma konsantrasyonları arasındaki fark daha azdır. Flurbiprofen SR’ın sürekli kullanımı akümülasyona neden olmaz.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her kapsül, kontrollü salımlı mikropelletler halinde 200 mg flurbiprofen içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Flurbiprofen furosemid gibi diüretiklerin etkisini azaltabilir.

Flurbiprofen’in diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Flurbiprofen ve aspirinin birlikte uygulanması durumunda flurbiprofenin serum konsantrasyonunda yaklaşık % 50 düşüş olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle bu iki ilacın bir arada kullanılması tavsiye edilmez.

Kontraendikasyonlar

Flurbiprofen’e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

Flurbiprofen; aspirin veya diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların astım, ürtiker veya diğer allerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde 1 adet yemekten sonra, akşamları alınır.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Flurbiprofen yaşlılarda iyi tolere edilmesine rağmen, özellikle renal fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlılarda NSAİİ’ların elimine edilmesi normalden daha uzun sürebilir. Bu tür vakalarda Majezik SR (Flurbiprofen) dikkatle kullanılmalıdır, gerektiğinde standart formül kullanılarak dozaj kişiye özel olarak ayarlanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Majezik 100 mg, 15 ve 30 Film Tablet

Saklama Koşulları

250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

16 kapsüllük ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
  • Kronik olarak nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, önemli gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşünülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir.
  • Diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi flurbiprofen de renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan; geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.
  • Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır.
  • Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg’lık dozda alınan flurbiprofen’in kanama süresini uzatmadığı bildirilmiş olmasına rağmen, özellikle anormal kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Gebelik kategorisi B’dir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda flurbiprofen’in teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı flurbiprofen’in hamilelerde kullanılması tavsiye edilmez.

Prostaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle flurbiprofen’in laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımına etkisi

Herhangi bir advers etki bildirilmemiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette, doza bağlı ve geçicidirler:

Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, rinit, vücut ağırlığı değişimleri.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.