Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka MALIASIN
Etken Madde Kodu SGKESW-BARBEKSAKLON Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AA04
ATC Açıklaması Barbeksaklon
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04864
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,54 TL (20 Mart 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,06 TL (20 Mart 2016)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Maliasin entoksikasyonu belirtileri ve alınacak önlemler, barbitürat zehirlenmelerindeki gibidir; İndividüel reaksiyon durumuna, alınan dozun miktar ve zamanına göre, solunum ve dolaşımın desteklenmesi, parenteral sıvı tamamlanması, forse alkalik diürez ve/veya hemodiyaliz önerilir.

Endikasyonlar
  • Grand-mal epilepsiler; özellikle uyanık tipte; tek başına veya petit-mal nöbetlerle birlikte.
  • Myoklonik-astatik petit-mal (akinetik nöbetler, Lennox sendromu).
  • İmpulsif-(myoklonik) petit-mal.
  • Jackson ve diğer fokal-epilepsiler.
  • Piknoleptik petit-mal (absanslar) ve BNS kramplarında grand-mal profilaksisi için.
Farmakodinamik Özellikler

Epilepsi tedavisi için antikonvulsan Belli epilepsi formlarının tedavisinde, nöronal uyarılabilirliği azaltmaları ve serebral kramp nöbetlerinin temelinde yatan sanral sinir sistemindeki patolojik uyarıları bastırmaları nedeniyle, barbituratların ve özellikle fenobarbital’in önemi büyüktür. Ayrıca antikonvulsan olarak geniş etki spektrumları ve düşük toksisiteleri nedeniyle tercih edilirler. Maliasin’in etken maddesi barbeksaklon ise, fenobarbital ile hafif santral-stimulan etkili levopropylhexedrin’in  molekül-bileşiğidir. Barbeksaklon, molekülündeki fenobarbital miktarına tekabül eden dozlarda, fenobarbital’den daha güçlü antikonvulsan etki gösterir ve etki spekturumunu genişletir. Ayrıca bu molekül bileşiğinin içeriğindeki hafif etkili sanral stimulan levopropylhexedrin, fenobarbital’in istenmeyen sedatif etkisini antagonize eder. 

Farmakokinetik Özellikler

Barbeksaklon, gastro-intestinal sistemden çabuk ve kolay emilir; plazma proteinlerine bağlanma oranı yakl. %40’dır; lipid çözünürlülüğü oldukça düşüktür ve karaciğerde kısmen metabolize olur. Yakl.%25’i değişmeden idrardan atılır. Çocuklarda plazma yarı ömrü yakl. 75, yetişkinlerde 100 saattir.

Farmasötik Şekli

Maliasin® 25 mg Draje

Formülü

Bir draje, Maliasin  25 mg, 25 mg barbeksaklon (15 mg fenobarbital’e tekabül eder) içerir. Bileşimindeki boyar maddeler titandioksid sikofarm sarı oranj-laktır.

İlaç Etkileşmeleri

Maliasin tedavisi, aynı zamanda uygulanan diğer bazı ilaçların, örn.:cumarin deriveleri, griseofulvin, oral kontraseptifler, guanetidin’in etkisinin azalmasına neden olabilir. Diğer santral deprese edici ilaç ve antiepileptiklerin, özellikle valproik asidinin Maliasin ile birlikte uygulanmasında sedatif etki artışı gözleniyorsa, doz azaltılmalıdır. Tüm santral etkili ilaçlarla da olduğu gibi Maliasin’le tedavide de alkollü içkilerden kaçınılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Akut alkol-,uyku ilacı-, analzejik- ve psikofarmaka-entoksikasyonları; hepatik porfiriler, ağır böbrek ve  karaciğer fonksiyon bozuklukları; ağır myokard hasarları; tireotoksikoz, feokromositom; dar açılı glokom; rest ürinle birlikte prostat adenomu; taşikardik aritmiler; ağır angina pectoris; ajite psikozlar.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Vak’aya göre gerekli Maliasin dozu, individüel ve kademeli olarak belirlenir. Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, genel olarak günde 100 mg’lık 1 draje ile başlanıp, 2 günlük veya en fazla 1 haftalık aralıklarla günlük doz 100’er mg.arttırılarak, gerekli doz saptanır. Maliasin 25 mg’la dozun daha da yavaş yükseltilmesi mümkün olur.

 

Günlük ortalama dozlar :

Süt çocukları              25 - 50 mg

Küçük çocuklar       50 - 100 mg

Okul çocukları       50 - 300 mg

Yetişkinler             200 - 400 mg

 

Genel olarak önerilen Maliasin dozu, çocuklarda 5-8 mg/kg vücut ağırlığı ve yetişkinlerde 3-5 mg/kg vücut ağırlığıdır. Diğer bir antikonvulsandan Maliasin’e geçiş yavaş yavaş yapılır. Yani bir taraftan değiştirilecek preparatın dozu eksiltilirken, diğer taraftan Maliasin dozu tamamlanır; veya Maliasin önceki medikasyona ek olarak verilip, değiştirilecek preparat dozu bir kaç gün içinde azaltılarak kesilir. Bir ilaçtan diğerine ani geçişlerden sakınılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Maliasin® 100 mg 50 drajelik blister ambalajda

Ruhsat Sahibi

Knoll Almanya İlaç ve Ecza Ticaret Limited Şirketi-İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

5.12.90-154/45

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Maliasin® 25 mg   50 drajelik blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler

Alınan doza ve individüel duyarlılığa bağlı olarak, Maliasin, reaksiyon yetisini (araç ve makina kullananlar için önemli) azaltabilir.


Gebeler ve Emzikliler İçin Uyarılar

Son zamanlarda antikonvulsanların teratojenik bir etkilerinin olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu nedenle gebe hastaların tedavisinde beklenen yarar ile anne ve çocuk için oluşabilecek risk özenle tartılmalıdır. Özellikle gebeliğin 20. ila 40. günleri arasında daha da itinalı davranılması önerilir. Muhtemel bir riski azaltmak için özellikle bu dönemde ilaç kombinasyonlarından sakınılması gereklidir. Diğer taraftan, genel görüşe göre, -tedavinin kesilmesi sonucu ortaya çıkan nöbetlere bağlı embrio hasarları riski yönünden- gebelikte de, prensip olarak antiepileptiklerin verilmesi gerekli görülmektedir. Süt veren annelerde Maliasin uygulaması konusunda bilgiler yeterli değildir. Bu nedenle be-beklerin dikkatle izlenmesi önerilir.

Üretim Yeri

Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.Ş. 34020 Topkapı/İST.

Knoll AG 67008 Ludwigshafen Almanya lisansı ile imal edilmiştir.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Maliasin tedavisinin başlangıcında, bileşimindeki etken maddelere individüel duyarlılık reaksiyonu sonucu bazı hastalarda geçici adaptasyon semptomları, örn, asabiyet ve huzursuzluk (ilaç akşam geç alındığında, uykuya dalma zorluğu) veya yorgunluk görülebilir. Seyrek olarak iştah azalması, kilo kaybı olursa da, bu ancak seyrek vak’alarda uzun sürer ve tedaviyi kesmeyi gerektirmez. Çok seyrek vak’alarda alerjik deri reaksiyonları ve kabızlık bildirilmiştir.

Ender olarak, özellikle aşırı dozlarda çocuklarda halusinoz tipi optik halusinasyonlar oluşabilir; bunlar doz azaltıldığında kaybolurlar. Ataksi, nistagmus, baş dönmesi, kusma gibi nörotoksik semptomlar ortaya çıkarsa doz azaltılmasına gidilmelidir.

Gıda alımının azalmış olduğu durumlarda (örn.: hastalık, iştahsızlık v.b.) Maliasin’e tahammül azalabilir ve doz azaltılması gerekli olabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.