Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka MANNITOL POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKFCH-MANNITOL %20 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BC01
ATC Açıklaması Mannitol
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A10328
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,06 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,03 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E216M
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Fazla miktarda Mannitolün hızla infüzyonu, sakıncalıdır, intrasellüler sıvının ekstrasellüler alana geçmesi , sellüler dehidratasyon, hiponatremi sonucu konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödem   gelişebilir.
 
Oligürisi olan hastalara devamlı Mannitol yüklenmesi, hiperosmolar sendrom sonucu konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir, o nedenle tekrarlayan dozlarda enjeksiyondan uzak durulmalıdır.
 
Doz aşımı semptomları görüldüğü durumlarda, infüzyon hemen kesilmeli,hastanın durumu yeniden değerlendirilmeli ve gerekli tedaviye geçilmelidir.
Endikasyonlar
A.TERAPÖTİK AMAÇLA KULLANIMI:
 
1.    OLİGÜRİK AKUT RENAL BOZUKLUKLARDA;
 
Oligüriye neden olan diürezlerde, akut renal bozukluklarda, şok , travma, yanık olaylarında, transfüzyon reaksiyonlarının neden olduğu kanamalarda ve cerrahi operasyonlardan sonra mannitol çözeltisi kullanılır. Mannitol, kardiyovasküler ameliyatlarda ve aortun genişletilmesi için yapılan ameliyatlarda  kullanılır.
 
Hafif böbrek rahatsızlıklarında, varis, nefrolithotomi veya böbrek arter bozukluklarında kullanılır. Buna rağmen,böbrek iskemisi ve böbrek vasküler damar tıkanıklığı operasyonlarında ilacın geçmesine izin vermediği için kullanılmaz.
 
2.İNTRAKRANİYAL BASINCIN AZALTILMASINDA;
 
Mannitol, serebral ödemin tedavisinde ve büyük kitlelerin oluşturduğu baskıyı azaltmakta çok başarılı sonuçlar verir. Beyindeki baskının azaltılmasında özel bir etki gösterir. Osmotik diürezis görülmesi takiben 12 saat sonra inrakranial basınçta geri dönen bir artış görülebilir.
Mannitol , ayrıca beyin ödemi tedavisinde diyabetik ketoasidozu olan hastalarda veya kandaki glikoz konsantrasyonunun düşmesi sonucu oluşan hipoglisemik komada tedavi edici olarak kullanılır.
 
Spinal dokuda oluşmuş ödemin cerrahi operasyonla tedavisinde kullanılır.
 
3. GÖZİÇİ BASINCININ AZALTILMASINDA;
 
 Göz içi ameliyatlarını kolaylaştırmada,göz içi basıncını geçici olarak düşürmede kullanılır.
 
4. İDRAR ÇIKIŞININ ARTIRILMASINDA;
 
Bu yolla kandaki toksik maddelerin diürez yoluyla atılması sağlanır.
 
B.DİAGNOSTİK AMAÇLA KULLANIMI;
 
Glomerüler filtrasyon hızının ölçülmesinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Mannitol, osmotik bir diüretiktir. Mannitol solüsyonu, ekstrasellüler sıvının osmolaritesini artırmak ve osmotik diürez meydana getirmek amacıyla hazırlanmış, intravenöz uygulamaya yönelik steril ve apirojen bir çözeltidir, hiçbir bakteriyostatik madde içermez. Mannitol solüsyonu, intravenöz olarak verildiğinde eksrasellüler sıvının osmolaritesini artırarak osmotik diürez oluşturur, beyin, serebrosipinal sıvı ve göz dahil, dokulardan suyun plazmaya geçişini artırır. Bu şekilde serebral ödem, intraoküler veya intrakraniyal basınç, serebrosipinal sıvı hacmi ve basıncında azalmaya neden olur. Mannitol, renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon için etkilidir. Renal arter ve glomeruli arasındaki vasküler segmentlerin dilatasyonu sonucu, renal kan akımı artar, renal vasküler rezistans azalır ve ilacın diüretik etkisinden dolayı kan viskozitesi azalır. Mannitol, sodyum atılımını artırır. Mannitolün sebep olduğu diürezden dolayı potasyum, klorür, kalsiyum, fosfor, lityum, magnezyum, üre ve ürik asit atılımı da artar.
Farmakokinetik Özellikler
Mannitol, karaciğerde kolayca glikojene metabolize olur. %10’dan az kısmı tübüler reabsorbsiyonla geri kalanı, glomerüler filtrasyonla süzülür. Yetişkinlerde eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 100 dakikadır. 100 gramlık bir dozun hemen hemen %80’i 3 saat içinde değişmeden idrarla atılır. Mannitolün böbreklerden yüksek oranda atılımı osmotik diüreze yol açar, hastalar bol miktarda düşük konsantrasyonlu idrar çıkarırlar.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100 ml’lik solüsyonda;
Mannitol.............................................................20gr.
Enjeksiyonluk Su k.m.........................................100 mL
Osmolarite...........................................................1100mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Mannitol,lityumun üriner yolla atılımını artırdığı için, lityum tedavisi altındaki hastaların lityuma karşı verecekleri klinik cevabı azaltabilir bu nedenle bu iki madde birlikte kullanılmamalıdır.
 
Laboratuar Testleri ile etkileşimi;
 
Mannitol, elektrolit düzeylerinde yaptığı değişikliklere bağlı olarak laboratuar değerlerini etkileyebilir.
Kandaki inorganik fosfor ve etilen glikol düzeylerini belirlemek için yapılan testleri etkileyebilir,
Kontraendikasyonlar
1. Akut kalp yetmezliği, akciğer ödemi, şiddetli böbrek rahatsızlıklarına bağlı anüri,
2.Ağır akciğer konjestiyonu veya belirgin akciğer ödemi,
3.Kafa ameliyatları dışındaki aktif intrakraniyal kanamalar,
4.Şiddetli dehidratasyon,
5. Anormal metabolik ödemde, ilerlemiş böbrek yetmezliği ve böbreklerin çalışmaması durumlarında,
6.Mannitol tedavisinden sonra gelişen kalp yetmezliği ve akciğer konjestiyonunda,
7.Mannitole hassasiyeti olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Mannitol çözeltisi, İntravenöz yolla uygulanır. Total dozu ve uygulama hızı, sıvı ihtiyacına,atılan idrar miktarına ve hastanın durumuna bağlıdır.
 
Akut Böbrek Yetmezliğinin önlenmesinde(Oligüri):
 
Erişkinlerde Kardiyovasküler ve diğer tip ameliyatlarda başlangıçta verilen %5-10’lık konsantrasyonları takiben %20’lik Mannitol solüsyonu
(50-100gr Mannitol olarak) uygulanır.
 
Oligüri tedavisinde;
 
%15-20’lik solüsyon halinde 100gr Mannitol, 90 dakikadan fazla bir sürede verilir.
 
İntrakraniyal Basıncın ve Beyin hacminin azalması;
 
Sinir sistemi cerrahisinden önce veya sonra beyin hacminin azaltılması için 30-60 dakika boyunca %15-20’lik solüsyon halinde 1.5-2 gr/kg Mannitol infüzyonu uygulanabilir. Mannitol infüzyonundan önce ve sonra,dolaşım ve böbrek rezervi,sıvı ve elektrolit dengesi,vücut ağırlığı ve toplam vücuda giren madde ve vücuttan çıkan idrar miktarı değerlendirilir. Serebrospinal sıvı basıncında azalma, infüzyona başladıktan 15 dakika içinde gözlenmelidir.
 
İntraoküler Basıncın azalması;
 
Maximum etkiyi elde edebilmek için 30 dakika gibi kısa bir periyotta 1,5-2 gr/kg ‘lık doz uygulanabilir.Operasyondan önce kullanılacağı zaman, maksimum etkiyi elde etmek için ameliyattan 1-1.5 saat önce uygulama yapılır.
 
İntoksikasyonlarda diürezin gelişmesi ;
 
Mannitol konsantrasyonu hastanın sıvı gereksinimi ve idrar atılımına bağlı olarak değişir. %20’lik Mannitol solüsyonunun 1ml’si 4 ml idrar çıkışı sağlar. Kaybolan sıvı elektrolitlerin i.v. infüzyonla replasmanı yapılır. Eğer 200gr Mannitolden sonra yarar sağlanmazsa infüzyona devam edilmez.
 
Glomerüler Filtrasyon Hızının(GFD) Ölçümü:
 
%20’lik solüsyonun 100ml’si(20g)180ml sodyum klorür solüsyonu ile seyreltilir. Elde edilen 280 ml %7.2’lik solüsyon 20ml/dakika hızla infüze edilir. Uygun zaman aralığında kateterle idrar toplanır ve atılan mannitol miktarı mg/dakika olarak analiz edilir. Zaman sürecinin başlangıç ve bitiminde kan örneği alınır ve plazmada mannitol konsantrasyonu mg/ml olarak saptanır.
 
Kandaki toksik dozlarda bulunan Barbitürat ve diğer maddelerin  diürez yoluyla atılımını artırmak:
 
40-45 miliekivalen sodyum laktat veya bikarbonat ilave edilmiş  %20 mannitol solüsyonundan 250ml(50g) 30 dakikada damardan verilir. Bundan sonra kandaki barbitürat seviyesi toksik olmayıncaya kadar, saatte 300-500ml’lik idrar çıkışı sağlayacak şekilde  %0.2 sodyum klorür ve %5 Mannitol içeren %5 dekstroz çözeltisinden saatte 300-500ml uygulanarak devam edilir. Her litreye 40-45 miliekivalen sodyum laktat, 20 miliekivalen potasyum klorür ve 1g kalsiyum glikonat eklenmeli, idrar pH’sı sık sık kontrol edilerek yeterli alkalileşme sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir.
 
Pediatrik doz:
 
12 yaşın altındaki çocuklar için kullanılmasıyla ilgili kesin bilgiler yoktur. Kullanılacağı zaman aşağıdaki dozlara dikkat edilmelidir.
 
Oligüri yada anüride test dozu:
 
0.2g/kg veya 6g/m2olarak tek doz halinde 3-5 dakika içinde verilir.
 
Terapötik amaçla;
 
0.2g/kg veya 60g/m2 dozunda verilebilir.
 
Ödem ve ascites tedavisinde:
 
0.2g/kg veya 60g/m2 dozunda %20’lik solüsyon 2-6 saat süreyle verilebilir.
 
Serebral veya oküler ödemi azaltmak için:
 
Aynı doz,%20’lik solüsyonla  30-60 dakika verilmelidir.
 
İntoksikasyon tedavisi için:
 
%5 veya %10’luk Mannitol solüsyonları kullanılmalıdır.
 
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Mannitol çözeltileri kimyasal olarak stabil olmakla birlikte, konsantre çözeltileri çok düşük ısılarda kristalize olabilir. Kristalizasyon oluştuğunda, çözelti hafifçe ısıtılarak ve kuvvetlice çalkalanarak giderilmelidir. Eğer kristaller çözünmezse çözelti kullanılmamalıdır.
 
Bir kısmı kullanılmış olan solüsyonun geri kalanını kullanmayınız.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

PVC TORBA

Saklama Koşulları
Mannitol Solüsyonları 15-25°C arasındaki sıcaklıkta saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500ml ve 1000ml’lik vakumlu cam şişeler
Uyarılar/Önlemler
Mannitol, yeterli idrar akımı sağlayana kadar hastaya verilmemelidir.
Kardiyovasküler sistemin durumu, mannitol uygulamasından önce mutlaka dikkatle incelenmelidir.
Mannitol uygulanımı sırasında ise, böbrek fonksiyonları, idrar akımı, serum sodyum ve potasyum düzeyleri izlenmelidir. İdrar akımında azalma varsa, hastanın klinik durumu yeniden gözden geçirilmeli ve gerekirse mannitol tedavisi durdurulmalıdır. İdrar akımı fazla ise , Mannitol günde 1 litreden fazla uygulanmamalıdır. Mannitol tam kanla birlikte verilmemelidir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
 
Hamilelik Kategorisi C : % 20 Mannitol Solüsyon ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
SIVI VE ELEKTROLİTLERE ETKİLER;
 
Sıvı ve elektrolit düzensizlikleri, mannitol tedavisi sırasında görülen en önemli yan etkilerdir. Özellikle, yüksek dozların hızla verilmesi ya da yetersiz idrar çıkışı; mannitolün birikimine neden olur. Bu nedenle ekstrasellüler sıvının hacimce aşırı genişlemesine sebebiyet verir.
Dolaşımdaki aşırı yüklenme sonucu pulmoner ödem, su intoksikasyonun belirtileri ve kardiyak rezervi düşük hastalarda konjestif kalp yetmezliği oluşabilir. Aşırı hidrasyon, hemodiyaliz veya kuvvetli bir diüretik uygulanmasıyla(örn;Furosemid gibi) düzeltilebilir.
Ayrıca, mannitol ile oluşan diürez sonucunda, elektrolit dengesizlikleriyle , bazı hastalarda asit baz dengesinin bozulması ve solunum depresyonu oluşabilir. Hiponatremi veya hipernatremi ve hiperkalemi veya hipokalemi oluşabilir.
Ekstrasellüler boşluğun içine intrasellüler sıvıdaki serbest sodyumun geçişi serum sodyum konsantrasyonunun seyrelmesine ve hiponatremiye veya önceden var olan hiponatreminin ağırlaşmasına sebep olur. Hiponatremiye eşlik eden titreme ve nöbet sonrası ölüm meydana gelebilir.
Mannitol ile uzun süreli tedaviler sırasında su kaybıyla oluşan sodyum fazlalığı hipernatremi ve hiperosmolalite ile sonuçlanabilir. İdrar ile sodyum çıkışını arttırıcı bir madde olan thiazid bu esnada kullanılabilir.
  
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNE ( SSS ) ETKİLERİ;
 
En az 36 saat içinde her 12 saatte 25 g mannitol alan 3 hastada akut böbrek yetmezliği ile SSS toksite belirtileri meydana gelir.
Özellikle asidozlu hastalara yüksek doz mannitol uygulanması sonucu, ilaç, kan-beyin engelini aşar. Beyin omurilik sıvısının ( CSF ) pH’sının sürekliliğini engelleyebilir. Beyni sistemik asidozun etkilerinden koruyan mekanizmalar ayrılabilir. Mannitol uygulanmış hastalarda organik SSS hastalığı sebebiyle ölüm ve SSS zedelenmesi meydana gelebilir.
 
DİĞER YAN ETKİLER;
 
Mannitol ile tedavi sırasında asidoz, ağız kuruluğu, susama hissi, idrar tutukluğu, baş ağrısı, bulanık görme, ürikozüri, bulantı, kusma, rinit, kol ağrısı, sırt ağrısı, tromboflebit, titreme, baş dönmesi, deri üzerinde şiddetli kaşıntı ve yanma hissinin eşlik ettiği pembemsi kırmızı kabartılar oluşması ile belirgin alerjik durum, hipotansiyon, hipertansiyon, taşikardi, ateş, geçici kas sertliği, nefes alamamaya bağlı göğüs ağrısı oluşabilir.
  
Mannitolün uygulanımı sırasında oluşabilen vaküoller gösteren nefroz düzeltilemeyebilir.
 
İntrakraniyal basınç veya intraoküler basıncın azaltılması için mannitolden yüksek dozlar; IV dozaj ( 400-900 g/günlük ) uygulanan hastalarda böbrek fonksiyonlarının başlangıç tedavisi sayesinde, oluşmuş akut oligoanurik renal bozukluk da düzeltilebilir. Bu mekanizmanın etkileri tam olarak açığa kavuşturulmamıştır.
 
İdrar çıkışı ve glomerular filtrasyon hızında ani düşmeler olabilir fakat mannitol uygulanımı durdurulduktan sonraki birkaç gün içinde normale döner. Mannitolün ekstravazasyonundan kaçınılmalıdır. Deride nekroz veya lokal ödem oluşabilir. Mannitol birçok alerjik reaksiyona ve anaflaksiye neden olabilir. Intraoküler kanama oluşabilir ancak mannitolden kaynaklandığı kesinleşmemiştir.   
İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak hasta yeniden değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
  
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.