Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka MANUPRIN
Etken Madde Kodu SGKFDD-METENAMIN
Ambalaj Miktarı 56
Ambalaj POŞET/AMBALAJ
ATC Kodu J01XX05
ATC Açıklaması Metenamin
NFC Kodu EP
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Ünite Dozlu Tozlar
Kamu Kodu A04867
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,78 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,99 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 7,4 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E371A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyonda kontrendikedir.

Karaciğer Yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyonda kontrendikedir.

Doz Aşımı

Zehirlenme belirtileri göstermemiştir.

Endikasyonlar

Metenamin mandelat; özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile birlikte oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.Tavsiye edildiği gibi kullanıldığında, emniyeti ve formaldehitin nonspesifik bakterisit etkisine karşı direnç gelişmemesi nedeniyle, uzun süreli tedavilerde tercih edilir. Diğer antibakteriyel ajanlara karşı dirençli olan patojenler, asidik idrarda açığa çıkan formaldehitin nonspesifik etkisi nedeniyle Metenamin mandelat tedavisine cevap verebilirler. Sistit ve kalıntı idrarın bulunduğu durumların (prostat, nörojenik mesane) uzun süreli tedavisinde endikedir. Metenamin mandelat; titreme nöbetleri ve ateş gibi sistemik semptomlara neden olan parenkimal akut enfeksiyonlarda; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz. Sağladığı bakterisid vasat sayesinde yatalak hastalardaki sonda değişme süresini de uzatmaktadır.

Farmakodinamik Özellikler

Bir tersiyeramin tuzu olan metenamin mandelat, mandelik asitin metenamin ile olan kimyasal kombinasyonudur. Gastrointestinal sistemden kolaylıkla emilir ancak böbreklerden süzülüp idrarda konsantre duruma gelinceye kadar inaktif olarak kalır.Metenamin mandelat; pH 5.5 veya daha düşük seviyelerde maksimum antibakteriyel etkinliğe sahiptir ve bu antibakteriyel etkisini asidik idrarda açığa çıkan formaldehit ile gösterir. Mandelik asit; glomerüler filtrasyon ve tübüler boşaltım ile atılır.Asidik idrar içinde bulunan metenamin bileşiği olan amonyağa ve bir bakteriyel ajan olan formaldehite hidrolize olur.Mandelik asit ve formaldehit, nonspesifik bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu için; hem gram-pozitif hem de gram-negatif organizmalara karşı eşit etkinlikte antibakteriyel etki söz konusudur.Metenamin Mandelat’ın; Proteus vulgaris’in sebep olduğu bazı enfeksiyonlarda, Pseudomonas aeruginosa’nın üre açığa çıkaran türlerinde etkili olmadığına ilişkin kayıtlar mevcuttur.Üre açığa çıkaran türler, idrar pH’ını yükselttiği için ilave bir asidifikasyona gereksinim duyulur.

Farmakokinetik Özellikler

Metenamin mandelat, fizyolojik pH'da formaldehit açığa çıkarmadığı için vücut sıvılarında antibakteriyel aktivite göstermez. Alındıktan yarım saat sonra antibakteriyel etkisini gösterir ve bu etki 6 saat boyunca devam eder.Alınan dozun % 90'ı 24 saat içinde idrardan atılır.Mandelik asit idrarı asitlendirmeye yardım ettiği gibi, zayıf bir bakteriyostatik etkiye de sahiptir.Üriner formaldehit konsantrasyonu 10 - 25 µg/ml olduğunda bakteriyostatik etki, 28 µg/ml olduğunda da bakterisid etki görülür.
 
Yarılanma Ömrü: 4.3 saattir.

Farmasötik Şekli

GRANÜLE

Formülü

Bir saşede; Metenamin mandelat 0.5 g içerir.
 
( Yardımcı maddeler: Tartrazin , Sakaroz , Sakarin sodyum , Portakal esansı)

İlaç Etkileşmeleri

Metenamin mandelatın formaldehite olan aktivasyonunu inhibe edebilecekleri için; kalsiyum ve/veya potasyum içeren antasitler, karbonik anhidraz inhibitörleri, potasyum sitrat, sodyum bikarbonat gibi idrarı alkali yapıcı ilaçların ve asetazolamid veya tiazid diüretiklerinin metenamin mandelat ile birlikte kullanılması önerilmez. Sülfonamid ve metabolitlerinin çözünürlüklerinin az olduğu asidik idrarda etkili olmasından dolayı; metenamin mandelatın sülfonamidlerle birlikte kullanımı kristalüri riskini arttırabilir. Formaldehit ve sülfametazol; asidik idrarda çözünmeyen bir çökelti meydana getirir. Bu yüzden metenamin mandelat ve sülfametazol birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Metenamin mandelat; amonyağın gastrointestinal sistemde serbest hale geçmesi nedeniyle karaciğer yetmezliği olan hastalarda ve mandelat kristalürisi nedeniyle de böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. Ciddi dehidratasyonda, metabolik asidozda ve idrardaki ürat kristalleri nedeniyle gut hastalarında kontrendikedir.Daha önce aşırı duyarlılık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ; Günlük dozlar, yemeklerden sonra ve yatmadan önce olmak üzere, 4 defa yarım bardak suda tamamen eritilerek içilmek suretiyle alınır :
 
Yetişkinler                                     : Günde 4 defa 2'şer saşe (4 g)
 
6 - 12 yaş arası çocuklar                 : Günde 4 defa 1'er saşe (2 g)
 
6 yaşın altındaki çocuklar                 : 4'e bölünmüş olarak günlük 50 mg/kg      dozda verilir.
 
 
Antibakteriyel aktivite için idrarın asit olması gereklidir.(pH 5.5 veya daha az).Alkali yapan yiyeceklerden sakınmalı; gerekli olduğu durumlarda C vitamini gibi idrarı asit yapan ilaçlar alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

Rutubetsiz yerde 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Hekime danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

56 saşelik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Uzun süreli uygulamalarda veya yüksek doz kullanımlarında (3-4 hafta boyunca günde 8 g), büyük miktarlardaki aktif formaldehit kısmı; başta mesane olmak üzere üriner kanal enflamasyonu ve iritasyonu, ağrılı ve sık idrara çıkma, hematüri ve proteinüri yapabilir. Formaldehitin bu etkisi, sodyum bikarbonat gibi alkali özellikte ilaçlar veya bol miktarda su verilmesiile azaltılabilir.
Bileşiminde boyar madde olarak bulunan tartrazin nedeniyle duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.Proteus ve pseudomonas gibi üre açığa çıkaran organizmaların meydanagetirdiği enfeksiyonlarda idrarın asit pH'da olup olmadığı dikkatli olarakkontrol edilmelidir.İdrar pH’sını yükseltebilen ilaç ve yiyecekler(Turunçgiller, süt ve süt mamülleri, vb.) yasaklanmalı, askorbik asit gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilmelidir.İdrar asidifikasyonunun kontrendike olduğu durumlarda ilacın kullanılması önerilmez.
 
İdrar katekolaminleri ve 17-hidroksikortikosteroid, vanilmandelik asit seviyelerinin, diagnostik test sonuçlarını yanlışlıkla arttırabilir.
 
İdrardaki östriol ve 5-hidroksi indolasetikasit seviyesini düşük gösterebilir.
 
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bir etkisi yoktur.
 
HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
 
Hamilelik Kategorisi: C Kategorisi
 
Metenamin plasentaya geçer. İnsanlar veya hayvanlar üzerinde yeterli ve kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak; metenamin mandelatın gebe kadınlar üzerindeki uygulamaları ile ilgili yayınlar, gebelik boyunca, fötal anormallik riskinde kullanımdan kaynaklanan bir artış göstermemektedir. Eğer hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın fötus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.
 
Emzirme Dönemi:
Metenamin mandelat, anne sütüne geçer. Ancak; insan ve hayvanlarda meydana gelen problemler kaydedilmemiştir. Hekim tarafından, emziren annelerde ilacın yarar/risk ilişkisi değerlendirilerek kullanımına karar verilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Metenamin mandelat genellikle iyi tolere edilir ancak; bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklara neden olabilir. Deri döküntüleri ve diğer hipersensitivite reaksiyonları görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.