Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka MAXALT
Etken Madde Kodu SGKFNB-RIZATRIPTAN BENZOAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02CC04
ATC Açıklaması Rizatriptan
NFC Kodu AB
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Ağızda Dağılan Tabletler
Kamu Kodu A12039
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 61,22 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 61,22 TL (7 Nisan 2019)
Kurumun Ödediği 27,89 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E560A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Saşe içerisinde 3 veya 6 rapidisc tablet bulunan blister alüminyum / PVC / PVDC ambalajlarda.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Migren veya MAXALT tedavisi bazı hastalarda uyuklamaya neden olabilir. MAXALT alan bazı hastalarda sersemlikte bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar, migren atakları sırasında ya da MAXALT uygulandıktan sonra karmaşık işlevleri yerine getirmedeki yeterliliklerini değerlendirmelidirler.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

MAXALT’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayInIz:

 

Eğer:

 • Rizatriptan benzoat veya MAXALT'ın içeriğindeki diğer herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Orta şiddette veya şiddetli yüksek tansiyon probleminiz veya hafif ancak ilaç tedavisi ile kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon probleminiz varsa,
 • Kalp krizi veya göğüs ağrısı dahil, kalp probleminiz varsa veya daha önceden olduysa veya daha önceden kalp hastalığıyla ilişkili belirtileriniz olduysa,
 • Ciddi böbrek veya ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • İnme (serebrovasküler kaza CVA) veya hafif bir inme (geçici iskemik kriz TIA) atlattıysanız,
 • Atardamarlarınızda tıkanma probleminiz varsa (periferal vasküler hastalık),
 • Şu ilaçları kullanıyorsanız; monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri denilen moklobemid, fenelzin, tranilsipromin veya pargilin (depresyon ilacı), linezolid (antibiyotik), veya MAO inhibitörü ilaçlar ile tedaviyi bırakalı 2 haftadan az bir süre olmuşsa,
 • Şu anda migreninizin tedavisi için ergotamin tipi ilaçlar (ergotamin veya dihidroergotamin gibi) veya metiserjit gibi ilaçları kullanıyorsanız,
 • Migreninizin tedavisi için bu ilaçla aynı ilaç sınıfına giren başka bir ilaç (örneğin: sumatriptan, naratriptan veya zolmitriptan) kullanıyorsanız.
 • Bazı tür migren vakalarında (hemiplejik, baziller ve oftalmoplejik).  

MAXALT’ı aşağıdaki durumlarda dİkkatli kullanInIz:

 

Eğer:

 • Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet gibi risk faktörlerine sahipseniz, sigara veya nikotin destek ürünleri kullanıyorsanız, ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa, erkek ve 40 yaşın üstündeyseniz veya kadın ve menopoz sonrası dönemdeyseniz,
 • Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa,
 • Kalp atışlarınız ile ilgili dal bloku denilen belirli bir probleminiz varsa,
 • Herhangi bir alerjiniz varsa veya daha önceden olduysa,
 • Baş ağrınızın yanında bitkinlik hissi, yürüme zorluğu, koordinasyon yetersizliği veya kol ve bacaklarınızda zayıflık hissiniz varsa,
 • Sarı kantaron bitkisi (St. John's wort) içeren bitkisel ürünlerden kullanıyorsanız,
 • Yüzünüzde, dudaklarınızda ve dilinizde/boğazınızda şişme, soluk alıp vermenizde ve/veya yutkunmanızda güçlük oluşması (anjiyoödem) gibi alerjik belirtileriniz varsa,
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) denilen ilaçlar (sertralin, essitalopram oksalat ve fluoksetin gibi) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) denilen ilaçlar (venlafaksin, duloksetin) gibi depresyon ilaçları kullanıyorsanız,
 • Kısa süreli olarak göğsünüzde ağrı ve sıkışma belirtileri hissettiyseniz.  

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

Eğer MAXALT'ı çok sık kullanırsanız bunun sonucu olarak kronik baş ağrısı oluşabilir. Böyle bir durumda hemen MAXALT kullanmayı bırakmalı ve doktorunuza başvurmalısınız.

 

Doktorunuza belirtileriniz hakkında bilgi veriniz. Doktorunuz migreniniz olup olmadığına karar verecektir. MAXALT'ı sadece migren krizlerinde kullanmalısınız. MAXALT'ı diğer baş ağrısı türlerinin tedavisinde kullanmamalısınız, bu baş ağrısı türleri daha ciddi diğer problemlerle ilişkili olabilir.

 

MAXALT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Eğer yemeklerden sonra MAXALT kullanırsanız etkisini daha geç gösterebilir. Aç karnına almanız daha iyi olsa da, ilacı tok karnına da alabilirsiniz.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

MAXALT hamile kadınlar tarafından alındığında doğmamış bebeğe zararı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Tedaviden sonra 24 saat içerisinde bebeğinizi emzirmemelisiniz.

 

Araç ve makine kullanımı

MAXALT aldığınız zaman uyku veya sersemlik hali olabilir. Bu etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

 

MAXALT ’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir tablet 3.75 mg aspartam içerir. Aspartam ise fenilalanin içerir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

Aşağıdaki durumlarda MAXALT'ı kullanmayınız:

 • Şu anda sumatriptan, naratriptan veya zolmitriptan gibi triptanlar da denilen 5-HT1B/1D agonisti türü ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri denilen moklobemid, fenelzin, tranilsipromin, linezolid, pargilin gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya MAO inhibitörü ilaçlar ile tedaviyi bırakalı 2 haftadan az bir süre olmuşsa,
 • Migreninizin tedavisi için ergotamin, dihidro-ergotamin gibi ergotamin tipi ilaçlar kullanıyorsanız
 • Migren krizinizi önlemek için metiserjid kullanıyorsanız

Yukarıda adı geçen ilaçlar MAXALT ile birlikte kullanıldığında yan etki oluşma riski artabilir.

 

Ergotamin tipi ilaçlar, örneğin ergotamin, dihidro-ergotamin veya metiserjid gibi ilaçları almak için MAXALT kullandıktan sonra aradan en az 6 saat geçmesini bekleyiniz.

Ergotamin türü bir ilaç kullandıktan sonra MAXALT kullanmak için en az 24 saat bekleyiniz.

 

Doktorunuzdan MAXALT kullanımının riskleri ve talimatları konusunda bilgi isteyiniz.

 • Eğer propranolol kullanıyorsanız (bkz. bölüm 3)
 • SSRI ilaçlar (sertralin, essitalopram oksalat ve fluoksetin gibi) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) ilaçlar (venlafaksin, duloksetin) gibi depresyon ilaçları kullanıyorsanız,

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi MAXALT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.   

 

Aşağıdakilerden biri olursa MAXALTalmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

Seyrek:

 

 • Bayılma (senkop), serotonin sendromu denilen koma gibi yan etkilere neden olabilen sendrom, kan basıncınızın sabit olmaması, vücut ısınızın çok yükselmesi, kas iletişiminizde eksiklik, heyacanlılık ve halüsinasyon.
 • Bazı alerjik reaksiyonlar; yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme ve dolayısıyla yutkunma/nefes almada güçlük (anjiyoödem), döküntü, şiddetli deri dökülmesi ve ateşin buna eşlik etmesi (toksik epidermal nekroliz)
 • Kalp krizi, kalbin kan damarlarında kasılma (spazm), inme. Bunlar genellikle kan damarları ve kalp hastalığı risk faktörleri taşıyan hastalarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara içme, nikotin destek tedavisi, ailesinde kalp krizi ve inme geçmişi olan kişiler, 40 yaşından büyük erkekler ve menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, kalp atımında belirli bir problemi olan (dal bloğu) hastalar

Sıklığı bilinmeyen:

 

 • Nöbet (konvülziyon)
 • Kol ve bacaklardaki kan damarlarında kasılma, soğukluk , el ve ayaklarda hissizlik

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin MAXALT'a karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

Yaygın:

 

 • Derinin duyarlılığında azalma (hipoestezi), zihinsel keskinlikte azalma, titreme
 • Hızlı veya düzensiz kalp atımı (palpitasyon), çok hızlı kalp atımı (taşikardi)
 • Ateşli kızarıklık, terleme
 • Boğaz rahatsızlığı, güç solunum (dispne)

Yaygın olmayan:

 

 • Yürürken dengesizlik (ataksi), baş dönmesi (vertigo), görme bulanıklığı
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Kaşıntı ve ciltte topaklaşmış döküntü (kurdeşen)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 

Yaygın:

 

 • Karıncalanma (parestezi), baş ağrısı
 • Yüzde kısa süreli kızarıklık
 • Hasta hissetme (bulantı), ağız kuruluğu, kusma, ishal
 • Vücudun bazı kısımlarında ağırlık hissetme
 • Göğüs veya karın bölgenizde ağrı
 • Sersemlik, uykululuk hali, yorgunluk

Yaygın olmayan:

 

 • Zihin karışıklığı, uykusuzluk, sinirlilik
 • Susuzluk hissi, hazımsızlık (dispepsi)
 • Boyun ağrısı, vücudun bazı kısımlarında sıkılık hissetme, katılık, kas zayıflığı

Seyrek:

 

 • Ağızda kötü tat
 • Yüz ağrısı, hırıltı

Bunlar MAXALT’ın hafif yan etkileridir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.  

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 

MAXALT migren krizinin tedavisinde kullanılır. Migren türü baş ağrınız başlar başlamaz MAXALT'ı alınız. Yaklaşan bir krizi önlemek amacıyla kullanmayınız.

 

MAXALT'ı her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen dozu 10 mg'dır.

 

Eğer 24 saat içerisinde migreniniz tekrarlarsa

Bazı hastalarda migren belirtileri 24 saat içerisinde tekrar ortaya çıkabilir. Eğer migreniniz tekrarlıyorsa bir doz daha MAXALT alabilirsiniz. Her zaman iki doz arasında en az iki saat geçmiş olmasını bekleyin.

 

Eğer 2 saat geçtikten sonra hala migren ağrınız varsa

Eğer aldığınız ilk MAXALT dozu kriz sırasında bir yanıt oluşturmuyorsa, aynı krizin tedavisi için ikinci bir doz MAXALT almamalısınız. Ancak bir sonraki krizde MAXALT tedavisine yanıt almanız hala olasıdır.

 

24 saatlik zaman dilimi içerisinde 2 dozdan fazla MAXALT kullanmayın, (örneğin 24 saat içinde 2 adet 10 mg dozdan fazla almayın). İki doz arasında en az 2 saat beklemelisiniz.

Eğer durumunuz kötüleşirse lütfen doktorunuza başvurunuz.

 

Uygulama yolu ve metodu:  

 • MAXALT'ın ambalajını kuru ellerle açınız.
 • MAXALT'ı dilinizin üstüne yerleştiriniz, burada eriyerek tükrükle yutulacaktır.
 • Tabletinizi su olmadığı zamanlarda veya sıvı ile birlikte tablet yutmanın meydana getirdiği bulantı ve kusma hissini engellemek için kullanabilirsiniz.
 • MAXALT'ı bir sıvı ile almanız gerekmez. 

Değişik yaş grupları:

 

Çocuklarda kullanım:

MAXALT'ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim bulunmadığından MAXALT çocuklara verilmemelidir.

                                    

Yaşlılarda kullanım:

65 yaşın üstündeki hastalarda MAXALT kullanımının güvenliliği ve etkisi ile ilgili tam bir çalışma mevcut değildir.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek yetmezliği:

Böbrek rahatsızlığınız varsa günde 5 mg MAXALT dozu kullanmalısınız. Şiddetli böbrek hastalığınız varsa MAXALT kullanmamalısınız.

 

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer rahatsızlığınız varsa günde 5 mg MAXALT dozu kullanmalısınız. Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa MAXALT kullanmamalısınız.

 

Diğer:

Eğer halihazırda propranolol ilacı kullanıyorsanız günde 5 mg MAXALT dozu kullanmalısınız. Propranolol alımı ile 24 saatlik periyotta maksimum 2 doza kadar MAXALT kullanımı arasında en az 2 saat beklemelisiniz.

 

Eğer MAXALT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAXALT kullandıysanız:

MAXALT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

Eğer ürünü kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız sersemlik, rehavet çökmesi, kusma, bayılma ve kalp ritminde yavaşlama gibi belirtiler görülebilir.

 

MAXALT’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

MAXALT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece MAXALT kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

MAXALT seçici serotonin 5-HT1B/1D reseptör agonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

 

MAXALT ağızda eriyen tablet 10 mg rizatriptan içermektedir. MAXALT bir tarafında modifiye kare çentik bulunan yuvarlak beyaz ila beyazımtrak renkte, nane aromalı tabletlerdir.

 

MAXALT, saşe içerisinde 3 veya 6 tabletlik blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

 

MAXALT size migren krizinizin baş ağrısı safhasını tedavi etmek için doktorunuz tarafından reçetelenmiştir. Migren krizindeki baş ağrısının nedeni beyninizi çevreleyen kan damarlarında oluşan genişlemedir. MAXALT kan damarlarınızdaki genişlemeyi azaltarak tedavi edici etkisini gösterir.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
MAXALT’I ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
15-30°C arasındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.
Alüminyum saşeleri her zaman kutusunda saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra MAXALT’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz MAXALT'ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

MAXALT® 10 mg rapidisc tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Ergotamin, (metiserjid dahil) ergot türevleri, diğer 5-HT1B/1D reseptör agonistleri:

Rizatriptan ve ergotamin, ergot türevleri (metiserjid dahil) veya diğer 5-HT1B/1D reseptör agonistleri (örneğin sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan) ile birlikte kullanımında aditif bir etkiye bağlı olarak koroner arter vazokonstriksiyonu ve hipertansif etki riski artar. Bu kombinasyon kontrendikedir

 

Monoamin oksidaz inhibitörleri:

Rizatriptan prensip olarak monoamin oksidaz 'A' alt tip (MAO-A) yoluyla metabolize olur. Seçici geri dönüşümlü MAO-A inhibitörleri ile birlikte uygulanmasında rizatriptan ve aktif metaboliti olan N-monodesmetilin plazma konsantrasyonları artar. Seçici olmayan geri dönüşümlü (örneğin: linezolid) ve geri dönüşümlü olmayan MAO inhibitörleri ile benzer veya daha büyük etki beklenmektedir.  Koroner arter vazokonstriksiyonu ve hipertansiyon nöbeti riskine bağlı olarak MAXALT'ın MAO inhibitörleri alan hastalarda birlikte uygulanması kontrendikedir

 

Beta-blokörler:

Propronalol ile birlikte uygulandığında rizatriptanın plazma konsantrasyonları artabilir. Hem rizatriptan hem propranololün metabolizmasında MAO-A rol oynadığından bu artış büyük ihtimalle her iki ilacın ilk geçiş metabolik etkileşimi sonucu oluşmaktadır. Bu etkileşim EAA ve Cmaks'da % 70-80 civarında ortalama artışa yol açar. Propranolol alan hastalarda MAXALT dozu 5 mg olarak kullanılmalıdır.

 

Bir ilaç etkileşim çalışmasında nadolol ve metoprolol, rizatriptanın plazma konsantrasyonunu değiştirmemiştir.

 

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) ve serotonin sendromu:

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) ve triptanların kullanımını takiben hastalarda serotonin sendromu (mental durum değişikliği, otonomik instabilite ve nöromusküler anormallikler dahil) ile uyuşan semptomlar rapor edilmiştir.

 

İn vitro çalışmalar, rizatriptanın sitokrom P450 2D6 (CYP 2D6)'yı inhibe ettiğini göstermiştir. Klinik etkileşimle ilgili bilgi mevcut değildir. CYP 2D6 substratlarını kullanan hastalara rizatriptan uygulandığında klinik etkileşim oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Rizatriptan 40 mg (tek bir seferlik tablet dozu olarak veya 2 saatlik aralıkla 2 doz olarak uygulanan) yaklaşık 300 hasta tarafından iyi tolere edilmiş, en sık görülen ilaçla ilişkili yan etkiler sersemlik ve uykululuk hali olmuştur.

 

12 hastanın rizatriptan aldığı (dört saat içerisinde verilen) total kümülatif doz 80 mg olduğu bir klinik çalışmada iki hastada senkop ve/veya bradikardi gözlenmiştir. 29 yaşında bir kadın hastada (iki saat aralıkla uygulanan) toplam 80 mg rizatriptan dozundan üç saat sonra kusma, bradikardi ve sersemlik gelişmiştir. Atropine yanıt olarak 3. derecede AV bloğu, diğer semptomların başlangıcından bir saat sonra gözlemlenmiştir. İkinci hasta 25 yaşında bir erkek olup damariçi kan alımından hemen sonra geçici sersemlik, senkop, inkontinens ve 5 saniyelik sistolik duraklama (ECG monitöründe) gözlenmiştir. Damariçi kan alımı, hasta (yaklaşık 4 saat aralıkta) toplam 80 mg rizatriptan dozu aldıktan iki saat sonra yapılmıştır.

 

Ek olarak rizatriptanın farmakolojik verilerine dayanarak doz aşımı halinde hipertansiyon veya daha ciddi kardiyovasküler semptomlar görülebilir.

 

MAXALT ile doz aşımından şüphelenilen hastalarda gastrointestinal dekontaminasyon (örneğin: aktif kömürü takiben gastrik lavaj) uygulanması düşünülmelidir. Klinik semptomların görülmesi devam etmese bile elektrokardiyografik izleme en az 12 saat devam ettirilmelidir.

 

Hemo veya peritonal diyalizin rizatriptanın serum konsantrasyonlarına olan etkisi bilinmemektedir.

Etkin Maddeler

Her bir rapidisc tablette 10 mg rizatriptan bulunur.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup:  Seçici serotonin (5HT1B/1D) agonisti

ATC Kodu: N02C C04

 

Etki mekanizması:

Rizatriptan insan 5HT1B ve 5HT1D reseptörlerine yüksek afinite göstererek seçici olarak

bağlanır. 5HT2, 5HT3, adrenerjik alfa1, alfa2 veya beta; D1, D2, dopaminerjik, histaminik H1, muskarinik veya benzodiazepin reseptörleri üzerinde farmakolojik aktivitesi çok az vardır veya hiç yoktur.

 

Rizatriptanın migren türü baş ağrısını tedavideki terapötik aktivitesi, bir atak sırasında genişlediği düşünülen ekstraserebral intrakranial kan damarları üzerinde ve onları inerve eden trigeminal duyu sinirleri üzerinde rizatriptanın 5HT1B ve 5HT1D reseptörlerine sağladığı agonist etki ile ilişkilendirilebilir. 5 HT1B ve 5 HT1D reseptörlerinin aktivasyonu, duyarlı dokularda inflamasyonun azalması ve santral trigeminal ağrı sinyal iletimini azalma ile sonuçlanan ağrıya neden olan intrakranial kan damarlarında konstriksiyon ve nöropeptid salıverilmesinin inhibisyonuna neden olur.

 

Farmakodinamik etkiler:

MAXALT'ın migren ataklarının akut tedavisindeki etkililiği, MAXALT tabletler ile benzer dizayn edilmiş iki çok merkezli, randomize, plasebo kontrollü çalışmada araştırılmıştır.  Bir çalışmada (n=311) verilen dozdan 2 saat sonra MAXALT ile tedavi yapılan hastalarda iyileşme oranları rizatriptan 5 ve 10 mg için yaklaşık % 66 iken plasebo grubunda % 47 olarak bulunmuştur. Daha büyük bir çalışma grubunda (n=547) verilen dozdan 2 saat sonra MAXALT ile tedavi yapılan hastalarda iyileşme oranları rizatriptan 5 mg'da % 59 ve 10 mg için % 74 iken plasebo grubunda %28 olarak bulunmuştur. MAXALT aynı zamanda migren nöbetleri ile birlikte görülen hareketsizlik, bulantı, fotofobi, fonofobi de iyileşme meydana getirmiştir. 10 mg doz ile yapılan iki klinik çalışmadan birisinde doz verilmesini takiben 30 dakika gibi kısa bir sürede ağrının iyileştiği belirgin bir şekilde görülmüştür.

 

Oral tabletle yapılan çalışmalara dayanılarak rizatriptan, adet başlangıcından 3 gün önce veya sonra görülen  menstrual migrenin tedavisinde etkili bulunmuştur.

 

MAXALT migren hastalarının migren atağını, sıvı yutmak zorunda kalmadan tedavi edilebilmelerini sağlar. Bu da örneğin sıvı olmadığı durumlarda ilacın daha erken alınabilmesini sağlar ve sıvı yutulması ile gastrointestinal semptomların kötüleşmesinin önüne geçilmiş olur.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:

Rizatriptan oral uygulanmasını takiben hızlıca ve tamamen absorbe olur. Ortalama oral biyoyararlanım yaklaşık % 40-45 ve ortalama plazma pik konsantrasyonu (Cmaks)'a yaklaşık 1.6-2.5 saatte (Tmaks) erişilir. Rizatriptan rapidisc tabletin uygulanmasını takiben maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi, tablete göre 30-60 dakika daha geçtir.

 

Yiyeceklerin etkisi: Rapidisc tabletlerin emilimine yiyeceklerin etkisi ile ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır. Rizatriptan tabletler için tok durumda verildiklerinde Tmaks 1 saat gecikmiştir. Rapidisc tabletler yemeklerden sonra uygulandığında rizatriptanın emiliminde daha fazla gecikme meydana gelebilir.

 

Dağılım:
Rizatriptan plazma proteinlerine minimum olarak bağlanır (%14). Dağılım hacmi erkek hastalarda yaklaşık 140 litre ve kadın hastalarda 110 litredir.

 

Biyotransformasyon:

Rizatriptanın primer metabolizma yolu monoamin oksidaz A tarafından oksidatif deaminasyon yolu ile farmakolojik olarak aktif olmayan indol asetik asit metabolitine dönüşmesidir. 5-HT1B/1D reseptörleri üzerinden ana bileşiğe aktivite bakımından benzer olan N-monodesmetil-rizatriptan minör derecede oluşur, fakat rizatriptanın farmakodinamik aktivitesi ile belirgin bir şekilde ilişkilendirilemez. N-monodesmetil-rizatriptanın plazma konsantrasyonları anabileşiğin yaklaşık %14'ü olup, benzer oranda elimine olur. Diğer minör metabolitler N-oksit, 6-hidroksi bileşiği, 6-hidroksi metabolitinin sülfat konjügatıdır. Bu minör metabolitlerin hiçbiri farmakolojik olarak aktif değildir. 14C-işaretli rizatriptanın oral uygulanmasını takiben sirkülasyondaki plazma radyoaktivitesi yaklaşık %17 olarak hesaplanır.

 

Eliminasyon:

İntravenöz uygulamayı takiben EAA erkeklerde orantısal olarak artarken kadınlarda yaklaşık olarak 10-60 g/kg doz oranında artış kaydeder. Oral uygulamayı takiben EAA yaklaşık olarak 2.5-10 mg doz oranında artış kaydeder. Rizatriptanın erkeklerde ve kadınlarda plazma yarılanma ömrü yaklaşık 2-3 saattir. Rizatriptanın plazma klerensi erkeklerde yaklaşık 1000-1500 ml/dk ve kadınlarda 900-1100 ml/dk ve bunun yaklaşık % 20-30'u renal klerenstir. 14-C işaretli rizatriptanın oral uygulamasını takiben radyoaktivitenin yaklaşık % 80'i idrarla atılırken verilen dozun yaklaşık % 10'u feçesle atılır. Bu da metabolitlerin primer olarak böbrekler yoluyla atıldığını göstermektedir.

 

İlk geçiş metabolizmasıyla uyumlu olarak idrarla atılan oral dozun yaklaşık % 14'ü rizatriptan olarak değişmeden atılır ve % 51'i indol asetik asit metaboliti olarak atılır. İdrarda % 1'den fazla aktif N-monodesmetil metaboliti bulunmaz.

 

Eğer rizatriptan maksimum doz rejimine göre uygulanırsa günden güne plazmada ilaç akümülasyonu meydana gelmez.

 

Hastalardaki karakteristik özellikler

 

Cinsiyet:

Rizatriptanın EAA 'sı (10 mg oral) kadınlarla karşılaştırıldığında ekeklerde % 25 daha düşüktür, Cmaks % 11 daha düşük iken Tmaks yaklaşık olarak aynı zamanda gözlemlenir. Bu belirgin farmakokinetik farklılıklar klinik olarak anlamlı değildir.

 

Yaş:

Tablet uygulanmasını takiben yaşlı hastalarda gözlemlenen rizatriptanın plazma konsantrasyonu (yaklaşık 65 ile 77 yaş arasında), genç erişkinlerde gözlemlenenler ile benzer bulundu.

 

Karaciğer yetmezliği (Child Pugh Skoru 5-6):

Karaciğerde hafif alkolik siroz olan hastalara oral olarak tablet uygulanmasını takiben rizatriptanın plazma konsantrasyonları genç erkek ve kadın hastalarda birbirine benzer olarak bulunmuştur. Orta derecede karaciğer yetmezliği görülen hastalarda (Child Pugh Skoru 7) EAA (% 50) ve Cmaks(%25)'da belirgin bir azalma gözlenir. Child Pugh Skoru >7 (şiddetli karaciğer yetmezliği olan) hastalarda farmakokinetik çalışma yapılmamıştır.

 

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi 10-60 ml/dk/1.73 m2) rizatriptan tablet uygulamasından sonra EAA değeri sağlıklı kişilerinkinden belirgin olarak farklı değildi. Hemodiyaliz hastalarında (kreatinin klerensi <10 ml/dk/1.73 m2) rizatriptan EAA'sı böbrek fonksiyonları normal olanlara göre % 44 daha büyüktü. Böbrek yetmezliğinin bütün derecelerinde rizatriptan uygulanan hastaların maksimum plazma konsantrasyonu sağlıklı kişilerle benzer bulunmuştur.

Farmasötik Form

Rapidisc tablet MAXALT 10 mg rapidisc tablet, bir tarafında modifiye kare çentik bulunan yuvarlak beyaz ila beyazımtrak renkte, nane aromalı tabletlerdir.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C.

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonel/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

 

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda rizatriptan kullanılmasıyla ilgili kontrollü yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Gebelik döneminde ancak potansiyel yararı fetüs üzerindeki potansiyel riskten üstünse kullanılmalıdır. Bazı hayvan çalışmalarına göre, uygulama yavrularda ağırlık kazanımında azalma, gelişim toksisitesi ve mortalitede artış ile ilişkilendirilmiştir. Teratojenik etki gözlemlenmemiştir.

 

Hayvanlarda yapılan çalışmalar her zaman insanlardan alınacak yanıtı öngöremediğinden MAXALT ancak kesinlikle ihtiyaç duyulduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır.

 

Laktasyon dönemi

Sıçanlarda yapılan çalışmalarda rizatriptanın yüksek miktarlarda süte geçtiği bildirilmiştir. Anne sıçanlar insanlardaki maksimum seviyeden çok daha fazla sistemik maruz kalıma uğradığında, sütten kesilme öncesinde yavruların vücut ağırlığında çok hafif azalma gözlenir. İnsanlarda bu konuda bilgi mevcut değildir.

 

Bu nedenle emziren annelere MAXALT uygulanması gerektiğinde özel bir dikkat gösterilmeli, ancak kesinlikle ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır. Tedavinin bitiminden sonra 24 saat boyunca bebekler emzirilmeyerek ilaca maruz kalım engellenmelidir.

 

Üreme yeteneği / Fertilite                 

Üreme yeteneği üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 22.03.2001

İstenmeyen Etkiler

Bir yıllık kontrollü klinik çalışmalarda MAXALT yaklaşık 3600 hasta üzerinde değerlendirilmiştir. Klinik çalışmalarda yapılan değerlendirmelerde en yaygın görülen yan etkiler sersemlik, uyku hali ve halsizlik/bitkinliktir.

 

Klinik çalışmalarda ve/veya pazarlama sonrası deneyimlerde elde edilmiş veriler aşağıdadır:

 

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); Seyrek(≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Sıklığı bilinmeyen: Aşırıduyarlılık reaksiyonu, anafilaktik/anafilaktoit reaksiyon

 

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın olmayan: Dezoryantasyon, uykusuzluk, sinirlilik

 

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Sersemlik, somnolans, parestezi, baş ağrısı, hipestezi, zihinsel keskinlikte azalma, tremor.

Yaygın olmayan: Ataksi, vertigo

Seyrek: Disguzi/kötü tat, senkop, serotonin sendromu

Sıklığı bilinmeyen: Nöbet

 

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Bulanık görme

 

Kardiyak hastalıkları

Yaygın: Palpitasyon, taşikardi

Seyrek: Miyokart iskemisi veya infarktüsü, serebrovasküler olay. Bu yan etkilerin çoğu koroner arter hastalığı risk faktörleri öngörülen hastalarda rapor edilmiştir.

 

Vasküler hastalıkları

Yaygın: Kızarıklık/ateşli kızarıklık

Yaygın olmayan: Hipertansiyon

Sıklığı bilinmeyen: Periferal vasküler iskemi

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın: Farinkste rahatsızlık, dispne

Seyrek: Hırıltı

 

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: Bulantı, ağız kuruluğu, kusma, ishal

Yaygın olmayan: Susuzluk hissi, dispepsi

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Flushing, terleme

Yaygın olmayan: Pruritus, ürtiker

Seyrek: Anjiyoödem (örneğin: yüzde ödem, dilde şişme, faringeal ödem), döküntü, toksik epidermal nekroliz.

 

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Bölgesel ağırlık

Yaygın olmayan: Boyun ağrısı, bölgesel sıkılık, katılık, kas zayıflığı

Seyrek: Yüzde ağrı

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Asteni/yorgunluk, batın veya göğüste ağrı

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:

Rizatriptan………..……………10 mg (14.53 mg rizatriptan benzoat'a eşdeğer)

        

Yardımcı maddeler:

Aspartam……………………….3.75 mg/10 mg

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Tekrarlı doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potensiyel, reprodüktif ve gelişimsel toksisite, güvenlilik farmakolojisi, farmakokinetik ve metabolizma ile ilgili yapılan konvansiyonel çalışmalara dayanan preklinik bilgilerde insanlar için herhangi bir risk tespit edilmemiştir.

Kontrendikasyonlar

·    Rizatriptan veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında,

 • Hemiplejik, baziller ve oftalmoplejik migren vakalarında,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile eş zamanlı olarak kullanımı veya MAO inhibitörleri ile tedavinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde kullanımında
 • Şiddetli karaciğer veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda,
 • Önceden serebrovasküler olay (CVA) veya geçici iskemik atak (TIA) geçirmiş hastalarda,
 • Orta derecede şiddetli veya şiddetli hipertansiyon veya tedavi edilmemiş hafif hipertansiyon hastalarında,
 • İskemik kalp hastalıkları (anjina pektoris, miyokart infarktüsü geçmişi, rapor edilmiş gizli iskemi), iskemik kalp hastalığı belirti ve semptomları veya prinzmetal anjina dahil yerleşmiş koroner arter hastalıklarında,
 • Periferal vasküler hastalığı olan hastalarda,
 • Rizatriptanın ergotamine, ergot türevleri (metiserjid dahil) ve/veya 5HT1B/1D reseptör agonistleri ile birlikte kullanımında kontrendikedir.
Kullanım Yolu

Dil üstüne yerleştirme ile uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

18/06/2010

Müstahzar Adı

MAXALT® 10 mg rapidisc tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

MAXALT yalnızca belirgin bir migren hastalığı tanısı koyulan hastalarda kullanılmalıdır.  MAXALT baziler veya hemiplejik migreni olan hastalara uygulanmamalıdır.

 

MAXALT, serebrovasküler vazokonstriksiyonun zarar verebileceği, potansiyel olarak ciddi olabilecek durumlarla (örneğin CVA, ruptur anevrizma) ilişkili atipik baş ağrılarının  tedavisinde kullanılmamalıdır.

 

Rizatriptan göğüs ağrısı ve sıkışması gibi şiddetli olabilecek ve boğazda da görülebilecek geçici semptomlarla ilişkili olabilir. Bu semptomlar eğer bir iskemik kalp hastalığını düşündürüyorsa doz alımı kesilmeli ve uygun bir değerlendirme yapılmalıdır.

 

Diğer 5-HT1B/1D reseptör agonistlerinde olduğu gibi rizatriptan da, tanımlanamamış kalp hastalığı veya koroner arter hastalığı (KAH) riski olan hastalara (örneğin: hipertansiyon, diyabet, sigara içenler veya nikotin destek tedavisi görenler, 40 yaşın üstündeki erkekler, menopoz sonrasındaki kadınlar, dal bloku olan hastalar, ailesinde güçlü KAH geçmişi olan hastalar) bir ilk değerlendirme yapılmadan verilmemelidir. Kardiyak değerlendirmelerde, kardiyak hastalığı olan bütün hastalar saptanamayabilir ve çok nadir vakalarda 5-HT1 agonistleri uygulandığında altta yatan bir  kardiyovasküler hastalık olmadan da ciddi kardiyak durumlar ortaya çıkabilir. KAH tanısı koyulan hastalara MAXALT verilmemelidir

 

5-HT1B/1D reseptör agonistlerinin kullanımı koroner vazospazm ile ilişkilendirilmiştir. Nadir durumlarda MAXALT dahil 5-HT1B/1D reseptör agonistlerinde miyokart iskemisi veya infarktüsü rapor edilmiştir

 

Diğer 5-HT1B/1D reseptör agonistleri (örn., sumatriptan) MAXALT ile birlikte kullanılmamalıdır

 

Rizatriptan kullanımından sonra ergotamin tipi ilaçların (örneğin: ergotamin, dihidro-ergotamin, metiserjid) kullanımı için en az 6 saat beklenilmesi önerilir. Ergotamin içeren preperatların uygulanmasından en az 24 saat geçtikten sonra rizatriptan verilmelidir.  16 sağlıklı erkek hastanın dahil olduğu bir klinik çalışmada aditif vazospastik etkiler gözlemlenmemiş olsa da teorik olarak, bu tür aditif etkilerin ortaya çıkması mümkündür.

 

Triptanlar ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) ile birlikte uygulanmasını takiben serotonin sendromu (mental durum değişikliği, otonomik instabilite ve nöromusküler anormallikler dahil) rapor edilmiştir. Bu reaksiyonlar şiddetli olabilir. Eğer klinik olarak rizatriptan tedavisi ile birlikte SSRI veya SNRI tedavisi uygulaması düşünülüyorsa özellikle tedavinin başlangıcında, doz artımında veya diğer bir serotonerjik ilaç tedavisi eklenmesinde hastanın uygun bir şekilde gözlemlenmesi önerilir. 

Triptanlarla (5-HT1B/1D agonistleri) ve St. John's wort-sarı kantaron-(Hypericum perforatum) içeren bitkisel preperatların birlikte kullanımında istenmeyen etkiler daha yaygın olarak ortaya çıkabilir.

 

Aralarında rizatriptanında olduğu triptan grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda anjiyoödem (yüzde ödem, dilde şişme, farinkste ödem) görülebilir. Dilde veya farinkste anjiyoödem görülürse hasta, semptomlar iyileşene kadar doktor kontrolü altında bulundurulmalıdır. Tedavi acilen durdurulmalı ve başka bir ilaç grubuna ait bir ajanla devam edilmelidir.

 

CYP2D6 substratları alan hastalara rizatriptan uygulanacağında oluşabilecek potansiyel  etkileşimler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Baş ağrısı ilaçlarının uzun süreli kullanımı

Baş ağrısı için kullanılan bütün ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı ağrıyı daha da kötüleştirebilir. Eğer böyle bir durum ortaya çıkmışsa veya şüpheleniliyorsa tedaviye son verilmeli ve tıbbi danışmanlık alınmalıdır. Düzenli olarak baş ağrısı ilaçları kullanmalarına rağmen hergün veya sık sık baş ağrısı şikayeti olan hastalarda ilaçların uzun süreli kullanıldığından şüphelenilmelidir.  

 

Aspartam

Her 10 mg'lık tablette 3.75 mg aspartam bulunur. Aspartam fenilalanin içerir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir. Fenilketonüri hastaları, fenilalaninin zararlı olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

MAXALT profilaktik olarak kullanılmamalıdır.

 

Pozoloji:

Erişkinler

18 yaş ve üzeri erişkinlerde önerilen doz 10 mg'dır.

 

Uygulama sıklığı ve süresi:

İki doz arasında en az 2 saat geçmiş olmalıdır. Bir gün (24 saat) içerisinde 2 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

 

24 saat içerisinde baş ağrısının tekrarlaması halinde: Başlangıçtaki atak iyileştikten sonra baş ağrısı tekrarlarsa bir doz daha alınabilir. Yukarıda belirtilen doz limitlerine dikkat edilmelidir.

 

Yanıt alınmadığı takdirde: Başlangıçtaki doz etki etmediği takdirde aynı atak için ikinci bir doz almanın etkililiği üzerine yapılmış kontrollü çalışma mevcut değildir. Bu nedenle eğer hasta verilen ilk doza yanıt vermezse aynı atak için ikinci bir doz alınmamalıdır.

 

Klinik çalışmalar bir atağın tedavisine yanıt vermeyen hastaların, daha sonraki ardışık atakların tedavisine yanıt verebildiğini göstermiştir.

 

Uygulama şekli:

MAXALT oral yolla alınmalı ve dil üstüne koyulmalıdır. İlaç burada çözünerek tükrükle birlikte yutulacaktır. MAXALT'ı bir sıvı ile birlikte almak gerekmez.

 

MAXALT dış tarafı alüminyum kaplı blisterlerde paketlenmiştir. Hastalar, ilacı kullanma zamanına kadar blisterleri açmamaları konusunda uyarılmalıdır. Blister ambalaj ilaç alma zamanı geldiğinde kuru ellerle açılmalı ve dil üstüne koyulmalıdır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Orta veya hafif dereceli böbrek yetmezliği ve orta veya hafif dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalar daha düşük MAXALT dozu (5 mg) kullanmalıdır.

 

Pediyatrik popülasyon:

MAXALT'ın 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. 12 yaşın altındaki çocuklarda rizatriptan kullanımı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir.

 

Adolesanlar (12-17 yaş)

MAXALT'ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Pediyatrik hastalarda MAXALT'ın güvenliliği ve etkililiği değerlendirilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:
65 yaşın üstündeki hastalarda MAXALT'ın güvenliliği ve etkililiği sistemik olarak değerlendirilmemiştir.

Diğer:

Propranolol alan hastalar daha düşük MAXALT dozu (5 mg) kullanmalıdır.  Rizatriptan uygulaması ile propranolol uygulaması arasında en az 2 saat ara olmalıdır.

Raf Ömrü

36 aydır.

Ruhsat Numarası(Ları)

109/69

Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Balabandere Cad. No: 2-4 34460 İstinye - İSTANBUL
Tel :   0 212 365 53  00
Faks : 0 212 277 89 70
Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Balabandere Cad. No: 2-4 34460 İstinye - İSTANBUL
Tel :   0 212 365 53  00
Faks : 0 212 277 89 70
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

15-30°C arasındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Terapötik Endikasyonlar

Auralı veya aurasız migren ataklarının akut tedavisinde endikedir.

Üretici Bilgileri

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, Haarlem - Hollanda

Yardımcı Maddeler

Jelatin, mannitol (E421), glisin, aspartam (E951), nane aroması ve maltodekstrin.

Yardımcı Maddelerin Listesi
Jelatin Mannitol (E421)
Glisin Aspartam (E951)
Nane aroması Maltodekstrin