Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş
Marka MAXIDEX
Etken Madde Kodu SGKEVV-DEKSAMETHASON Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu S01BA01
ATC Açıklaması Deksametazon
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Oftalmik Merhemler
Kamu Kodu A04874
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,33 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,8 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 6,66 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E116D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanım çalışılmamıştır. Ancak, bu ürünün topikal uygulaması sonrası, deksametazonun düşük sistemik emilimi nedeniyle doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanım çalışılmamıştır. Ancak, bu ürünün topikal uygulaması sonrası, deksametazonun düşük sistemik emilimi nedeniyle doz ayarlaması gerekli değildir.

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

MAXIDEX® steril oftalmik pomad genellikle kortikosteroidlere cevap veren aşağıdaki durumlarda endikedir:

  • Anterior segmentteki inflamatuar göz hastalıkları – Akut ve kronik uveitis, iridosiklitis, iritis, siklitis, herpes zoster oftalmikus.
  •  Phlyctenular kerato – konjonktivitis gibi eksternal göz hastalıkları; vernal, allerjik, kataral olanlar da dahil nonpürülan konjonktivitis; başlıca nedeni allerji olan vakalarda çok etkindir.
  • Toksik veya allerjik etyolojili nükseden marjinal ülserasyonlar.
  •  Termal ve kimyasal yanıklar
  •  Ameliyat sonrası infalamatuar reaksiyonların azaltılması gibi durumların tedavileri için endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Deksametazon kuvvetli, sentetik bir kortikosteroidtir. Oral yolla uygulanarak gerçekleştirilmiş insan ve hayvan deneylerinde, prednizolon’dan 6 ila 7 defa ve kortizondan ise 30 defa daha fazla potent olduğu gösterilmiştir. Bu bileşiğin potensi prednizolon radikaline bir metil radikali ve flor atomu ilavesi ile sağlanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

Steril oftalmik pomad

Formülü

Deksametazon (Mikrofine)                              % 0.1

Likid Lanolin Anhidr (Lantrol)                          % 3.0

Metilparaben                                                  % 0.05

Propilparaben                                                 % 0.01

Beyaz Petrolatum (Penndrake No.4)                  % 96.84

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Kornea ve konjonktivanın viral hastalıkları, göz tüberkilozu, gözün fungal hastalıkları, gözün tedavi edilmemiş akut pürülan infeksiyonları gibi ortamda steroidlerin bulunuşu ile maskelenebilen ve alevlenebilen mikroorganizmalar nedeni ile gelişmiş diğer hastalıklar, ilacın bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Günde üç-dört kez bir şerit pomad konjonktiva kesesine (veya keselerine)uygulanır.

Şayet istenilen cevap elde edilmiş ise dozaj bir kaç gün için günde bir defaya kadar tedrici olarak azaltılır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

5ml’lik steril oftalmik pomad

Saklama Koşulları

8-30ºC’de saklayınız. Preparat açılıncaya kadar sterildir, açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

3.5 gramlık steril oftalmik pomad.

Uyarılar/Önlemler

Tedavi kürü sırasında, belirli bir period içinde inflamatuar reaksiyon tedaviye cevap vermemiş ise, diğer tedavi şekillerine geçilmelidir. Bazı kimseler ilacın bir veya birkaç komponentine karşı duyarlılık gösterebilirler. Eğer duyarlılık bildiren herhangi bir reaksiyon görülürse tedavi kesilmelidir.        

GEBELERDE KULLANIMI:

Topikal steroidlerin gebelerde kullanımlarının eminiyetliliği kesin olarak saptanmamıştır.

Bu nedenle, gebelerde çok gerekli durumlar dışında kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Göz içi basıncı yükselmesi, glokom oluşumu ile beraber optik sinir hasarı, görme keskinliği ve görme alanında azalma, posterior subkapsüler katarakt oluşumu, herpes simplex’I de içine alan sekonder oküler infeksiyon, nadiren perforasyon bildirilmiştir. Yine nadiren yanma ve batma hissi oluşabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.