Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka MAXIMUS
Etken Madde Kodu SGKF2E-FLURBIPROFEN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE09
ATC Açıklaması Flurbiprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09865
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
  • Romatoid artrit,
  • osteoartrit,
  • ankilozan spondilit,
  • bursit, tendinit,
  • yumuşak doku yaralanmaları
  • dismenorede endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Flurbiprofen analjezik ve antienflamatuvar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuvar ajandır. Etkisini prostaglandin biyosentezinin spesifik olarak siklooksijenaz enzim seviyesinde inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik ağrı mediyatörlerine karşı sensitizasyonunu engelleyerek gösterir. Farmakolojik çalışmalarda flurbiprofenin tedavi dozlarından sonra oluşan denge düzeyi plazma seviyelerinin altındaki konsantrasyonlarda bile etkili olduğu bildirilmiştir. Flurbiprofen kullanımına bağlı yan etkilerin insidansı oldukça düşüktür. Çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Hepatik renal ve hematopoetik sistemler üzerinde yan etkiler bildirilmemiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Flurbiprofen oral yolla alındıktan sonra hızlı bir şekilde absorpsiyona uğrar ve yaklaşık 1.5 saat içinde kan doruk seviyelerine ulaşır. Gıda ile birlikte alınması ilaç biyoyararlanımını değiştirmez. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir. Flurbiprofen ileri derecede metabolize edilir, %20’si serbest ve konjuge formda yaklaşık %50’si ise hidroksillenmiş metabolitleri halinde idrarla vücuttan atılır. Flurbiprofen %99’dan fazla serum proteinlerine bağlanır.

Farmasötik Şekli

film tablet

Formülü

Her tablet 100 mg flurbiprofen ve boyar madde olarak carmoisine aluminyum lak, FD&C Mavi No:2 aluminyum lak, ponceau 4R aluminyum lak ve titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Flurbiprofen furosemid gibi diüretiklerin etkisini azaltabilir. Flurbiprofenin diğer non steroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Flurbiprofen ve aspirinin birlikte uygulanması durumunda flurbiprofenin serum konsantrasyonunda yaklaşık %50 düşüş olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle bu iki ilacın bir arada kullanılması tavsiye edilmez.

Flurbiprofen; siklosporin, digoksin, lityum ve metotreksat serum konsantrasyonunu artırabilmektedir. ACE inhibitörlerinin renal yan etkileri NSAI ilaçlar ile güçlendirilebilmektedir. Kortikosteroidler gastrointestinal ülserasyon riskini artırabilmektedir.

Flurbiprofen ile eş zamanlı uygulamalarda, asetilkolin klorür ve karbakolün etkisiz olduğu gösterilmektedir.

ALKOL / GIDA / BİTKİSEL ETKİLEŞİMLER

Alkol: Gastrik mukozal irritasyonu artırabileceğinden alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Gıda: İlaç absorpsiyon hızını düşürebilmekte ancak absorpsiyon miktarını etkilememektedir.

Bitkisel: Kedi pençesi, çin melekotu kökü, çuha çiçeği, solucanotu, sarımsak, zencefil, japon eriği (gingko), kızıl yonca, at kestanesi, yeşil çay, ginseng bitkilerinden sakınılmalıdır.

(Hepsi antiplatelet aktiviteye sahiptir.)

Kontraendikasyonlar

Flurbiprofenin, aşırı duyarlılığı olan kişilerde, aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların astım, ürtiker veya diğer alerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen ve aktif peptik ülseri olan veya daha önce peptik ülser geçirmiş hastalarda kullanımı kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde tavsiye edilen günlük doz 150 mg - 200 mg’dır. Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg’a çıkarılabilir.

Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg - 100 mg alınabilir.

Maksimum günlük doz 300 mg’dır. Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmadığı için 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

15 ve 30 film tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda önemli gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşünülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir.

Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi flurbiprofen de renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan geçmişte böbrek ve karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır.

Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg’lık dozda alınan flurbiprofenin kanama süresini uzatmadığı bildirilmiş olmasına rağmen özellikle anormal kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Çocuklarda etkinliği ve güvenliği kanıtlanmadığı için 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

GEBELİKTE KULLANIMI

I. ve II. Trimestri için gebelik kategorisi C’dir. Hekim ilacın sağlayacağı yararı, fötus üzerindeki potansiyel riskinden fazla görüyor ise kullanılabilir. III. Trimestride gebelik kategorisi D’dir.

Gebe kadında yaşamı tehdit eden bir durumun tedavisi için gerekiyorsa ya da ciddi bir hastalığın tedavisinde diğer ilaçlar kullanılamıyor veya yetersiz kalıyorsa kullanılır. Gebeliğin III. Trimestrisi sırasında sürekli NSAI ilaç kullanımı doğumun gecikmesi, fötusda duktus arteriyozusun erken kapanması ve yeni doğanda sürekli pulmoner hipertansiyonla ilişkilidir.

EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI

Prostaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle flurbiprofenin laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ

Araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Oküler: Korneadaki yara iyileşmesini yavaşlatma, gözlerde batma, kaşınma, yanma, oküler irritasyon, göz kızarıklığı.

Santral sinir sistemi: Baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik

Dermatolojik: Kaşıntı, isilik.

Endokrin ve metabolik sistem: Sıvı tutulması

Gastrointestinal sistem: Abdominal ağrı, mide ekşimesinden dolayı göğüste yanma hissi, bulantı, kusma.

Kulağa ait: Kulak çınlaması

Yaygın olmayan ( %1’den az )

Santral sinir sistemi: Aseptik menenjit, halüsinasyonlar, mental depresyon, periferal nöropati

Dermatolojik: Allerjik reaksiyonlar, Stevens-Johnson sendromu, eritem multiforme, toksik epidermal nekrolizis, ürtiker

Kardiyovasküler sistem: Anjiyoödem, aritmi, konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, taşikardi

Kan ve lenfatik sistem: Agranülositoz, lökopeni, trombositopeni, kemik iliği supresyonu, hemolitik anemi

Solunum sistemi: Dispne

Hepatik sistem: Hepatit

Renal sistem: Akut böbrek yetmezliği

Gastrointestinal sistem: Gastrointestinal ülserasyon

Oküler: Toksik ambliyopi Yaşlılar NSAI ilaçların yan etkilerinden dolayı risk altındadır.

Yaşlıların % 60’ında peptik ülserasyon ve/veya aseptik hemoraji gelişebilmektedir.

Konfüzyon, ajitasyon ve halüsinasyon gibi santral sinir sistemi üzerindeki yan etkileri genellikle yüksek doz ya da doz aşımı durumlarında görülmektedir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.