Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka MAXTHIO
Etken Madde Kodu SGKFT4-TIYOKOLSIKOZIT Parenteral
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M03BX05
ATC Açıklaması Tiokolşikozid
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A11185
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,66 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,66 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,18 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E111A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Şu ana değin herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Ancak bu tür durumlarda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Tiyokolşikosid, doğal bir glikozit olan kolşikosidin kükürt kullanılarak yarı sentetik hale getirilmiş türevidir. Tiyokolşikosid, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan kasılmaları azaltan veya yok eden miyorelaksan (kas gevşetici) etki gösterir. Bu etki viseral kaslarda da görülür.
Tiyokolşikosid, GABA reseptörlerine ve glisinerjik reseptörlere karşı selektif agonist etki gösterir. Bu nedenle spinal seviyede GABA reseptör aktivasyonu sonucunda kas gevşetici etkisi oluşur. Diğer yandan, tiyokolşikosidin glisinomimetik etkileri sinir sisteminin değişik seviyelerinde görülür. Bu durum, refleks romatizmal veya travmatik spazmlarda olduğu kadar merkezi kaynaklı spastik kasılmalardaki etkinliğine de açıklık getirmektedir.
Paralizi oluşturmaz. Kürarizan etkisi yoktur. Solunum problemleri görülmez ve kardiyovasküler sistem üzerine etkisi yoktur.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon:
Tiyokolşikosid intramüsküler olarak uygulandığında 15-45 dakika içinde plazma doruk konsantrasyonuna erişir. Tek doz 4 mg İ.M. uygulaması sonrası sağlıklı gönüllülerde kanda 61 ng/ml’lik plazma doruk konsantrasyonuna ulaştığı görülmüştür.
 
Dağılım:
Plazma proteinlerine yaklaşık %13 oranında ve esas olarak albümine bağlanır. Vücut doku ve sıvılarına dağılımı iyidir. Tek doz intramüsküler 4 mg uygulama sonucu dağılım hacminin (Vd) 76 L olduğu görülmüştür.
 
Metabolizasyon:
Plazma yarılanma ömrü 2.5-5 saat arasında değişir. Metabolizasyon esas olarak kanda gerçekleştiğinden karaciğer enzimlerine gerek duyulmaz.
 
Eliminasyon:
Uygulanan dozun %20 kadarı değişmemiş veya metabolitleri şeklinde idrarla, geri kalan kısmı ise safra yoluyla feçesle atılır.
Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü
2 ml’lik bir ampul;
4 mg Tiyokolşikosid,
Yardımcı madde olarak 16.8 mg sodyum klorür ve k.m. 2 ml enjeksiyonluk su ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımında herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Ancak benzer etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Kontraendikasyonlar
Tiyokolşikosid yada kolşikoside aşırı duyarlılık gösterenlerde, kas hipotonisi, gevşek paralizisi olanlarda kullanımı kontrendikedir.
Antikoagülan tedavisi alanlarda kanama problemi olanlarda kullanılmamalıdır
Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinlerde kullanımı:
Günde 2 kez 1 ampul (4 mg) intramüsküler uygulanır.
Ampul formu için 3-5 günlük tedavi süresi önerilir. Gerekli görüldüğünde tedavi 5-7 gün, oral yoldan günde 2 kez 2 kapsül (8 mg) ile sürdürülür.
Şiddetli kas krampı durumlarında tedaviye günde 2 kez intramüsküler uygulanan ampul (her biri 4 mg. tiyokolşikosid içeren) formu ile başlanır.
Fizik tedavi ile birlikte kullanımında, seans öncesi optimum kas gevşetici etkisi için seanstan 30-40 dakika önce uygulanmalıdır.
 
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml’lik 6 ampul içeren kutularda

Uyarılar/Önlemler
Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Gebelik kategorisi C’dir.Gebe kadınlarda kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Bu nedenle hamilelerde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyonda Kullanımı:İlaç anne sütüne geçmektedir. Bundan dolayı emziren kadınlarda ilacın hasta için önemi düşünülerek ilaç veya emzirmeden birisi kesilmelidir. 
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ:
Araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Deride alerjik reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.
İ.M. uygulama sonrasında nadiren tansiyonda düşme, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon görülmüştür.
 
BEKLENMEYEN BiR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.