Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka MEBUCAİN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R02AA06
ATC Açıklaması Setilpridinyum
NFC Kodu DE
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Pastiller
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 28,11 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,09 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Primer ambalaj: PVC/PE/PVDC – Aluminyum folyo blister ambalaj
20 adet pastil içeren blister ambalajlarda, orijinal karton kutuda
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
MEBUCAIN’in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

MEBUCAIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:

 • Setilpiridinyum klorür veya lidokain hidroklorüre ya da MEBUCAIN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise

MEBUCAIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:

 • Birkaç gün süren boğaz ağrınız ve ateşiniz varsa, MEBUCAIN kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.
 • MEBUCAIN kullanımınızla şikayetleriniz devam eder veya belirtilere yüksek ateş, baş dönmesi veya kusma eşlik ederse ilacı kesiniz ve doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEBUCAIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
MEBUCAIN’i yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen önce kullanmayınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MEBUCAIN’i kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MEBUCAIN’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
MEBUCAIN’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

MEBUCAIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MEBUCAIN sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, MEBUCAIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüsü
Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: 

 • Bulantı
 • Hafif bölgesel geçici ağız ve boğaz tahrişi
Bunlar MEBUCAIN’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar:
Şiddetli rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca göre 1-2 saatte 1 pastil
Hafif rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca göre 2-3 saatte 1 pastil
Günlük 6 pastili aşmamalıdır.

6-12 yaşındaki çocuklar
İhtiyaca göre 3-4 saatte bir 1 pastil
Günlük doz 3 pastili aşmamalıdır.
MEBUCAIN’i belirtiler sürerken ardarda en fazla 5 gün kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:
MEBUCAIN’i ağız yoluyla alınız.
MEBUCAIN pastili ağzınızda yavaşça eritiniz. Çiğnemeyiniz ya da yutmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:
MEBUCAIN’in 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:
MEBUCAIN’in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:
Özel kullanımı yoktur.

Eğer MEBUCAIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEBUCAIN kullandıysanız:
MEBUCAIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEBUCAIN’i kullanmayı unutursanız
Eğer MEBUCAIN’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacınızı alınız ve ardından gerektiği takdirde dört saat içinde tedaviye devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

MEBUCAIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
MEBUCAIN ardarda en fazla 5 gün kullanım içindir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • MEBUCAIN etkin madde olarak setilpiridinyum ve lidokain HCl içeren, pastil formunda bir üründür.
 • MEBUCAIN boğaz preparatları olarak adlandırılan ilaç grubunun antiseptikler sınıfına dahil bir üründür.
 • MEBUCAIN 20 adet pastil içeren blister ambalajlarda, orijinal karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

MEBUCAIN,

 • Lokal antiseptik ve ağrı kesici etkisiyle, boğaz ağrısı ve ağız ve boğazın minör enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak, ağrı ve tahrişin giderilmesinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

MEBUCAIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MEBUCAIN’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MEBUCAIN’i kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
MEBUCAIN naneli pastil
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Lidokain teorik olarak eşzamanlı uygulanan diğer ilaçlarla, ör. diğer anti-aritmik ajanlarla etkileşime girebilir. Bununla birlikte, lidokain lokal olarak ve çok az miktarda uygulandığından özellikle MEBUCAIN için, herhangi bir ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

Sonuç olarak, MEBUCAIN pastilleri ile tedavi edilen hastalar için potansiyel etkileşim riski göz ardı edilebilir. Bukkal uygulama sonrasında sistemik emilimi minimaldir ve genel kan dolaşımında genellikle saptanamaz.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Setilpiridinyum klorürün kazara bol miktarda alınması tüm kuaterner amonyumlarda olduğu gibi, bulantı ve kusmaya yol açabilir. Derhal süt veya suda çırpılmış yumurta beyazının verilmesi önerilmektedir.

Setilpiridinyum klorürün emilimini arttırdığından alkol kullanımından kaçınılmalıdır.

MEBUCAIN içindeki lidokain hidroklorürün konsantrasyonu doz aşımı durumunda advers etkiye neden olması için çok düşüktür. (Farmakokinetik verilere göre lidokainin 300 mg dozunun yutulması dahi toksik kan konsantrasyonlarına yol açmamaktadır).

Etkin Maddeler
Her bir pastil 2 mg setilpiridinyum klorür ve 1 mg lidokain hidroklorür içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Boğaz preparatları, Antiseptikler
ATC kodu: R02A

Etki mekanizması
Setilpiridinyum klorür kuaterner amonyum antiseptiktir ve Gram pozitif bakterilere karşı bakterisidal aktiviteye sahiptir. Gram negatif bakterilere karşı etkisi daha azdır. Ayrıca fungistatik özellik gösterdiği gibi zarflı virüslere karşı da antiviral etkinliğe sahiptir. Diğer kuaterner amonyumlar gibi, bakterinin sitoplazmik membran geçirgenliğini değiştirmekte, dolayısıyla vital bileşenlerin kaybına yol açmaktadır. Ayrıca bakterilerin intrinsik oksidatif respiratuar mekanizmalarını bozmaktadır.

Lidokain hidroklorür amid sınıfından lokal bir anestetiktir. Hücre zarının sodyum iyonlarına geçirgenliğini değiştirmektedir ve sinir impulslarının iletimini bloke ederek anesteziye yol açmaktadır.

Lidokain hidroklorür boğaz ağrısı ve minör ağız enfeksiyonları ile ilişkili ağrıyı gidermektedir.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
Fizikokimyasal özelliklerden ötürü, setilpiridinium klorür esasen sistemik olarak emilmez.
Lidokain hidroklorür muköz membrandan iyi bir şekilde emilmemektedir.
Farmasötik Form
Pastil
Beyaz, düz kenarlar şevli, dikdortgen şeklindeki, nane kokulu pastiller.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Setilpiridinyum ve lidokain hidroklorür için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi
Lidokain hidroklorür plesentayı geçmektedir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/feral gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlar yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

MEBUCAIN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
Lidokain hidroklorür anne sütü ile atılmaktadır (Süte geçmektedir). MEBUCAIN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği (Fertilite)
Üreme toksisitesi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.

Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 27.02.2012
Son ruhsat yenileme tarihi: -
İstenmeyen Etkiler

İstenmeyen etkilerin sıklık sıralaması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Gastrointestinal hastalıklar
Çok seyrek: Bulantı, hafif lokal geçici ağız ve boğaz irritasyonu

Deri ve deri altı doku hastalıkları
İzole vakalarda deri döküntüsü bildirilmiştir.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her bir pastil 2 mg Setilpiridinyum klorür ve 1 mg lidokain hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:
Nane yağı, levomentol, sitrik asit monohidrat, sorbitol (E420)

Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Setilpiridinyum klorür ve lidokain hidroklorürün kullanımı ile ilgili spesifik riskleri gösteren klinik öncesi veriler bulunmamaktadır

Kontrendikasyonlar

MEBUCAIN, setilpiridinyum klorür, lidokain hidroklorür veya ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Yolu
Ağız yoluyla alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
MEBUCAIN NANELİ PASTİL
Onay Tarihi
27.02.2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

MEBUCAIN 6 yaş altındaki çocuklar için tavsiye edilmemektedir.
MEBUCAIN ardarda maksimum 5 gün kullanım içindir.
Eğer semptomlar devam eder veya belirtilere yüksek ateş, baş dönmesi veya kusma eşlik ederse ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır.
MEBUCAIN, sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar:
Şiddetli rahatsızlık durumlarında: ihtiyaca göre 1-2 saatte bir 1 pastil.
Hafif rahatsızlık durumlarında: ihtiyaca göre 2-3 saatte bir 1 pastil.
Günlük doz 6 pastili aşmamalıdır.

6-12 yaşındaki çocuklar:
İhtiyaca göre 3-4 saatte bir 1 pastil.
Günlük doz 3 pastili aşmamalıdır.

Uygulama şekli:
Oral yoldan kullanılır.
Pastil ağızda yavaşça eritilir. Çiğnenmemeli ya da yutulmamalıdır.
MEBUCAIN yemeklerle birlikte ya da yemeklerden hemen önce alınmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
MEBUCAIN böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:
MEBUCAIN’nun 6 yaşın altındaki çocuklar için tavsiye edilmez.

Geriyatrik popülasyon:
MEBUCAIN’in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Raf Ömrü

36 ay

Ruhsat Numarası(Ları)
240/78
Ruhsat Sahibi
Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul
Tel :   +90 216 560 10 00
Faks : +90 216 482 64 06
Ruhsat Sahibi
Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Terapötik Endikasyonlar

MEBUCAIN lokal antiseptik ve analjezik etkisiyle, boğaz ağrısı ve ağız ve boğazın minör enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak, ağrı ve iritasyonun giderilmesinde kullanılır.

Üretici Bilgileri
Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul
Yardımcı Maddeler
Nane yağı, levomentol, asesulfam potasyum, mısır nişastası, sitrik asit monohidrat, makrogol, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, sorbitol (E420), saf su
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Siyah yapraklı nane yağı
 • Schimmel nane yağı
 • Levomentol
 • Asesulfam potasyum
 • Mısır nişastası
 • Sitrik asit monohidrat
 • Makrogol 6000
 • Mikrokristalin selüloz
 • Magnesyum stearat
 • Sorbitol
 • Saf su