Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MEDAFEIN
Etken Madde Kodu SGKFIE-PARASETAMOL+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04879
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,83 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,54 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir. Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir. Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendikedir.
Doz Aşımı

Akut intoksikasyon sırasında ilk 24 saat içerisinde bulantı, kusma ve karın ağrısı oluşabilir. Sarılık ve hepatik yetmezlik belirtileri ise 2-3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bir defada 10 g veya daha yüksek miktarlarda alınması belirgin akut karaciğer nekrozu oluşturur.

 

Tedavisi için, destekleyici önlemlerin yanı sıra antidot olarak N-asetil sistein uygulanır.

 

İlk 8-10 saat içinde i.v. infüzyonla uygulanması etkili olmaktadır. Antidotal tedaviye başlanma süresi uzadıkça etkili olma özelliği azalmaktadır. N-asetil sistein oral yoldan da verilebilir. i.v. olarak 20 saat boyunca toplam 300 mg/ kg dozunda, oral yoldan ise başlangıçta 140 mg/ kg sonra 4 saatte bir toplam 17 kez 70 mg/ kg dozunda uygulanır. Tedavi 72 saatte tamamlanır.

Endikasyonlar

Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, hipotalamusdaki ısı düzenleyici merkeze etki etmek suretiyle antipiretik aktivitesini gösterir. Analjezik aktivitesini ise merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe ederek ağrı uyarısını inhibe eder ve  ağrı eşiğini yükselterek gösterir.

Parasetamol küçük dozlarda protrombin zamanına etki etmez, ürikozürik ilaçların etkilerini antagonize etmez.

 

Kafein santral sinir sistemi stimulanı bir madde olup, nöronların fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek ve santral sinir sistemindeki siklik 3’ – 5’- adenozin monofosfat (cAMP) seviyesini artırır. Kafeinin farmakolojik etkisinin çoğundan bu cAMP sorumludur.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol gastro-intestinal kanaldan kolayca emilir ve çoğu vücut dokularına dağılır. Oral alım sonrası doruk plazma düzeylerine 10-60 dakika içerisinde erişilir. Plazma proteinlerine düşük oranlarda bağlanır. Terapötik yarı-ömrü 3 saat civarındadır.

Parasetamol başlıca karaciğerde metabolize olur ve idrar yoluyla glukuronik ve sülfat konjugatları halinde atılır.

 

Kafein oral alımının ardından hızla ve tamama yakın olarak absorbe olur ve merkezi sinir sistemi, fetal dokular ve anne sütü içeren tüm vücuda dağılır. Plazma yarılanma ömrü yaklaşık 3 saattir. Kafein yetişkinlerde hemen hemen tümüyle ve idrar yolu ile metabolitleri halinde ve yaklaşık % 3’ü de değişmeden atılmaktadır. Eliminasyon yarı-ömrü yetişkinlerde yaklaşık 3-6 saat iken, bu süre yeni doğanlarda 100 saati aşabilmektedir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet:

Parasetamol………………500 mg

Kafein…………………….  30 mg içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Parasetamol; alkol bağımlılarında, hepatik enzimleri indükliyen ve hepatotoksik ilaç kullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir.

 

Kumarin ya da indandion türevi antikoagülanlarla ve fenotiyazinle birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa neden olabilir.

 

Sitokrom P450 etkisi: CYP1A2 enzim substratı (az), CYP2E1 ve 3A3/4 enzim substratı.

 

Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin, rifampin ve sülfinpirazon parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir ve ağrı kesici etkisini azaltabilir. İzoniazid, parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir. Kronik alkol kullanımı, parasetamol toksisite riskini artırır.Warfarinin etkisini artırabilir. Fenotiyazin ile parasetamolün birlikte kullanımı ciddi hipotermiye neden olabilir. Klorstiramin, parasetamol absorpsiyonunu azaltabilir (en az 1 saat sonra kullanılmalıdır).

 

5- hidroksindol asetik asit testinde yanlış sonuç verebilir.

 

Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefrotik yan etkilere neden olabilir.

 

Parasetamol ile birlikte kullanımı kloramfenikolün serum düzeylerinde hafif bir artışa neden olabilir.

 

Kafeinle aynı anda merkezi sinir sistemini uyaran ilaçların kullanılması merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması ile sonuçlanabilir, sinirlilik, irritabilite, uykusuzluk ya da konvülsiyonlar ya da kardiyak aritmiler gibi istenmeyen etkiler görülebilir.

Lityum; kafein lityumun üriner atılımını artırır ve bu nedenle lityumun terapötik etkisini azaltır.

Furazolidon, prokarbazin ve selegiline içeren monoamin oksidaz inhibtörleri; kafeinin yüksek dozları MAO inhibitörleri ile beraber aynı anda kullanıldığında tehlikeli kardiyak aritmiler ya da ciddi hipertansiyon görülebilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamole ve kafeine, formülasyonun diğer bileşenlerine aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda ve hemolitik anemi hastalarında, bilinen glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Medafein tablet hekim tarafından başka türlü önerilmemişse;

 

15 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: Günde 1-3 kez olmak üzere 1-2 tablet verilir. Günlük maksimum doz  Parasetamol üzerinden 4 g’ dır (8 tablet). Uzun süreli tedavilerde ise günlük maksimum doz 2.6 g’ ı (5 tablet) geçmemelidir.

 

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

 

12-15 yaş arası: Günde 1-3 kez olmak üzere 1 tablet verilir. Günlük doz en çok 50 mg/kg olmalıdır.

 

12 yaşın altındaki çocuklarda Medafein Tablet kullanılmamalıdır.

 

Medafein Tablet ateş düşürücü olarak kullanıldığında; ağrıların yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda ise 5 gün boyunca devam etmesi, ateşin ise 3 gün boyunca sürmesi halinde ek bir tedavi gerekebileceğinden mutlaka hekime başvurulmalıdır (bkz. Uyarılar).

 

Not: Medafein Tablet’in alınma aralıkları en az 4 saat olmalıdır.

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.09.2002 – 201/10

Saklama Koşulları

25 o C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve orjinal ambalajında çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Medafein Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir.

Hepatik nekroz görülebilir. Hepatik nekroz parasetamolün aşırı dozda, doza bağlı bir komplikasyonudur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 günün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi olasıdır.

Ağrılı durumlarda: çocuklarda 5 günden daha uzun, yetişkinlerde 10 günden daha uzun süre doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Yüksek ateşte (39.5 o C’den daha fazla) 3 günden uzun süren ateşli durumlarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir.

 

Alkolik karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmaz. 

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun  2 gramı aşmaması gerekir.

 

Çok fazla kafein, sinirlilik, irritabilite, uykusuzluk ve çarpıntıya neden olabileceğinden bu ilaç kullanılırken kafein içeren ilaçların, yiyeceklerin ve içeceklerin alımı sınırlandırılmalıdır.

 

Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı (Kategori – C):

Parasetamol, plasentaya ve anne sütüne geçmektedir. Her iki durumda da zararlı olduğuna dair veriler mevcut değildir.

Kafein, plasentaya  geçer. Çok yüksek dozlarda verildiğinde düşük ya da fetus gelişiminde yavaşlamaya, bununla beraber, gebelik sırasında yüksek dozların kullanımı da fetusta kalp ritminde probleme  neden olabilir.

Kafein düşük miktarlarda anne sütüne geçmesine rağmen, bebeklerde birikebilir.

Genel prensiplere uygun olarak mutlak gerekmedikçe kullanımından kaçınılmalı ve doktor tavsiyesine göre kullanılmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri:

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir.           

 

Üretim Yeri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkiler genellikle hafif olup, ilacın kesilmesi ile kaybolurlar. Bazı hastalarda hematolojik bozukluklar (trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni vb.) görülebilir. Pankreatit, cilt kızarıklıkları ve diğer alerjik reaksiyonlar, anemi, analjezik nefropati, hepatit ve steril piyori çok nadir olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca kafeine bağlı olarak eksitasyon, çarpıntı, uykusuzluk gibi geçici etkiler oluşabilir.

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."