Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MEDICOLD
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A04881
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 8,21 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,65 TL (18 Ocak 2019)
Kurumun Ödediği 2,64 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E395A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

Böbrek mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Doz Aşımı

Aşırı doz alımı sonucunda içerdiği etken maddelere bağlı yan etkilerin ortaya çıkması ve şiddetlenmesi söz konusudur.

 

Parasetamol’e bağlı olarak bulantı, kusma, anoreksi, diyare, mide krampları, solgunluk, terleme, bitkinlik  ve karın ağrısı ve çok yüksek dozlarda ise akut karaciğer nekrozu oluşabilir.

 

Semptomatik ve destekleyici tedavinin yanında parasetamole bağlı intoksikasyon belirtilerinde N-asetilsistein ile antidotal tedavi yapılır.

 

Doz aşımının tedavisi için hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Daha sonra aktif kömür bulamacı verilir. Ancak asetilsistein solüsyonu verilmeden önce lavajla mide boşaltılmalıdır. Başlangıç dozu 140 mg/kg olup daha sonra 4 saatte bir 70 mg/kg dozda total 17 doz verilir.

 

Eğer asetilsistein tedavisinde 24 saat içinde başlanmamışsa veya parasetamol çok yüksek miktarlarda alınmışsa hemodiyaliz veya hemoperfüzyonla parasetamol kandan çekilebilir.

Endikasyonlar

Semptomatik tedaviye yönelik olan Medicold Pediyatrik Şurup, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun tıkanıklığı, kırıklık hali ve minör adale ağrıları, genizde kaşıntı gibi semptomların giderilmesi amacıyla kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, etkili bir antipiretik ve analjeziktir. Antipiretik aktivitesini hipotalamustaki ısı düzenleyici merkeze etki etmek suretiyle gösterir. Analjezik aktivitesi ise ağrı eşiğinin yükseltilmesi sonucu ortaya çıkar.

 

Klorfeniramin maleat, bir antihistaminik olup etkisini histamin H1 reseptörlerini antagonize ederek gösterir. Klorfeniramin maleat, soğuk algınlığı preparatlarının en yaygın kullanılan antihistaminik komponentidir.

 

Psödoefedrin HCl, sempatomimetik ajan olup, nazal dekonjestan olarak kullanılır.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol, hızla absorbe olur ve karaciğerde metabolize edilir. Glukuronik sülfat konjugatları halinde idrarla atılır.

 

Psödoefedrin HCl, hızla absorbe edilir, monoaminoksidaz ile metabolizasyona oldukça dirençlidir ve çoğunlukla değişmemiş olarak, az miktarda da metabolitleri halinde idrarla atılır.

 

Klorfeniramin maleat, gastrointestinal kanaldan yavaşça absorbe olur ve ilk geçiş eliminasyonuna uğrar. Doruk plazma düzeylerine, alındıktan 2.5-6 saat sonra erişir. Karaciğerde yoğun bir şekilde metabolize edilir, demetil ve didemetil metabolitlerine dönüşür. Metabolitleri ve bir kısmı değişmemiş ilaç halinde idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Beher ölçek (5 ml), 160 mg parasetamol, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir.

 

Ayrıca tatlandırıcı olarak sorbitol solüsyonu, sodyum siklamat ve sakarin sodyum, koruyucu olarak metil paraben, boya maddesi olarak FD&C Red No:3 ve aromatizan olarak kiraz esansı içerir.

İlaç Etkileşmeleri

MAO inhibitörü almakta olan hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar).

Alkollü içkiler, trankilizan ve sedatif ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

İçerdiği parasetamol nedeniyle, hepatik enzimleri indükleyen (karbamazepin, fenitoin, barbitüratlar, primidon, rifampisin) ve hepatotoksik ilaç (makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler) kullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir. Oral antikoagülanlarla birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa neden olabilir. Bu durumda sık sık protrombin zamanı tayinleri yapılarak, gerekiyorsa antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. Ancak parasetamol kısa süreli olarak normal dozda kullanıyorsa ve kronik olarak günde 2 gramın altında kullanıyorsa buna gerek yoktur.

Salisilat ve parasetamol kombinasyonlarının uzun süre kullanılması analjezik nefropati riskini arttırır.

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması advers renal etki riskini arttırır. Böyle kombinasyonlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Diflunisal parasetamolün plazma konsantrasyonlarını % 50 arttırır ve hepatotoksisite riskinin fazlalaşmasına neden olur.

Probenesid  parasetamolle birlikte verildiğinde parasetamolün plazma klerensi azalır, yarı ömrü uzar. Parasetamolün gekuronid ve sülfat konjugatlarının atılımı azalır.

Kolestiramin, parasetamolün verilmesinden sonra bir saat içinde verilirse parasetamolün absorpsiyonunu azaltır.

Metoklopramid ve domperidon tipi gastrokinetik ilaçlar parasetamol absorpsiyonunu hızlandırır.

Siklopropan, halotan ya da benzeri halojenli anestezik maddelerle ameliyata girecek hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Medicold Pediyatrik Şurup, bileşimindeki etken maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılık, şiddetli hipertansiyon ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklar, koroner arter hastalığı, monoamino oksidaz inhibitörleri ile tedavi durumlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Medicold Pediatrik Şurup; hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, aşağıda belirtilen dozlarda 4-6 saatte bir uygulanmalıdır.

 

Yaş grubu:                Ölçek:

4 – 11 ay                  ½ ölçek

12 – 23 ay                ¾ ölçek

2 – 3 yıl                    1 ölçek

4 – 5 yıl                    1.5 ölçek

6 – 8 yıl                    2 ölçek

9 – 10 yıl                  2.5 ölçek

11 – 12 yıl                3 ölçek

 

Bir ölçek 5 ml’ ye eşdeğerdir. ½ ve ¾ ölçek olarak verilen dozlar ölçü kaşığı üzerindeki doz çizgilerine göre ayarlanmalıdır.

 

24 saat içinde 4’ ten fazla doz uygulaması yapılmamalıdır.

 

Ateş 3 günden diğer semptomlar 5 günden fazla devam ederse ilacın kullanımına devam edip etmemek konusunda doktora danışılmalıdır.

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66 

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.09.2002 – 201 / 7

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Medicold Pediyatrik Şurup, 100 ml’lik cam şişelerde ve 5 ml’lik plastik ölçü kaşığı ile birlikte piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

 

Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

 

Parasetamol’ün doz aşımı bazı hastalarda hepatik toksisiteye neden olabilir.Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 8 saat veya daha kısa zaman aralığında 7.5 – 10 g’ ın üzerinde, çocuklarda ise 150 mg/kg’ın üzerinde parasetamol alınması durumunda hepatik toksisite oluşabilir. 

 

Eğer risk farktörleri varsa bunların altındaki dozlar da hepatotoksik etki gösterebilir.

Risk faktörleri:


 • Hepatik enzim (CYP2E1) indüktörleri kullanılıyorsa: Karbamazepin, fenitoin, barbitüratlar, primidon, rifampin.
 • Hepatotoksik ilaçlar kullanılıyorsa: Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler.
 • Glutatyon rezervlerinin azaldığı durumlar: Malnütrisyon, starvasyon, kaşeksi, HİV enfeksiyonu, kistik fibroz.

Hepatik toksisite, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.

 

Medicold Pediyatrik Şurup doktora danışılmadan ağrı kesici olarak 5 günden, yüksek ateş tedavisi için de 3 günden fazla kullanılmamalıdır. Ağrı ve/veya ateşin geçmemesi ya da artması halinde veya yeni semptomların ortaya çıkması durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Eğer sinirlilik, baş dönmesi ya da uykusuzluk görülürse ilaç alımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır. Önerilen dozlar aşılmamalıdır. Önerilen dozdan fazla (doz aşımı) alınması daha fazla yarar sağlamaz ve ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

 

Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve daha önce anemisi olanlarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

 

Medicold gliserin içerir ancak içerdiği gliserin miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

 

Medicold, sorbitol içerdiğinden nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

Medicold, içerdiği metil paraben nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

 

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.68 mmol (15.64 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastaları etkilemez.

 

Medicold Pediyatrik Şurup, içerdiği maddelerden psödoefedrin HCl nedeniyle;

 • Aritmiler
 • Diabetes mellitus
 • Hipertansiyon
 • Prostat hipertrofisi
 • Böbrek yetmezliği
 • Glokom
 • Tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Klorfeniramin maleat nedeniyle de dar açılı glokom, üriner retansiyon ve piloro – duodenol obstrüksiyon hallerinde büyük bir dikkatle ve gözetim altında kullanılmalıdır.

 

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

 

Kronik bronşit, glokom, kalp hastalığı, yüksek kan basıncı, tiroidi ve de diyabeti olan, sedatif ve trankilizan alan çocukların, Medicold Pediatrik Şurubu doktora danışılmadan kullanması önerilmemektedir.

 

Laboratuar test etkileşimleri


Parasetamol alanlarda:


 • Kan şekeri: Glukoz oksidaz/peroksidaz metoduyla ölçüldüğünde olduğundan daha düşük gözükür. Hekzokinaz/glukoz-6-fosfat dehidrojenaz metoduyla ölçüldüğünde olduğunun aynı gözükür.
 • Serum ürik asit: Fosfotugstad metoduyla ölçüldüğünde olduğundan yüksek gözükür.
 • Bentiromid testi sonuçları geçersizdir. Çünkü hem parasetamol hem bentiromid bir arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asit miktarını etkiler.
 • Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 6-hidroksindol asetik asit (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir. Kantitatif test etkilenmez.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölges

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Medicold Pediyatrik Şurup’ un kullanılması sonucunda aşağıdaki belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkiler hafif ve geçici özelliklerde olup ilacın kesilmesiyle ortadan kalkar.

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Enfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları: Trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni, agranülositoz.

Gastrointestinal hastalıklar: Bulantı, diyare, dispepsi, flatulans, karın ağrısı, kusma, gastrik şikayetler, pankreatit, gastrointestinal kanama.

Bağışıklık sistemi hastalıkları: Çeşitli tipte cilt kızarıklıkları ve döküntüleri.

Sinir sistemi hastalıkları: Baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi,uyku hali, bazen anksiyete, tremor, eksitasyon.

Üriner sistem hastalıkları: İdrar retansiyonu.

Solunum sistemi hastalıkları: Üst solunum yolları enfeksiyonu

Kulak ve iç kulak hastalıkları: Denge bozukluğu

Vasküler hastalıklar: Purpura

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: Yüz ödemi, periferik ödem, ateş, asteni

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."