Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka MEDIZINC
Etken Madde Kodu SGKFVR-ZINC SULFATE
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A12CB01
ATC Açıklaması Çinko sülfat
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A11163
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 15,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,21 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 0,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E345A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda alındığında hipotansiyon (baş dönmesi ve sersemlik hissi), sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması) pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma), bulantı ve kusma görülebilir.

Doz aşımı tedavisi olarak süt veya su verilerek kan konsantrasyonu seyreltilir. Spesifik tedavi olarak i.m. veya i.v. yoldan günlük 50 – 75mg/kg dozda kalsiyum disodyum edetat 3 – 6 eşit dozda 5 güne kadar verilir. 

Endikasyonlar

Çinko eksikliğinin giderilmesinde veya eksikliğin önlenmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Çinko karbonik anhidraz, karboksipeptidaz A, alkol dehidrojenaz, alkali fosfataz ve RNA polimeraz dahil olmak üzere ikiyüzden fazla metalloenzimin faaliyet göstermesi için gereklidir. Organizmada çinko eksikliği sonucunda protein ve karbonhidrat metabolizması bozulur, büyümede yavaşlama, öğrenme kapasitesinde azalma görülür. β-Talasemili çocuklarda serum çinko seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiş ve çinko tedavisiyle bu çocukların sağlıklı çocuklarla eşit gelişme gösterdikleri görülmüştür.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon: Oral olarak alınan çinkonun % 20 – 30’u duodenum ve ileumdan absorbe olur. Çinko absorbe olduktan sonra barsakta metallotiyonein proteinine bağlanır. Süt, peynir, lifli gıdalar, kahve çinkonun absorpsiyonunu azaltır. Normal plazma çinko konsantrasyonu 0.7 – 1.5μg/ml arasındadır. Oral olarak 50mg çinko alan hastanın plazma konsantrasyonu 2 – 3 saatte yaklaşık 2.5μg/ml’ye ulaşır. Çinkonun plazma yarı ömrü 3 saattir.

 

Dağılım:Çinkonun yaklaşık % 60’ı albumine, % 30–40’ı alfa-2-makroglobuline veya transferrine, % 1’i de aminoasitlere bağlanır.

 

Eliminasyon:Absorbe olmayan çinkonun fazlası vücuttan feçesle atılır. Normal bir yetişkinin gıdalarla aldığı günlük 13.2mg çinkonun 5.6mg’ı feçes, 0.1 – 0.9mg’ı idrarla atılır. Safra ile atılan çinko miktarı idrarla atılandan daha azdır. Terleme yoluyla da çinko vücuttan atılabilir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü
5ml ( 1 ölçek )’de:
Aktif madde:
Çinko Sülfat 66mg ( 15mg elementel çinkoya eşdeğer )
 

Yardımcı maddeler:

Gliserin, metil paraben, frambuaz esansı, ponceau 4R, sakaroz.

İlaç Etkileşmeleri

Bakır: Yüksek dozda alınan çinko bakırın barsaktan absorpsiyonunu inhibe eder.

 

Diüretik: Tiyazid grubu diüretikler çinkonun idrarla atılmasını arttırır.

 

Demir: Yüksek dozda alınan demir çinkonun absorpsiyonunu inhibe eder.

 

Penisillamin: Birlikte alındığında çinkonun absorpsiyonunu azaltabilir.

 

Tetrasiklin: Çinko tuzları ile şelat teşkil ettiğinden tetrasiklinin absorpsiyonunu azaltabilir.

 

Florokinolon: Çinko florokinolonların absorpsiyonunu azaltabilir.

Kontraendikasyonlar

Preparatın bileşiminde bulunan maddelerden birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediyse;

 

 

0 – 5 yaş arası

5 – 10mg

1/3 – 2/3 ölçek

6 – 14 yaş arası

10 – 15mg

2/3 – 1 ölçek

Yetişkinlerde

15 – 30mg

1 – 2 ölçek

Gebelikte

20mg

1 1/3 ölçek

Laktasyonda

30mg

2 ölçek

Diyare

30mg

2 ölçek

Acrodermatitis enteropathica

45mg

3 ölçek

Protein enerji malnütrisyonu (PEM)

30mg

2 ölçek

Wilson hastalığı

0 – 5 yaş arası

6 – 14 yaş arası

 

45mg

75mg

 

3 ölçek

5 ölçek

Ruhsat Sahibi

Casel Ecz. Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

219/11

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100ml’lik cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Çinko sülfatın yüksek dozlarda alınması HDL düzeyini arttırabilir, immün sistem fonksiyonlarını bozabilir.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı:

Gebelik Kategorisi: C

Gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma yoktur. Bu nedenle doktor kontrolünde kullanılması tavsiye edilir.

 

Emziren annelerde kullanım

Emzirme döneminde günlük önerilen dozlarda çinko kullanımında problem bildirilmemiştir.

 

Araç ve makine kullanmaya etkisi:

Araç ve makine kullanmaya bildirilen bir etkisi yoktur.

Üretim Yeri

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Çinko sülfatın yüksek dozlarda alınması mide barsak şikayetlerine neden olabilir. 0.6 – 2 g dozunda alınması durumunda kusma görülebilir.
Oral yoldan alınan çinko sülfat dispepsi, bulantı, kusma, abdominal ağrı, ishal gibi gastrointestinal şikayetlere neden olabilir. Bu şikayetler, özellikle ilaç boş mideyle alındığında yaygındır. Yemekle birlikte kullanılması durumunda bu etkiler azalabilir.