Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Marka MENOGON
Etken Madde Kodu SGKFD0-MENOTROPIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu G03GA02
ATC Açıklaması İnsan menopozal gonadotropin
NFC Kodu MB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Ampüller
Kamu Kodu A04908
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 229,53 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 184,76 TL (22 Aralık 2018)
Kurumun Ödediği 17,73 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E362A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı overlerin hiperstimülasyonuna yol açar. Belirtiler hafif, orta ve şiddetli derecesine göre değişir. Hafif over hiperstimülasyonu overlerin hafif büyümesi (5 – 7 cm), steroid salınımında artış ve karın ağrısı ile kendini gösterir. Böyle durumlarda herhangi bir tedavi uygulanmaz ve hasta takibe alınır. Orta derecedeki stimülasyon sonucu over kisti (8 – 10 cm), karın ağrısı, bulantı ve kusma olabilir. Böyle durumlarda hastanın klinik açısından yakın takibi, semptomatik tedavi ve gerekirse i.v. sıvı tedavisi uygulanır. Şiddetli stimülasyon sonucu ise büyük over kistleri (over hacmi 10 cm’i aşmış), ascites, hidrotoraks, karında şişkinlik, karın ağrısı, dispne, tuz retansiyonu, kan viskozitesinde artış, trombosit agregasyonu sonucu tromboemboli görülebilir. Böyle bir hasta kesinlikle hastanede yatırılarak tedavi edilir.

 • DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.
 • KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.
 • ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Endikasyonlar

 • Hipo veya normogonadotropik over yetersizlik olan kadınlarda kısırlık tedavisinde kullanılır (follikül büyümesinin uyarılması).
 • Hipo veya normogonadotropik hipogonadizm olan erkeklerde kısırlık tedavisi ( HCG ile birlikte, spermatojenezi uyarmak).

Farmakodinamik Özellikler

İnsan menopozal gonadotropini (HMG), Menogon®’un aktif maddesidir ve menopoz sonrası kadınların idrarından elde edilir. Doğal olarak insan beyninde (anteropitüiter hormonlar) oluşan hormonlarla, aynı hormon etkisine sahiptir. Menogon®’un uygulanması, cinsel organlarda bazı endojen maddeleri (steroidler ) uyarır. Erkek ve kadınlarda, Menogon®, üreme bezleri üzerinde hormon etkisi yapar. Kadınlarda fallop tüplerini ve overleri, erkeklerde ise testisleri etkiler. Kadınlarda, Menogon®, overlerde büyüyen foliküllerde artış sağlar ve bunların gelişimini artırır. Menogon®, koriyogonadotropin (HCG) ile birlikte, çocuk isteyen kadınlarda, follikül büyümesini uyardıktan sonra ovülasyonu başlatmak için kullanılır. Erkeklerde, sperm geliştirici etki yapar.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: HMG oral olarak alındığında etkin olmaz ve i.m veya s.c olarak uygulanır. HMG’nin biyolojik etkinliği FSH miktarına bağlıdır.
 
Dağılım: i.m. uygulama sonrası 6 – 48 saat içinde s.c. uygulama sonrası ise 6 – 36 saat içinde maksimum FSH serum seviyesine ulaşır. Sonra serum seviyelerinde azalma meydana gelir 56 (i.m) ve 51 (s.c) saatlik yarı ömrü vardır.
 
Metabolizma: Kadınlarda fallop tüplerini ve overleri, erkeklerde ise testisleri etkiler.
 
Atılım: Genelde böbrekler yoluyla atılır.

Farmasötik Şekli

Liyofilize toz ve çözücü

Formülü

Liyofilize toz içeren bir ampulde: Menotropin (insan menopozal gonadotropin, HMG) vardır, 75 I.U. FSH (follikül stimüle eden hormon) ve 75 I.U. LH’a (luteinizan hormon) tekabül eder. Birleşimindeki diğer maddeler, laktoz ve sodyum hidroksittir.

1 ml çözücü içeren bir ampulde: 1ml izotonik sodyum klorür solüsyonu bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Başka ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir. Kısır erkeklerde HMG, HCG ile bir arada enjekte edilebilir.

Kontraendikasyonlar

Kadınlarda:
 • Gebelik
 • Over büyümesi veya polikistik over sendromunun neden olmadığı kistler
 • Nedeni bilinmeyen kanamalar
 • Uterusta, overde ve memede tümör
Erkeklerde:
 • Prostat kanseri
 • Testislerde tümör
HMG ile tedaviye başlamadan önce aşağıdaki durumlar tedavi edilmelidir:
Tiroid bezi ve suprarenal bezin korteksinde disfonksiyon, farklı nedenlerden ileri gelen serum prolaktin seviyesinde yükselme (hiperprolaktinemi), hipofiz bezinde veya hipotalamusda tümör.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Ambalajın içindeki çözücü ile çözüldükten sonra adale içi (I.M) veya subkutan (S.C) olarak zerkedilir. Hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmedikçe, aşağıdaki dozlarda uygulanır:
 
Kadınlarda kısırlık:
Normo veya hipogonadotropik kadınlarda folliküllerin büyümesini başlatmak için verilen HMG dozu, hastaya göre değişir. Verilecek doz over sekresyonuna bağlıdır, bu overlerin ultrason ile muayenesi ve östradiol düzeylerinin ölçülmesi ile kontrol edilir. Eğer HMG dozu, verilen kişiye çok gelirse, mültipl, ünilateral veya bilateral follikül büyümesi olabilir.
Genellikle adale içine zerkedilir. Tedaviye günlük doz, 75-150 I.U. FSH’a tekabül edecek şekilde başlanır. Eğer, overler cevap vermezse, dozaj, östradiol salgısında yükselme ve folliküllerde büyüme olana kadar yavaş yavaş yükseltilir. Aynı dozda HMG ile tedavi, ovülasyon öncesi östradiol serum düzeyleri sağlanana kadar devam ettirilir. Eğer bu düzey çok çabuk yükselirse, doz azaltılmalıdır. Ovülasyonu başlatmak için 5.000 veya 10.000 I.U. HCG, son HMG uygulamasından 1-2 gün sonra adale içine enjekte edilir.
Not:Eğer uygulanan HMG dozu hastaya yüksek gelirse, daha sonra verilen HCG overleri aşırı uyarabilir.
 
Erkeklerde sterilite:
Başlangıçta, haftada, 3x1000-3000 I.U. HCG/hafta uygulanır. Normal testesteron serum düzeyleri sağlandığında, bir kaç ay, ek olarak, haftada bir HMG uygulanır, verilecek olan doz: 3x75-150 I.U. FSH + 75-150 I.U. LH’dır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Prospektüste yoktur.

Saklama Koşulları

Menogon®, ışıktan korunarak saklanmalıdır. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Menogon® 5 ampul liyofilize toz ve 5 ampul çözücü

Uyarılar/Önlemler

Overleri istemeden aşırı uyarılmış kadınlarda ovülasyonu başlatmak için HCG uygulanmamalıdır. Kadınların kısırlık tedavisinde, HMG verilmeden önce overlerin etkinliği kontrol edilmelidir (ultrasonografi ve serumda östradiol düzeyleri ). Tedavi sırasında, uyarılma olana kadar bu testler gün aşırı veya iki günde bir yapılmalıdır. Serviks indeksi ile over reaksiyonu ölçülebilir. Tedavi sırasında hastanın yakın takibi şarttır. İstemeden aşırı uyarılma olursa tedavi derhal durdurulmalıdır.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM:
Gebelik kategorisi X’tir. Gebelik ve laktasyon süresince kullanılmamalıdır.
 
ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ:
Yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ender olarak bulantı ve kusma görülür. HMG ile tedavide bir kaç vakada aşırı duyarlılık reaksiyonu olmuştur. Çok ender olarak uzun süreli tedavi, antikor oluşumuna neden olarak tedaviyi etkisiz kılabilmektedir. HMG ile tedavi overlerin aşırı uyarılmasına neden olabilir, bu durum ilk önce HCG (gebelik hormonu) uygulandıktan sonra belli olur. Bu durumda büyük over kistleri oluşur ve rüptüre olarak karın içi kanamalara neden olur.
Buna ilaveten, karın boşluğunda sıvı birikimi (asit), göğüs boşluğunda sıvı birikimi (hidrotoraks), idrarda azalma (oligüri), kan basıncında düşme (hipotansiyon) ve kan pıhtısıyla kan damarlarının tıkanması (tromboembolik olay) olabilir. Aşırı uyarılmanın ilk belirtileri ortaya çıktığında tedavi hemen durdurulmalıdır. Bu belirtiler, karın ağrısı, karnın altında ele gelir büyüme (sonografik olarak tespit edilir). Eğer karın ağrısı olursa, doktorunuza danışınız.
Gebelikle beraber bu yan etkiler şiddetlenebilir ve uzun süre devam eder, hayatı tehdit edecek nitelikte olabilir. HMG ile tedavi sırasında istenmediği halde birden çok gebelik olabilir.