Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka MERESA
Etken Madde Kodu SGKFQW-SULPIRID Parenteral
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N05AL01
ATC Açıklaması Sulpirid
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A04919
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,94 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Spazmotik, tortikolis, dilin sarkması, trismus gibi belirtilerle seyreden diskinetik krizler görülebilir. Bazı durumlarda ağır parkinson sendromu koma görülebilir. Bu durumlarda ilaç kesilmeli ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Sülpirid, benzamid grubundan bipolar etkisi olan bir nöroleptiktir. 600 mg/gün dozundan daha düşük veya eşit dozlarda negatif semptomlarda (disinhibitör etki), 600 mg/gün'den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarda etkilidir. 

Farmakokinetik Özellikler

Sülpirid dokulara çabuk dağılır, en belirgin dağılım karaciğer ve böbreklerde olur. Beyin dağılımı ise zayıftır. Beyinde en yoğun olduğu yer hipofizdir. Proteinlere bağlanma oranı %40'dan düşüktür. Eritrositler ve plazma arasındaki dağılım katsayısı 1'dir. Anne sütüne karışma oranı günlük dozun 1/1000'idir. Hayvanlar üzerinde radyoaktivite ile işaretlenmiş Sülpirid ile yapılan çalışmalarda plasentayı çok düşük bir oranda geçtiği gösterilmiştir. Sülpirid insanda düşük bir oranda metabolize olur.

Eliminasyon yarılanma ömrü 7 saat dağılma hacmi 0.94 l/kg ve klerensi 126 ml/dakika' dır. Sülpirid esas olarak böbrekler yolu ile atılır. Böbrek klerensi genellikle total klerense eşittir.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

3 ml'lik bir ampul;

100 mg Sulpirid içerir.

Diğer maddeler; Sodyum klorür 10 mg, % 95 sülfürik asit 14.9 mg. enjeksiyonluk su 2918.4 mg içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Alkol ile beraber alındığında nöroleptiklerin sedatif etkileri artabilir

Sülpirid santral sinir sistemi üzerinde stimülan etki gösteren ilaçlarla birlikte alındığında şiddetli huzursuzluk, sinirlilik, korku ve ajitasyon oluşturabilir. Merkezi sinir sistemi depresörleri ile birlikte kullanıldığında, merkezi sinir sistemi depresyonu artabileceğinden, makina ya da taşıt kullananlarda dikkatli olunmalıdır.

Sülpirid'in L-dopa (Nöroleptik ve L-dopa ile resiprok antagonizma nedeniyle) ile beraber kullanılması tavsiye edilmez.

Sülpirid'in antihipertansif ilaçlar ile kullanımında, antihipertansif etki ve majör ortostatik hipotansiyon riski oluşabilir.

Kontraendikasyonlar

Sülpirid'e karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır. Benzamid içeren antidopaminerjik ilaçlar kullanan feokromasitomalı hastalarda ağır hipertansif krizler bildirilmiştir. Dolayısı ile feokromasitoması olan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması tavsiye edilmez.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar; Alkol ve L-dopa.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe; terapötik gereksimlere göre dozaj günde 3 kez 1-2 ampul i.m. olarak uygulanır. Hastalığın ağırlığına göre tedavinin seyri esnasında Meresa® fort tablete geçilebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Meresa Fort Tablet

Meresa Kapsül

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

3 ve 6 ampullük ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Çok nadir vakalarda Meresa® 'nın da dahil olduğu nöroleptiklerle tedavi sırasında Nöroleptik Malign Sendromu (hipertemi, solukluk, vejetatif bozukluklar) meydana gelebilir. Meresa® tedavisi sırasında bu tip belirtiler ortaya çıktığında Meresa® kesilmeli ve derhal doktora haber verilmelidir. Meresa® tedavisi sırasında kan tablosunda bir bozukluk şimdiye kadar bildirilmemiştir. Ciddi hassasiyeti nedeni ile yaşlı hastalarda tedbirli kullanılmalıdır. Meresa® ağırlıklı olarak böbrekler yoluyla atıldığı için, böbrek fonksiyonunun azaldığı durumlarda (böbrek yetmezliği) doktor tarafından doz azaltılmalıdır, böbrek fonksiyonunun ileri derecede azalması halinde tedaviye ara verilmesi tavsiye edilir. Epileptik eşikte bir düşme olasılığı nedeni ile, epileptik hastalar dikkatli bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır. Parkinsonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır, Parkinson semptomlarını arttırabilir.

Gebeler ve emzikliler için uyarılar

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımının güvenilirliğine dair deneyimler ve hayvan deneylerinden yeterli veriler elde edilmemiş olduğundan Meresa® nın gebelik ve emzirme döneminde kullanılmaması tavsiye edilir. Anne sütüne karışma oranı günlük dozun 1/1000'idir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
  • Jinekomasti, galaktore, amenore, frijidite ya da empotansa neden olabilir
  • Tedavi kesildiğinde geçici özellikte hiperprolaktinemi görülebilir.
  • Kilo artışı görülebilir.

Aşağıda bildirilen nörolojik yan etkiler önerilen dozlarda kullanıldığında çok seyrek olarak görülmektedir;

  • Uyuşukluk veya somnolans
  • Antikolojinerik, antiparkinson ilaçlara gerek gösterebilen ekstrapiramidal sendrom
  • Uzun süreli kullanımda tüm nöroleptiklerde görülebileceği gibi tardif diskinezi (Bu durumda antikolinerjik antiparkinson ilaçlar etkisiz kalır ya da şiddetlenebilir)
  • Spazmotik, tortikolis, okülojir krizler gibi antikolinerjik antiparkinson bir ilaç alınmasını gerektiren erken diskinezi

Tüm bu endokrin, metabolik ve nörolojik yan etkilerin yanı sıra ortostatik hipotansiyon da yan etki olarak ortaya çıkabilir.