Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka METILER
Etken Madde Kodu SGKFDK-METILERGOBAZIN MELEAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G02AB01
ATC Açıklaması Metilergometrin
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04966
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,75 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,38 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,52 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E169B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer hastalıklarında METİLER® DRAJE kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer hastalıklarında METİLER® DRAJE kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı doz alınışında, “Ergotism” denen bir olguyu meydana getirebilir ki; bu olgunun başlıca belirtileri şunlardır. Ekstremitelerde soğukluk hissi ve uyuşmayı içeren, kan damarlarının büzülmesinden ileri gelen düşük dolaşım, kulak çınlaması, göğüste ağrı, parmaklarda gangren görülür. Bunun dışında ayrıca hiperkoagulabilite de olabilmektedir. Kusma, diyare, baş-ağrısı, titreme, yüz kaslarında kasılma ve konvulsiyonları içeren sinir sistemi bozukluğu görülebilir. İlk önlem olarak, bol musluk suyu, süt veya “aktif kömür” verildikten sonra, gastrik lavaj ve kusma ile, alınan ilacın uzaklaştırılmasına çalışılır. Antidot olarak intravenöz damlatma yolu ile “Tolazoline” gibi vasodilatörler verilir. Nabız ve kan basıncı monitöre bağlanarak antidot verilişinin hızı denetlenir. Genel önlem olarak konvulsiyonlar tedavi edilir. “Heparine” verilerek kanın hiperkoagulabilitesi denetlenir ve kan akışı süresi normalin üç katı bir düzeyde tutulur.

Endikasyonlar
 • Uterus atonisinde veya subinvolusyonuna bağlı düşük sonrası, doğum sonrası uterus kanamasının önlenme ve tedavisinde,
 •  Tamamlanmamış düşükte, Uterus içeriğinin dışa atılımını çabuklaştırmakta, lochia retensiyonunda,
 • Aşırı adet-dışı kanamalarda ve sezaryen ameliyatlarda,

METİLER® DRAJE kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

METİLER® DRAJE’nin içerdiği Metilergobasin, diğer isimleri ile Metilergonovin veya Metilergometrin etken maddesi, antiserotonin bir madde olup, merkezi sinir sistemi üzerine etki yapar ve düz kasları doğrudan doğruya uyarır. Alfa-adrenerjik blokaj etki göstermez. Klinik etkisi düz kasları uyarmasının bir sonucudur. Placental bölgede kanayan damarların bulunduğu uterus çeperlerinin kasılması kanamayı durdurur. Uterusun oksitosik etkiye duyarlığı, gebeliğin sonuna doğru daha büyüktür.

Farmakokinetik Özellikler

Absorbsiyonu oral yolla alındıktan sonra tam ve çabuktur. Karaciğerde büyük ölçüde bir ilk geçiş ile metabolize olmaktadır. Yarılanma süresi 30 dakika ile 2 saat arasındadır. Uterus kasılmasında etki 6 ila 15 dakika arasında başlar ve etki süresi yaklaşık 3 saat sürer. Maddenin %5’inden azı böbrek yolu ile atılır.

Farmasötik Şekli

Draje

Formülü

Her bir drajede METİLERGOBASİN (=Metilergonovin) MALEAT 0,125 mg

İlaç Etkileşmeleri

METİLER®  DRAJE  ’un ilaç etkileşmesi önem sırası ile aşağıda verildiği gibidir.

Etkileşim mekanizması parantez içinde gösterilmiştir.

Ergot Alkaloidleri, diğer vasokonstriktörler, lokal anesteziklerde bu maddeleri içeren ilaçlar,

Vasopressörler: (Birlikte kullanımı vasokonstriksiyonu artırır. Bunun için doz ayarı yapılması zorunludur. Sempatomimetik pressör aminlerin pressör etkisi muhtemel ciddi hipertansiyon ile ve serebral kan damarlarının kopması sonucu yükselebilirler.)

Sigara içilmesi: Aşırı sigara içilmesi vasokonstriksiyonu artırabilir.

Diagnostik etkileşim: Fizyolojik bakımdan serum prolaktin konsantrasyonları azalabilir.

Medikal problemler: Aşağıda belirtilen medikal problemlerin mevcut olduğu durumlarda

METİLER® DRAJE  kullanılması dikkatle incelenmelidir. (Nedenler parantez içinde gösterilmiştir)

 • Koroner-arterial hastalıklar (Vasospasm angina veya miyokard infarktüs yapabilir).
 • Hepatik fonksiyon bozukluğu (Ergot zehirlenmesinde bozuk metabolizma oluşabilir.
 • Hipertansiyon, ciddi ve doğum toksemisi içeren hipertansiyon (Tehlikeli duruma yönelebilir).
 • Okkulsiv periferal vasküler hastalıklar (Tehlikeli duruma yönelebilir).
 • Renal fonksiyon bozukluğu, sepsis (Metilergobasin etkilerine karşı muhtemel bir duyarlılık artışı) oluşabilir.

Hastayı Monitöre Bağlama:

Aşağıdaki durumlarda bastanın bir monitöre bağlanması özellikle önemlidir. (Kimi hastalarda duruma bağlı olarak başka testler de gerekebilir.)

 • Kan basıncının tayini
 • Nabız oranının tayini
 • Uterus’un yanıtı (Parenteral, özellikle intravenöz uygulamadan sonra belirli sıklıklarla, güçlü ve ciddi bir sonuç elde etmek gerekir)
Kontraendikasyonlar
 • Hipertansiyonlarda, toksemia’da, gebelik süresinde, aşırı duyarlıkta, obliterativ vasküler hastalıklarda, böbrek ve karaciğer hastalıklarında,
 • Doğumu oluşturmak için veya tehlikeli spontane düşükte,

METİLER® DRAJE kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Genel  

Yetişkin Dozu: Oral yolla her 6 ile 12 saatte 0,2 ila 0,4 mg etken madde (2 ila 4 draje). Günde iki ila dört kez verilir. İlaç alınımına uterus atonisi ve uterus kanama tehlikesi geçinceye kadar devam edilir. Genelde oral yolla bu ilacın alınışı, başlangıçta alınmış olan parenteral bir dozu izler. İlaç bir miktar su ile tok karnına alınır.

Dikkat: Belirtilen dozları ve kullanma süresini aşmayınız. Hipokalsemia nedeni ile METİLER® DRAJE’ye yanıt vermeyen hastalarda, (önceden digitalis almamış olmak koşulu ile) Kalsiyum tuzlarının intravenöz uygulaması, oksitosik eylemi yenileyebilir. Eğer Ergotism belirtileri ortaya çıkarsa METİLER® DRAJE verilmesi derhal kesilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

METİLER® AMPUL, 0,2 mg/ml x 3 ampul, plastik, yuvalarda, karton kutuda

Saklama Koşulları

Işıktan saklı tutunuz. Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Normal Ambalaj: 25 draje, blisterde, karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

ÇOCUKLAR, GEBELER, EMZİKLİLER VE ÖZEL DURUMLAR İÇİN UYARILAR:

Gebelerde:

Metilergobasin gebelik süresince kontrendikedir. Uterusta azalan kan akışı sonucu fetus oksijensiz kalabilir, uterusta tetanik kasılmalar oluşabilir, fetusun hayatı tehlikeye girebilir. Bu ilaç placentanın gelişinden önce verilmemelidir. Gelişten önce verilen yüksek bir Metilergobasin dozu, uterus tetanisi sonucu bebekte bir kısım sorunlar, hipoksi, kafatası-içi hemorrajı ortaya çıkarır ve placenta kaptivasyonuna neden olur. Uterusun aşırı kasılması ikiz gebeliğin hatalı tanısına yol açar.

Emzikli Annelerde:

İnsanlarda emzirme ile ilgili bir sorun olduğu bildirilmemiştir. Bununla birlikte, Ergot alkaloidleri anne sütü ile salgılandıklarından, Metilergobasin için de bir risk göz önüne alınmalıdır. Bu ilacın laktasyonu inhibe ettiği de bildirilmemiştir. Doğum sonrasından derhal sonra, prolaktin salgılanması ile Metilergobasin karışıklık yapabilir. Yalnız, uzun süre kullanmada laktasyonda azalma veya gecikme olabilir.

Yaşlılarda:

Geriatrik özellikleri konusunda bilgi veren yayınlar yapılmamıştır.

Çocuklarda:

Yeni-doğanlarda metilergobasin’in eliminasyonu uzayabilir. Neonatlara Metilergobasin’in dikkatsizce verilmesi, solunum depressiyonu, miyoklonik hareketler, purpurik semptomlar, orta-derecede sarılık ve ciddi periferal vasokonstriksiyonlar yapmıştır.

Diğer Ergot alkaloidlerine tolerans göstermeyen kişiler bu ilaca da göstermezler.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Göğüste ağrı, ciddi ve ani baş ağrısı, deride kaşıntı, kollarda, bacaklarda veya sırtta ağrı, soluk el ve ayak, ayaklarda halsizlik, soluk alışın kısalması ender gözlenir. Kramp, kusma, bulantı özellikle intravenöz uygulamada olur. Konfuzyon, ishal, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, normal-dışı terleme, palpitasyon, solunum darlığı (dyspnea) daha az olarak ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.