Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka METILER
Etken Madde Kodu SGKFDM-METILERGOMETRIN MELEAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 3
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu G02AB01
ATC Açıklaması Metilergometrin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04967
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,17 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,38 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 2,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E169A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

Böbrek ve karaciğer hastalıklarında METİLER AMPUL kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği

Böbrek ve karaciğer hastalıklarında METİLER AMPUL kullanılmamalıdır.

Doz Aşımı

Aşırı doz alınışında, “Ergotism” denen bir olguyu meydana getirebilir ki; bu olgunun başlıca belirtileri şunlardır: Ekstremitelerde soğukluk hissi ve uyuşmayı içeren, kan damarlarının büzülmesinden ileri gelen düşük dolaşım, kulak çınlaması, göğüste ağrı, parmaklarda kangren görülür. Bunun dışında ayrıca hiperkoagulabilite de olabilmektedir. Kusma, diyare, baş-ağrısı, titreme, yüz kaslarında kasılma ve konvulsiyonları içeren sinir sistemi bozukluğu görülebilir. İlk önlem olarak, bol musluk suyu, süt veya “aktif kömür” verildikten sonra, gastrik lavaj ve kusma ile, alınan ilacın uzaklaştırılmasına çalışılır. Antidot olarak intravenöz damlatma yolu ile “Tolazoline” gibi vasodilatörler verilir. Nabız ve kan basıncı monitöre bağlanarak antidot verilişinin hızı denetlenir. Genel önlem olarak konvulsiyonlar tedavi edilir. “Heparine verilerek kanın hiperkoagulabilitesi denetlenir ve kan akış süresi normalin üç katı bir düzeyde tutulur.”

Endikasyonlar

 • Uterus atonosine veya subinvolusyonuna bağlı düşük sonrası, doğum sonrası uterus kanamasının önlenme ve tedavisinde,
 • Normal olarak placentanın gelişinden sonra, ön-omuzun çıkışından sonraki anda, doğumun ikinci basamağında,
 • Tamamlanmamış düşükte, Uterus içeriğinin dışa atılımını çabuklaştırmakta, lochia retensiyonunda,
 • Aşırı adet-dışı kanamalarda ve sezaryen ameliyatlarda,

METİLER AMPUL kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

METİLER AMPUL’un içerdiği Metilergobasin, diğer isimleri ile Metilergonovin veya Metilergometrin etken maddesi, antiserotonin bir madde olup, merkezi sinir sistemi üzerine etki yapar ve düz kasları doğrudan doğruya uyarır. Alfa-adrenerjik blokaj etki göstermez. Klinik etkisi düz kasları uyarmasının bir sonucudur. Placental bölgede kanayan damarların bulurduğu uterus çeperlerinin kasılması kanamayı durdurur. Uterusun oksitosik etkiye duyarlığı, gebeliğin sonuna doğru daha büyüktür.

Farmakokinetik Özellikler

Karaciğerde büyük ölçüde bir ilk geçiş ile metabolize olmaktadır. Yarılanma süresi 30 dakika ile 2 saat arasındadır. Uterus kasılmasında etkinin başlanması intramüsküler yolla alındığında 2 ila 5 dakika, intravenöz yolla alındığında ise derhaldir. Etki süresi intramüsküler yolla yaklaşık 3 saat, intravenöz uygulamada ise 45 dakikadır. Burada ritmik kasılmalar 3 saat kadar sürebilir. Maddenin %5’inden azı böbrek yolu ile atılır.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

1 ml’lik her bir ampulde

Etken Madde : Metilergobazinmaleat 0,2 mg

Diğerleri : Tiyoüre 0,5 mg Sodyum Klorür 9,0 mg Tartarik Asit 0,2 mg İnjeksiyonluk su ile tamamlanır 1,0 ml

İlaç Etkileşmeleri

METİLER® AMPUL’un ilaç etkileşmesi önem sırası ile aşağıda verildiği gibidir.

Etkileşim mekanizması parantez içinde gösterilmiştir.

Ergot Alkaloidleri, diğer vasokonstriktörler, lokal anesteziklerde bu maddeleri içeren ilaçlar,

Vasopressörler: (Birlikte kullanımı vasokonstriksiyonu artırır. Bunun için doz ayarı yapılması zorunludur. Sempatomimetik pressör aminlerin pressör etkisi muhtemel ciddi hipertansiyon ile ve serebral kan damarlarının kopması sonucu yükselebilirler.)

Sigara içilmesi: Aşırı sigara içilmesi vasokonstriksiyonu artırabilir.

Diagnostik etkileşim: Fizyolojik bakımdan serum prolaktin konsantrasyonları azalabilir.

Medikal problemler: Aşağıda belirtilen medikal problemlerin mevcut olduğu durumlarda

METİLER® AMPUL kullanılması dikkatle incelenmelidir. (Nedenler parantez içinde gösterilmiştir)

 • Koroner-arterial hastalıklar (Vasospasm angina veya miyokard infarktüs yapabilir).
 • Hepatik fonksiyon bozukluğu (Ergot zehirlenmesinde bozuk metabolizma oluşabilir.
 • Hipertansiyon, ciddi ve doğum toksemisi içeren hipertansiyon (Tehlikeli duruma yönelebilir).
 • Okkulsiv periferal vasküler hastalıklar (Tehlikeli duruma yönelebilir).
 • Renal fonksiyon bozukluğu, sepsis (Metilergobasin etkilerine karşı muhtemel bir duyarlılık artışı) oluşabilir.

Hastayı Monitöre Bağlama:

Aşağıdaki durumlarda bastanın bir monitöre bağlanması özellikle önemlidir. (Kimi hastalarda duruma bağlı olarak başka testler de gerekebilir.)

 • Kan basıncının tayini
 • Nabız oranının tayini
 • Uterus’un yanıtı (Parenteral, özellikle intravenöz uygulamadan sonra belirli sıklıklarla, güçlü ve ciddi bir sonuç elde etmek gerekir)

Kontraendikasyonlar

 • Hipertansiyonda, toksemia’da, gebelik süresinde, aşırı duyarlıkta, obliterativ vasküler hastalıklarda, böbrek ve karaciğer hastalıklarında,
 • Doğumu oluşturmak için veya tehlikeli spontane düşükte,

METİLER AMPUL kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Normal yetişkin dozu genelde

1 ml METİLER® AMPUL (0,2 mg etken madde)’dir. Gerekirse, 2 ila 4 saat ara ile en fazla 5 doza kadar tekrarlanabilir.

İntramüsküler uygulama:

 • Uterus atonisinde, ön-omuzun veya Placenta’nın gelişinden sonra, lohusalık süresinde ve birden fazla bebeğin doğumu halinde, son bebeğin doğumundan hemen sonra: 1 ml.
 • Lohusalık rahatsızlığında, lochia retensiyonunda, uterus subinvolusyonunda günde: 0,25 ila 1 ml.
 • Aşırı adet kanamalarında, aşırı adet-dışı uterus kanamalarında ve düşük kanamalarında 0,5 ml
 • Sezaryen ameliyatlarda, bebeğin doğumu esnasında uterus çeperinin içine: 0,5 ml İntravenöz

Uygulama:

METİLER® AMPUL normalde intravenöz yolla uygulanmamalıdır. Çünkü ani bir tansiyon düşüşünün ve serebrovasküler olguların ortaya çıkması olasılığı vardır. Eğer intravenöz uygulamanın hayat kurtarma bakımından gerekli olduğu düşünülüyorsa, 60 saniyeden daha az olmayan bir zaman aralığı içinde yavaşça verilmeli ve kan basıncı monitörden dikkatle izlenmelidir.

DİKKAT: Belirtilen dozları ve kullanma süresini aşmayınız. Hipokalsemia nedeniyle METİLER® AMPUL’e yanıt vermeyen hastalarda, (Önceden Digitalis almamış olmak koşulu ile) kalsiyum tuzlarının intravenöz uygulanması oksitosik eylemi yenileyebilir. Eğer ergotism belirtileri ortaya çıkarsa, METİLER® AMPUL verilmesi derhal kesilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

METİLER DRAJE, 25 draje, blisterde, karton kutuda, 0,125 mg/draje

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 ml’lik 3 adet ampul, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler

ÇOCUKLAR, GEBELER, EMZİKLİLER VE ÖZEL DURUMLAR İÇİN UYARILAR:

Gebelerde:

Metilergobasin gebelik süresince kontrendikedir. Uterusta azalan kan akışı sonucu fetus oksijensiz kalabilir, uterusta tetanik kasılmalar oluşabilir, fetusun hayatı tehlikeye girebilir. Bu ilaç placentanın gelişinden önce verilmemelidir. Gelişten önce verilen yüksek bir Metilergobasin dozu, uterus tetanisi sonucu bebekte bir kısım sorunlar, hipoksi, kafatası-içi hemorrajı ortaya çıkarır ve placenta kaptivasyonuna neden olur. Uterusun aşırı kasılması ikiz gebeliğin hatalı tanısına yol açar.

Emzikli Annelerde:

İnsanlarda emzirme ile ilgili bir sorun olduğu bildirilmemiştir. Bununla birlikte, Ergot alkaloidleri anne sütü ile salgılandıklarından, Metilergobasin için de bir risk göz önüne alınmalıdır. Bu ilacın laktasyonu inhibe ettiği de bildirilmemiştir. Doğum sonrasından derhal sonra, prolaktin salgılanması ile Metilergobasin karışıklık yapabilir. Yalnız, uzun süre kullanmada laktasyonda azalma veya gecikme olabilir.

Yaşlılarda:

Geriatrik özellikleri konusunda bilgi veren yayınlar yapılmamıştır.

Çocuklarda:

Yeni-doğanlarda metilergobasin’in eliminasyonu uzayabilir. Neonatlara Metilergobasin’in dikkatsizce verilmesi, solunum depressiyonu, miyoklonik hareketler, purpurik semptomlar, orta-derecede sarılık ve ciddi periferal vasokonstriksiyonlar yapmıştır.

Diğer Ergot alkaloidlerine tolerans göstermeyen kişiler bu ilaca da göstermezler.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Göğüste ağrı, ciddi ve ani başağrısı, deride kaşıntı, kollarda, bacaklarda veya sırtta ağrı, soluk el ve ayak, ayaklarda halsizlik, soluk alışın kısalması ender gözlenir. Kramp, kusma, bulantı özellikle intravenöz uygulamada olur. Konfuzyon, ishal, baş dönmesi, kularlarda çınlama, normal-dışı terleme, palpitasyon, solunum darlığı (dyspnea) daha az olarak ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.