Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka METOART
Etken Madde Kodu SGKFE8-METOTREKSAT 15 MG Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu L01BA01
ATC Açıklaması Metotreksat
NFC Kodu NA
NFC Açıklaması Parenteral Kullanıma Hazır Enjektörler
Kamu Kodu A11846
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 68,55 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 61,18 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 9,76 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E168G
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

15 mg/1,5ml enjeksiyonluk çözelti içeren çözelti (10 mg/1 ml) içeren kullanıma hazır şırınga, yanında enjeksiyon için iğne içeren karton kutu.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Tedavi sırasında yorgunluk ve baş dönmesi gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili yan etkiler oluşabilir. METOART’ın araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi vardır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

METOART’ı  aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Metotreksat veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) var ise
 • Karaciğer yetersizliğiniz var ise (Bilirubin >5 mg/dl (85.5 μmol/l))
 • Düzenli olarak aşırı alkol tüketiyorsanız
 • Böbrek yetersizliğiniz var ise (Kreatin klerensi < 20 ml/dak)
 • Kan hastalığınız (kan diskrazisi gibi) var ise
 • Tüberküloz ve HIV gibi ciddi, akut veya kronik enfeksiyonlar, ağız boşluğu ülserleri ve bilinen aktif sindirim sistemi ülser hastalığınız var ise
 • Hamileyseniz
 • Emziren anneyseniz
 • Aşı yaptıracaksanız

METOART’ı  aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Yaşlı iseniz veya genel olarak zayıf ve güçsüz hissediyorsanız
 • Karaciğeriniz ile ilgili bir hastalığınız varsa
 • Solunum sistemi ile ilgili hastalığınız varsa
 • Su kaybınız (dehidrasyon) varsa
 • Alkol tüketiyorsanız
 • Vitamin ilaçları, folik asit, folinik asit veya türevlerini içeren ilaçlar kullanıyorsanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

METOART’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması 

METOART ile tedavi sırasında alkol tüketilmemesi tavsiye edilir.

 

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • METOART gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • METOART  ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Tedavi sırasında yorgunluk ve baş dönmesi gibi yan etkiler oluşabilir. METOART’ın araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi vardır bu nedenle motorlu taşıt veya iş makinesi kullanırken dikkatli olunuz.

 

METOART’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir şırıngada (1,5 ml’lik dozunda), 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki gözlenmez. 

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Düzenli alkol tüketimi ve diğer hepatotoksik tıbbi ürünlerle (örn leflunomid) eş zamanlı kullanılması metotreksatın, toksik bir etkiye sebep olma olasılığını arttırır. Eş zamanlı olarak kan üzerine toksik tıbbi ürünlerin kullanılması durumunda da dikkatli olunmalıdır.

 

Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emilemeyen geniş spektrumlu antibiyotikler gibi oral antibiyotikler kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Ayrıca metotreksat ile Penisilinler, glikopeptidler, sülfonamidler, siprofloksasin ve sefalotin gibi antibiyotikler kullanılırken de  ciddi toksik yan etkiler nedeniyle dikkatli olunmalıdır.

Probenesid, kıvrım diüretikler gibi zayıf organik asitler ve pirazoller (fenilbütazon) metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve kan üzerinde toksisiteye yol açabilir. Ayrıca düşük doz metotreksat ve non-steroidal anti inflamatuar tıbbi ürünler veya aspirin kombinasyonunda toksisite artışı olasılığı vardır.

Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünlerle medikasyon durumunda, (örn. Sülfonamidler, trimetroprim-sulfametoksazol, kloramfenikol, pirimetamin) güçlü şekilde kan oluşum zayıflığına dikkat edilmelidir.

Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünlerin (örn. sülfonamidler, trimetroprim-sülfametoksazol) birlikte uygulanması da metotreksat toksisitesinin yükselmesine yol açabilir. Folik asit yetersizliği durumunda özel önem gösterilmelidir.

METOART diğer romatizma önleyici tıbbi ürünlerle (örn: altın bileşikleri, penisilamin, hidroksiklorokuin, sülfalazin, azatioprin, siklosporin) beraber uygulandığında genellikle metotreksatın toksik etkilerinde bir artış beklenmez.

Metotreksat ve sülfasalazin kombinasyonu, metotreksatın etkisinde bir artışa sebep olabilir.

Omeprazol veya pantoprazol gibi ülsere karşı kullanılan ilaçlarla birlikte uygulanması etkileşimlere yol açabilir.

METOART tedavisi sırasında kafein ya da teofilin içeren içeceklerin (kahve, kafein içeren içecekler, çay) aşırı miktarda alınmasından kaçınılmalıdır.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi METOART’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler  olabilir.

Olası yan etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100), seyrek (≥1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Çok yaygın görülen yan etkiler:

 • Ağızda iltihaplanmalar
 • Hazımsızlık
 • Mide bulantısı
 • Tat kaybı
 • Karaciğer enzim test değerlerinde artış (transaminazların yükselmesi)

Yaygın görülen yan etkiler:

 • Alyuvar sayısında azalma, kansızlık, trombosit sayısında azalma (kan testinde ortaya çıkar)
 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • Uyku hali
 • Akciğer iltihabı ve belirtileri (kuru öksürük, nefes darlığı ve ateş)
 • Ağızda ülser
 • Diyare
 • Kızarıklık, kaşıntı

Yaygın olmayan yan etkiler:

 

 • Kan hücre sayısında azalma (kan testinde ortaya çıkar)
 • Baş dönmesi
 • Zihin karışıklığı, depresyon
 • Farenjit
 • Bağırsak iltihabı
 • Kusma
 • Siroz, karaciğer yağlanması
 • Işığa karşı hassasiyet
 • Saç dökülmesi
 • Romatizmaya benzer doku kütleleri oluşumu
 • Ciltte aşırı duyarlılık reaksiyonları, kaşıntılı kabarcıklar
 • Eklem ve kas ağrıları
 • Kemik erimesi
 • Vajina veya mesanenin iltihaplanması
 • İdrar kaçırma

Seyrek görülen yan etkiler:

 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar ve aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • akciğer bağ dokusunda artış
 • Zatüre
 • Nefes darlığı ve bronşial astım
 • Ülser
 • Ciltte renk değişikliği (koyulaşma)
 • Böbrek zayıflığı
 • Az idrar yapma ya da idrar yapamama
 • Damar iltihabı
 • Kalp çevresinde sıvı toplanması
 • Ateş
 • Göz akı iltihabı
 • Enfeksiyon
 • Yara iyileşmesinde yavaşlama  

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 

 • Kanda granüloz lökositlerin aşırı azalması (kan testinde ortaya çıkar)
 • Ciddi kemik iliği baskılanması
 • Görsel zayıflama
 • Genel ağrı
 • Kol ve bacaklarda ağrı, bitkinlik
 • Tat değişiklikleri (metalik tat)
 • İstem dışı kasılmalar
 • Menenjit
 • İnme
 • Kan kusma
 • Aşırı kanama
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Tırnaklarda renk değişikliği (koyulaşma)
 • Tırnak yatağında iltihaplanma
 • Libido kaybı, iktidarsızlık, sperm azalması
 • Adet düzensizlikleri
 • Vajinal akıntı
 • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (yanma, apse oluşumu)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

METOART, sadece antimetabolit tedavinin uygulanması konusunda uzman bir doktor gözetiminde uygulanmalıdır.

 

METOART, haftada bir kez kullanılır.

Romatoid artritli yetişkin hastalarda dozaj:

Başlangıç dozu olarak, haftada bir kez deri altına, kas içine veya damar içine 7.5 mg metotreksat uygulanması tavsiye edilir. Başlangıç dozu, hastanın toleransına ve hastalığın kişideki aktivitesine göre dereceli olarak haftada 2.5 mg arttırılabilir. Haftalık doz 25 mg’ı geçmemelidir. Yaklaşık 4-8 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır.

Psöriyazis vulgaris ve psöriyatik artrit hastalarında dozaj:

Tedaviden bir hafta önce, aşırı duyarlılıkla ilgili yan etkileri ortaya çıkarmak için, 5-10 mg’lık bir test dozunun parenteral olarak uygulanması tavsiye edilir. Tavsiye edilen başlangıç dozu, haftada bir kez deri altına, kas içine veya damar içine uygulanan 7.5 mg metotreksattır. Doz dereceli olarak arttırılabilir fakat genellikle haftalık doz 25 mg’ı geçmemelidir. Yaklaşık 2-6 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır.  

 

Uygulama yolu ve metodu:

Deri altına, kas içine veya damar içine uygulanır.

Kullanıma hazır şırıngalarda mevcut olanlardan farklı dozlar elde etmek için uygun bir hacim çekin veya METOART şırıngadan hacmi aseptik olarak steril bir kaba aktarın ve gereken hacmi ayırın.

Toplam tedavi süresi doktor tarafından belirlenmelidir.

Not: Eğer oral uygulama parenteral uygulama ile değiştirilecekse, oral uygulamadan sonra metotreksatın değişken biyoyararlanımına bağlı olarak bir doz azaltılması gerekebilir. Folik asit eklenmesi ise mevcut tedavi koşullarına göre düşünülür.

 

Değişik yaş grupları:


Çocuklarda kullanımı:

Çocuklara özel eklem romatizmasının beş ya da daha fazla eklemi tutan formlarının görüldüğü 16 yaşından küçük çocuklarda tavsiye edilen doz, 10-15 mg/m2 vücut yüzey alanı (BSA)/hafta’dır. Yetersiz etkinlik durumunda haftalık dozaj 20 mg/m2 (BSA)/hafta olarak arttırılabilir. METOART’ın çocuklara özel eklem romatizmasında kullanımı, deri altı ve damar içi kullanıma ilişkin kısıtlı veriye bağlı olarak, damar içi enjeksiyonla sınırlandırılmıştır.

 

Yaşlılarda kullanımı:

Karaciğer ve böbrek fonksiyonları azalmış yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Ayrıca yaşla beraber folat rezervlerinin azalması nedeniyle yaşlı hastalarda doz azaltılmasına gidilebilir.

 

Özel kullanım durumları


Böbrek / karaciğer yetmezliği:

METOART zayıf böbrek fonksiyonları olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tabloya göre doz ayarlaması yapılmalıdır:

 

Kreatin klerensi (ml/dak.)

Dozaj

> 50

% 100

20-50

% 50

< 20

METOART kullanılmamalıdır

 

Alkole bağlı karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalar tarafından dikkatli kullanılmalıdır. Bilirubin >5 mg/dl (85.5 μmol/l) durumunda, METOART kullanılmamalıdır.

 

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

 

Eğer METOART’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla METOART kullandıysanız:

METOART’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

METOART’ın fazla alınması ile oluşabilecek toksik istenmeyen etkilerini nötralize etmek için antidot olarak kalsiyum folinat kullanılır.

 

METOART’ı kullanmayı unutursanız:

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

METOART ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bir etki oluşması beklenmez.

 

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, METOART tedavisini durdurmayınız. METOART tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine yol açabilir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • METOART  enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır bir şırınga ve enjeksiyon iğnesi ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.
 • METOART sitotoksik ajanlar sınıfına ait bir folik asit antagonisti olan metotreksat içerir.
 • METOART DNA sentezini engelleyerek etki gösterir.
 • METOART, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

- Aktif romatoid artrit (İltihaplı eklem hastalığı)

- Juvenil idiopatik artrit (Kalıcı eklem iltihabı)

- Sedef hastalığı (psöriyazis artrit, psöriyazis vulgaris)

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

METOART’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

250C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METOART’ı kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Özel bir gereklilik yoktur.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

Metoart 15 mg/1,5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Alkol, hepatotoksik tıbbi ürünler, hematotoksik tıbbi ürünler

Düzenli alkol tüketimi ve diğer hepatotoksik tıbbi ürünlerle eş zamanlı kullanılması metotreksatın, hepatotoksik bir etkiye sebep olma olasılığını arttırır (bkz. özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Başka hepatotoksik tıbbi ürünleri birlikte alan hastalar (örn. leflunomid) özellikle takip edilmelidir. Aynı önlemler eş zamanlı olarak hematotoksik tıbbi ürünlerin kullanılması durumunda da alınmalıdır (örn. leflunomid). Leflunomid, metotreksat ile kombine uygulandığında pansitopeni ve hepatotoksisite insidansı artabilir.

Asitretin veya etretinat gibi retinoitlerle birlikte kullanım hepatotoksisite riskini arttırır.

Oral antibiyotikler

Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emilemeyen geniş spektrumlu antibiyotikler gibi oral antibiyotikler, intestinal flora veya bakteriyel metabolizmanın süpresyonu vasıtasıyla enterohepatik sirkülasyonla etkileşime girebilir.

Antibiyotikler

Penisilinler, glikopeptidler, sülfanomidler, siprofloksasin ve sefalotin metotreksatın renal klerensini azaltabilir ve sonuç olarak yükselen metotreksat serum konsantrasyonlarıyla eşzamanlı hematolojik ve gastro intestinal toksisite oluşabilir.

Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan tıbbi ürünler

Metotreksat, plazma proteinlerine bağlanır ve salisilatlar, hipoglisemikler, sülfonamidler, difenilhidantoinler, tetrasiklinler, kloramfenikol ve p-aminobenzoik asit ve asidik antienflamatuar ajanlar gibi proteinlere bağlanan diğer ilaçlar ile yer değiştirebilir. Aynı zamanda kullanıldıkları zaman toksisite artışına neden olabilir.

Probenesid, zayıf organik asitler, pirazoller ve non-steroidal anti inflamatuar ajanlar

Probenesid, loop diüretikler gibi zayıf organik asitler ve pirazoller (fenilbütazon) metotreksatın eliminasyonunu azaltabilir ve yüksek serum konsantrasyonları daha yüksek hematolojik toksisiteye yol açabilir. Ayrıca düşük doz metotreksat ve non-steroidal anti inflamatuar tıbbi ürünler veya salisilatların kombinasyonunda toksisite artışı olasılığı vardır.

Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünler

Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünlerle medikasyon durumunda, (örn. Sülfanomidler, trimetroprim-sulfametoksazol, kloramfenikol, pirimetamin) güçlü şekilde kan oluşum zayıflığına dikkat edilmelidir.

Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünler

Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünlerin (örn. sülfanomidler, trimetroprim-sulfametoksazol) birlikte uygulanması da metotreksat toksisitesinin yükselmesine yol açabilir. Folik asit yetersizliği durumunda özel önem gösterilmelidir.

Folik asit veya folinik asit içeren ürünler

Vitamin ilaçları ya da folik asit, folinik asit ya da türevlerini içeren diğer ürünler, metotreksatın etkinliğini azaltabilir.

Diğer antiromatik tıbbi ürünler

METOART diğer antiromatik tıbbi ürünlerle (örn: altın bileşikleri, penisilamin, hidroksiklorokin, sülfalazin, azatioprin, siklosporin) beraber uygulandığında genellikle metotreksatın toksik etkilerinde bir artış beklenmez

Sülfasalazin

Metotreksat ve sülfasalazin kombinasyonu, metotreksatın etkisinde bir artışa sebep olabilir. Sonuç olarak sülfasalazin vasıtasıyla folik asit sentezi inhibisyonuna bağlı olarak, sadece bazı nadir vakalarda istenmeyen etkilerde artışa neden olabilir.

Proton-pompası inhibitörü

Omeprazol veya pantoprazol gibi proton pompası inhibitörlerinin birlikte uygulanması etkileşimlere yol açabilir: Metotreksat ve omeprazolün birlikte uygulaması metotreksatın renal eliminasyonun  gecikmesine yol açar. Pantoprazol ile kombinasyon, miyalji ile 7-hidroksimetotreksat metabolitinin renal eliminasyonunu inhibe eder.

Kafein veya teofilin içeren içecekler

Metotreksat tedavisi sırasında kafein ya da teofilin içeren içeceklerin (kahve, kafein içeren içecekler, çay) aşırı miktarda alınmasından kaçınılmalıdır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Semptomlar:

Doz aşımı durumunda, metotreksat hematopoietik sistemi etkiler.

 

Tedavi:

Metotreksatın toksik istenmeyen etkilerini nötralize etmek için antidot olarak kalsiyum folinat kullanılır.

Doz aşımı durumunda, bir saat içinde, intravenöz veya intramüsküler olarak alınan metotreksat dozuna eşit miktarda veya daha fazla miktarda kalsiyum folinat uygulanır. Metotreksat serum seviyeleri 10-7 nin altına düşene kadar bu işleme devam edilir.

Aşırı doz aşımı durumlarında, renal tübülerde metotreksat ve metabolitlerinin çökelmesini izlemek için hidrasyon ve üriner alkalizasyon gerekebilir.Hemodiyaliz veya peritoneal diyalizin metotreksat eliminasyonunu arttırdığı gözlemlenmemiştir. Yüksek bir flux diyalizör kullanılarak gerçekleştirilen akut, intermitan hemodiyaliz ile etkili bir metotreksat klerensi bildirilmiştir.

Etkin Maddeler

Her 1 ml çözeltide, 10 mg metotreksat’a eşdeğer 10,96 mg metotreksat disodyum.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Folik asit analogları

ATC kodu: L01BA01

Metotreksat, antimetabolitler olarak bilinen sitotoksik ajanlar sınıfına ait bir folik asit antagonistidir. Dihidrofolat reduktaz enziminin inhibisyonu ile hareket eder  ve böylece DNA sentezini inhibe eder. Metotreksatın psoriyazis, psoriyatik artrit ve kronik poliartritin tedavisinde, inflamasyon bölgesinde metotreksata bağlı ekstraselüler adenozin konsantrasyonunda artış sağlayan antiinflamatuar ya da immünosüpresif bir etkisi olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim: Metotreksat parenteral uygulamalarda genellikle tamamen absorbe olur. İntramüsküler uygulamadan sonra serum doruk seviyelerine 30-60 dakika içinde ulaşılır.

Dağılım: Metotreksatın yaklaşık %50’si serum proteinlerine bağlanır. Vücut dokularına dağıldığından dolayı, karaciğerde, böbreklerde ve özellikle dalakta haftalar ya da aylar süresince tutulabilen yüksek konsantrasyonlarda poliglutamit formu bulunmuştur. Küçük dozlarda uygulandığında, metotreksat vücut sıvısına az miktarda geçer. Yarı ömür, üçüncü bir dağılım aralığına sahip olan hastalarda (plevral efüzyon, assit) normal sürenin 4 katına kadar uzayabilir.  Plasentadan geçer ve anne sütüne de küçük miktarda geçer.

Biyotransformasyon: Uygulanan metotreksatın yaklaşık %10’u intrahepatik olarak metabolize olur. Metotreksat başlıca üç şekilde metabolize olur.Başlıca metaboliti 7-hidroksimetotreksattır. 2,4-diamino-N-metilpteroik asit (DAMPA) bağırsaktaki bakteriyel karboksipeptidaz tarafından oluşturulmaktadır. Poliglutamatlar hücre içinde üretilir ve metotreksat kadar etkilidir.

Eliminasyon: Eliminasyon, öncelikle glomerular filtrasyon yoluyla ve proksimal tubuluste aktif sekresyon ile renal olarak, çoğunlukla değişmeden olur (dozun %40-100’ü). Safra ile yaklaşık %5-20 metotreksat ve % 1- 7-hidroksimetotreksat elimine edilir. Güçlü enterohepatik kan akışı gözlenir. Terminal yarı ömür düşük dozlarda 3-10 saattir ve yüksek dozlarda önemli ölçüde değişim gösterir (8-12 saat).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetersizliği: Böbrek yetmezliği durumunda, eliminasyon belirgin bir şekilde gecikmiştir

Karaciğer yetersizliği: Karaciğer yetmezliğine bağlı eliminasyonun zayıflığı ise bilinmemektedir.

Farmasötik Form

Kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti

Steril-Apirojen

Sarı renkli, berrak çözelti.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi X.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Metotreksat gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır.

METOART gebelik döneminde kontendikedir (bkz. kısım 4.3).

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince ve tedavinin ardından 6 aya kadar etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

Gebelik dönemi

Metotreksat gebelik sırasında kontrendikedir. Hayvanlarla gerçekleştirilen çalışmalarda, metotreksat özellikle ilk üç aylık zaman dilimi süresince toksisite oluşturmamaktadır (bkz. kısım 5.3).

Metotreksatın insanda teratojenik olduğu görülmüştür; fetal ölüm ve/veya konjenital anomalilere sebep olduğu bildirilmiştir.

Sınırlı sayıda hamile kadında malformasyonların (kranial, kardiyovasküler ve ekstremitel) insidans artışı ile sonuçlanmıştır. Eğer metotreksat kullanımına hamile kalınmadan önce son verilmişse, gebeliklerin normal olduğu bildirilmiştir. Metotreksat tedavisi sırasında kadınlar gebe kalmamalıdır. Bu nedenle tedavi gören olgun hastalar, METOART tedavisi süresince ve tedaviden 6 ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrolü uygulamalıdırlar.

Laktasyon dönemi

METOART’ın terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı takdirde memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde anne sütüyle atılmaktadır.

METOART ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Metotreksatın yapılan hayvan çalışmalarında fertiliteyi zayıflattığı görülmüştür.

Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği yoktur. Başka ürünlerle karıştırılarak kullanılmamalıdır.

 

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi:24.06.2010
Ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen  etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir:
Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100), seyrek (≥1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın                      : Lökopeni, anemi, trombositopeni
Yaygın olmayan         : Pansitopeni
Çok seyrek                : Agranülositoz, ciddi kemik iliği depresyonu
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Seyrek                         : Anafilaktik şok, alerjik reaksiyonlar
 
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın                         : Baş ağrısı, yorgunluk, uyku hali
Yaygın olmayan           : Baş dönmesi, konfüzyon, depresyon
Çok seyrek                 : Görsel zayıflama, ağrı, ekstremitelerde müsküler asteni veya parestezi, tat değişiklikleri (metalik tat), konvülsiyonlar, menenjit, paraliz 
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Yaygın                         : İnterstisyel alveolit/akciğer iltihabı. Ciddi akciğer hasarının potansiyel semptomları (interstitisyel akciğer iltihabı): kuru öksürük, nefes darlığı ve ateş
Seyrek                          : Pulmoner fibroz, pnömokistik carinli pnömoni, nefes darlığı ve bronşial astım
 
Gastrointestinal bozukluklar
Çok yaygın                  : Stomatit, dispepsi, mide bulantısı, tat kaybı
Yaygın                          : Oral ülser, diyare
Yaygın olmayan           : Farenjit, bağırsak iltihabı, kusma
Seyrek                        : Gastrointestinal ülserler
Çok seyrek                 : Hematemez (kan kusma), aşırı kanama
 
Hepatobiliyer bozukluklar
Çok yaygın                  : Transaminazların yükselmesi
Yaygın olmayan           : Siroz, fibroz ve karaciğer yağlanması
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları
Yaygın                         : Ekzantem, eritem, kaşıntı
Yaygın olmayan           : Işığa karşı hassasiyet, saç kaybı, romatik nodüllerin artışı, herpes zoster, vaskülit, derinin herpetiform döküntüleri, ürtiker
Seyrek                        : Pigmentasyon
Çok seyrek                 : Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell’s), tırnaklarda artan pigmentasyon değişiklikleri, akut paronişya
 
Kas- iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları
Yaygın olmayan           : Artralji, miyalji, osteoporoz
 
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları
Yaygın olmayan           : Vajina veya mesanenin inflamasyon ve ülserasyonu, renal zayıflık, idrar kaçırma
Seyrek                        : Renal zayıflık, oligoüri, anüri, elektrolit bozukluğu
Çok seyrek                 : Libido kaybı, impotens, oligospermi, mensturasyon bozukluğu, vajinal akıntı
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Seyrek                         : Alerjik vaskülit, ateş, konjunktivit, enfeksiyon, sepsis, yara iyileşme yavaşlığı, plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon, perikardiyal tamponad, hipogammaglobinemi
 
İstenmeyen etkilerin ciddiyet derecesi ve ortaya çıkışı dozaj seviyesine ve uygulama sıklığına bağlıdır. Ancak ciddi istenmeyen etkilerin düşük dozlarda da ortaya çıkabilme riski nedeniyle, hastaların kısa periyotlarla doktor tarafından düzenli olarak takip edilmesi gerekir.
 
Metotreksat intramüsküler yolla verildiğinde, enjeksiyon bölgesinde lokal istenmeyen etkiler (yanma) veya hasar (steril apse oluşumu, yağ dokusunda yıkım) ortaya çıkabilir. 
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

1 ml çözeltide;

Etkin madde:

10 mg metotreksat’a eşdeğer 10,96 mg metotreksat disodyum

Yardımcı madde(ler):

Sodyum klorür…………7,70 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Hayvan çalışmaları, metotreksatın fertiliteyi (embriyotoksik, fetotoksik ve teratojenik olarak) zayıflattığını gösterir.

Metotreksat in vivo ve in vitro olarak mutajeniktir.

Geleneksel karsinojenite çalışmaları yapılmadığı ve hayvanlar üzerinde yapılan kronik toksisite çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle metotreksat insanlarda karsinojenik olarak sınıflandırılmaz.

Kontrendikasyonlar
 • Metotreksat veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,
 • Karaciğer yetersizliğinde (Bilirubin >5 mg/dl (85.5 μmol/l))
 • Aşırı alkol kullanımında
 • Renal yetersizlikte (Kreatin klerensi < 20 ml/dak)
 • Kemik iliğinde hipoplazi, lökopeni, trombositopeni veya belirgin anemi gibi önceden mevcut kan diskrazisi olan hastalarda
 • Tüberküloz ve HIV gibi ciddi, akut veya kronik enfeksiyonlar, ağız boşluğu ülserleri ve bilinen aktif gastrointestinal ülser hastalığında
 • Gebelik ve laktasyonda
 • Canlı aşılarla eş zamanlı olarak kullanılması kontrendikedir. 
Kullanım Yolu

Damar yolu, kas yolu ile ve deri altına uygulanır.

Müstahzar Adı

METOART 15 mg/1,5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga Steril-Apirojen

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

METOART ile tedavinin haftada bir kez uygulanması gerektiği konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

Tedavi edilen hastalar, olası toksik etki ve yan etkilerin ortaya çıkarılması ve en kısa sürede değerlendirilmesi açısından uygun aralıklarla denetime tabii tutulmalıdır.

Bu nedenle METOART sadece  antimetabolit tedavisi konusunda bilgi ve tecrübesi olan doktorlar tarafından veya denetiminde uygulanmalıdır. Şiddetli ve ölümcül olabilecek toksik reaksiyon ihtimali nedeniyle, hasta doktor tarafından riskler hakkında ve tavsiye edilen emniyet ölçümleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

Ancak, 20 mg/haftalık dozun üzerindeki dozlar, toksisitede önemli bir artışa özelikle kemik iliği baskılanmasına neden olabilir.

 

Önerilen ölçümler ve güvenlik ölçümleri:


Metotreksat tedavisine başlamadan ya da dinlenme süresinden sonra metotreksat tedavisinin tekrarına başlanmadan önce :

 

Diferansiye kan sayımı ve trombosit ile beraber tam kan sayımı, karaciğer enzimleri, bilirubin, serum albumin, göğüs röntgeni ve böbrek fonksiyon testleri. Eğer klinik olarak belirtilmişse, tüberküloz ve hepatit hariç tutulmalıdır.

 

Tedavi sırasında (ilk altı ay sırasında en az ayda bir ve sonra her üç ayda bir):

Doz arttırıldığında ölçüm sıklığı da arttırılmalıdır.


1.Mukozal değişiklikler için ağız ve boğaz ölçümleri.

2.Diferansiye kan sayımı ve trombosit ile beraber tam kan sayımı .

 

Metotreksatın neden oldugu hemopoietik supresyon aniden ve güvenli dozajlarda belirgin bir sekilde ortaya çıkabilir. Beyaz hücre ya da trombosit sayılarında herhangi bir belirgin düsme ilacın derhal kesilmesini ve uygun destekleyici tedavi yapılmasını gösterir. Hastalara, enfeksiyon belirti ve işaretlerini bildirmeleri tavsiye edilmelidir. Aynı anda hematotoksik ilaç alan hastalar (örn. leflunomid) kan sayımı ve trombosit açısından yakından izlenmelidir.

 

3. Karaciğer fonksiyon testleri: Ortaya çıkabilecek karaciger toksisitesi görünümüne özel dikkat sarf edilmelidir. Karaciger fonksiyon testlerinde veya karaciger biyopsisinde önceden var olan veya tedavi sırasında ortaya çıkan herhangi bir anormallik olursa tedavi başlatılmamalıdır veya tedavi kesilmelidir. Böyle anormallikler doktorun kararı dogrultusunda önerilen tedaviden sonra 2 hafta içinde normale dönmektedir. Romatolojik endikasyonlarda karaciğer toksisitesini izlemek için karaciğer biyopsisinin kullanımını destekleyecek veriler bulunmamaktadır. Ancak, metotreksatın hepatotoksik potansiyeli nedeniyle uzun süre metotreksat kullanan riskli hastalarda karaciğer biyopsisinin gerekliliği değerlendirilmelidir.

Risk farktörleri:

 

Primer:

 • Aşırı alkol alımı
 •  Karaciğer enzimlerinde inatla yükselme
 •  Anamnezlik karaciğer hastalığı
 •  Hereditari karaciğer hastalığı

Serumda karaciğer enzimlerinin izlenmesi: Hastalar tarafından tranzaminazlarda normal üst limitinin 2 ya da 3 katına geçici yükselmesi % 13-20 sıklığında bildirilmiştir. Karaciğer enzimlerinde sabit artış durumunda doz azaltılması ya da  tedavinin kesilmesi dikkate alınmalıdır.

 

Karaciğer üzerinde potansiyel toksik etkileri nedeniyle, metotreksat tedavisi sırasında gerekliliği açıkça belirtilmedikçe ek hepatotoksik ilaçlar alınmamalıdır ve alkol alımından kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır (4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri’ne bakınız.) Eş zamanlı olarak diğer hepatotoksik ilaçları (örn. leflunomid) alan hastalarda karaciğer enzimleri yakından izlenmelidir. Ayrıca aynı anda hepatotoksik ilaçların (örn. leflunomid) uygulanması sırasında da karaciğer enzimleri yakından izlenmelidir.

 

4. Böbrek fonksiyonları, böbrek fonksiyon testleri ve idrar analizleri ile izlenmelidir.

 

Metotreksat esas olarak böbreklerden elimine edildiğinden böbrek yetmezliği olanlarda serum konsantrasyonlarında yükselme beklenir. Bu da ciddi yan etkilere neden olabilir.

Böbrek fonksiyonlarının bozuk olabileceği durumlarda (örn. yaşlılarda) daha sık aralıklarla izleme yapılmalıdır. Bu durum özellikle, metotreksat eliminasyonunu etkileyen ve böbrek hasarına neden olan (örn. non-steroidal antienflamatuar ilaçlar)  ya da potansiyel olarak kan formasyonunun eksikliğine neden olabilen tıbbi ilaçlar aynı anda verildiğinde uygulanmalıdır.  Dehidrasyon, ayrıca metotreksat toksisitesini artırabilir.

 

5. Solunum sistemi: Sıklıkla eozinofili ile bağlantılı akut ve kronik interstisyel pnömoni oluşabilir ve ölüm bildirilmiştir. Dispne, öksürük (özelikle kuru öksürük) ve ateş dahil tipik semptomlar için hastalar her bir hasta ziyaretinde izlenmelidir.  Hastalar, pnömoni riski için bilgilendirilmeli ve geçmeyen öksürük ya da dispne geliştiğinde hemen doktorlarıyla temasa geçmeleri tavsiye edilmelidir.

 

Metotreksat, pulmoner semptomlu hastalarda kesilmeli ve inceleme (göğüs röntgeni dahil) ile enfeksiyon bertaraf edilmelidir. Eğer metotreksatın akciğer hastalığını uyardığından şüpheleniliyorsa kortikosteroidlerle tedaviye başlanmalı ve metotreksatla tedaviye yeniden başlanmamalıdır.

 

Pulmoner etkilenmenin  hızla teşhis edilmesi ve metotreksat tedavisinin kesilmesi gerekir. Tüm dozlarda pnömoni oluşabilir.

 

6. Bağışıklık sistemi üzerine olan etkileri nedeniyle metotreksat, aşıların yanıtını zayıflatabilir ve immunolojik test sonuçlarını etkileyebilir. Ayrıca, muhtemel aktivasyon nedeniyle inaktif, kronik enfeksiyonlar (örn. herpes zoster, tüberküloz, hepatit B ya da C) varlığında özel önlem gerekir. Canlı aşılar kullanarak aşılama yapılmamalıdır.

 

Düşük doz metotreksat alan hastalarda malign lenfomalar oluşabilir, bu durumda tedavi kesilmelidir. Kendiliğinden gerileme gösteren lenfoma yetmezliği, sitotoksik tedaviye başlanmasını gerektirir.

 

Plevral efüzyon ve asit, meotreksat tedavisine başlanmadan önce boşaltılmalıdır. 

 

Diyare ve ülseratif stomatit, toksik etkiler olabilir ve tedavin kesilmesi gerekir, aksi halde kanamalı enterit ve intestinal perforasyondan ölüm oluşabilir.

Vitamin ilaçları ya da folik asit, folinik asit ya da türevlerini içeren diğer ürünler, metotreksatın etkinliğini azaltabilir.

 

Bu tıbbi ürün her bir şırıngada (1 ml’lik dozunda), 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki gözlenmez.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

METOART, haftada bir kez kullanılır. Aşağıdaki hastalıklarda belirtilen dozlarda kullanılır:

Romatoid artritli yetişkin hastalarda dozaj:

Başlangıç dozu olarak, haftada bir kez subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak 7.5 mg metotreksat uygulanması tavsiye edilir. Başlangıç dozu, hastanın toleransına ve hastalığın kişideki aktivitesine göre dereceli olarak haftada 2.5 mg arttırılabilir. Haftalık doz 25 mg’ı geçmemelidir. Yaklaşık 4-8 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır.

Psoriyazis vulgaris ve psoriyatikartrit hastalarında dozaj:

Tedaviden bir hafta önce, aşırı duyarlılıkla ilgili yan etkileri ortaya çıkarmak için, 5-10 mg’lık bir test dozunun parenteral olarak uygulanması tavsiye edilir. Tavsiye edilen başlangıç dozu, haftada bir kez subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak uygulanan 7.5 mg metotreksattır. Doz dereceli olarak arttırılabilir fakat genellikle haftalık doz 25 mg’ı geçmemelidir. Yaklaşık 2-6 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır.

Uygulama şekli:

 METOART yalnızca, sadece antimetabolit tedavinin uygulanması konusunda uzman bir doktor gözetiminde uygulanmalıdır.

İstenmeyen aşırı duyarlılık reaksiyonlarını önlemek amacıyla, metotreksatın ilk dozunu takiben hastalar dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

METOART intramüsküler, intravenöz veya subkutan yolla verilebilir. Kullanıma hazır şırıngalarda mevcut olanlardan farklı dozlar elde etmek için uygun bir hacim çekin veya METOART şırıngadan hacmi aseptik olarak steril bir kaba aktarın ve gereken hacmi ayırın.

Toplam tedavi süresi doktor tarafından belirlenmelidir.

Not: Eğer oral uygulama parenteral uygulama ile değiştirilecekse, oral uygulamadan sonra metotreksatın değişken biyoyararlanımına bağlı olarak bir doz azaltılması gerekebilir. Folik asit eklenmesi ise mevcut tedavi koşullarına göre düşünülür.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 Karaciğer yetmezliği:

 Alkole bağlı karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalar tarafından dikkatli kullanılmalıdır. Bilirubin >5 mg/dl (85.5 μmol/l) durumunda, METOART kontrendikedir.

Böbrek yetmezliği:

 METOART zayıf böbrek fonksiyonları olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tabloya göre doz ayarlaması yapılmalıdır: 

Kreatin klerensi (ml/dak.)

Dozaj

> 50

% 100

20-50

% 50

< 20

METOART kullanılmamalıdır

 

Pediyatrik popülasyon:

Juvenil idiyopatik artritin poliartritik formlarının görüldüğü 16 yaşından küçük çocuklarda tavsiye edilen doz, 10-15 mg/m2 vücut yüzey alanı (BSA)/hafta’dır. Yetersiz etkinlik durumunda haftalık dozaj 20 mg/m2 (BSA)/hafta olarak arttırılabilir. METOART’ın juvenil idiopatik artritte kullanımı, subkutan ve intravenöz kullanıma ilişkin kısıtlı veriye bağlı olarak, intramüsküler enjeksiyonla sınırlandırılmıştır.

 

Geriyatrik popülasyon:

Karaciğer ve böbrek fonksiyonları azalmış yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Ayrıca yaşla beraber folat rezervlerinin azalması nedeniyle yaşlı hastalarda doz azaltılmasına gidilebilir.

Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

225/46 

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Tel. : 0216 492 57 08  

Fax : 0216 334 78 88

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Tel. : 0216 492 57 08  

Fax : 0216 334 78 88

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

250C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Metoart aşağıdaki durumlarda endikedir;

 • Yetişkinlerde oluşan şiddetli, aktif romatoid artrit
 • Şiddetli, aktif juvenil idiopatik artritin poliartritik formlarının, non-steroidal antienflamatuar ilaçlara (NSAID) verilen cevabın yetersiz olduğu durumlarda
 • Konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen yetişkin hastalarda psoriyatik artrit ve özellikle plak-tipi olmak üzere şiddetli ve yaygın psoriyazis vulgariste 
Üretici Bilgileri
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi,
Çerkezköy / Tekirdağ
Yardımcı Maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Sodyum klorür

Enjeksiyonluk su