Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma DİNÇTAŞ
Marka METRAZOL
Etken Madde Kodu SGKFE9-METRONIDAZOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu P01AB01
ATC Açıklaması Metronidazol
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A04979
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,56 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,74 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 4,63 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E041C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılmalıdır. İlk saatlerde kusturma ve mide yıkama yararlı olabilir.

Endikasyonlar

 • Amibazisde (Entamoeba Histolitika enfeksiyonların bütün safhalarında)
 • Giardiazisde
 • Trichomonlazisde
 • Duyarlı mikroorganizmalarca oluşturulmuş anaerob bakteri enfeksiyonları
 • Ameliyat sonrası anaerop patojenlere bağlı enfeksiyonların proflaksisi

Farmakodinamik Özellikler

Metrazol süspansiyon, protozoa ve anaorobik bakterilere karşı aktivite gösteren sentetik bir İlaçtır. Metronidazol benzoat, amip, trikomona, giardia ve aşağıdaki anaerobrk bakterilere bakterisit etki gösterir.

 

Gram-negatif organizmalardan: Bacteroides fragilis ve diğer or Baktoroides, Fusobacterium ve Veillonella türleri

 

Gram-pozitif organizmalardan: Clostridium difficile, cl. perfringens ve diğer Clostrium, ayrıca Eubacterium, pentococcus ve Peptostreptokokkus türleri

 

Fakültatif anaeroblardan: Gardnerelia vaginalis, Helikobakter pylori ve bazı Sipiroketler.

Metrazol süspansjyon ağızdan alındıktan sonra sindirim kanalından absorbe olur. En yüksek plazma düzeyine ağızdan alınmasından yaklaşık 4 saat sonra ulaşır. Plazma yarılanma süresi 6,9 saattir. Ağız yoluyla alınan İlacın biyoyararlılığı %80'dir. Besinlerle alındığında absorbsiyon hızı ve pik plazma konsantrasyonu azalır.

 

Plazma proteinlerine yaklaşık olarak %10 civarında bağlanır. Vücut dokularına ve sıvılarına iyi şekilde penetre olur. Vaginal sıvılara, seminal sıvıya, tükrük, deri, beyin, omurilik sıvısı ve safraya ayrıca akciğer, karaciğer ve böbreğe hızla ve yüksek miklarda geçer. Plesanta yoluyla fötüse ve anne sütüne de geçer.

 

%40-70 oranında idrarla atılıp idrarın kahverengi-kırmızı bir renk olmasına neden olabilir. İlacın metabolizması karaciğerde olup, ilacın %10'u oranında oksidatif 2 ayrı nonkonjuge metabollt oluşur.

Metronidazole benzoata rezistan olan ajanlarda diğer nitroimldazollere de çapraz rezistans geliştiği bildirilmiştir.

Farmasötik Şekli

Süspansiyon

Formülü

1 Ölçekte (5ml)

125 mg Metronidazol'a eşdeğer (200 mg) Metronidazol benzoat bulunur. Katkı maddeleri Metif Paraben, Propii Paraben, Etil Alkol, Sakkarin Sodyum, Şeker, Esans.

İlaç Etkileşmeleri

Warfarin antikoagülan etkisini artırabilir. Nadiren fenitoin metronidazolün metabolizmasını arttırabilir. Fenobarbitalle birlikte kullanımında metron idazol ün plazma konsantrasyonu azalır. Simetidin de ise artar, bu nörolojik yan etki riskini artırabilir.

 

Metronidazol benzoat treponemaları inaktive ederek Nelson testinin yanlış pozitif sonuç vermesine neden olabilir.

 

Metronidazol benzoat treponemaları inaktive ederek Nelson ederek Nelson testinin yanlış pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

İmidazol türevlerine karşı allerjisi bulunan hastalarda kullanılması sakıncalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Amibiazis

 

Erişkinler: Günlük toplam doz 15 g 3 eşit dozda ve yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Çocuklar: Günlük toplam doz 30-40 mg/kg'dır. Toplam doz, 3 eşit doza bölünerek yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Tedavi süresi: 7-10 gündür.

Hepatik amibiaziste, abse döneminde metronidazol ile birlikte apse drenajı da yapılmalıdır.

 

Giardiasis

 

Erişkinler: 5 gün süreyle günde 0,75 -1 g

Çocuklar:

  2-5 yaş arası: Günlük doz 250 mg (2 ölçek)

  5-10 yaş arası: Günlük doz 375mg (3 ölçek)

  10-15 yaş arası: Günlük doz 375mg (3 ölçek)

Tedavi süresi: 5-10 gündür.

 

Trichomonas vaginalis'e bağlı üretrit ve vajinit

Günlük doz 0.5 g'dır. İki doza bölünerek alınması önerilir. Hastalığın tekrarlanmaması için eşlerin birlikte tedavi edilmesi doğru olur. Tedavi 7-10 gün sürdürülmelidir. Diğer bir seçenek de 2 g'lık dozu tek doz olarak bir kerede ya da İkiye bölünerek uygulanmalıdır.

 

Anaerob patojelere bağlı enfeksiyonlar

 

Erişkinler: Günlük 1-1.5 g'dır.

Çocuklar: Günlük doz 30-40 mg/kg'dır.

Tedavi süresi: 7-10 gündür.

 

Ameliyat sonrası aneorob patojenlere bağlı enfeksiyonların profilaksisi

 

Erişkinler: Ameliyattan 12 saat Öncesi 0.5g. Ameliyattan sonra 3 gün boyunca 12 satte bir 0.5 g.

Çocuklar: Günlük doz 500 mg günde 20-30 mg/kg.

Ruhsat Sahibi

DİÇTAŞ İLAÇ Mithatpaşa Cad. 49/15

Kızılay-ANKARA

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.03.1996 - 177/42

Saklama Koşulları

Oral süspansiyonda oda sıcaklığında, kapağı sıkıca kapalı olarak ve doğrudan ışık görmeyecek biçimde saklanmalıdır. Doktara danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 Ölçekte 125 mg Metronidezole eşdeğer miktarda Metronidezol benzoat (200 mg) bulunan: 120 ml_ süspansiyon ihtiva eden şişede + Ölçek, kutuda.

Uyarılar/Önlemler

 • Kan diskrazisi olan hastalarda ve tedavinin 10 günden daha uzun sürdüğü hastalarda lökopeni olasılığı açısından lökosit sayımı yapılmalıdır.
 • İleri derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalı, ilaç dikkatli kullanılmalıdır.
 • Periferik nöropati, ataksi, vertigo, depresyon ya da konfüzyon görülürse tedavi kesilmeli, periferik ve merkezi sinir sistemi hastalığı olanlarda bu ilaç çok dikkatli kullanılmalıdır.
 • Disüifüram tipi reaksiyona yol açmamak için alkollü içkiyle beraber kullanılmaz.
 • Nadiren karaciğer enzim değerlerini yükselttiği bildirilmiştir.
 • Belirli bir fare türünde karsinojen etkili bulunmasına karşın sıçan ve hamster türünde bu etki görülmemiştir.
 • İdrarı kahverengi-kırmızı renge boyayabilir.
 • Hekim tarafından kesinlikle gerekli görülmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.
 • Uzun süreli kullanımda oral, vajinal veya intestinal kandidiyaz oluşabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Metronidazol benzoatrn yan etkileri genelikle doza bağımlıdır. En sıklıkla ortaya çıkan yan etkiler gastroentestinal bozukluklar olup, bunlar bulantı, kusma, iştahsızlık, ağızda metalik tad hissi, diyare, ağız kuruluğu ve nadiren stomatitisdir. İdrar rengi ve sinir sistemi ile ilgili yan etkiler, ilacın çok yüksek dozlarda kullanıldığı zaman nadiren ortaya çıkabilir.

Geçici orta derecedeki lökopeni, kandidiyaz uzun süreli ve yüksek dozda ilacın kullanımı ile ortaya çıkabilir. Puriritis nadiren bildirilmiştir.

Trichomonas vagirtalisde, tekrarlayan tedavilerde, tekrarlayan tedavilerde iki tedavi dönemi arasında 4-6 haftalık ilaçsız dönem olmalı ve lökosit sayımı yapılmalıdır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUMUZA BAŞVURUNUZ.