Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MIAMBUTOL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J04AK02
ATC Açıklaması Etambutol
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05001
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 34,45 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 30,75 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Miambutol'ün itrah yolu böbreklerle olduğundan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalı ve ilacın serum konsantrasyonu saptanarak doz ayarlanmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı doz için önerilen spesifik bir tedavi yoktur. Gastrik lavaj ve zorlu diürez uygulanabilir.

Endikasyonlar

Miambutol Pulmoner tüberküloz tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Ethambutol, M.Tuberculosis de dahil olmak üzere Mycobacterium türleri üzerine etkili olan bir oral kemoterapötik ajandır. Mycobacterilerin bir veya daha fazla metabolitlerini inhibe ederek, hücre metabolizmasını bozar, çoğalmalarını durdurur ve bakteri hücresinin ölümüne neden olur.

 

Ethambutol ile diğer antitüberküloz ilaçlar arasında çapraz reziztans yoktur. Ethambutol, tüberküloz tedavisinde tek başına kullanıldığında reziztans gelişebileceğinden, diğer antitüberküloz ajanlar ile birlikte kullanılmalıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Oral dozun yaklaşık % 80'i absorbe olur. 25 mg/kg tek bir oral dozu takiben 2-4 saat sonra serumda 2-5 æg/ml'lik bir pik düzeyi elde edilir. 24 saat sonra serum seviyesi tespit edilemeyecek düzeylere düşer. Alınan dozun yaklaşık % 50'si 24 saat içinde değişmeden idrar ile itrah edilir. Kısmen de karaciğerde metabolize olur. Ethambutol akciğer, böbrek,eritrosit gibi birçok dokuya dağılır. Meninks inflamasyonu varsa serebrospinal sıvıya da geçer. Plasenta bariyerini geçtiği ve anne sütüyle itrah edildiği bildirilmiştir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet 500 mg Ethambutol Hidroklorid ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Aluminyum tuzları ile birlikte alınması, absorbsiyonunu azaltabileceğinden, ilacın etkinliği azalabilir. Bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Miambutol'e aşırı duyarlılığı olanlarda ve optik nöritli hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Miambutol Tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı, mutlaka diğer antitüberküloz ilaçlarla kombine kullanılmalıdır. Günlük dozun tamamı bir kerede alınmalıdır. Absorbsiyonu gıdalarla birlikte alındığında pek etkilenmediğinden tok karnına kullanılabilir.

 

İlk kez tüberküloz tedavisi yapılan hastalar :15 mg/kg/gün, tek doz.

 

Daha önce tüberküloz tedavisi yapılan hastalar :25 mg/kg/gün, tek doz. 60 gün sonra doz 15 mg/kg/gün 'e düşürülerek tedaviye devam edilir.

 

Çocuklarda Kullanımı : 13 yaşından küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

 

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Gazi Cd. 64-66 Bağlarbaşı

Üsküdar/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

31.012008-214/32

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Beher tablette 500 mg Ethambutol HCl ihtiva eden 50 ve 500 tabletlik cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Miambutol'ün itrah yolu böbreklerle olduğundan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalı ve ilacın serum konsantrasyonu saptanarak doz ayarlanmalıdır. Miambutol, görme üzerinde istenmeyen etkilere neden olabileceğinden hastaların komple göz muayenesi (oftalmaskopi, perimetri, renk testi gibi) yapılmalıdır. Özellikle görme bozukluğu olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalı ve periyodik olarak göz muayeneleri tekrarlanmalıdır. Optik nörit bulguları saptanan hastalarda ilaç hemen kesilmelidir. Uzun süreli tedavilerde peryodik olarak renal, hepatik ve hematopoetik sistem kontrolleri yapılmalıdır.

 

Hamilelerde Kullanımı: Teratojenik etkisi saptanmamıştır. Buna rağmen muhtemel yarar ve zararları göz önünde tutularak, ancak çok gerekli ise kullanılmalıdır.

 

Emzirme : Süte geçer. Bu nedenle bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Çocuklarda : 13 yaşın altındaki çocuklarda güvenirliği tam olarak bilinmediğinden kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Oftalmik : Doz ve tedavi süresine bağlı olarak, optik nörit gelişebilir ve görme keskinliğinde azalma, bulanık görme, renk körlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu etki genellikle ilacın kesilmesiyle düzelir. Nadiren düzelme 1 yıl veya daha uzun zaman alabilir, bazen de kalıcı olabilir. Düzelme olduktan sonra hasta yeniden ilaca başlayabilir ve görme bozukluğu tekrarlanmaz. Görme keskinliğindeki bozukluk tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Hastalara tedavi başlamadan önce ve tedavi sırasında peryodik göz muayeneleri yapılmalı, bu muayeneler 15 mg/kg/gün dozundan yüksek dozlarda tedavi görenlerde ayda bir kez tekrarlanmalıdır.

 

Allerjik : Anafilaksi reaksiyonları; Dermatit, kaşıntı

 

Gastrointestinal : İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı

 

M.S.S :Ateş, halsizlik, başağrısı, mental konfüzyon halusinasyon, nadiren periferik nörit

 

Metabolik : Ürik asit yükselmesi, karaciğer fonksiyonlarında geçici bozulmalar

 

Diğer : Toksik epidermal nekrolisis, trombositopeni, eklem ağrısı

 

Ethambutol diğer antitüberküloz ilaçlar ile birlikte kullanıldığından bu belirtilerin diğer ilaçlara bağlı olabileceği de unutulmamalıdır.

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."