Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma EXELTIS
Marka MIKO-PENOTRAN
Etken Madde Kodu SGKFEM-MIKONAZOL NITRAT Vajinal/İntra uterin
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G01AF04
ATC Açıklaması Mikonazol
NFC Kodu LS
NFC Açıklaması Vajinal Vajinal Suppozituvarlar
Kamu Kodu A05024
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yanlışlıkla çok miktarda ovül yutulmuşsa hasta kusturulur ve mide yıkanır. Antidotu yoktur; semptomatik tedavi uygulanır. Mikonazol nitrata bağlı olarak doz aşımı sonucu ağızda ve boğazda yanma hissi, anoreksi, bulantı, kusma, başağrısı, ishal görülebilir.

Endikasyonlar

Vulvovajinal kandidiyazis‘in tek doz tedavisinde kullanılır. Miko-Penotran® Ovül özellikle Candida’ya bağlı vajinal mantar enfeksiyonları ile Gram pozitif (stafilokoklar, streptokoklar ve mikokoklar gibi ikincil enfeksiyonları oluşturan) bakterilerle karışık mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Miko-Penotran® vajinal ovül, imidazol türevi antifungal bir ilaç olan mikonazol nitrat içerir. Mikonazol nitrat, Candida albicans dahil patojen mantarlara ve mayalara etkili geniş spektrumlu bir antifungaldir. Mikonazol nitrat Aspergillus ssp., Cryptococcus neoformans, Pseudoallescheria boydii ile stafilokoklar ve streptokoklar da dahil bazı Gram pozitif bakterilere de etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

1200 mg’lık tek doz vajinal ovül uygulamasını takiben, ortalama maksimum serum konsantrasyonu 10.4 mg/L, eliminasyon yarılanma ömrü 56.8 saat’tir. Ortalama serum konsantrasyon - zaman eğrisi altındaki alan 967 mg/L saat olarak hesaplanmıştır. İntravajinal uygulamada mikonazol nitrat çok düşük miktarda emilir (dozun % 1.4 kadarı).

Farmasötik Şekli

Vajinal Ovül

Formülü

Bir ovül 1200 mg mikonazol nitrat içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

İntravajinal uygulamada mikonazol nitrat çok düşük miktarda emilir (dozun % 1.4’ü kadar). Bu nedenle Miko-Penotran®’ın tedavide kullanımı sırasında mikonazol nitrata bağlı ilaç etkileşmelerinin ortaya çıkması muhtemel değildir, ancak emilen mikonazol nitrat’ın warfarin ile etkileşmesi sonucu antikoagülan etkinin artması olasılığı warfarin kullanan hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Mikonazol nitrata karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Miko-Penotran®, vulvo-vajinal kandidiyazis’in tek doz tedavisinde kullanılır. Yalnızca bir gece yatarken 1 vajinal ovül vajinaya yerleştirilir. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Miko-Penotran® ovül sırtüstü yatar pozisyonda, paketin içinde mevcut parmaklık yardımı ile vajen derinliğine uygulanmalıdır. Gerektiğinde tek doz uygulama 3 gün sonra tekrarlanabilir. Çocuklarda kullanılmamalıdır. Yutulmamalı veya başka bir yoldan uygulanmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 ovüllük kutularda, parmaklık ile beraber.

Uyarılar/Önlemler
Miko-Penotran® vajinal ovül sadece vulvovajinal kandidiyazis’de tesirli olduğu için teşhis muayene materyalinin KOH ile mikroskopik incelemesi yapılmalı ve/veya kültürler ile doğrulanmalıdır. Lastikte hasar yapabileceğinden ovül kontraseptif diyafram ve prezervatifle temas etmemelidir. Ovül uygulandıktan 3 gün sonra diyafram veya prezervatif kullanılabilir.
GEBELER, EMZİRENLER İÇİN UYARILAR:
Gebelik risk kategorisi C’dir. Hekim tarafından hastanın sağlığı için gerekli olduğu düşünülmedikçe, hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Emzirenlerde kullanımı ile zararlı etkisi olup olmadığı kesin değildir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Miko-Penotran® uygulamasını takiben bazı hastalarda yanma, kaşıntı gibi vajinit semptomları artabilir (% 2 - 6 ). Aynı zamanda pelviste kramp (%2) ve baş ağrısı (%1.3), seyrek olarak da ürtiker görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.