Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Marka MINIRIN
Etken Madde Kodu SGKEX7-DESMOPRESSIN Nazal topikal
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu H01BA02
ATC Açıklaması Desmopressin
NFC Kodu GP
NFC Açıklaması Nazal Sistemik Ölçülü Doz Likitler
Kamu Kodu A05038
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,87 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,2 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı, su tutulması ve hiponatremi riskini artırır. Hiponatremi tedavisi kişiye özgü olmasına rağmen, aşağıdaki genel önlemler alınabilir.

 

Asemptomatik hiponatremi, desmopressin tedavisinin kesilmesi ve su miktarının sınırlandırılması ile tedavi edilebilir. Semptomların durumuna göre izotonik veya hipertonik sodyum klorür infüzyonu eklenebilir. Su tutulması ciddi boyutlarda (konvülsiyonlar ve  bilinçsizlik) ise tedaviye furosemid eklenebilir.

Endikasyonlar

Minirin intranazal solüsyon,

  • Santral diabetes insipidusun tedavisinde,
  • İdrar yoğunlaştırma kapasite testinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Antidiüretik hormon, ADH

ATC kodu: H01B A02

 

MINIRIN desmopressin içerir, desmopressin doğal hormon arjinin vazopressinin yapısal bir analoğudur. Sistein deaminasyona uğratılmış ve L-arjinin yerine D-arjinin yerleştirilmiştir. Bu yapısal değişiklikler sonucu klinik olarak uygulanan dozlarda etki süresi uzamış ve istenmeyen presör etkiler ortadan kalkmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Biyoyararlanımı yaklaşık % 3 – 5’ dir. 1 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. 10-20mg desmopressinin intranazal uygulanması antidiüretik etkiyi sağlar ve bu etki hastaların çoğunda 8-12 saat sürer. Desmopressin, vucüttan idrar yoluyla atılır.

Farmasötik Şekli

İntranazal solüsyon rinil 2.5 ml

Desmopressin 0.1mg/ml

Formülü

1 ml’lik şişede:

Desmopressin asetat...............................................0.1 mg

(89 mcg desmopressin’ e eşdeğer)

Klorbutanol hemihidrat ............................................5.0 mg

Sodyum klorür........................................................9.0 mg

Hidroklorik asit 1M (pH 4’ e ayarlamak için)...................k.m   

Enjeksiyonluk su .....................................................k.m. 1 ml

İlaç Etkileşmeleri

Antidiüretik hormon salgılatıcı maddeler, örn. trisiklik antidepresanlar, klorpromazin ve karbamazepin, additif antidiüretik etkiye ve su tutulma riskinin artmasına sebep olabilir.

 

İndometasin, desmopressine alınan yanıtı arttırabilir, ancak süreyi etkilemez. Bu etki klinik öneme sahip değildir.

Kontraendikasyonlar

MINIRIN intranazal solüsyon,

  • habituel ve psikojenik polidipsi,
  • diüretik ajanlarla tedavinin gerekli olduğu kalp yetmezliği ve diğer durumlar,
  • içerdiği koruyucuya karşı aşırı duyarlılık,

durumlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Rinil tüpün 1 işareti (0.05 ml) 5 μg desmopressin asetata karşılık gelir.

 

Santral diabetes insipidus

Doz kişiye göre değişmekle birlikte yetişkinler için normal doz günde 1 – 2 defa 10-20 mg, çocuklar için günde 1 – 2 defa  5–10 mg’ dır. Su retansiyonu/hiponatremi belirtisinin olduğu vakalarda tedaviye ara verilmeli ve doz ayarlanmalıdır.

 

İdrar yoğunlaştırma kapasite testi

İdrar yoğunlaştırma kapasite testi için önerilen dozlar:

Yetişkinler için normal doz 40 mg’dır. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 10-20 mg, 1 yaşından küçük çocuklarda ise 10 mg’dır.

 

Minirin uygulandıktan sonraki 1 saat içinde  mesane boşaltılır. Daha sonraki 8 saat içinde 2 kez alınan numuneler, idrar ozmolalitesini tayin etmek için kullanılır. Uygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde içilen su miktarının az olması tavsiye edilir. 

 

Kullanım talimatı:

1.      Şişenin boğazındaki plastik ucu çekiniz.

2.      Emniyet kılıfını çıkarıp plastik kapağı açınız.

3.      Damlalığın ucundaki küçük tıpayı kıvırarak çıkarınız. Aynı tıpanın ters tarafı, özellikle dik durumda saklanmadığı zamanlarda sızmayı önlemek için kullanılır.

4.      Plastik tüpün (rinil) kalibre edilmiş bölümünü bir elinize ve diğer elinizin parmaklarını damlalığın silindirik bölümünün etrafına yerleştiriniz. Damlalığın ucunu plastik tüpün “ok” ile gösterilen ucuna, aşağı doğru yerleştiriniz ve sıvı istenilen işarete gelene kadar damlalığı sıkınız. Tüpün ucu ile 0.05 işareti arasındaki numaralanmamış kısım, yaklaşık 0.025 ml noktasıdır. Eğer tüpün doldurulmasında zorluk çekilirse, gerekli dozu çekip rinil tüpüne doldurmak için bir insülin veya tüberkülin şırıngası kullanılabilir.

5.      Plastik tüpü, ucundan yaklaşık 2 cm’ de tutunuz ve parmak uçlarınız burun deliğine değene kadar tüpü burun deliğinden içeri sokunuz.

6.      Tüpün diğer ucunu ağzınıza alınız. Nefesinizi tutup, başınızı arkaya doğru eğiniz ve sonra ilacın burun boşluğunda gerekli yere gitmesini sağlayacak şekilde kısa kuvvetli bir nefes veriniz. Bu yöntemle, ilaç sadece burun boşluğunda kalacak ve preparat boğazın arkasına akmayacaktır.

7.      Kullanımdan sonra şişenin plastik kapağını kapatınız, plastik tüpü su ile yıkayınız ve içinde su kalmaması için kuvvetle sallayınız. Böylece plastik tüp bir sonraki uygulama için kullanıma hazır olacaktır.

Ruhsat Sahibi

Ferring İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No.71 Nurol Plaza A Blok Kat 13

Maslak 34398 Şişli / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05/02/2009

126/75

Saklama Koşulları

Buzdolabında (2 – 8° C) saklanır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Bir kutunun içinde 2.5 ml solüsyon içeren damlalıklı şişe ve 2 rinil (ince plastik) tüp bulunmaktadır.

Uyarılar/Önlemler

MINIRIN intranazal solüsyon,

  • çok genç ve yaşlı hastalarda,
  • sıvı ve/veya elektrolit düzensizliği ile karakterize olan durumlarda,
  • kafa içi basıncın yükselmesi riskini taşıyan hastalarda,

dikkatli kullanılmalıdır.

 

1 yaşın altındaki çocuklarda idrar yoğunlaştırma kapasite testi, sadece hastanede uygun koşullar altında yapılmalıdır. Enürez amaçlı kullanıldığında sıvı alımı sınırlandırılmalı ve uygulamadan önceki 1 saat  ve sonraki 8 saat içinde alınan sıvı miktarı  ile susuzluğu giderecek kadar olmalıdır. 

Gebelik ve Laktasyonda kullanımı

Gebelik kategorisi: B

 

Gebelik

Bir araştırmacı, hamileliği sırasında desmopressin kullanan diabetes insipiduslu annelerin çocuklarında 3 anomali vakası bildirmiştir. Ancak yayınlanmış literatürlerde hamileliği sırasında desmopressin ile tedavi olan kadınların normal çocuklara sahip olduğunu gösteren 120’ den fazla vaka yer almaktadır. Hamilelik süresince desmopressine maruz kalmış olan 29 çocuğa ait verilerin incelemesi doğan çocuklarda anomali oranında artış olmadığını göstermektedir.

 

Laktasyon

Yüksek doz desmopressin (intranasal 300 μg) kullanan emziren annelerin sütünün analizi sonucu elde edilen sonuçlar çocuklara geçebilen desmopressin miktarının çocuklarda diürezi etkileyen miktarlardan oldukça az olduğunu göstermektedir.

Üretim Yeri

Ferring GmbH, Almanya

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yaygın                         Genel : Başağrısı

(> 1/100)                     GI : Mide ağrısı, bulantı

Üst solunum yolları : Burun tıkanıklığı / rinit, burun kanaması

 

Sıvı alımı kısıtlandırılmaksızın yapılan tedavi, su retansiyonu/hiponatremi’ ye bağlı semptomlar gösterebilir (başağrısı, bulantı/kusma, serum sodyum miktarında azalma, kilo alma ve ciddi vakalarda konvülsiyonlar ). 

Satış sonrası deneyimler ile,

  • Çok nadir olarak çocuklarda duygusal huzursuzluk,
  • Ayrı ayrı allerjik deri reaksiyonları görülen vakalar ve daha ciddi genel allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.