Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Marka MINIRIN
Etken Madde Kodu SGKEX7-DESMOPRESSIN Nazal topikal
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu H01BA02
ATC Açıklaması Desmopressin
NFC Kodu GP
NFC Açıklaması Nazal Sistemik Ölçülü Doz Likitler
Kamu Kodu A05039
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 72,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 64,54 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 11,65 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E498A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı, su tutulması ve hiponatremi riskini artırır. Hiponatremi tedavisi kişiye özgü olmasına rağmen, aşağıdaki genel önlemler alınabilir.

 

Asemptomatik hiponatremi, desmopressin tedavisinin kesilmesi ve su miktarının sınırlandırılması ile tedavi edilebilir. Semptomların durumuna göre izotonik veya hipertonik sodyum klorür infüzyonu eklenebilir. Su tutulması ciddi boyutlarda (konvülsiyonlar ve bilinçsizlik) ise tedaviye furosemid eklenebilir.

Endikasyonlar

Minirin nazal sprey,

  • Santral diabetes insipidusun tedavisinde,
  • İdrar yoğunlaştırma kapasite testinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Antidiüretik hormon, ADH

ATC kodu: H01B A02

 

MINIRIN desmopressin içerir, desmopressin doğal hormon arjinin vazopressinin yapısal bir analoğudur. Sistein deaminasyona uğratılmış ve L-arjinin yerine D-arjinin yerleştirilmiştir. Bu yapısal değişiklikler sonucu klinik olarak uygulanan dozlarda etki süresi uzamış ve istenmeyen presör etkiler ortadan kalkmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Biyoyararlanımı yaklaşık % 3-5 dir. 1 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. 10-20 mg desmopressinin intranazal uygulanması antidiüretik etkiyi sağlar ve bu etki hastaların çoğunda 8-12 saat sürer. Desmopressin, vücuttan idrar yoluyla atılır.

Farmasötik Şekli

Nasal sprey 2.5ml 10 mikrogram / doz

Formülü

Etkin madde 

1 ml’de 

Desmopressin asetat

(89 mcg desmopressin’ e eşdeğer) 

0.1 mg 

 

Yardımcı maddeler    

 

Sodyum klorür 

7.5 mg 

Sitrik asit monohidrat 

1.7 mg 

Disodyum fosfat dibazik 

3.0 mg 

Benzalkonyum klorür 

0.1 mg 

Enjeksiyonluk su 

k.m. 1 ml

İlaç Etkileşmeleri

Antidiüretik hormon salgılatıcı maddeler, örn. trisiklik antidepresanlar, klorpromazin ve karbamazepin, additif antidiüretik etkiye ve su tutulması/hiponatremi riskinin artmasına sebep olabilir.

 

İndometazin, desmopressine alınan yanıtı arttırabilir, ancak süreyi etkilemez. Bu etki klinik öneme sahip değildir.

Kontraendikasyonlar

MINIRIN nazal sprey,

  • habituel ve psikojenik polidipsi,
  • diüretik ajanlarla tedavinin gerekli olduğu kalp yetmezliği ve başka durumlar,
  • içerdiği koruyucuya karşı aşırı duyarlılık,

durumlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

1 doz sprey, 0.1 ml, 10 μg desmopressin asetat karşılık gelir.

 

Santral diabetes insipidus

Doz kişiye göre değişmekle birlikte ortalama günlük doz, yetişkinlerde günde 1-2 defa 20-40 mg, çocuklarda günde 1-2 defa 5-10 mg arasındadır. Su retansiyonu/hiponatre-mi belirtisinin olduğu vakalarda tedaviye ara verilmeli ve doz ayarlanmalıdır.

 

İdrar yoğunlaştırma kapasite testi

İdrar yoğunlaştırma kapasite testi için önerilen dozlar:

Yetişkinler için normal doz 40 mg’dır. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 20 mg, 1 yaşından küçük çocuklarda ise 10 mg’dır.

 

Minirin nazal sprey uygulandıktan sonraki 1 saat içinde mesane boşaltılır. Daha sonraki 8 saat içinde 2 kez alınan numuneler, idrar ozmolalitesini tayin etmek için kullanılır. Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde içilen su miktarının az olması tavsiye edilir. Birçok hastada Minirin uygulamasından sonraki normal idrar ozmolalitesi için referans seviye 800 mOsm/ kg’dir. Bu seviyeden aşağıdaki değerler için uygulama tekrarlanmalıdır. Yine düşük netice alınırsa fonksiyon bozukluğunun altındaki nedenler için hastada daha ileri araştırmalar yapılır.

Ruhsat Sahibi

Ferring İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No.255 Nurol Plaza A Blok Kat 13

Maslak 34398 İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

16.01.2009 – 126/56

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Minirin nazal sprey her basışta 10 mcg gönderen ön-kompresyonlu sprey pompası olan 2.5ml’lik şişelerde bulunur.

Uyarılar/Önlemler

Minirin nazal sprey,

  • Çok genç ve yaşlı hastalarda,
  • Sıvı ve/veya elektrolit düzensizliği ile karakterize olan durumlarda,
  • Kafa içi basıncın yükselmesi riskini taşıyan hastalarda,

dikkatli kullanılmalıdır.

 

1 yaşın altındaki çocuklarda idrar yoğunlaştırma kapasite testi, sadece hastanede uygun koşullar altında yapılmalıdır.

 

Minirin intranazal uygulandığında, nazal mukozadaki yara, ödem veya diğer hastalıkların neden olduğu mukozal değişiklikler, absorbsiyonun düzensiz olmasına yol açabileceğinden, bu durumlarda intranazal Minirin kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve Laktasyon: Gebelik kategorisi B - Bir araştırmacı, hamileliği sırasında desmopressin kullanan diabetes insipiduslu annelerin çocuklarında 3 anomali vakası bildirmiştir. Ancak yayınlanmış literatürlerde hamileliği sırasında desmopressin ile tedavi olan kadınların normal çocuklara sahip olduğunu gösteren 120’ den fazla vaka yer almaktadır. Hamilelik süresince desmopressine maruz kalmış olan 29 çocuğa ait verilerin incelemesi doğan çocuklarda anomali oranında artış olmadığını göstermektedir.

 

Yüksek doz desmopressin (intranazal 300 μg) kullanan emziren annelerin sütünün analizi sonucu elde edilen sonuçlar çocuklara geçebilen desmopressin miktarının çocuklarda diürezi etkileyen miktarlardan oldukça az olduğunu göstermektedir.

Üretim Yeri

Ferring GmbH

Kiel, Almanya

Yan Etkileri / Advers Etkiler
 

Yaygın                         Genel : Başağrısı

(> 1/100)                     GI : Mide ağrısı, bulantı

Üst solunum yolları : Burun tıkanıklığı / rinit, burun kanaması

 

Sıvı alımı kısıtlandırılmaksızın yapılan tedavi, su retansiyonu/hiponatremiye bağlı semptomlar gösterebilir (başağrısı, bulantı/kusma, serum sodyum miktarında azalma, kilo alma ve ciddi vakalarda konvülsiyonlar).

 

Satış sonrası deneyimler ile,

  • Çok nadir olarak çocuklarda duygusal huzursuzluk,
  • Ayrı ayrı allerjik deri reaksiyonları gösteren vakalar ve daha ciddi genel alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.