Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Marka MINIRIN
Etken Madde Kodu SGKEX6-DESMOPRESSIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu H01BA02
ATC Açıklaması Desmopressin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A09299
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 145,29 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 129,71 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Minirin tabletlerin doz aşımı, artan su tutulması ve hiponatremi riski ile beraber etki süresinin uzamasına yol açar.

Hiponatremi tedavisinin hastaya göre düzenlenmesi gereklidir fakat aşağıdaki genel tavsiyeler verilebilir: desmopressin tedavisi kesilir, sıvı alımı sınırlandırılır ve gerekiyorsa semptomatik tedavi yapılır. 

Endikasyonlar
  • Santral diabetes insipidus
  • Primer noktürnal enüreziste (5 yaş üzeri) endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Vazopressin ve analogları

ATC kodu: H01BA02

Minirin desmopressin içerir. Desmopressin doğal hormon arjinin vasopressinin yapısal bir analoğudur. Sistein deaminasyona uğratılmış ve L-arjinin yerine D-arjinin yerleştirilmiştir. Bu yapısal değişiklikler sonucu klinik olarak uygulanan dozlarda etki süresi uzamış ve istenmeyen presör etkiler ortadan kalkmıştır.  Desmopressin, antidiüretik etki için EC50 değeri 1.6 pg/ml olan güçlü bir bileşiktir. Oral uygulamadan sonra etkinin 6 – 14 saat veya daha fazla sürmesi beklenebilir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet 178 mcg desmopressine eşdeğer 0.2 mg desmopressin asetat içerir. Tatlandırıcı olarak laktoz kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri

Trisiklik antidepresanlar, seçici serotonin gerialım inhibitörleri, klorpromazin ve karbamazepin gibi SIADH’ı indüklediği bilinen maddeler, su tutulması/hiponatremi riskinin artmasına yol açan additif antidiüretik etkiye sebep olabilir.

NSAİİ’lar su tutulması/hiponatremiyi indükleyebilir.

Loperamid ile beraber yapılan tedavi desmopressin plazma konsantrasyonunda üç katlık bir artışla sonuçlanabilir ve bu durum su tutulması/hiponatremi riskinin artmasına neden olur.  Araştırılmamış olmakla birlikte, bağırsak geçişini yavaşlatan diğer ilaçlar da aynı etkiye sahip olabilirler.

İnsan mikrozomları ile yapılan in vitro çalışmalarda desmopressinin önemli bir karaciğer metabolizmasına maruz kalmadığı gösterildiği için, desmopressinin karaciğer metabolizmasını etkileyen ilaçlar ile etkileşmesi ihtimal dahilinde değildir. Bununla birlikte, in vivo olarak hiçbir  etkileşme çalışması yapılmamıştır.

%27 yağ içeren standardize bir yemek, oral desmopressinin absorbsiyonunu (hızını ve miktarını) önemli ölçüde azaltmıştır. Farmakodinamik özellikleri (idrar üretimi ve ozmolalite) ile ilişkili önemli hiçbir etki gözlenmemiştir.

İlacın yiyecek ile beraber alınması, desmopressinin düşük oral dozlardaki antidiüretik etkisinin şiddetini ve süresini azaltabilir.

Kontraendikasyonlar
  • İtiyadi ve psikojenik polidipsi (40 ml/kg/24 saati aşan idrar üretimi),
  • Bilinen veya şüpheli kardiyak yetmezlik ve diüretik tedavisini gerektiren diğer durumlar,
  • Hafiften şiddetliye değişen böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 50 ml/dak’nın altında),
  • Bilinen hiponatremi,
  • Uygunsuz ADH sekresyonu sendromu,
  • Desmopressin veya herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Ruhsat Sahibi

Ferring İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 A Blok Kat 13

Maslak 34398 İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat Tarihi: 09.09.2008

Ruhsat No: 125/55

Saklama Koşulları

25oC’nin altında (oda sıcaklığında) ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Şişenin kapağı sıkıca kapatılmalı ve nem çekici madde şişenin içinde saklanmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Primer enürezis noktürna tedavisinde ilacın kullanımından en az 1 saat öncesinden ertesi sabaha kadar (en az 8 saat) sıvı alımı sınırlandırılmalıdır. Sıvı alımı sınırlandırılmaksızın yapılan tedavi, başlangıç bulgu ve belirtileri (baş ağrısı, bulantı/kusma, kilo alımı ve ciddi vakalarda konvülsiyonlar) görülen ya da görülmeyen su tutulmasına ve hiponatremiye neden olabilir.

 

Primer noktürnal enürez ve diabetes insipidus

 

Sık (>1/100)                               

Genel: Başağrısı

GI: Karın ağrısı, bulantı

Çok nadir

(<1/10,000)

Hiponatremi

 

 

Pazarlama sonrası deneyim

Çocuklarda çok nadir duygusal bozukluk vakaları rapor edilmiştir.

 

İzole alerjik deri reaksiyonu vakaları ve daha ciddi genel alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.