Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka MINOSET
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05042
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 4,88 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,37 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 1,34 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal ya da hepatik fonksiyon bozukluğu olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır.İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Renal ya da hepatik fonksiyon bozukluğu olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır.İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Parasetamol’ün aşırı dozda kullanımı iştahsızlık, kusma, hipoglisemi ve gastrointestinal kanamaya yol açabilir. Akut aşırı doz veya yüksek dozların uzun süreli kullanımı karaciğer hasarı, renal tübüler nekroz ve serebral ödeme neden olabilir. Aşırı dozların alınması halinde ilacın absorpsiyonunu önlemek için kusturma veya gastrik aspirasyon ve lavaj yapılmalıdır. Antidot olarak 16 saat içinde asetilsistein veya metionin verilmelidir. Aktif kömür ve toz katartikler, oral verilen asetilsisteinin absorpsiyonunu azaltabileceğinden, bu maddelerin uygulanmasından kaçınılmalıdır. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon yapılabilir. Peritoneal diyaliz etkisizdir.

Endikasyonlar
  • Hafif ve orta dereceli ağrılar
  • Ateşli hastalık durumları
  • Gebelik döneminde ağrılı ve ateşli durumların semptomatik tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Analjezik etki: Analjezik etkinin mekanizması tam olarak belirlenememiştir. Parasetamol etkisini genelde santral sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe ederek ya da ağrı-uyarı yaratımını bloke ederek periferik etki yoluyla gösterir.

Antipiretik etki: Parasetamol antipiretik etkisini hipotalamusta bulunan termoregülatör merkez üzerinde, ciltte artan kan akımı, terleme ve ısı kaybına yol açan periferal vazodilatasyon oluşturarak gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Minoset’in aktif maddesi parasetamol, gastrointestinal sistemden hızla absorbe olur ve etkisi erken başlar. Besinlerle birlikte alındığında absorpsiyon azalır. Parasetamol bütün vücut dokularına yüksek oranda dağılır. Minoset, analjezik ve antipiretik etkilerini 15-30 dakikada ve 3-4 saat süreyle gösterir. Karaciğerde metabolize olur ve idrarla atılır. Minoset, iyi tolere edilir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablet 500 mg parasetamol içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Barbitüratlar ve diğer antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin, hepatik enzim indükleyiciler, aspirin ve diğer salisilatlar, mide boşalma süresini etkileyen ilaçlar ve uzun süreli tedavilerde antikoagülan ilaçlarla (kumarin ve indandion türevleriyle) etkileşme olasılığı vardır. Kronik alkol kullanımı parasetamol’ün hepatotoksik etkisini artırır. Bu nedenle alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır. İlaca aşırı duyarlılığı olanlar ve daha önce anemisi olanlarda kullanılması sakıncalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

12 yaşından büyüklere ve yetişkinlere: 4 saatte bir 1-2 tablet

Çocuklar için tek seferde: 6-9 yaş arası yarım tablet

                                     9-12 yaş arası 1 tablet

Çocuklar için doz gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 kez uygulanabilir. (Yetişkinler için günde maksimum 4 g; çocuklar için günde maksimum 0.6-2 g aşılmamalıdır). Tabletler bol su veya uygun bir sıvıyla yutulmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Minoset Pediatrik Şurup, 100 ml, şişede
Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 adet, blisterde

Uyarılar/Önlemler

Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik fonksiyon bozukluğu olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Ağrılı durumlarda 10 günden fazla, ateşli hallerde 3 günden fazla, boğaz ağrılarında 2 günden fazla kullanılmamalıdır.

Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar, dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 g’ı aşmaması gerekir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

Gebelik kategorisi:B

Parasetamol’ün uzun yıllardır kullanımında gebelerde ve emziren annelerde olumsuz etki gözlenmemiştir. Bunun yanında kullanımında yarar/zarar oranı göz önünde bulundurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamol nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir.Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir.Bu yan etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE LÜTFEN DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.