Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka MIRATTA
Etken Madde Kodu SGKES0-ASETILSISTEIN
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB01
ATC Açıklaması Asetilsistein
NFC Kodu EP
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Ünite Dozlu Tozlar
Kamu Kodu A13324
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13 TL (3 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,52 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
MİRATTA 3 g’lık granüle toz formu PET / Al / LDPE saşe ambalaj içinde bulunan 10 ve 30 adet saşe.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi bildirilmemektedir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
MİRATTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
 • Asetilsistein’e veya MİRATTA içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı hastalığınız varsa kullanmayınız.
MİRATTA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Geçmişinde astım ve ülser tanısı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • MİRATTA verilmesinden sonra bronşiyal salgıda belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi/öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir.
 • Alerjik kişilerde ve astımlı hastalarda ilaç hazırlanırken saşe içerisinde yer alan tozun solunmamasına dikkat edilmelidir.
 • Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
MİRATTA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur, aç veya tok karnına alınabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MİRATTA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız
 
Araç ve makine kullanımı
MİRATTA’nın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi bildirilmemiştir.
 
MİRATTA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MİRATTA içeriğinde Sorbitol (E420) ve Sukroz (Şeker USP) bulunması nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
MİRATTA  Aspartam (E951) içerdiğinden; fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 • MİRATTA ile birlikte kullanıldığında, bir antibiyotik olan tetrasiklin hidroklorürün etkisinde azalma olacağından, birlikte kullanılacağı zaman en az iki saat ara ile alınmalıdır.
 • MİRATTA ile birlikte kullanıldığında, kalp damarlarını genişletici özelliğe sahip bir ilaç olan gliseril trinitrat (nitrogliserin)’ın damar genişletici (vazodilatör) ve trombosit agregasyonunu inhibe edici etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.
 • MİRATTA’nın öksürüğü önleyici ilaçlar (antitussifler) ile birlikte kullanılması önerilmemektedir.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi MİRATTA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MİRATTA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi)
 • Şoka kadar gidebilen anafilaktik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık reaksiyonları). Ayrıca çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİRATTA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’
‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında).
 • Cilt kızarıklıkları veya iritasyonları

‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.’
‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Ağız iltihabı, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, ateş.

‘Bunlar MİRATTA’nın hafif yan etkileridir.’

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 14 yaş üzeri çocuklarda: Günde bir defa 1 saşe suda eritilerek içilir.

14 yaş altındaki çocuklarda:  Diğer formlar kullanılmalıdır. 6-14 yaş arası çocuklarda diğer küçük dozaj formları kullanılmalıdır.

Parasetamol zehirlenmesinde: Yükleme dozu 140 mg/kg. İdame doz olarak 4 saatte bir 70 mg/kg önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:
MİRATTA bir bardak suda eritilerek ağız yoluyla kullanılır.

İlacın hazırlanması: Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 ml) içme suyu eklenir. Karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Çözelti ağız yolundan uygulanır. Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 14 yaş üzeri çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 14 yaş altındaki çocuklarda diğer formlar kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: MİRATTA’nın etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili olarak yaşa bağlı değişiklikler araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar yeterli değildir.

Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer yetmezliği veya sirozu olan hastalarda asetilsistein atılımı önemli oranda azalır. Bu nedenle bu hastalarda doz azaltılmalıdır.

Eğer MİRATTA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİRATTA kullandıysanız
MİRATTA aşırı dozda alındıysa mide yanması, kusma ve ishale yol açabilir.

MİRATTA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MİRATTA’yı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MİRATTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
MİRATTA’nın etkin maddesi asetilsistein; bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Solunum yollarında mukolitik (balgam kıvamını azaltarak atılımını kolaylaştırıcı) etki gösterir.
 
MİRATTA, 10 ve 30 saşe içeren ambalajlarda sunulur ve her bir saşe 600 mg Asetilsistein içerir.
 
MİRATTA, yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken solunum yolu ve akciğer hastalıklarında kullanılır. Ayrıca, yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
MİRATTA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİRATTA’yı kullanmayınız
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MİRATTA’yı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
MİRATTA 600 mg granül içeren saşe
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
 • MİRATTA ile birlikte kullanıldığında, bir antibiyotik olan tetrasiklin hidroklorürün etkisinde azalma olacağından, birlikte kullanılacağı zaman en az iki saat ara ile alınmalıdır
 • MİRATTA ile birlikte kullanıldığında, gliseril trinitrat (nitrogliserin)’ın vazodilatör ve trombosit agregasyonunu inhibe edici etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.
 • MİRATTA’nın antitussifler ile birlikte kullanılması önerilmemektedir.
 •  

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Spesifik antidotu mevcut değildir. Destek ve semptomatik tedavi uygulanır.
Etkin Maddeler

Her bir saşe 600 mg Asetilsistein içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik Grup: Mukolitik
ATC Kodu: R05CB01

Asetilsistein, doğal bir aminoasit olan L-sisteinin N-asetillenmiş türevidir. Solunum yollarında mukolitik ve ekspektoran etkileri vardır. Asetilsistein, sahip olduğu sülfhidril grubu ile mukus glikoproteini içerisindeki disülfid bağlarını parçalayarak mukusun DNA fibrillerini depolimerize edici etki gösterir. Mukusun viskositesini bu mekanizmayla azaltır. Solunum yollarında toplanan balgamın yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltır, akıcı hale getirir. Bronşial sekresyonların atılımını ve solunumu kolaylaştırarak akciğer fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.
Ayrıca yapısındaki reaktif SH grubu kimyasal radikallere bağlanarak detoksifiye edici etki gösterebilmektedir.

Asetilsistein antioksidan bir maddedir. Asetilsistein, akciğer ve karaciğerde glutatyon sentezine katılır ve sistein vererek glutatyon sentezini arttırır. Asetilsistein ve glutatyon, özellikle akciğerde enfeksiyonlar esnasında nötrofillerin oluşturduğu, sigara dumanı ve diğer zararlı maddelerin solunmasıyla ortaya çıkan serbest oksijen radikallerini bağlar ve muhtemel hücre hasarını önleyerek koruyucu etki gösterir.

Zararlı maddelerin detoksifikasyonunda  önemli bir faktör olan glutatyon sentezini arttırmakta olması, parasetamol entoksikasyonundaki antidot etkisini açıklamaktadır. Parasetamol, normal şartlarda karaciğerde metabolize edilirken az bir bölümü sitokrom P 450 enzim sistemi üzerinden reaktif bir ara metabolite dönüşür. Bu ara metabolit de glutatyon ile konjuge edilir ve idrar ile atılır. Parasetamolün yüksek dozlarda alındığı durumlarda bu reaktif ara metabolitin oluşumu artar; glutatyonun azalmasıyla ara metabolitin inaktivasyonu da azalır. Bu durumda uygulanan asetilsistein, karaciğer hücrelerinde glutatyonun normal düzeylerine çıkmasını sağlar ve glutatyon reaktif metabolite bağlanarak olası hücre hasarını önler.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler:
MİRATTA (asetilsistein) mukolitik bir ilaçtır. Asetilsistein beyaz, kristal bir tozdur.

Emilim:
Asetilsistein oral alımı takiben hızla ve çoğunlukla tamamen absorbe olur. Yüksek ilk geçiş etkisine bağlı olarak oral asetilsisteinin biyoyararlanımı çok düşüktür (yaklaşık %10).

Dağılım:
Asetil sistein 1 – 3 saat sonra doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır, aktif metabolit sisteinin doruk plazma konsantrasyonu yaklaşık 2 μmol/l civarındadır. Asetilsistein proteinlere %50 oranında bağlanır. Asetilsistein ve metabolitleri organizmada kısmen serbest olarak, kısmen kararsız disülfidler yoluyla proteinlere bağlanarak ve kısmen de aminoasitlere bağlanmış halde olmak üzere üç farklı formda bulunur.

Biyotransformasyon:
Karaciğerde farmakolojik olarak aktif metaboliti olan sisteine, ayrıca diasetilsistine, sistine ve
miks disülfidlere metabolize edilir.

Eliminasyon:
Asetilsistein, çoğunlukla inaktif metabolitler halinde böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Asetilsisteinin plazma yarılanma ömrü yaklaşık 2.27 saattir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bir bozukluk plazma yarı ömrünün 8 saate kadar uzamasına yol açar.

Ratlarda asetilsisteinin plasentayı geçtiği ve amniyotik sıvıda bulunduğu saptanmıştır. 100 mg/kg asetilsisteinin oral uygulamadan 0.5, 1, 2 ve 8 saat sonra L-sistein metabolitinin konstrasyonu plasenta ve fötüsda maternal plazma konsantrasyonundan daha yüksektir.

İnsanlarda asetilsisteinin kan beyin engelini geçip geçmediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Farmasötik Form
Saşe.
Sarı renkli homojen granül.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
 
Gebelik kategorisi B’dir
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
MİRATTA’nın doğurma potansiyeli olan kadınlar ve doğum kontrol yöntemlerine olan etkisi bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi
Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, MİRATTA’nın gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
 
Gebe kadınlara verirken tedbirli olunmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Asetilsistein’in insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da MİRATTA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve MİRATTA tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Asetilsistein’in üreme yeteneği/fertilite üzerine etkisi tespit edilmemiştir.
Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi : 06.07.2010 
Ruhsat yenileme tarihi :
İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:
 
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100); seyrek (≥1/10000 ila < 1/1000); çok seyrek (<1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Yaygın olmayan : Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, ürtiker, eksantem, raş, bronkospazm, anjiyoödem, taşikardi ve hipotansiyon).
Çok seyrek : Şoka kadar gidebilen anafilaktik reaksiyonlar.
 
Solunum sistemi bozuklukları
Seyrek :Dispne, bronkospazm (özellikle bronşiyal astımla birlikte hiperreaktif bronşiyal sistem hastalıkları olanlarda rastlanmaktadır).
 
Gastrointestinal bozukluklar
Seyrek : Stomatit, mide yanması, mide bulantısı, kusma ve diyare.
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar
Çok seyrek : Ateş
 
Ayrıca çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı hemoraji oluşumu bildirilmiştir. Çeşitli çalışmalar vasıtasıyla asetilsistein varlığında trombosit agregasyonunda bir azalma olduğu doğrulanmış ancak klinik ilişki henüz açıklanamamıştır.
 
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde: Her birsaşe  600 mg Asetilsistein içerir.
 
Yardımcı maddeler:  
Sorbitol (E420)                600 mg/saşe
Sukroz (Şeker USP)        1570 mg/saşe
Aspartam (E951)               40 mg/saşe
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Ratlarda ve köpeklerde bir yıla varan kullanımlarda patolojik değişiklik saptanmamıştır. Mutajenik potansiyeli olmadığı düşünülmektedir. Tavşanlarda ve ratlarda yapılan embriyolojik çalışmalarda fetal malformasyon gözlenmemiştir. Fertilite çalışmaları, perinatal ve postnatal çalışmalar yapılmış, sonuç olarak asetilsisteinin gonad fonksiyonlarını, fertilite hızını, laktasyonu ve yenidoğanların gelişimini etkilemediğine karar verilmiştir.

Kontrendikasyonlar
Asetilsistein’e veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.
Kullanım Yolu
Ağız yoluyla alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
MİRATTA 600 mg granül içeren saşe
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Geçmişinde astım ve ülser tanısı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
MİRATTA verilmesinden sonra bronşiyal sekreyonda belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi/öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir.
 
Mukolitik olarak günde 600 mg dozlarda kullanılan asetilsisteinin bronkospazm ve anafilaksi olaylarına neden olduğu ile ilgili kanıt yoktur. Özellikle atopik kişilerde ve astımlı hastalarda MİRATTA hazırlanırken inhale edilmemesine dikkat edilmelidir.
 
Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
MİRATTA, Sorbitol (E420) ve Sukroz (Şeker USP) içerdiğinden; nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
MİRATTA aspartam (E951) içerdiğinden fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
 
 
Yetişkinler ve 14 yaş üzeri çocuklarda: Günde bir defa 1 saşe (600 mg) suda eritilerek içilir. 14 yaş altındaki çocuklarda ve günlük dozun bölünmesi gereken durumlarda diğer formlar kullanılmalıdır.
 
Parasetamol zehirlenmesinde: Yükleme dozu 140 mg/kg. İdame doz olarak 4 saatte bir 70 mg/kg önerilir
 
Uygulama şekli:
 
MİRATTA bir bardak suda eritilerek ağız yoluyla kullanılır.
 
İlacın hazırlanması: Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 ml) içme suyu eklenir. Karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Çözelti oral yoldan uygulanır. Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar yeterli değildir.
 
Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer yetmezliği veya sirozu olan hastalarda asetilsistein eliminasyonu önemli oranda azalır. Bu nedenle bu hastalarda doz azaltılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon: 14 yaş üzeri çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 14 yaş altındaki çocuklarda diğer formlar kullanılmalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon: MİRATTA’nın etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili olarak yaşa bağlı değişiklikler araştırılmamıştır.
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

225/74

Ruhsat Sahibi
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
0212 366 84 00
0212 276 20 20
Ruhsat Sahibi
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak / Sarıyer / İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
Yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarda endikedir.
 
Ayrıca, yüksek doz parasetemol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.
Üretici Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No : 3
Hadımköy / İstanbul
Yardımcı Maddeler

Sorbitol (E420), Sukroz (Şeker USP), Aspartam (E951), Beta karoten (%1) ve Portakal aroması (Orange juice 051941 APO551).

Yardımcı Maddelerin Listesi
Sorbitol (E420)                     
Sukroz (Şeker USP)  
Beta karoten (% 1)    
Aspartam (E951)                   
Portakal aroması (Orange juice 051941 APO551)