Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
Marka MODIOGEN
Etken Madde Kodu SGKF7L-KALSIYUM ASETAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj KUTU/AMBALAJ
ATC Kodu N06BA07
ATC Açıklaması Modafinil
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A12860
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 94,42 TL (5 Nisan 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 63,98 TL (5 Nisan 2020)
Kurumun Ödediği 18,41 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E606A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

180 tablet (10x18) blister ambalaj içerisine konulmuş olarak, kullanma talimatı ile birlikte karton kutularda bulunur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

PHOS-NO Tablet'in araç ya da makine kullanma yeteneğini etkilediğini düşündüren bir veri yoktur.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

PHOS-NO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer,

 • Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
 • Hiperkalsemi (kandaki kalsiyum seviyesinin yüksekliği. İlk belirtileri; erken yorulma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, kilo kaybı, daha ileriki belirtileri; uykuya eğilim, bilinç kaybı ve koma) veya asetat tahammülsüzlüğünüz varsa,
 • Hamile iseniz veya bir bebeği emziriyorsanız.

PHOS-NO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, tabletlerin etkisini düzenli olarak kontrol ettiriniz.
 • Kalsiyum içeren maddeleri yüksek dozda alıyorsanız, serumda fosfat ve kalsiyum seviyelerini düzenli olarak ölçtürünüz.
 • Hiperkalsemi olursa dozu azaltınız veya hiperkalsemi derecesine göre geçici olarak tedaviye ara veriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PHOS-NO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması
Tabletin en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında çiğnemeden yutunuz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza damsınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine önemli bir uyarı bilgisi mevcut değildir.

PIIOS-NO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PHOS-NO'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

 • Kalsiyumun idrar söktürücü olarak kullanılan ilaç gruplarndan tiyazid diüretikleri ile (örnek: hidroklorotiyazid) alınan yüksek dozları, vücutta asit-baz dengesinin baz yönünde bozulması ve hiperkalsemi ile sonuçlanır.
 • Kalsiyum tuzları tiroid hormonu tedavisi (L-tiroksin) alan hastalarda bu ilacın emilimini düşürür. Tiroit hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum Asetat, kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç olan digoksin'in zehirlik potansiyelini artırabilir.
 • Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin, kan basıncı yüksekliğinde (hipertansiyonda) kullanılan beta blokör grubu ilaçlardan atenolol ve potansiyel olarak aynı grupta yer alan diğer ilaçların, demirin, kinolon antibiyotiklerinin, kemik erimesinde kullanılan bir ilaç olan alendronatın. sodyum llorür ve çinkonun emilimini anlamlı miktarda azaltır. Kan basıncı yüksekliğinde kullanılan kalsiyum kanal blokörlerine etki ederek (mesela verapamil) bu ilaçların etkisini azaltabilir. Böbrek yetmezliğinde kullanılan polistiren sulfonatın potasyum-bağlayıcı yeteneğini azaltabilir; aynı anda kullanımından kaçınılmalıdır.
 •  

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi. PHOS-NO' nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
PHOS-NO' nun kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PHOS-NO kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bilinç bulanıklığı
 • Bilincin kaybolması
 • Koma hali

Bunların hepsi çok ciddi yan etkileridir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcutsa, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kabızlık
 • İştahsızlık
 • Bulantı
 • Kusma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden her hangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı
 • Kaşıntı

Bunlar PHOS-NO' nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Tabletlerin en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında ve çiğnemeden yutulmalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde başlangıç dozu her yemekte 2 tablettir (-1334 mg).

Doktorunuz gerekli gördükçe dozu azaltıp çoğaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • PHOS-NO sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Yemek sırasında alınız.
 • Tabletleri çiğnemeyiniz, emmeyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Kalsiyum asetat'ın çocuklarda emniyeti ve etkinliği tam olarak kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliğiniz var ise tabletlerin etkisini düzenli olarak kontrol ettiriniz.
Kalsiyum içeren maddelerin yüksek dozda alınması eklemlerde kısıtlılık, ağrı ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösteren yumuşak doku kalsifıkasyonu denilen bir çeşit hastalığa neden olabilir. Bundan dolayı serumda fosfat ve kalsiyum seviyelerini düzenli olarak ölçtürünüz.
Fazla miktarda PHOS-NO alımı hiperkalsemiye neden olabilir; bunu engellemek için haftada iki kez serum kalsiyum seviyesi ölçtürünüz.

Eğer PHOS-NO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PHOS-NO kullandıysanız:
PHOS-NO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Kalsiyum Asetatın öngörülen dozunun üstündeki dozlar hiperkalsemiye sebep olabilir.
Doz aşımı halinde ortaya çıkabilecek hiperkalsemide doz azaltılabilir veya geçici olarak kullanıma ara verilebilir.

PHOS-NO kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PHOS-NO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü PHOS-NO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • PHOS-NO yüksek kan fosfat düzeyi tedavisinde kullanılır.
 • Bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, yuvarlak, beyaz renkli tabletlerdir.
 • Her bir tablet, 169 mg elemental kalsiyuma eşdeğer 667 mg kalsiyum asetat içerir.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

PHOS-NO' yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklayınız.
Işık ve nemden koruyunuz. Orijinal ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PHOS-NO' yu kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.
Eğer ambalajın hasar gördüğünü fark ederseniz PHOS-NO' yu kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri"ne uygun olarak imha edilir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

PHOS-NO 667 mg tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Kalsiyumun tiazid diüretiklerle alınan yüksek dozları, süt alkali sendromu ve hiperkalsemi ile sonuçlanır.
Kalsiyum tuzları, T4 absorpsiyonunu azaltır. Tiroit hastalarında dikkatle kullanılmalı ve bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Kalsiyum Asetat, digoksin toksisitesini potansiyalize eder.
Tetrasiklin, atenolol (ve potansiyel olarak diğer beta-blokerleri), demir, kinolon antibiyotikleri, alendronat, sodyum florür ve çinkonun absorpsiyonunu anlamlı miktarda azaltır. Kalsiyum kanal blokerlerine etki ederek (mesela verapamil) bu ilaçların etkisini azaltabilir. Polistiren sulfonatın potasyum-bağlayıcı yeteneğini azaltabilir; aynı anda kullanımından kaçınılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:
Kalsiyum asetat'ın pediyatride emniyeti ve etkinliği tam olarak kanıtlanmamıştır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Kalsiyum asetat'ın öngörülen dozunun üstündeki dozlar hiperkalsemiye sebep olabilir. Orta derecedeki hiperkalsemi ilacın dozunun azaltılması veya geçici olarak kesilmesi ile kolayca kontrol altına alınabilir. Şiddet hiperkalsemide akut hemodiyaliz ile tedavi edilebilir. Diyalizdeki kalsiyum konsantrasyonunun azaltılması hiperkalsemi sıklığını ve şiddetini azaltır.

Etkin Maddeler

Kalsiyum Asetat 667 mg (169 mg Ca2+)

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Hiperkalemi ve hiperfosfatemi tedavisinde kullanılan ilaçlar.
ATC kodu: V03A E
 
Etki mekanizması:
PHOS-NO Tablet'in içeriğindeki kalsiyum asetat böbrek yetmezliği olan hastaların diyetlerindeki fosfatı bağlayarak emilimini engellemek suretiyle etki göstermektedir.

PHOS-NO Tablet nötral pH'da son derece çözünür olup, ince bağırsak proksimalinde fosfatın kalsiyuma bağlanmasını olanaklı kılar.
Diyetteki fosfatın azaltılması veya diyaliz yoluyla uzaklaştırılması çoğu zaman yetersiz kalmıştır. Diyaliz hastaları diyetteki fosforun %40 ile %80'ini absorbe ederler. Bu nedenle, diyaliz tedavisi gören pek çok böbrek yetmezliği olan hastanın diyetlerindeki fosfat fraksiyonlarının fosfat bağlayıcılar kullanılarak azaltılması gerekmektedir. Serum fosfatının 6.0 mg/dl'den düşük tutulması genelde fosfat bağlayıcıları ile olan tedavinin yeterli olduğunu gösterir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim
Kalsiyumun absorpsiyonu için Vitamin-D gerekmektedir. Asidik bir ortamda Kalsiyum çözünürlüğü artar.
Farmasötik dozaj formlarındaki kalsiyum asetatın oral olarak alınması halinde, sistemik absorpsiyonu açlık halinde %40'ın, tokluk durumlarında %30'un altındadır. Bu oranlar sağlıklı veya böbrek yetmezliği olan hastalarda değişen durumlardaki oranı yansıtır. Yiyeceklerle birlikte kalsiyum asetat alındığı zaman, diyetteki fosfat, çözünmeyen kalsiyum fosfat formuna dönerek feçes yolu ile atılır.

Dağılım
Kalsiyum plasentaya geçer, anne sütüne de geçer.

Biyotransformasyon
Kalsiyum asetatın biyotransformasyonu hakkında detaylı bilgi yoktur.

Eliminasyon
İtrah edilişi absorbe edilmemiş kalsiyum olarak başlıca feçesle olur. %20'si idrarla itrah olur.

Farmasötik Form

Beyaz renkli, bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, oblong tablet.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Üreme yeteneği üzerine etkileri bilinmemektedir.

Gebelik Dönemi
Kalsiyum asetat'ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz.Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. PHOS-NO gerekli olmadıkça (bunun koşulları belirtilmelidir) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon Dönemi
Kalsiyum asetatın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Kalsiyum asetat'ın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da PHOS-NO tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydaları ve PHOS-NO tedavisinin anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite
Kalsiyum Asetat'ın fertilité üzerine olan etkileri ile ilgili olarak uzun süreli bir araştırma yapılmamıştır.

Geçimsizlikler
Kalsiyum asetat'm %5 lik (a/h) sudaki bir çözeltisinin pH'ı 7.2 ila 8.2 dir. Bu da çok zayıf bir alkaliliği ifade etmektedir. Güçlü asidik reaksiyonlu maddelerle geçimsizlik oluşturabilir. Farmakolojik olarak   PHOS-NO Tablet (kalsiyum asetat) tetrasiklin grubu ilaçların biyoyararlanımı azaltır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 04.11.2011
Ruhsat yenileme tarihi:-

 

İstenmeyen Etkiler
Bu bölüm boyunca tablolarda kullanılan sıklıklar: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/100,<1/100), seyrek (>1/10.000, <1/1000), çok seyrek (<1/10.000):
 
Pazarlama sonrası deneyimlere göre aşağıda belirtilen yan etkiler bildirilmiştir.

Organ Sistemi Sınıfı
Sıklık
Yan Etki
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Seyrek
Hiperkalsemi
Vasküler hastalıklar
Çok seyrek
Vasküler progresyon
Gastrointestinal hastalıklar
Seyrek
Asemptomatik veya manifest (konstipasyon. anoreksi, bulantı, kusma)
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek
Kaşıntı
Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik bozuklukları
Seyrek
Hiperkalsemik kemik ve yumuşak doku kalsifikasyonu
Sinir sistemi hastalıkları
Çok seyrek
Konfüzyon, deliryum, stupor ve koma

 
Laboratuar bulguları
PHOS-NO Tablet ile tedavi sırasında orta derecedeki hiperkalsemi (Kalsiyum : > 10.5 mg/dL ila > 12 mg/dL) ve çok ciddi hiperkalsemi (Kalsiyum: >12 mg/dL) oluşabilir.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin maddeler:
Kalsiyum asetat 667 mg (169 mg Ca+2)

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Kalsiyum asetat'ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Kontrendikasyonlar
 • Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.
 • Hiperkalsemisi veya asetat intoleransı olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Yolu

Ağız yoluyla alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

*

Müstahzar Adı

PHOS-NO 667 mg tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda tabletlerin etkisi düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 • Fazla miktarda PHOS-NO alımı hiperkalsemiye neden olabilir. O nedenle tedavinin ilk zamanlarındaki doz ayarlama sürecinde serum kalsiyumu haftada iki kez ölçülmelidir. Hiperkalsemi oluşursa doz düşürülmeli veya hiperkalseminin ciddiyetine bağlı olarak tedavi durdurulmalıdır. Serum kalsiyum x fosfat düzeyi 66 (mg2dl2)'yi geçmemelidir.
 • Yumuşak doku kalsifıkasyonunun erken teşhisi için radyografik incelemeler yardımcı olabilir.
 • D vitamini preparatları ile birlikte yapılan tedavilerde hiperkalsemi riskine özellikle dikkat edilmelidir.
 • Aritmiye neden olabileceğinden, digitai alan hastalara kalsiyum asetat verilmemelidir.
 • Tedaviye her zaman için çok düşük dozlarda başlanmalı verilecek doz serum kalsiyumunun ölçülmesi ile dikkatli bir şekilde arttırılmalıdır. Serum fosfor seviyesi de periyodik bir şekilde ölçülmelidir.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Oral yolla kullanılır.
Tabletlerin en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında ve çiğnemeden yutulmalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde başlangıç dozu 2 tablettir (169 mg kalsiyum). Hiperkalsemi oluşmadığı sürece istenen serum fosfat seviyesi temin edilinceye kadar doz artırılmalıdır. Genelde her öğünde hastaların çoğu 3-4 tablete kadar kullanabilir.
Doz, alınan fosfat ve diyaliz yoluyla atılan fosfata bağlı olarak azaltılıp çoğaltılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:
Gastrointestinal sistemden pratikte emilmeden fosfat ile birleşerek feçesle atıldığından karaciğer ilk geçiş ya da son geçiş döngüsü yoktur. O nedenle karaciğer yetmezliğinde bir kısıtlama yoktur.

Böbrek yetmezliği:
İleri derecede böbrek yetmezliğinde kalsiyum içeren besinlerle birlikte kalsiyum asetat verildiğinde hiperkalsemi gelişebilir. Bu durumda, kalsiyum asetat tedavisi sırasında yemeklerde kalsiyum içeren besinlerden kaçınılmalıdır. Hastalarda serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinin izlenmesi gerekir.

Pediyatrik popülasyon:
Kalsiyum asetat'ın pediyatride emniyeti ve etkinliği tam olarak kanıtlanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:
Geriyatrik popülasyonda doz ayarlamasına gerek yoktur.

 

Raf Ömrü
36 ay

 

Ruhsat Numarası(Ları)

236/87

Ruhsat Sahibi
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah.. 2119.Sok. No:3 D:2-3 06520, Çankaya/ANKARA.
Tel: 0312 219 62 19 (pbx)
Faks: 0312 219 60 10
Ruhsat Sahibi

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah., 2119.Sok. No:3 D:2-3 06520, Çankaya/ANKARA.
Tel: 0312 219 62 19(pbx)
Faks: 0312 219 60 10

 

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altında, ışık ve nemden uzakta, oda sıcaklığında ve preparatın orijinal ambalajında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

PHOS-NO'nun tedavi endikasyonu hiperfosfatemide fosfat bağlayıcı olmasından ileri gelir. İleri derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dakikadan daha düşük olanlar) çeşitli derecelerde fosfat retansiyonu ve hiperfosfatemiyi çeşitli kademelerini gösterir. Fosfat retansiyonu, osteodistrofı ile birlikte sekonder hiperparatiroidizm ve yumuşak doku kalsifikasyonlarının nedenleri arasında başlıca rolü üstlenir.

Hiperfosfateminin kontrol altına alınmasında diyetteki fosfat alımının azaltılması, fosfat bağlayıcıları ile bağırsaktaki absorbsiyonunun inhibisyonu ve diyaliz yolu ile vücuttan fosfatın uzaklaştırılması gibi girişimler uygulanabilir.

PHOS-NO yemeklerle beraber alındığında diyet fosforu ile bağlanır ve çözünmeyen fosfat haline geçerek feçesle atılır.

Üretici Bilgileri

Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Organize San. Bölg. Avar Cad. No:2 Sincan / ANKARA
Tel: 0312 267 11 91 (pbx)
Fax: 0312 267 11 99

Yardımcı Maddeler

Sodyum nişasta glikolat (Primojel), Polietilen glikol 8000,Prejelatinize nişasta, Kalsiyum stearat

 

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sodyum nişasta glikolat (primojel)
 • Polietilen glikol 8000
 • Prejelatinize nişasta
 • Kalsiyum stearat