Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka MOLIT
Etken Madde Kodu SGKF5B-HIYOSIN-N-BUTILBROMUR+PARASETAMOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A03DB04
ATC Açıklaması Bütilskopolamin ve analjezikler
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05109
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 29,2 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 26,07 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,59 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Uzun süreli yüksek doz uygulaması böbrek harabiyetine yol açabildiğinden böbrek yetmezliğinde uzun süreli kullanımında kümülasyon tehlikesini önlemek için doz aralığı böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluklarında (örneğin kronik alkol tüketiminde) dozlama dikkatli yapılmalıdır.
Doz Aşımı

Parasetamolun yüksek dozlarda alımı sonrasında 1-asetamido-4-hidroksi fenil sistein metaboliti glutathion ile detoksifiye edilemezse ağır karaciğer harabiyeti meydana gelebilir

1.Faz : Bulantı, kusma terleme;

2. Faz (2. günde): Subjektif halde iyileşme, ancak hafif vücut ağrıları, karaciğer büyümesi, düşük patalojik alkalen fosfataz mevcudiyetinde transaminazlar ve bilirübin artışı, idrar itrahında azalma;

3.Faz (3. günden itibaren): Yüksek transaminaz değerleri, sarılık, pıhtılaşma bozuklukları, hipoglisemi, karaciğer koması.

Tedavi

Zehirlenmenin ortadan kaldırılması; kusturma veya midenin yıkanması, hemodiyaliz, hemoperfüzyon ile tedavi ancak zehirlenmenin ilk 6 saatinde gerçekleştirilirse başarılı olabilir.

Antidot

Ağır entoksikasyon şüphesinde yüksek dozlarda asetilsistein uygulanır.

Endikasyonlar

Mide ve barsağın kramp ve benzeri ağrılı durumlarında, safra yolları, idrar yolları genital organların fonksiyon bozuklukları ve kramp benzeri ağrılı durumlarında (örneğin dismenore) endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol para-aminofenol türevi non-narkotik anajeziktir. Analjezik ve antipiretik etkilidir. Bu etkileri santral ve periferik olarak gerçekleşir. Antipiretik etki hipotalamik termoregülasyonu etkilemesiyle gerçekleşmektedir. Hiyosin N-butil bromür Hiyosin'in kuaterner bileşiği olan sentetik bir antikolinerjiktir. Asetilkolinin postganglionik kolinerjik sinirlerle innerve olan otonomik effektörler ve kolinerjik innervasyondan yoksun düz kaslar üzerindeki etkisini inhibe eder yani antimuskarinik etkilidir. Ancak doğal ve yarısentetik antikolinerjikler gibi sekresyon üzerine etkisi azdır. Antispazmodik olarak etkilidir. 

Farmakokinetik Özellikler

Oral uygulamada Hiyosin-N butil bromür, dokular tarafından hızla emilir ve özellikle gastrointestinal kanal dokuları, karaciğer ve böbreklerde yoğunlaşır. Kan düzeylerinin çok kısa süre içinde ileri derecede düşmesine karşın Hiyosin-N butil bromür, dokularda etkili olduğu bölgelerde yüksek yoğunluklarda bulunur. Parasetamol gastrointestinal kanaldan hızla emilir. Karaciğerde özellikle konjügasyon yoluyla glukuronidlere dönüşerek metabolize ve inaktive olur. Parasetamol'ün yarılanma süresi yaklaşık 2-4 saat olup, böbrekler yolu ile atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet;

Parasetamol                 500 mg

Hiyosin N-butil bromür     10 mg

İlaç Etkileşmeleri

Amantidin, kinidin, trisiklik antidepresanlar, tetrasiklik antidepresanlar, dopamin antagonistleri (metaklopramid gibi), karaciğer enzimlerini redükleyen ilaçlar (örneğin fenobarbital, glutethimid, fenitoin,karbamazepin, rifampisin) ile karaciğer bozuklukları (toksik parasetamol metabolitleri oluşumu) Alkol ile karaciğer bozukluklarına yol açabilen toksik parasetamol metabolitleri meydana gelir. Kloramfenikol ile birlikte alımında kloramfenikol'ün yarılanma ömrü uzar. Oral antikoagülanlar ile tedavi altında iken parasetamol'ün uzun süreli tedavi amacı ile kullanımında dikkatli olunmalıdır. Genel olarak ilaç, antihistaminikler ve disopiramid ile verildiği takdirde antikolinerjik etki kuvvetlenir. ß-sempatomimetikler ile taşikardi meydana getirici etki kuvvetlenir. Propantelin ile birlikte verildiğinde etki meydana gelişinde gecikme olur. Tam aksine Metoklopramid ile etki meydana gelişi çabuklaşır. AZT (Zidovudin) ile beraber kullanıldığında nötropeni eğilimi kuvvetlenir.

Kontraendikasyonlar
  • Parasetamol'e aşırı duyarlılık
  • Dar açılı glokom
  • İdrar retansiyonu
  • Mide barsak kanalında mekanik stenozlar
  • Taşiaritmi
  • Genetik olarak meydana gelen glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliğ(hemolitik anemi tehlikesi)
Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler: Günde 3 defa 1 - 2 tablet çiğnemeden bir miktar su ile alınır. Günlük toplam doz olan 6 tablet aşılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Molit Ampul

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tablet içeren blister ambalajlarda, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler

Özellikle şu durumlarda dozlama dikkatli yapılmalıdır; karaciğer fonksiyon bozukluklarında (örneğin kronik alkol tüketiminde). Uzun süreli yüksek doz uygulaması böbrek harabiyetine yol açabildiğinden böbrek yetmezliğinde uzun süreli kullanımında kümülasyon tehlikesini önlemek için doz aralığı böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Hamilelik sırasında, ancak çok net zorunlu endikasyon durumlarında kullanılabilir. Ancak insandaki kullanımı hakkında yeterince bilgi mevcut değildir. Hayvan deneyleri embriyotoksik ve teratojenik etkilerinin bulunmadığı doğrultusundadır. Bileşimindeki maddeler anne sütüne geçtiğinden dolayı laktasyon sırasında kullanımı önerilemez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Cilt üzerine etkileri: Ter sekresyonunda azalma, ürtiker (aşırı hassasiyet reaksiyonları)

Gastrointestinal sistem üzerine etkileri: Ağız kuruluğu

Kalp üzerine etkileri: Taşikardi

Ürogenital sistem üzerine etkileri: Miksiyon bozuklukları, aşırı dozda böbrek harabiyeti

  • Parasetamol'ün terapötik dozlarda yan etkisi düşüktür. Akut aşırı dozlarda (10 g / doz veya daha çok) tehlikeli karaciğer harabiyetine yol açabilir.

Karaciğer, safra : Aşırı dozda karaciğer hücrelerinin nekrozu

Solunum yolları üzerine : Bronkospazm (aşırı hassasiyet reaksiyonları)

Kan üzerine : Kan tablosunda değişme (Aşırı hassasiyet reaksiyonları)

Genel reaksiyonlar: Aşırı hassasiyet reaksiyonları (örneğin çok nadiren cilt reaksiyonları ; çok seyrek olarak trombositopeni, lökopeni solunum zorluğu, ter boşalması, bulantı, kusma kan basıncında aşırı düşme (Şok gelişebilir).

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.