Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Celtis İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş.
Marka MOLREM
Etken Madde Kodu SGKFEP-MIRTAZAPIN
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06AX11
ATC Açıklaması Mirtazapin
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 23,18 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,7 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

30 efervesan tablet strip ambalajda, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

MOLREM, konsantrasyon ve uyanıklık durumunu bozabilir. Antidepresan tedavisi goren hastalar araba sürme ve makine kullanma gibi tehlike potansiyeli olan, uyanıklık ve konsantrasyon gerektiren işleri yapmaktan kaçınmalıdırlar.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Antidepresan (ruhsal çöküntü hastalığını tedavi eden) ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir. MOLREM, erişkinlerde majör depresyon (ağır ruhsal çöküntü hastalığı) nöbetlerinin tedavisinde kullanılır. Büyüme, gelişme, kognitif ve davranışsal gelişim açısından güvenlik ve etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle çocuklarda mirtazapinin kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 
MOLREM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Eğer;
 • Mirtazapine veya MOLREM'in içindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, MOLREM'i kullanmayınız.
 • MAO inhibitörleriyle (bir başka antidepresan grubu) birlikte ve MAO inhibitörleri ile yapılan tedavinin kesilmesinin sonraki ilk iki hafta içinde
MOLREM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.
 • Epilepsi (sara krizi)
 • Karaciğer hastalığı (sarılık) veya böbrek hastalığı
 • Göğüs ağrısı (anjina) ve yakın zamanda geçirilmiş kalp krizi gibi kalp hastalığı,
 • Düşük kan basıncı
 • İdrar yapmada zorluk (Büyüyen prostat sebep olmuş olabilir.)
 • Göz hastalığı (glokom-göz tansiyonu)
 • Şeker hastalığı
 • Şizofreni (düşle gerçeğin ayırt edilemediği bir ruh hastalığı) veya manik depresyon (inişli çıkışlı ruh hali ile karakterize depresyon çeşidi) gibi psikiyatrik bozukluklar
MOLREM kullandığınız sırada, ateş ve boğaz ağrısı oluştuysa, mideniz iyi değilse ve diğer hastalık belirtilerine benzer belirtileri kendinizde görüyorsanız veya kan testlerinizde bir anormallik varsa, durumunuzu derhal doktorunuza bildiriniz. Çünkü antidepresan ilaçlar, kemik iliği baskılanmasına neden olarak bağışıklık sisteminizi zayıf duruma düşürebilir.
 
Yaşlı hastalarda MOLREM'e karşı hassasiyet olabileceğinden, dikkatli olunmalıdır.
 
MOLREM genellikle çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır. Bu sınıfa dahil ilaçları kullanan 18 yaşın altındaki hastalarda intihara eğilim, intihar düşüncesi ve düşmanca davranışlar sergileme (özellikle saldırganlık, zıtlaşma davranışı ve sinirlilik) gibi yan etkilerde artış görüldüğü bilinmelidir. Buna rağmen doktorunuz 18 yaşın altındaki bir hastaya MOLREM reçete edebilir. Bu durumu doktorunuzla konusunuz.
 
Mirtazapin kullanan 18 yaşın altındaki bir hastada yukarıda belirtilen yan etkiler gelişir veya durumu şiddetlenirse doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu grup ilaçları kullanan bu yaş grubu hastaların büyümesi, olgunlaşması, zihinsel ve davranışsal gelişimi üzerinde uzun süreli güvenlik verileri henüz açıklanmamıştır.
 
Eğer depresyondaysanız, kendinize zarar verme veya intihar etme düşüncesi içinde olabilirsiniz. Bu tip ilacların etki gosterme suresi 2 hafta veya daha uzun sürebileceğinden, bu durum ilacı kullanmaya ilk başladığınız dönemlerde artabilir.
 
Aşağıdaki durumlarda, yukarıda bahsedilen düşünceler içinde olmanız olasıdır;
 • Eğer geçmişinizde intihar etmeyi veya kendinize zarar vermeyi düşündüyseniz,
 • Eğer genç yetişkinseniz. Klinik araştırmalar sonucu elde edilen veriler, antidepresanlarla tedavi olan 24 yaş altı yetişkinlerde intihar eğilimi riskinin arttığını göstermiştir.
Eğer, herhangi bir zamanda intihar etmeyi veya kendinize zarar vermeyi düşünürseniz, doktorunuzla temasa geçiniz veya hemen bir hastaneye gidiniz.
 • Depresyondaysanız bu kullanım talimatını okuması için bir yakınınızdan yardım alabilirsiniz.
 • Eğer yakınlarınız depresyon halinizin kötüleştiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızın değiştiği konusunda endişeleri varsa, size söylemelerini yakınlarınızdan rica edebilirsiniz.
 • Antidepresanların (ruhsal çöküntü hastalığını tedavi eden) kullanımı çoğu zaman oturma ya da hareketsiz durma yeteneğindeki kaybın eşlik ettiği, hareket etme ihtiyacı ile ilişkilidir. Aşırı hareketliliğin en fazla olduğu dönem, tedavinin ilk birkaç haftasıdır. Bu durum görüldüğü takdirde doktorunuz ile irtibata geçiniz.
 • Kanınızda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesine sebep olan ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
MOLREM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
MOLREM'i yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz
Alkolle beraber MOLREM'i kullanmak, uyuşukluğa neden olabilir. Bu yüzden, alkolle
beraber MOLREM'i kullanmayınız.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MOLREM'in hamilelerde güvenirliği belirlenmediğinden, hamile iseniz, veya hamile kalmayı planlıyor iseniz MOLREM'i sadece doktorunuzun önermesi halinde kullanınız. Eğer MOLREM'i doğuma yada doğumdan çok kısa zaman önceye kadar kullandıysanız, bebeğiniz olası yan etkiler açısından kontrol edilmelidir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz aksini onermedikce, emziriyorsanız MOLREM'i kullanmayınız.
 
Araç ve makine kullanımı
MOLREM fiziksel ve zihinsel yetenekleri etkileyebilir ya da uyuşukluğa neden olabilir. Araç ve makine kullanırken dikkat ediniz.
 
MOLREM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MOLREM her dozunda 7.4 mmol (170.2 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 • MAO inhibitörleriyle (bir başka antidepresan grubu) birlikte ve MAO inhibitörleri ile yapılan tedavinin kesilmesinin sonraki ilk iki haftası içinde MOLREM'i kullanmayınız.
 • SSRI ilaçlar, venlafaksin ve L-triptofan veya triptanlar (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar), tramadol (ağrı-kesici), linezolid (antibiyotik), lityum (bazı psikiyatrik durumların tedavisinde kullanılır) ve sarı kantaron (Hypericum perforatum) preparatları (depresyonun bitkisel tedavisi) ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz. Mirtazapinin tek başına veya bu ilaçlarla birlikte kullanıldığı çok nadir durumlarda, serotonin sendromu meydana gelmiştir. Bu sendromun bazı belirtileri; açıklanamayan ateş, terleme, kalp atımında artış, ishal, (kontrol edilemeyen) kas kasılmaları, titreme, aşırı refleks hareketleri, huzursuzluk, duygu değişimleri ve şuursuzluktur. Eğer bu belirtilerden iki ya da daha fazlası sizde varsa derhal doktorunuzla konuşunuz.
 • MOLREM benzodiazepinlerin (bir grup sakinleştirici) sakinleştirici etkisini arttırabilir. Bu sebeple MOLREM'i benzodiazepinlerle birlikte kullanırken dikkatli olunuz.
 • HIV proteaz inhibitörleri, azol içeren antifungal ilaçlar, eritromisin ve nefazodon gibi karaciğerde metabolize edilen bazı güçlü ilaçlarla eşzamanlı olarak MOLREM kullanırken dikkatli olunuz.
 • MOLREM, alkolün etkisini artırabilir. Bu nedenle, alkollü içkilerden kaçınmanız tavsiye edilmektedir.
 • Karbamazepin ve fenitoin gibi epilepsi (sara) ilaçları; rifampisin gibi tüberküloz ilaçları mirtazapin ile birlikte kullanıldıkları zaman, kandaki mirtazapin miktarını azaltabilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu ilaçlarla birlikte kullanılan mirtazapin dozunun artırılması veya söz konusu ilaçların birlikte kullanılması durdurulduğunda, mirtazapin dozunun azaltılması gerekebilir.
 • Enfeksiyon ilaçları; bakteriyel enfeksiyon ilaçları (eritromisin gibi), mantar enfeksiyonu ilaçları (ketokonazol gibi) ve HIV/AIDS ilaçları (HlV-proteaz inhibitörleri gibi) ve mide ülseri ilaçları (simetidin gibi) mirtazapin ile birlikte kullanıldıkları zaman, kandaki mirtazapin miktarını artırabilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu ilaçlarla birlikte kullanılan mirtazapin dozunun azaltılması veya söz konusu ilaçların birlikte kullanılması durdurulduğunda, mirtazapin dozunun artırılması gerekebilir.
 • İnsülin veya diğer antidiyabetik (şeker hastalığında kullanılan) ilaçlarınızın dozunu ayarlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Simetidinle eşzamanlı kullanıldığında, tedavinin başında mirtazapin dozu azaltılmalı, simetidinle tedavinin sonunda ise yeniden artırılmalıdır.
 • Eşzamanlı MOLREM ve lityum kullanımında herhangi bir klinik etki yada değişiklik gözlenmemiştir.
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını sağlayan ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunuz. Mirtazapin, varfarinin kan üzerindeki etkilerini arttırabilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz. Bu ilaçların birlikte kullanıldığı durumlarda, doktorunuzun kan değerlerinizi dikkatle takip etmesi önerilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, MOLREM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, MOLREM'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Baygınlık
 • Deri döküntüleri
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MOLREM'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ateş, boğaz ağrısı ve ağız içinde iltihaplanma gibi enfeksiyona işaret eden belirtiler
 • Aşırı sinirlik, kabus görme gibi ruh ve davranış değişiklikleri
 • Sara nöbetleri (epilepsi atağı)
 • Ellerde titreme, kaslarda istemsiz kasılmalar
 • Aşırı hareketlilik (mani atakları)
 • Gözlerin veya derinin sararması (bu durum karaciğer işlev bozukluğuna işaret eder)
 • Deride anormal his (örneğin, yanma, karıncalanma, kasıntı veya iğnelenme)
 • Kendini öldürme veya zarar verme düşünceleri
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi)
 • Şiddetli deri reaksiyonları [Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), büllöz dermatit, eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)].
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Yorgunluk
 • İştah açılması ve kilo alma
 • Kabızlık
 • Uyuşukluk veya uykulu olma (genellikle tedavinin ilk haftalarında görülür, ilacın dozunu doktorunuza danışmadan azaltmayınız)
 • Sıvı birikmesi neticesinde eklemlerde veya bacaklarda şişkinlik (ödem)
 • Özellikle yatar veya oturur vaziyetteyken aniden ayağa kalktığınızda olmak üzere, zaman zaman görülen baş dönmesi ya da sersemleme
 • Anormal rüya görme, anormal düşünceler
 • Baş ağrısı
 • Karaciğer testlerinde bozulma, değerlerin yükselmesi
 • Deri döküntüsü
 • Eklem ve kas ağrıları
 • Kemik   iliği    depresyonu   (granülositopeni,    agranülositoz,    aplastik   anemi, trombositopeni gibi) ve eozinofili
 • Ağız kuruluğu, halsizlik, bulantı, kusma, huzursuz hissetme
Bunlar MOLREM'in hafif yan etkileridir. Ortaya cıkma olasılığı olan, ancak kalıcı olmadıkları ve rahatsızlık oluşturmadıkları sürece tıbbi müdahale gerektirmeyen yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
MOLREM'i her zaman, doktorunuzun veya eczacınızın tam olarak size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla birlikte kontrol etmelisiniz.
 
Genellikle tedaviye başlama dozu günde 15 mg'dır. Doktorunuz ilaç dozunuzu, sizin için en iyi olan doza ulaşmak üzere birkaç gün içerisinde artırmanızı önerebilir (günlük 15-45 mg arasında). Genellikle doz tüm yaşlar için aynıdır. Ancak, eğer yaşlı bir insansanız veya böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz dozu size uyarlayabilir.
 
Genellikle MOLREM etkisini göstermeye 1 ila 2 hafta sonra başlayacaktır ve 2 ila 4 hafta sonra, daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.
 
MOLREM'in etkileri hakkında doktorunuzla konuşmanız, tedavinin ilk birkaç haftası süresince önemlidir:
MOLREM kullanmaya başlamanızdan 2 ila 4 hafta sonra, bu ilacın sizi nasıl etkilediği hakkında doktorunuzla konuşunuz.
Eğer hala iyi hissetmiyorsanız, doktorunuz daha yüksek bir doz reçete edebilir. Bu yeni doz kullanımında, 2 ila 4 hafta sonra tekrardan doktorunuzla konuşunuz.
 
Genellikle, depresyon belirtilerinizin 4 ila 6 ayda kaybolmasına kadar, MOLREM kullanmanız gerekecektir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Efervesan tabletler 1 bardak suda (150 mL) erittikten sonra bekletmeden içiniz.
 
Değişik yaş gruplarında:
 
Çocuklarda Kullanımı
Çocuklarda MOLREM'in güvenlik ve etkinliği belirlenmediğinden 18 yaşın altındaki çocukların MOLREM ile tedavisi önerilmez.
 
Yaşlılarda kullanımı
Önerilen doz yetişkinler ile aynıdır. Fakat yaşlı hastalarda MOLREM'e karşı hassasiyet olabileceğinden, dikkatli olunmalıdır.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda mirtazapinin klerensi (vücuttan temizlenmesi) azalabilmektedir. Bu hasta grubunda MOLREM reçete edilirken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızın durumuna göre, dozu ayarlayacaktır. Genelde, yatmadan önce tek doz önerilir.
Böbrek fonksiyonlarının durumu, idrardaki kreatin miktarının ölçümü ve kan testi ile belirlenir.
 
İdrar içeriğinde bulunan atık ürünlerden biri olan kreatinin atılım hızı >30mL/dakika ise doktorunuz size normal doz kullanmanızı önerecektir.
 
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda mirtazapinin klerensi (vücuttan temizlenmesi) azalabilmektedir. Bu hasta grubunda MOLREM reçete edilirken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
 
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz MOLREM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
 
Eğer MOLREM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden fazla MOLREM kullandıysanız:
MOLREM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
MOLREM'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer dozunuzu günde bir defa aldığınızı varsayarsak
 
MOLREM dozunuzu almayı unuttuysanız, unutulan dozu almayınız, atlayınız. Sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Eğer dozunuzu günde iki defa aldığınızı varsayarsak;

 • Eğer sabah dozunu almayı unutursanız, bunu akşam dozuyla birlikte alınız.
 • Eğer akşam dozunu almayı unutursanız; unuttuğunuz dozu ertesi sabahın dozuyla birlikte
 • almayınız; bunu atlayınız ve tedavinize normal sabah ve akşam dozlarınızı alarak devam ediniz.
 • Eğer her iki dozu da almayı unuttuysanız, unutulan tabletleri dengelemeye çalışmayınız. Bu dozları atlayınız ve ertesi gün tedavinize normal sabah ve akşam dozlarınızı alarak devam ediniz.
MOLREM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Depresyonunuz hafiflediyse bile, MOLREM'i kullanmayı birden bırakmayınız. Eğer birden bırakırsanız, bas ağrılarınız oluşabilir ve kendinizi hasta hissedebilirsiniz ve bazı depresyon belirtileri geri gelebilir. Kendinizi gerçekten iyi hissediyorsanız, doktorunuzla konuşun. Bu sayede ilacın dozunu kontrollü bir şekilde azaltabilirsiniz.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • MOLREM, etkin madde olarak 15 mg mirtazapin içerir.
 • MOLREM, Beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tablet görünümüne sahiptir. 30 efervesan tablet içeren strip ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. MOLREM, majör depresyonun tedavisinde kullanılan bir antidepresan grubu ilaçtır. Depresyonun genel belirtileri, kendini mutsuz, ağlamaklı, kederli hissetme hali, günlük işlerini yapmakta zorluk çekme, uykusuzluk ya da aşırı uyku hali, endişeli hissetme ve iştah değişiklikleri olarak sıralanabilir.
 •  

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

MOLREM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOLREM'i kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"'ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

MOLREM 15 mg efervesan tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Aşağıdaki etkin maddelerle eş zamanlı kullanılması kontrendikedir:
 • Mirtazapin, MAO inhibitörleriyle (monoamin oksidaz inhibitorleri) kombinasyon halinde veya bu maddelerle tedavinin kesilmesinin ardından iki hafta içinde kullanılmamalıdır.
 • Aşağıdaki etkin maddelerle eş zamanlı kullanıldığında dikkatli olunmalıdır:
 • SSRI ilaçlarla olduğu gibi diğer serotonerjik aktif maddeler [L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, SSRI'leri, venlafaksin, lityum, sarı kantaron (Hypericum perforatum) preparatları] ile birlikte kullanımında serotonine bağlı etkiler görülebilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Mirtazapin ile bu aktif maddeler birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalı ve yakın klinik takip gereklidir.
 • İn vitro araştırmalar, mirtazapinin bazı sitokrom P450 enzimlerinin (CYP1A2, CYP2D6 ve CYP3A) cok zayıf bir kompetitif inhibitörü olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca mirtazapin sitokrom P450 enzimleri ile (CYP2D6 ve CYP3A4 ve kısmen CYP1A2) metabolize edilmektedir. CYP3A4 inhibitörünün in vivo ortamda mirtazapinin farmakokinetikleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğu bilinmemektedir. Bu sebeple HIV proteaz inhibitörleri, azol içeren antifungal ilaçlar, eritromisin ve nefazodon gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle eşzamanlı olarak mirtazapin kullanıldığında, dikkatli olunması önerilir.
 • Mirtazapin, alkolün merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkisini artırabilir. Bu nedenle, hastalara alkollü içkilerden kaçınmaları tavsiye edilmelidir.
 • Mirtazapin benzodiazepinlerin ve diğer sedatiflerin (özellikle antipsikotiklerin çoğu, antihistamin H 1 antagonistleri, opioidler) etkisini artırabilir. Bu ilaçlar mirtazapin ile birlikte verilirken dikkatli olunmalıdır.
 • Varfarin ile tedavi olan hastalarda gunde bir kez alınan 30 mg mirtazapin dozu, Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR)'larda küçük ama anlamlı artışa neden olur. Mirtazapinin yuksek dozlarında olduğu gibi daha fazla bahsedilen etkiler göz ardı edilemez, varfarin ve mirtazapinin birlikte kullanıldığı durumlarda INR değerlerinin takip edilmesi önerilir.
Aşağıdaki etkin maddelerle eş zamanlı kullanılması durumunda doz ayarlaması gerekmektedir:
 • CYP3A4 indükleyen karbamazepin ve fenitoin mirtazapin klerensini yaklaşık iki katı arttırır, plazma seviyelerini sırasıyla %60 ve %45 oranında azalır. Mirtazapinle yapılan tedaviye ilaç metabolizmasını indükleyen karbamazepin veya başka bir madde (örneğin, rifampisin veya fenitoin) eklendiğinde mirtazapin dozunu arttırmak gerekebilir. Bu maddelerle gerçekleştirilen tedaviye son verildiğinde, mirtazapin dozunu azaltmak gerekebilir.
 • Simetidinle eş zamanlı kullanıldığında, mirtazapinin yararlanımı %50'den fazla bir oranda artabilir. Simetidinle tedavinin başında mirtazapin dozu azaltılmalı, simetidinle tedavinin sonunda ise yeniden artırılmalıdır.
 • İnsülin ve/veya hipoglisemiklerin doz ayarlamasına ihtiyaç duyulabilir ve yakın takip önerilir.
 • Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ile eşzamanlı kullanımda mirtazapinin plazma doruk düzeyleri ve Eğri Altındaki Alan (EAA) değeri sırasıyla yaklaşık %40 ve %50 artırmıştır.
 • Aşağıdaki etkin maddelerle eş zamanlı kullanılması mirtazapinin farmakokinetiğini etkilememektedir:
 • İnsanlarda eş zamanlı mirtazapin ile birlikte lityum, paroksetin, amitriptilin veya risperidon kullanımında herhangi bir klinik etki ya da değisiklik gözlenmemiştir. 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon
Güvenlik ve etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle 18 yaşın altındaki çocuklarda mirtazapinin kullanılması tavsiye edilmemektedir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Tek başına MOLREM doz aşımına ilişkin varolan deneyim semptomların genellikle hafif olduğunu göstermektedir. Merkezi sinir sistemi depresyonu ile birlikte oryantasyon bozukluğu ve uzamış sedasyon, beraberinde taşikardi ve hafif hiper ya da hipotansiyon bildirilmiştir.
 
Bununla birlikte, özellikle karışık doz aşımlarında ve tedavi edici dozdan çok yüksek dozlarda daha ciddi (ölümü de içeren) sonuçlarla karşılaşma olasılığı vardır.

Doz aşımı olgularında yaşamsal işlevler için, uygun semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Aktif kömür veya gastrik lavaj da düşünülmelidir.

Etkin Maddeler

15 mg Mirtazapin.

 

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grubu: Diğer antidepresanlar
ATC Kodu: N06AX11
 
Mirtazapin'in etki mekanizması, majör depresif bozuklukların tedavisinde etkili diğer ilaçlar gibi bilinmemektedir.
Preklinik çalışmalardan elde edilen veriler, mirtazapinin merkezi noradrenerjik ve serotonerjik aktiviteyi arttırdığını göstermektedir. Bu çalışmalar mirtazapinin merkezi presinaptik a-2 adrenerjik inhibitor otoreseptör ve heteroreseptörlerde antagonistik etkisi olduğunu göstermiş; bu etkinin de merkezi noradrenerjik ve serotonerjik aktivitede artışa neden olduğu varsayılmıstır.
 
Mirtazapin 5-HT2 ve 5HT3 reseptorlerinin güçlü antagonistidir. 5-HT1A ve 5-HT1B reseptörleri için belirgin bir afinitesi yoktur. S(+) enantiyomerinin a-2 ve 5HT2 reseptörlerini, R(-) enantiyomerinin ise 5-HT3 reseptörünü bloke etmek suretiyle mirtazapin'in her iki enantiyomerinin de antidepresan etkisine katkıda olduğu kabul edilmektedir. Mirtazapin histamine (H1) reseptörlerinin güçlü antagonistidir. Bu özelliği mirtazapinin belirgin sedatif etkisini açıklayabilir.
 
Mirtazapin periferik (α)1 adrenerjik reseptorler uzerindeki orta dereceli antagonistik etkisi nedeni ile bazen ortostatik hipotansiyona neden olabilir.
Histamin H1-antagonistik etkisi, mirtazapinin sedatif etkisi ile ilişkilidir. Mirtazapinin antikolinerjik etkisi çok azdır ve tedavi edici dozlarda pratik olarak kardiyovasküler sisteme etkisi yoktur.
 
Pediyatrik populasyon
Majör depresif bozukluğu olan (n=259) 7 ila 18 yaşları arasındaki çocuklarda yapılan plasebo kontrollü, çift kör, iki randomize çalışmada ilk 4 hafta esnek doz kullanımının ardından 4 hafta da sabit doz kullanılması ( 15, 30 veya 45 mg mirtazapin)birincil ve tüm ikincil sonlanım noktaları üzerinde plasebodan farklı anlamlı farklılıklar göstermemiştir. Belirgin kilo artışı 5(%7) plasebo kolundaki %5.7'lik orana kıyasla mirtazapin ile tedavi edilen hastaların %48.8'inde görülmüştür. Ürtiker (%11.8'e karşı %6.8) ve hipertrigliseridemi (%2.9'a karşı %0) yaygın görülen yan etkilerden olmuştur.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
Terapotik doz aralığında mirtazapinin lineer bir farmakokinetiği vardır. Oral uygulamadan sonra iyi absorbe edilir ve plazma doruk konsantrasyonuna 2 saat içinde ulaşır. Eliminasyon yarı ömrü 20-40 saattir. Sabit-durum plazma konsantrasyonuna 3-4 gün içinde ulaşır. Dağılımın sabit durum toplam hacmi ortalama 4.5L/kg'dır.
 
Emilim:
Tabletlerin oral yoldan kullanılmasından sonra, etken madde mirtazapin hızla ve iyice absorbe olur (biyoyararlanım %50). Tok karnına alınması mirtazapin emilim hızını ve derecesini minimum düzeyde etkiler ve doz ayarlaması gerektirmez.
 
Dağılım:
2 saatte doruk plazma düzeylerine ulaşır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı 0.01-10 ug/ml konsantrasyon aralığında yaklaşık %85'tir.
 
Biyotransformasyon:
Mirtazapin oral uygulamayı takiben tamamen metabolize olur. Kararlı durum düzeylerine, %50 birikimle (birikim oranı:1.5) 5 gün içinde ulaşır. Başlıca biyotransformasyon yolakları demetilasyon ve hidroksilasyonu takiben glukuronid konjugasyondur. İn vitro bulgular 8-hidroksi metabolitinin oluşumunda sitokrom CYP2D6 ve CYP1A2'nın rol oynadığını, buna karşılık CYP3A4 'ün da N-desmetil ve N-oksit metabolitlerin oluşumundan sorumlu olduğunu göstermektedir.
Demetil metaboliti farmakolojik olarak aktiftir ve ana madde ile aynı farmakokinetik profile sahip olduğu zannedilmektedir.
 
Eliminasyon:
Mirtazapin'in büyük bir kısmı metabolize olarak birkac gün içinde idrar (%75) ve feçes (%15) ile atılır. Konjuge olmayan bazı metabolitler farmakolojik aktiviteye sahiptir; ancak, plazmada çok düşük düzeylerde bulunurlar. (-) enantiyomerinin eliminasyon yarı ömrü, (+) enantiyomerden yaklaşık iki katı kadar daha uzundur; bu nedenle, (+) enantiyomerin 3 katı daha yüksek plazma düzeylerine ulaşır. Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 20-40 saattir.
 
Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:
15-80 mg doz aralığında mirtazapin lineer bir farmakokinetik gösterir.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Böbrek yetmezliği:
Orta şiddette (10 ml/dak <kreatinin klerensi <40 ml/dak) ve şiddetli (kreatinin klerensi <10 ml/dakika) böbrek yetersizliği olan hastalarda, 15 miligramlık tek bir oral mirtazapin dozunun verilmesinden sonra, mirtazapin klerensi, normal olan insanlarınkine kıyasla sırasıyla %30 ve %50 azalmıştır. Mirtazapinin ortalama plazma konsantrasyonu sırasıyla %55 ve %115 yükselmiştir. Orta derecede böbrek yetersizliği (40 ml/dak <kreatinin klerensi <80 ml/dakika) olan hastalarda, kontrol grubuyla kıyaslandığında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Hafif ila orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda 15 miligramlık tek bir oral mirtazapin dozunu izleyen mirtazapin klerensinin, karaciğer fonksiyonu normal olan insanlara kıyasla yaklaşık %35 azaldığı görülmüştür. Plazmadaki ortalama mirtazapin konsantrasyonunun yaklaşık %55 yükseldiği görülmüştür.
 
Pediyatrik popülasyon:
18 yaşın altındaki çocuklarda MOLREM'in güvenlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Mirtazapinin çeşitli yaşlardaki bireylerde (yas aralığı: 25-74) 7 gün süreyle oral yoldan 20 mg/gün dozunun uygulanmasından sonraki klerensi, yaşlılarda gençlere oranla azalmıştır. Bu fark erkeklerde çok belirgindir ve klerens yaşlı erkeklerde genç erkeklere oranla %40 daha düşüktür. Buna karşılık klerens yaşlı kadınlarda genç kadınlara oranla sadece %10 düşük bulunmuştur. Yaşlı hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Cinsiyet:
Eliminasyon yarı ömrü, her yaştaki kadınlarda erkeklere oranla daha uzundur (kadınlarda 37 saat, erkeklerde 26 saat).
Farmasötik Form

Efervesan tablet.

Beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tablet

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi
Klinikte, gebe kadınların tedavisiyle ilgili veri olmadığından, MOLREM gebelerde sadece kesin endikasyonunda ve risk/ yarar dengesi göz önünde bulundurularak verilebilir. Mirtazapinin gebe kadınlarda kullanılmasına ilişkin sınırlı veriler, artmış konjenital malformasyon riski göstermemektedir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar, klinik olarak anlamlı hiçbir teratojen etki göstermemiştir, ancak gelişimsel toksisite gözlenmiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Gebe kadınlara reçete edilirken dikkatli olmak gerekmektedir. Eğer MOLREM doğuma veya doğumdan kısa bir süre öncesine kadar kullanılırsa, yeni doğanın, olası kesilme etkileri göz önünde bulundurularak doğumdan sonra izlenmesi önerilir.
 
Laktasyon dönemi
Hayvan çalışmalarında ve insanlardaki sınırlı veriler, mirtazapinin anne sütüne çok az miktarlarda geçtiğini göstermiştir. Bebeğin emzirerek beslenmesi/beslenmemesi veya MOLREM tedavisine devam edilmesi/edilmemesi kararı, anne sütünün bebeğe faydası ve MOLREM tedavisinin anneye faydaları hesaba katılarak verilmelidir.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme toksisitesi çalısmalarında, köpekler ve sıçanlarda yapılan deneylerde klinik açıdan anlamlı etkiler bulunmamıştır. Sıçanlara ve tavşanlara insanlara önerilen dozun 17-20 katı dozda mirtazapin verildiğinde hiçbir teratojenik etki gözlemlenmemiştir.
Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 04.11.2011

Ruhsat yenileme tarihi:-

İstenmeyen Etkiler
Depresyondaki hastalarda hastalığın kendisi ile ilişkili birçok semptom ortaya çıkar. Bu nedenle bazen bu semptomların hastalığın kendisine mi ait olduğu yoksa MOLREM tedavisinin sonucu olarak mı geliştiğinin ayrıştırılması güçtür.
 
Somnolans, sedasyon, ağız kuruması, kilo artışı, iştah artışı, sersemlik ve yorgunluk, plasebo-kontrollü, randomize çalışmalarda, MOLREM ile tedavi edilen hastaların %5'inden fazlasında meydana gelen, en sık bildirilen advers olaylardır (aşağıya bakınız).
 
Hastalarda yapılan tüm plasebo-kontrollü, randomize çalışmalar (majör depresif bozukluk dışındaki endikasyonlarda yapılanlar dahil) MOLREM'in advers reaksiyonları bakımından değerlendirilmiştir. Meta-analizde, planlanan tedavi süresi en fazla 12 hafta olan ve günde 60 miligrama varan mirtazapin dozları verilen 1501 hastayla (134 kişi-yılı) plasebo verilen 850 hastanın (79 kişi-yılı) yer aldığı 20 çalışma ele alınmıştır. Bu çalışmaların uzatma dönemleri, plasebo tedavisiyle karşılaştırılabilirliğin devam ettirilmesi amacıyla alınmamıştır.
 
Aşağıda klinik çalışmalardaki mirtazapin tedavisi sırasında, plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlam taşıyacak şekilde daha fazla görülen advers olaylarla, bizzat hastalar tarafından bildirilen advers olayların kategorize edilmiş insidanslar verilmiştir. Spontan bildirimlerden advers reaksiyonların sıklığı, bu olayların klinik araştırmalarda bildirim oranına dayanır. Plasebo-kontrollü, randomize çalışmalarda olmayan vakaların spontan bildirimlerinden mirtazapin ile advers reaksiyon sıklığı 'bilinmiyor' olarak sınıflandırılmıştır.
 
Klinik çalışmalar sırasında elde edilen verilerde mirtazapin tedavisi ile bildirilen istenmeyen etkiler sıklığa bağlı olarak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;
 
Çok yaygın £1/10), yaygın (>1/100 ila 1/10), yaygın olmayan (>1/1 .000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin ediliyor).
 
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Çok seyrek: Kemik iliği depresyonu (granülositopeni, agranülositoz, aplastik anemi trombositopeni), eozinofili
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Çok yaygın: Kilo artışı1, iştah artışı1
Çok seyrek: Hiponatremi
 
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın: Anormal rüyalar, konfüzyon, anksiyete 2,5 , uykusuzluk 3,5
Yaygın olmayan: Kabuslar 2, mani, ajitasyon , halüsinasyonlar, psikomotor huzursuzluk (akatizi, hiperkineziyi içermektedir).
Çok seyrek: İntihar düşüncesi 6, intihar davranışı 6
 
Sinir sistemi bozuklukları
Çok yaygın: Somnolans 1,4 ,sedasyon 1,4, baş ağrısı
Yaygın: Letarji 1, sersemlik, tremor
Yaygın olmayan: Parestezi , huzursuz bacak, senkop
Seyrek: Myoklonus
Çok seyrek: Konvülsiyonlar (travmalar), serotonin sendromu, oral parestezi
 
Vasküler bozukluklar
Yaygın: Ortostatik hipotansiyon
Yaygın olmayan: Hipotansiyon
 
 
Gastrointestinal bozukluklar
Çok yaygın: Ağız kuruluğu
Yaygın: Bulantı 3, diyare 2, kusma 2
Yaygın olmayan: Oral hipoestezi
Çok seyrek: Ağızda ödem
 
Hepatobiliyer bozukluklar
Seyrek: Serum trans aminazlarında yükselme
 
Deri ve derialtı dokusu bozuklukları
Yaygın: Egzantem 2
Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, büllöz dermatit, eritema multiforme, toksik epidermal nekroliz
 
Kas, iskelet ve bağ dokusu bozuklukları
Yaygın: Artralji, miyalji, sırt ağrısı 1
 
Genel bozukluklar ve uygulama yerine ilişkin koşullar
Yaygın: Periferik ödem 1 , yorgunluk
 
1: Klinik çalışmalarda bu olaylar mirtazapin tedavisi sırasında, plasebo kullanılmasına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sık görülmüştür.
 
2: Klinik çalışmalarda bu olaylar mirtazapin tedavisi sırasında, plasebo kullanılmasına kıyasla daha sık görülmüştür, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir.
 
3: Klinik çalışmalarda bu olaylar plasebo tedavisi sırasında, mirtazapin tedavisine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sık görülmüştür.
 
4: Dozun azaltılması genellikle, somnolans/sedasyonun daha az görülmesiyle sonuçlanmaz, ancak antidepresan etkinliğini riske atabilir.
 
5: Antidepresanlarla tedavi sırasında genel olarak, anksiyete ve uykusuzluk (depresyona ait semptomlar olabilen) gelişebilir veya şiddetlenebilir. Mirtazapin tedavisi sırasında anksiyete ve uykusuzluk gelişimi veya şiddetlenmesi bildirilmiştir.
 
6: Mirtazapin tedavisi sırasında veya tedavinin bırakılmasından sonra erken dönemde, intihar düşünceleri ve intihar davranışları bildirilmiştir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Klinik çalışmalar sırasındaki laboratuvar değerlendirmelerinde, transaminazlarda ve gamma-glutamiltransferazda geçici artışlar gözlenmiştir (ancak bunlara eşlik eden advers olaylar mirtazapin tedavisi sırasında, plaseboya eşlik edenlerden istatistik anlam taşıyacak şekilde daha sık görülmemiştir).
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Mirtazapin 15 mg
 
Yardımcı madde(ler):
Sodyum klorür                   39.34 mg
Sodyum hidrojen karbonat  565.58 mg
 
Diğer yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Geleneksel guvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi çalışmalarına dayalı olan insanlara yönelik özel bir tehlike ortaya koymamaktadır.

Kontrendikasyonlar
 • Mirtazapine aşırı duyarlılık hallerinde kontrendikedir.
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleriyle mirtazapinin birlikte kullanımı (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

 

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

MOLREM 15 mg efervesan tablet

 

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir. Mirtazapin, erişkinlerde depresyon nöbetlerinin tedavisinde endikedir. Büyüme, gelişme, kognitif ve davranışsal gelişim açısından güvenlik ve etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle çocuklarda Mirtazapin'in kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 
Diğer antidepresanlarla olduğu gibi mirtazapin ile de tedaviye başlanacak hastalarda aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
 
Klinik kötüleşme ve intihar riski:
 • Majör depresyonlu hastalarda, tedavi alıp almamalarından bağımsız olarak, depresyonun ağırlaşması, intihar girişimi veya tavırlarda anormal değişiklikler görülebilir. Başta majör depresyon olmak üzere bazı psikiatrik hastalıklarda antidepresan tedavi alan bazı hastaların intiharı daha sık düşündükleri ve daha fazla intihar girişiminde bulundukları bildirilmektedir. Bu sebeple antidepresan tedavi alan hastalar, özellikle tedavinin ilk birkaç ayında ve doz değişimlerinde klinik kötüleşme ve intihar düşünceleri açısından daha yakından takip edilmelidir.
 • Aradaki ilişki tam olarak belirlenmemiş olmakla birlikte bazı semptomların klinik kötüleşmeye ve intihar riskine işaret ettiği kabul edilmektedir. Bu sebeple antidepresan tedavi alan hastalarda anksiyete, ajitasyon, panik ataklar, uykusuzluk, kindarlık, sinirlilik, düşüncesizce davranışlar gösterme, huzursuzluk gibi şikayetler yakından takip edilmelidir. Bu belirtileri gösteren tedavi rejimi tekrar gözden geçirilmeli ve gerekli hallerde tedavide değişiklik veya tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.
 • Bu riskleri azaltmak için tedaviye mümkün olan en düşük doz ile başlanmalı ve hasta yakınları yukarıdaki davranış değişiklikleri gösteren hastaları kontrole getirmeleri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Hekime danışmadan kullanılmamalıdır. Antidepresanların çoğu ile yapılan tedavi esnasında genelde granülositopeni ya da agranülositoz şeklinde kendini gösteren kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar çoğunlukla, tedavinin 4-6'ncı haftasında ortaya çıkar ve tedavinin kesilmesi ile geriye döner. Mirtazapin ile yapılan klinik çalışmalar sırasında nadir de olsa geri dönüşümlü agranülositoz bildirilmiştir. Pazarlama sonrası periyotta, mirtazapin ile çoğu geri dönüşlü olmak üzere çok nadir fakat bazıları ölümcül olmak üzere agranülositoz olgusu bildirilmiştir. Ölüm ile sonlanan olguların tümünde hastalar 65 yaş üzerindedir. Hekimler, ateş, boğaz ağrısı, stomatit veya diğer enfeksiyon belirtilerine benzer semptomlara karşı dikkatli olmalı; benzer semptomlar görüldüğünde tedavi kesilmeli ve kan testleri yapılmalıdır. 
Aşağıdaki hastalıklarda doz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak izlenmelidir;
 • Epilepsi ve organik beyin sendromu; klinik deneyler sonucunda mirtazapin ile tedavi gören hastalarda ataklar nadiren görülmektedir. Tedavi, nöbet gelişen hastalarda veya nöbet sıklığında artışa neden olduğunda kesilmelidir.
 • Hepatik veya renal yetmezlik
 • Kardiyak ileti bozukluğu, anjina pektoris ve yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü gibi kalp hastalıklar; normal önlemler alınmalı ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkatle uygulanmalıdır.
 • Düşük kan basıncı
Diğer antidepresanlarda olduğu gibi aşağıdaki hastalıklarda dikkatli olunması gerekir:
 • Prostat hipertrofisinde olduğu gibi miktürasyon bozuklukları (Mirtazapin muskarinik reseptörlerin orta dereceli antagonisti olduğundan; mirtazapin kullanımına bağlı antikolinerjik yan etkilerin görülme sıklığı düşüktür).
 • Akut dar-açılı glokom ve intra-oküler basınç artışı (Mirtazapin muskarinik reseptörlerin orta dereceli antagonisti olduğundan; mirtazapin kullanımına bağlı antikolinerjik yan etkilerin görülme sıklığı düşüktür).
 • Diabetes mellitus: Diyabetli hastalarda, antidepresanlar glisemik kontrolü değiştirebilirler. İnsülin ve/veya hipoglisemiklerin doz ayarlamasına ihtiyaç duyulabilir ve yakın takip önerilir.
 • Akatizi/psikomotor huzursuzluk: Antidepresanların kullanımı, hoş olmayan veya rahatsız edici subjektif huzursuzluğun ve çoğu zaman oturma ya da hareketsiz durma yeteneğindeki kaybın eşlik ettiği, hareket etme ihtiyacıyla karakterize akatizi gelişimi ile ilişkilidir. Akatizinin en fazla görüldüğü dönem, tedavinin ilk birkaç haftasıdır. Bu semptomların geliştiği hastalarda, antidepresan dozunun artırılması zararlı olabilir.
 • Hiponatremi: Hiponatremi, mirtazapin kullanımlarında çok seyrek olarak bildirilmiştir. İleri yaştakiler veya hiponatremiye yol açtığı bilinen ilaçlar kullanan hastalar gibi risk altında olanlarda dikkatli olmak gerekir. 
Ayrıca, tüm antidepresanlarda olduğu gibi aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
 • Serotonin sendromu: Serotonerjik aktif maddelerle etkileşim: serotonin sendromu, selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRI), diğer serotonerjik aktif maddelerle birlikte kullanıldığı zaman görülebilir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Serotonin sendromu semptomları; hipertermi, rijidite, miyoklonus, vital belirtilerde olası hızlı dalgalanmalarla birlikte otonom instabilite; konfüzyon, irritabilite ve delirium ve koma yönünde ilerleyen aşırı ajitasyon dahil mental durum değişiklikleridir. Pazarlama sonrası deneyimde, yalnızca mirtazapin ile tedavi edilen hastalarda serotonin sendromunun çok nadir olarak ortaya çıktığı görülmüştür (bkz. İstenmeyen etkiler).
 • Şizofren veya diğer psişik bozukluğu olan hastalarda antidepresan uygulaması ile psişik semptomlarda kötüleşme görülebilir; paranoid düşünceler şiddetlenebilir.
 • Manik-depresif psikozun depresif fazının tedavisi sırasında manik faza geçiş olabilir. Mirtazapin, manik evreye giren herhangi bir hastada kesilmelidir.
 • İntihar girişimi ihtimali göz önünde bulundurularak özellikle tedavinin başlangıcında hastaya sınırlı sayıda tablet verilmelidir.
 • Antidepresanlar bağımlılık yapmamakla birlikte uzun sureli kullanımdan sonra tedavinin aniden kesilmesi sonrasında bulantı, baş ağrısı, halsizlik ve ajitasyon gibi yoksunluk belirtileri görülebilir.
 • Yaşlı hastalar, özellikle yan etkileri açısından antidepresanlara karşı daha hassastırlar. Mirtazapin klinik çalışmaları sırasında yaşlı hastalarda bildirilen yan etkiler diğer yaş gruplarına oranla daha sık olmamakla birlikte bu ana kadarki tecrübe de sınırlıdır
Sodyum Uyarısı
MOLREM her dozunda 7.4 mmol (170.2 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Tedavinin başlangıç dozu günde 15 mg'dır. Optimal klinik cevabın alınabilmesi için genelde dozun artırılması gerekir. Efektif günlük doz genelde 15 ile 45 mg arasındadır.
 
Uygulama şekli:
Tabletler 1 bardak suda (150 mL) eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir. MOLREM gün içinde eşit olarak bölünmüş dozlarda bir sabah ve bir akşam verilebilir. Mirtazapin genel olarak tedaviden 1-2 hafta sonra etkisini göstermeye başlar. Tedavi 4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya değin sürdürülmelidir. Daha sonra tedavi doz giderek azaltılarak kesilmelidir. Çekilme semptomlarına yol açmamak için mirtazapin tedavisine yavaş yavaş son verilmelidir. Uygun doz verildiği takdirde tedaviye 2-4 hafta içinde olumlu cevap alınabilir. Yetersiz cevap halinde doz maksimuma kadar çıkarılabilir. İkinci bir 2-4 haftalık dönemden sonra cevap alınmıyorsa tedavi kesilmelidir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği
Mirtazapinin klerensi orta ve şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda azalabilir (kreatinin klerensi <40 ml/min). Bu hasta kategorisine MOLREM reçete edilirken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Mirtazapin 20-40 saatlik bir eliminasyon yarılanma ömrüne sahiptir ve dolayısıyla günde tek doz uygulama için uygundur. Tercihen yatmadan önce, tek doz olarak alınmalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği
Mirtazapinin klerensi karaciğer yetmezliği olan hastalarda azalabilir. Bu azalma, özellikle de şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda araştırılmamış olduğundan, MOLREM'in bu hasta kategorisine reçete edilmesi sırasında göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Pediyatrik popülasyon
Çocuklarda MOLREM'in güvenlik ve etkinliği belirlenmediğinden, 18 yaşın altındaki çocukların MOLREM ile tedavisi önerilmez.
 
Geriyatrik popülasyon
Önerilen dozlar yetişkinler ile aynıdır. Yaşlılarda doz artırımı tatminkar ve emniyetli bir cevap alınıncaya kadar hasta yakından izlenmelidir.
Raf Ömrü

24 ay.

Ruhsat Numarası(Ları)

236/92

Ruhsat Sahibi

Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/12
Zeytinburnu /İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 83 05
Faks: 0 212 481 83 05
e-mail:
info@salutisilac.com.tr

 

Ruhsat Sahibi

Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Tozkoparan Eski Çırpıcı Çıkmazı Sok.

Merter Meridyen İş Merkezi No: 1/405

Güngören/İSTANBUL

Telefon: 0 212 481 67 38

Faks: 0 212 481 67 38

e-mail: info@optoilac.com.tr

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Majör depresyon nöbetlerinin tedavisinde endikedir.

Üretici Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA
Tel: ( 0 264 ) 295 75 00
Fax: ( 0 264 ) 291 51 98

Yardımcı Maddeler

Sodyum klorür, sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, PEG 6000, P.V.P.K-30, sukraloz (E955), limon aroması

 

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sodyum klorür
 • Sitrik asit anhidr
 • Sodyum hidrojen karbonat
 • PEG 6000
 • P.V.P.K-30
 • Sukraloz (E955)
 • Limon aroması