Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MONOVIT-C
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A11GA01
ATC Açıklaması Askorbik asit (C vitamini)
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,07 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,42 TL (7 Nisan 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

C vitamini ile akut aşırı doz olguları bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Monovit – C 500 mg Film Tablet, C vitamini yetmezliğinin tedavisinde ve profilaksisinde endikedir.

C hipo ve avitaminozu, yanıklar, skorbüt, uzun süren ateş ve enfeksiyon durumları, gastrektomi, kronik hemodiyaliz, hipertroidizm, uzun süre devam eden diyare, barsak emilim bozukluklarında artan C vitamini ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Askorbik aist (Vitamin C), suda çözünen vitaminler grubundan olup vücutta intraselüler kolajen oluşumunda esansiyel madde olarak bilinir.

Askorbik asit, dokularda kolayca dehidroaskorbik aside oksitlenir. Vitamin C ve aktif metaboliti (dehidroaskorbik asit) bir çok enzimatik reaksiyonda rol oynar.

Askorbik asidin kendi başına redoks sistemi oluşturmasının yanında, diğer redoks sistemleri ile birlikte (glutatyon, sitokrom C vb.) hücrelerde oksitlenme-indirgenme olaylarında rol oynadığı bilinmektedir. Bu özelliğinin dışında C vitamini barsakta demir emilimini artırır. Ayrıca, bağ dokusu, kemik kıkırdak ve diş dokularının oluşumu ve normal durumda kalmaları için C vitamini gereklidir. Kemik kırıklarının ve yaraların iyileşmesi için C vitamini başlıca maddelerden birisidir. C vitamini; kapiller venlerde olan kanamaya engel olur. Enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

C vitaminin vücutta uzun süreli eksikliği, kolajen yapımının azalması, kapiller frajilitesinin artması, yara iyileşmesindeki gecikmeler, peteşiler, hematom, dişlerin gevşeyerek dökülmesi, diş etlerinde kanama ve iltihap, kemiklerin kolayca kırılabilmesi gibi belirtiler gösteren skorbüt hastalığına neden olur. Kollajen sentezinde yer alan prokollajen yapısındaki prolin ve lizin’in hidroksilasyon ile hidroksiprolin ve hidroksilizine dönüşümü, karnitin sentezi için gerekli olan hidrotrimetilizin’i oluşturmak için proteinlerde lizin zincirinin oksidasyonu, folik asidin folinik aside dönüşümü, mikrozomal ilaç metabolizması ve dopamin’in norepinefrin formuna hidroksilasyonu için yeterli miktarda C vitamini bulunmalıdır.

Askorbik asit hücre zarları lipid peroksidasyonu yolu ile zararlı olabilecek serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

  

Günlük toplam gereksinim miktarları:

 

Yaş grubu

Vit. C

mg/gün

Yaş grubu

Vit. C

mg/gün

Bebekler

 

Kadınlar

 

0-6 ay arası

30

9-13 yaş arası

45

7-12 ay arası

35

14-18 yaş arası

65

Çocuklar

 

19-30 yaş arası

75

1-3 yaş arası

15

31-50 yaş arası

75

4-8 yaş arası

25

51-70 yaş arası

75

Erkekler

 

> 70

75

9-13 yaş arası

45

Gebe kadınlarda

 

14-18 yaş arası

75

≤ 18 yaş

80

19-30 yaş arası

90

19-50 yaş arası

85

31-50 yaş arası

90

Emziren annelerde

 

51-70 yaş arası

90

≤ 18 yaş

115

> 70

90

19-50 yaş arası

Farmakokinetik Özellikler

Askorbik asit, gastrointestinal kanaldan kolayca absorbe edilir. Oral uygulamalardan sonra dozun % 70-90’ı absorbe olur. Günlük 1 g’ın üzerindeki dozlarda absorpsiyon yaklaşık ≤ % 50 azalır. Normal plazma konsantrasyonları yaklaşık 10-20 μg/ml’dir. Skorbüt, 1-1.5 μg/ml altındaki plazma konsantrasyonlarında görülür. Yaklaşık % 25 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

Askorbik asit dokulara geniş bir şekilde yayılır. Karaciğer, lökositler, trombositler, salgı bezi dokuları ve göz lensinde yüksek oranda bulunur. Kanda lökositlerin ve trombositlerin içinde plazmadakinden daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

 

Vitamin C’nin yarı ömrü absropsiyon oranı, uygulanan miktara ve yola bağlıdır. C vitaminin eliminasyonu yavaş olup yarılanma ömrü 16 gün kadardır. Askorbik asidin reverzibl oksidasyonu ile dihidroaskorbik asit oluşur. Karaciğerde okzalik aside dönüştürülür ve idrardaki okzalatın bir kısmından sorumludur. Kısmen askorbat-2-sülfata (inaktif şekli) metabolize edilir. Ayrıca, vücudun gereksiniminden fazlası değişmemiş olarak hızla idrarla atılır, bu durum genellikle günlük 200 mg’dan fazla dozlar alındığında görülür.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet 500 mg askorbik asit (Vitamin C) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Asetilsalisilik asit, barbitüratlar ve tetrasiklinler, C vitaminin üriner eliminasyonunu artırırlar. Ayrıca, vitamin C, demirin absorpsiyonunu artırmaktadır.

Oral kontraseptifler, seruloplazmin düzeyindeki bir yükselmeye bağlı olarak oksidasyonla C vitamini düzeyini düşürebilir.

Kortikosteroidler C vitamini oksidasyonunu artırmaktadır.

Vitamin C, warfarinin antikoagülan etkisini azaltır. Flufenazin ile aynı anda C vitamini kullanılması sonucunda flufenazinin plazma düzeyi azalır.Askorbik asit kullanımını takiben idrarın asitleşmesi, aynı anda kullanılan asidik yapıdaki ilaçların renal reabsorpsiyonunu artırır, alkali ilaçların reabsropsiyonunu azaltabilir.

Deferoksamin ile askorbik asidin aynı anda kullanımı dokularda “özellikle kalp” demir toksisitesini artırabilir.

Disülfiram ile askorbik asidin aynı anda kullanımı (kronik ya da yüksek doz) disülfiram-alkol etkileşimini etkiler.

 

Laboratuar testleri üzerine etkileri: Diyabetik hastalarda C vitamini kullanımı idrarda glukoz tayini testlerinde yanlış sonuçların elde edilmesine neden olabilir. Bu açıdan, bu tür testlerin yapılmasından birkaç gün önce C vitamini kullanımı kesilmelidir. Ancak kan şekeri düzeyleri üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

Kontraendikasyonlar

Oksalürinin eşlik ettiği nefrolitiyaziste kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse;

  • Diyet suplemanı olarak; günde 50-100 mg,
  • Kronik diyaliz hastaları için; günde 100-200 mg,
  • C avitaminozunda (skorbüt); günde 1000 mg,
  • Methemoglobinemi olgularında; bölünmüş dozlar halinde, günde 300-600 mg,
  • Yanık tedavisi, yara iyileşmesinin hızlandırılması; günde 150-250 mg,
  • İdrarın asitleştirilmesi; günde 2 g,
  • Üst solunum yolları enfeksiyonları; günde 250-500 mg,
  • Absorbsiyon bozuklukları (gastro-enteropatiler); günde 500 mg – 1 g’dır.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Monovit – C 500 mg/2 ml Ampul, 5 adetlik kutuda.

Monovit – C 250 mg Film Tablet, 20 tablet içeren renkli cam şişede.

Monovit – C 1000 mg Efervesan Tablet, 10 adetlik blister ambalajda.

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

24.02.2003 – 201/95

Saklama Koşulları

25 o C’ nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Monovit – C 500 mg Film Tablet, 20 tablet içeren renkli cam şişelerde piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Uzun süre yüksek dozda tedavi sonucunda idrarda okzalat itrahı artar, idrarın asitleşmesi okzalat ve sistin’in çökmesine neden olur. Bu olgu, okzalat nefrolitiyazisi olgularında istenmeyen bir durumdur.

Hemokromatoz, talasemi veya sideroblastik anemisi olan hastalarda demir absorbsiyonunu artırması nedeniyle sakıncalıdır.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım(kategori A/yüksek dozlarda kategori C):

Uzun süre yüksek dozda C vitamini kullanan gebelerden doğan bebeklerde skorbüt oluşumunun kolaylaştığı bilinmektedir.

 

Üretim Yeri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

C vitamini genellikle iyi tolere edilir. Günde 1 gramın üzerinde alındığında diyare, 600 mg’ın üzerinde alındığında da ciltte kızarıklık, başağrısı ve idrar miktarında artışa neden olabilir. Bulantı ya da kusma, mide ağrısı görülebilir. Uzun süreli yüksek doz uygulamaları, hiperoksalüri ve böbreklerde kalsiyum okzalat taşlarının oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle askorbik asit, hiperoksalürili hastalara dikkatli verilmelidir.

Askorbik asidin yüksek dozları, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz yetmezliği olan hastalarda hemoliz ile sonuçlanmıştır.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”