Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MONOVIT
Etken Madde Kodu SGKEVD-D3 VITAMINI (KOLEKALSIFEROL) Ağızdan sıvı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A11CC05
ATC Açıklaması Kolekalsiferol
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Damlalar
Kamu Kodu A09875
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,6 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,47 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 2,53 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E389A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Vitamin D analogları ile oluşan intoksikasyonlarda D vitamini ve kalsiyum desteği uygulamasına son verilir, düşük kalsiyumlu diyet uygulanır ve i.v. sıvı uygulaması yapılır. Gerektiğinde kalsürik diüretikler (furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanılarak serum kalsiyum konsantrasyonları düşürülür. Kalsiyumsuz dialisata karşı hemodializ veya peritoneal dializ de kullanılabilir. Vitamin D yeni alınmışsa daha fazla emilmeyi engellemek için gastrik lavaj veya kusturma yapılabilir. Kolekalsiferolün kronik olarak yüksek dozlarla alınması ile oluşan hiperkalsemi 2 ay veya daha fazla sürede sonlanabilir.

Endikasyonlar

Raşitizmin önlenmesi ve tedavisi, osteomalasi, çocuklardaki diş çıkarma güçlükleri.

Farmakodinamik Özellikler

Kolekalsiferol (Vitamin D3) insanlarda serum fosfat ve kalsiyum konsantrasyonlarını, esas olarak emilimlerini arttırarak yükseltir. Paratiroid hormonla birlikte kalsiyum ve fosforun normal seviyelerde kalmasını sağlar. Kolekalsiferol ayrıca kemik rezorbsiyonunu uyarır ve kemiğin normal mineralizasyonu için gereklidir. Kolekalsiferol fizyolojik dozlarda kalsiyumun böbreklerden geri  emilimini de arttırır. Kolekalsiferol organizmada oksidasyonu da arttırır. Vücudun normaldeki günlük gereksinimi 400 – 800 I.U. arasındadır.

Farmakokinetik Özellikler

Kolekalsiferol karaciğerde mitokondride 25 hidroksilaz enzimi vasıtası ile 25 hidroksi türevine çevirilir. Bu metabolit böbreklerde vitamin D 1-α hidroksilaz enzimi vasıtası ile bir kez daha hidroksillenir ve aktiflenir. 1-25 hidroksilli metabolit konsantrasyonu yeterli düzeye ulaştığında böbreklerde 24, 25 hidroksilli biyolojik aktivitesi minimal düzeydeki metabolitine dönüştürülür. İdrarla atılan ana metabolit kalsitroik asittir.

Farmasötik Şekli

Oral damla

Formülü

15 ml oral kullanıma uygun damla 50.000 I.U. vitamin D3 (kolekalsiferol) ihtiva eder. Yardımcı madde olarak butilhidroksianisol ve ayçiçek yağı içerir.

1 ml. solüsyon 25 damladır.

İlaç Etkileşmeleri

Hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu yapan antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon ile birlikte kullanıldığında vitamin D aktivitesi azalabilir.

 

Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin ile hiperkalsemi tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçları antagonize eder.

 

Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid ile aynı anda birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski artar. Bununla birlikte, vitamin D ve kalsiyumun birlikte verilmesi gereken yaşlı ve yüksek risk gruplarında bu durum bir avantaj olabilmektedir. Bu tür uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.    

 

D vitamini veya analoglarını içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması toksisite olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

Kontraendikasyonlar

Ağır hipertansiyon, ileri seviyede arterioskleroz ve aktif akciğer tüberkülozunda uzun süre yüksek dozda kullanılması kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

1 ml solüsyon 25 damladır.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe önerilen dozlar : 


Çocuklarda önleyici günlük doz : 500-1000 I.U. (4-8 damla) dir. Hastalık durumlarında bu doz arttırılır.

 

Raşitizmin önlenmesi ve süt çocuklarındaki kemik teşekkülü bozukluklarında :

 

2 haftadan 1 yaşa kadar olan sürede 500-1000 I.U. (4-8 damla) uygulanır. 

veya

1. haftanın sonunda 200.000 I.U. (MONOVİT D3 300.000 I.U. / 1 ml Ampul) vitamin D3 verilir. 6. haftadan sonra günde 1000 I.U. (8 damla) vitamin D3 verilerek profilaksiye devam edilir.

 

Raşitizm tedavisinde :

 

Hastalık belirtileri ortadan kalkıncaya kadar günde 10.000 I.U. (3 defa 25 damla) vitamin D3 verilir veya MONOVİT D3 300.000 I.U. / 1 ml Ampul ile yüksek dozla parenteral tedavi yapılır.

 

Osteomalasi tedavisinde :

 

Günde 10.000 I.U. (3 defa 25 damla) vitamin D3 uygulanır veya MONOVİT D3 300.000 I.U. / 1 ml Ampul ile parenteral tedavi uygulanır.

Süt çocukları veya injeksiyon uygulanamayan kişilerde oral yol tercih edilir. Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

MONOVİT D3 300.000 I.U. / 1 ml. I.M. Ampul.

MONOVİT D3 Yumuşak kapsül

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66,

Üsküdar / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

15.11.2006-209/62

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

15 ml’lik damlalıklı şişelerde

Uyarılar/Önlemler

D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir.


Gebelik ve emzirmede kullanım :Gebelik kategorisi C

Uygulanan dozlar düzeyinde güvenilirliği bilinmediğinden gebelik sırasında kullanmaktan kaçınılmalıdır.  

İnsan sütünde vitamin D metabolitlerinin sadece küçük bir miktarı görülür. Yalnızca anne sütü ile beslenen ve güneş ışınları ile çok az temas eden bebeklere vitamin D desteği yapmak gerekebilir.

 

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ :

Bilinen bir etkisi yoktur.  

 

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi,

Çerkezköy / Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu poliüri, polidipsi, hiperkalsüri, hiperkalsemi, ateş, bulantı ve rezidüel azotun yükselmesi ve anüri gibi yan etkiler gelişebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.