Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Trıpharma İlaç Sanayi Ve   Ticaret A.Ş.
Marka MUCONEX
Etken Madde Kodu SGKES0-ASETILSISTEIN
Ambalaj Miktarı 150
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB01
ATC Açıklaması Asetilsistein
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A05170
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,87 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E252C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Spesifik antidotu mevcut değildir. Destek ve semptomatik tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

Muconex, yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken aşağıdaki durumlarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır;

  • Akut ve kronik bronkopulmoner hastalıklar (örneğin; pnömoni, bronşit, amfizem, trakeobronşit, kronik astmatik bronşit, tüberküloz, bronşiektazi, akciğerin primer amiloidozu).
  • Mukus tıkacı nedeni ile oluşmuş atelektazi.
  • Kardiyovasküler ve pulmoner toraks cerrahisine bağlı olan pulmoner komplikasyonlar.
  • Enfeksiyona bağlı veya sigaranın ve solunum ile alınan diğer kimyasal ajanların akciğerde meydana getirdiği oksidatif hasarın önlenmesinde.
  • Yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde.
Farmakodinamik Özellikler

Asetilsistein, doğal bir aminoasit olan L-sistein'in N-asetillenmiş türevidir. Asetilsistein mukolitik bir ajandır.

Asetilsistein, sahip olduğu sülfidril grubu ile mukus glikoproteini içerisindeki disülfid bağlarını koparma yeteneği sayesinde mukoid ve mukopürülan sekresyonlar üzerine mukolitik etki gösterir. Solunum yollarında toplanan balgam yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltır ve akıcı hale getirir. Bronşiyal sekresyonların atılımını ve solunumu kolaylaştırarak akciğer fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Farmakokinetik Özellikler

Asetilsistein oral uygulamadan sonra hızla absorbe edilir ve öncelikle akciğer, böbrek ve karaciğere geçer. Gastrik ve intestinal sıvılarda stabildir. Asetilsistein plazma ve akciğerlerde hem serbest hem de disülfid köprüleri ile proteine reverzibl bağlanmış halde bulunur. Aç veya tok karnına uygulamadan etkilenmez. Oral uygulama sonrası 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Yaklaşık % 50'si plazma proteinlerine bağlanan Asetilsistein'in plazma eliminasyon yarı ömrü 6 saattir. Vücutta birikmez, dokularda özellikle akciğer dokusunda yüksek konsantrasyonda bulunur. Karaciğerde metabolize edilir ve böbrek, karaciğer ve akciğerler yolu ile vücuttan atılır.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü
Muconex, her 5 ml'de 200 mg Asetilsistein içerir.
Ayrıca, yardımcı maddeler olarak Metil paraben, Propil paraben, Beta karoten (E 160), Sorbitol ve Portakal esansı içerir
İlaç Etkileşmeleri
Sahip olduğu serbest sülfidril grubu nedeni ile, aynı solüsyona karıştırılır ise asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir.
Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında, amoksisilin'in dokudaki düzeyinin artabileceği bildirilmiştir.
Söz konusu antibiyotikler ile asetilsistein'in birlikte kullanılması durumunda, her iki ilacın aralarında en az 2 saat ara olacak şekilde alınması önerilir.
Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında, gliseril trinitrat (nitrogliserin)'ın vazodilatör ve trombosit agregasyonunu inhibe edici etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.
Antitussifler ile birlikte kullanılması önerilmemektedir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir

Kullanım Şekli Ve Dozu
Solunum yolu hastalıklarında artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacı ile, doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
2 yaşın altındaki çocuklarda 200 mg/gün (5 ml/gün), iki eşit dozda,
 
7 yaşına kadar olan çocuklarda 400 mg/gün (10 ml/gün), iki eşit dozda,
 
7 yaşından büyüklerde ve erişkinlerde; 600 mg/gün (15 ml/gün), bir defada veya üç eşit doza bölünerek, semptomlarda iyileşme sağlanıncaya dek (8-10 gün) kullanılması önerilir. 
 
Parasetamol zehirlenmesinde antidot olarak; yükleme dozu 140 mg/kg, idame dozu 4 saatte bir 70 mg/kg (17 doz) şeklinde kullanılabilir.
 
İlacın hazırlanması: 
 
İLAÇ KULLANILMADAN EN AZ YARIM SAAT ÖNCE HAZIRLANMALIDIR.
 
Şişedeki işaretli yere kadar su doldurulur ve şişe çalkalanır. İçerik tamamen çözünmelidir. Portakal tadında yarı saydam kullanıma hazır şurup oda sıcaklığında aktivitesini 12 gün korur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Muconex %4 100 ml Şurup Hazırlamak İçin 40 g Granül

Muconex 600 mg Efervesan Tablet

Ruhsat Sahibi
Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Zincirlikuyu / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

08.04.2002 199/84

Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml işaretli şişelerde, 2.5 - 5 ve 10 ml işaretli ölçek ile birlikte 60 g granül içeren ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Gastroduodenal ülser durumlarında, ayrıca asetilsistein'in verilmesinden sonra bronşiyal sekresyonda belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi veya öksürük yeterli değil ise hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir.

2 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolü altında uygulanmalıdır.

Hamile ve laktasyonda kullanım: Hamile hanımlarda kullanımına ilişkin kontrollü çalışmaların yokluğundan dolayı hamilelerde zorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır (Gebelik kategorisi B).

Asetilsistein'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde zorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy / İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kusma ve bulantı tipinde gastrointestinal bozukluklar, ağız kokusu, stomatit, rinore, ürtiker, baş ağrısı, kulak çınlaması, nadiren alerjik deri reaksiyonları görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.