Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka MUKORAL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB06
ATC Açıklaması Ambroksol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,36 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek hastalarında çok dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek hastalarında çok dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

İnsanda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Doz aşımı halinde hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destekleyici ve semptomatik tedavi yapılır.

Endikasyonlar

Mukoral Şurup; patolojik olarak mukus viskozitesinin arttığı, sekresyon miktarının azaldığı ve mukosilier klerensin bozulduğu akut ve kronik solunum yolları hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Ambroksol sekretogog ve sekretolitik özelliklere sahip olup, solunum yollarında biriken koyu ve yapışkan sekresyonların dışarı atılmasını kolaylaştırır.

Özellikle çocuklarda ve yaşlı hastalarda mukusun zahmetsizce öksürükle atılmasını sağlar ve solunumu belirgin olarak rahatlatır. Sekretolitik etkinin ardından, süratle sekresyon oluşumu normalleşir. Preparata tahammül son derece iyidir.

Farmakokinetik Özellikler

Ağız yoluyla alınan Ambroksol çok çabuk absorbe olur. Maksimal plazma seviyeleri ortalama 3 saatte oluşur. Yarılanma ömrü 22 saattir. Verilen oral dozun % 92'si idrarla Ambroksol ve metabolitlerinin glukuronid konjugeleri şeklinde atılır. Metabolizması karaciğerde olur. Son biyotransformasyon ürünü dibromantranilik asittir.

Farmasötik Şekli

ŞURUP

Formülü

Her 5 ml şurup (1 ölçek); 30 mg Ambroksol HCl içerir.

Yardımcı madde olarak; Şeker, Gliserin, Metil paraben, Propil paraben ve Çilek esansı kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri

Ambroksol’ün diğer ilaçlarla özellikle bronşit tedavisinde kullanılan kardiyotonikler, glukokortikoidler, bronkodilatatörler, diüretikler ve antibiyotiklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Atropin ve antimuskarinik etki gösteren Amantadin, trisiklik antidepresanlar, haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi ilaçlar (ipratropium hariç) silier motiliteyi ve mukosilier klerensi azaltarak mukoza salgılarının birikime yol açabilir. Antitusif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek, Ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını zorlaştırabilir.

Kontraendikasyonlar

Her ne kadar hayvan denemelerinde Ambroksol'ün teratojen etkisi görülmemişse de bütün yeni ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Ambroksol, Bromheksin ve onların metabolitlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından aksi tavsiye edilmedikçe : Erişkinlerde tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 defa 1 ölçek (5 ml), sonra günde 2 defa 1 ölçek önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Mukoral® 30 mg Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda

Mukoral® 15 mg/5 ml Pediatrik Şurup, 100 ml’lik ve 150 ml’lik şişelerde

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Mukoral® 30 mg/5 ml Şurup, l50 ml’lik şişede, plastik ölçek ile birlikte karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

Mukoral Şurup’un kodein ve diğer antitusifler ile birlikte kullanılması sakıncalıdır. Çünkü eriyen mukus ve sekresyonların dışarı atılması zorlaşabilir. Karaciğer, böbrek hastalarında ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatle kullanılmalıdır.

Gebelik : İnsanlarda yapılmış kontrollü araştırmalar mevcut değildir. Ambroksol hamilelerde kullanılacaksa anneye sağlayacağı faydalarla fetus için potansiyel riskleri tartılmalı ve gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamilelik kategorisi B’dir.

Laktasyon : Ambroksol’ün insan sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Ancak ilaçların çoğu anne sütüne geçtiğinden ambroksol emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Nadiren mide bozuklukları, ishal, deri döküntüleri, kaşıntı, kusma, kuvvetsizlik, baş ağrısı görülebilir. Hipersensitizasyon mümkündür.
Ayrıca serum aminotransferaz seviyelerinde geçici yükselmeler de gözlenmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.