Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MUKOTIK
Etken Madde Kodu SGKF83-KARBOSESTEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB03
ATC Açıklaması Karbosistein
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A05184
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,27 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,06 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 3,73 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E104B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda en sık görülen belirti gastro-intestinal rahatsızlıklardır. Gastrik lavaj faydalıdır.

Endikasyonlar

Mukotik şurup ;

  • Bronş salgısının (Mukusun) aşırı yoğunlaştığı solunum yolları hastalıklarında,
  • Atılması gereken yoğun viskoz mukus oluşumuna neden olunabilen cerrahi müdahalelerde,
  • Özellikle çocuklarda görülen Sekretuar Otitis Media denilen kulak rahatsızlıklarında,
  • Gerektiğinde bronkoskopi, bronşial kataterizasyon gibi diagnostik tetkikler öncesinde, bronşların temizliğinin sağlanması amacıyla esas tedavilere yardımcı olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Özellikle obstruktif tipte seyreden akut ve kronik solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yoğun ve aşırı viskoz sekresyon mukostaz, sürenfeksiyon, irreversibl anatomik lezyonlar ve kronikleşmeye yol açar. Moleküldeki aminoaside bağlı Sülfidril (SH) grubunun etkisiyle, mukus’un bulunan disülfit bağlarını (S-S) parçalar ve böylece mukusun viskozitesini arttıran mukoproteinleri denatüre eder, yoğun ve yapışkan bronş sekresyonunun fiziksel özelliklerini önemli derecede değiştirir. Bu sayede yoğunluğu ve viskositesi iyice azalan bronş sekresyonu normal bir akıcılık kazanır ve solunum sisteminden kolaylıkla atılabilir. Bu akıcı fizyolojik salgı solunum sistemi mukozasına doğrudan etki göstererek solunum yollarının koruyucusu olan siliaların serbestçe hareket etmesini sağlar. Ayrıca Karbosistein ile tedavi sırasında balgamın musin komponentleri normal şekline döner. Bu da fukoz ve sülfat muhteviyatında azalma ve sialomusin oranında artma ile sağlanmaktadır .

Farmakokinetik Özellikler

Karbosistein oral alımdan sonra hızla ve çok iyi bir şekilde absorbe edilir. Doruk serum konsantrasyonuna 1-1.7 saat sonra ulaşır. 1.5 g dozda alındıkdan sonra ulaşılan doruk konsantrasyonu 13.30 mg/lt’dir . İlk plazma yarılama ömrü 1.33 saattir ve görünür dağılım hacmi 60 L’dir. İlk geçiş metabolizmasına uğradığı veya proteinlere bağlandığı hakkında bir kanıt yoktur. Akciğer dokusuna ve respiretuar mukusa iyi penetre olur. Karbosistein asetilasyon, dekarboksilasyon ve sülfoksilasyon ile metabolize olur. İlacın büyük kısmı değişmemiş halde üriner atılımına uğrar, az bir kısmı glukuronik asit konjugatı halinde atılır.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Beher ölçekte (5 cc) 250 mg Karbosistein ihtiva eder.

Yardımcı Maddeler : Şeker, Nipagin Na, Nipazol Na, Eritrosin, Alkol, Esans Frambuaz.

İlaç Etkileşmeleri

Folkodin ile geçimsizdir. Opiat türevi bu tip bileşiklerle aynı anda kullanılmaması tavsiye edilir.

Kontraendikasyonlar

Nadiren deride kızarmalara ve gastro-intestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Bu yüzden aktif mide, duodenum ülserlerinde ve bu ilaca karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde :  Günde 3 kez 2 ölçek

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Mukotik Çocuk  Şurubu (5 cc’ de 100 mg Karbosistein )

Mukotik Tablet (1 tablette 250 mg Karbosistein  )

Mukotik Fort Tablet (1 tablette 375 mg Karbosistein  )

Ruhsat Sahibi

KOÇAK  FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05.12.2008 - 217/44

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 ölçek’de (5 cc) 250 mg Karbosistein ihtiva eden 100 cc’ lik cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

İlacın normal dozlarda kullanımı esnasında, çıkarılan balgam miktarında artma olabilir. Bu normal bir durumdur ve endişeyi gerektirmez. Akciğerler ve solunum yollarında aşırı obstrüksiyon mevcut ise mukus partiküllerinin dışarı atılması için gerekli öksürük yeterli değilse, solunum yollarında tıkanıklığın giderilmesi mekanik aspirasyonla sağlanabilir.

 

Astmatik hastaların tedavileri esnasında bronş spazmında artış görülürse, ilaç uygulaması hemen durdurulmalıdır.

 

Geçmişinde ülser hikayesi olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

 

Gebelikte ve laktasyonda kullanımı: Gebelik kategorisi B. Yapılan deneylerde teratojenik etkisi görülmemekle birlikte hamileliğin ilk üç ayında kullanılmaması tavsiye edilmektedir .

 

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çok sayıda ilaç anne sütüne geçtiği için Mukotik Şurup emziren anneye verilirken dikkatli olunmalıdır.

 

Araç ve makine kullanımına etkisi: Bu hususta bilgi bulunmamaktadır.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize sanayi Bölgesi ,

Çerkezköy/ Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İlk günlerde görülen balgam artması patolojik viskoz mukusun erimesi sonucudur ve hızla normale döner. Bulantı, baş ağrısı, kusma, hemoptizi, burun kanaması, midede huzursuzluk, ishal, gastro-intestinal kanamalar ve deride reaksiyonlar görülebilir. Yüksek dozlarda bu belirtiler daha da artabilir ve hipertansiyon oluşabilir.

 

Dozun azaltılması ya da ilacın kesilmesi ile bu yan etkiler kaybolurlar.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”