Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Fresenius Medikal Hizmetler
Marka MULTIBIC
Etken Madde Kodu SGKF4R-HEMOFILTRAT hemodiyaliz
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05ZB
ATC Açıklaması Hemofiltreler
NFC Kodu QS
NFC Açıklaması Topikal Harici Diyaliz, İrrigasyon ve Perfüzyon Solüsyonları
Kamu Kodu A12043
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 89,6 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 80,02 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Multibic potasyumsuz solüsyonun damar içine verilmiş miktarının yeterliliği, üretilen filtrat miktarı ile ilişkili olarak mutlaka değerlendirilmelidir.

 

Eğer bu iki sıvının miktarlarının farklılığı, hastanın sıvı dengesi gereksinimleri ile uyuşmuyorsa sıvı yüklenmesi (hiperhidrasyon) veya dehidratasyon oluşabilir. Sıvı yüklenmesi durumunda kalbin ve akciğerlerin fonksiyonları bozulabilir; buda nefes darlığı veya ayak bilekleri ile bacaklarda şişmelere yol açar. Dehidratasyon durumunda, vücudumuzdaki kan dolaşımının çeşitli yerlerinde basınç düşer ve kalp atımı hızlanır; buda baş dönmesi, kas krampları ve susuzluk hissine yol açar. Her iki durumda da doktorun semptomlar hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. Doktor sıvı dengesi gereksinimi için hemofiltrasyon tedavisinde uygun değişikliği yapmalıdır.

 

Eğer hem filtrat hem de damar içine verilmiş solüsyon miktarları çok fazla ise kan tuz konsantrasyonu ve asit-baz dengesi bozukluğu ile sonuçlanabilir. Özellikle hidrojen karbonatın damar içine çok fazla verilmesi kanın alkalinetisini arttırarak kanda bulunan kalsiyumu (iyonize kalsiyum) direkt olarak azaltır, buda kas spazmlarına yol açar.

Endikasyonlar

Sürekli hemofiltrasyon uygulaması gerektiren akut böbrek yetmezliğinde.

Farmakodinamik Özellikler

Sürekli hemofiltrasyon süresince, su ve üremik toksinler, elektrolit ve bikarbonat gibi solütler ultrafiltrasyon yoluyla kandan atılır ve dengelenmiş bir elektrolit ve tamponlayıcı yapı devreye girer.

 

Bikarbonatlı hemofiltrasyon solüsyonu, sürekli hemofiltrasyonu gerektiren akut böbrek yetmezliği olan hastalar için geliştirilmiştir.

 

Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-  elektrolitleri ve karbonat, solüsyonların ve elektrolit homeostazın (kan hacmi, ozmotik denge, asid-baz dengesi) korunması ve ıslah edilmesi açısından gereklidirler.

 

Hemofiltrasyon süresince asid-baz dengesini sağlamak için kullanılan benzer solüsyonların verimliliği, insan üzerindeki çalışmalarda ve yıllarca süregelen klinik kullanımlarda ispatlanmıştır; solüsyonların toleransı ve güvenilirliği yeterince denenmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Elektrolit ve bikarbonatın dağılımı, ihtiyaca, metabolik duruma ve rezidüel böbrek fonksiyonuna bağlı olarak düzenlenir. Glukoz haricindeki sübstitüsyon solüsyon maddeleri metobolize olmazlar. Su ve elektrolitlerin eliminasyonu hücresel gereksinimlere, metabolik duruma, rezidüel böbrek fonksiyonuna ve su kaybına neden olan diğer etkenlere bağlıdır (bağırsaklar, akciğer, deri gibi).

Farmasötik Şekli

Hemodiyalizde kullanılan bikarbonatlı hemofiltrasyon solüsyonu

Formülü

1000 ml. çözeltide ( A ve B Solüsyonları için ayrı olarak )

 

A SOLÜSYONU

Etken Maddeler                                                      Dozu

Sodyum Klorür                                              6.764  g

Potasyum Klorür                                            0.6710 g

Kalsiyum Klorür                                             0.9923 g

Magnezyum Klorür Heksahidrat                        0.4574 g

Glukoz monohidrat ( =anhidr glukoz 4.5 g )        4.95     g

 

Yardımcı Maddeler

Hidroklorik asit %25                                      

Enjeksiyonluk Su                                         

 

B SOLÜSYONU

Etken Maddeler                                                      Dozu

Sodyum Hidrojen Karbonat                              3,942  g

Sodyum Klorür                                              5.844 g        

 

Yardımcı Maddeler

Enjeksiyonluk Su                                                   

Karbon Dioksit                                              

 

1000 ml. A ve B solüsyonlarının karışımından oluşan çözeltide;

 

Etken Maddeler                                                      Dozu

Sodyum Klorür                                              6,048           g

Sodyum Hidrojen Karbonat                              3,066           g

Potasyum Klorür                                            0,1491         g

Kalsiyum Klorür                                              0.2205         g

Magnezyum Klorür Heksahidrat                         0,1016         g

Glukoz monohidrat(=anhidr glukoz 1.0 g)            1.1              g

 

Yardımcı Maddeler

Hidroklorik asit                                    

Karbon Dioksit                           

Enjeksiyonluk Su                                           k.m. 1000 ml

Ph                                                               ≈7.4

Teorik Osmolarite                                          298 mosm/l

İlaç Etkileşmeleri
 • Digoksinin neden olduğu kardiyak aritmi riski hipokalemide artar.
 • Vitamin D ve kalsiyum içeren ilaçlar,  hiperkalemi riskini artırır.
 • Örn: Fosfat bağlayıcısı olan kalsiyum karbonat gibi
 • Magnezyum tuzları, hipermagnezemi riskini artırır.
 • İlave sodyum bikarbonat sübstitüsyonu metabolik alkaloz riskini artırır.
 • İnsülin uygulaması hipokalemi, hipoglisemi ve hipofosfatemiye neden olabilir.
 • Total parenteral nütrisyon elektrolit bozukluğuna ve hipofosfatemiye yol açabilir.
 • Parenteral nütrisyon gibi diğer infüzyon hacimleri, sübstitüsyon solüsyonu hacmiyle dengelenmelidir, aksi takdirde hiper- hipohidrasyon oluşabilir
Kontraendikasyonlar

multiBic 3 mmol/l potasyumlu tedavisi için kontrendikasyonlar:

 • Metabolik alkaloz

Genel hemofiltrasyon tedavisi için kontrendikasyonlar:

 • Üremik semptomların hemofiltrasyon yoluyla düzelmemesi ile ortaya çıkan hiperkatabolik durumun beraberinde getirdiği akut böbrek yetmezliği.
 • Vasküler girişten yetersiz kan akışı.
 • Sistemik antikoagülasyon yüzünden hemoraji riskinin artması.
Kullanım Şekli Ve Dozu

multiBic 3 mmol/l potasyumlu, intravenöz infüzyon için kullanılır.

Başka şekilde reçete edilmemişse, kişinin medikal gereksinimlerine bağlı olarak her uygulamada 800-1,400 ml/s oranında solüsyon erişkinlere kullanılır. Filtrat volümü  günlük olarak 75 litreyi geçmemelidir. Karıştırılmış solüsyon bir ölçüm pompası kullanılarak, ekstrakorporeal sirkülasyonuna verilir. Akut böbrek yetmezliği halinde, tedavi süresi kısıtlanmıştır; organ fonksiyonu tamamen düzeldiği takdirde tedavi durdurulur. Serum potasyum seviyesine bağlı olarak farklı potasyum konsantrasyonu içeren hemofiltrasyon solüsyonları kullanılabilir.

 

Kullanma Talimatı : 

Solüsyonun hazırlanması

 

1- Solüsyon torbasının son kullanma tarihi, bulanıklığı, etiketi vs. kontrol edilir.

2- Solüsyon torbasının dış kılıfı kullanılmadan hemen önce çıkarılır.

3- Solüsyonları karıştırmak için 2 bölmeli torbanın küçük bölmesine, iki bölmenin ortasındaki dikiş tamamen açılana kadar iyice bastırınız. Küçük bölümün içeriği tamamen büyük bölüme geçtiği ve tamamen karıştığı zaman solüsyon kullanıma hazırdır.

4- Karıştırılan ve kullanıma hazır hale gelen solüsyon hemen kullanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda karışım maksimum 24 saat içinde kullanılmalıdır.

5- Solüsyon, kullanılmadan önce  vücut ısısına (36,50C ila 38,00C) uygun hale getirilmelidir.

(Solüsyonun sıcaklığı, oda derecesinden daha azsa asla kullanılmamalıdır.)

Hemofiltrasyon solüsyonu tek kullanım içindir ve kullanılmayan solüsyon atılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

multiBic potasyumsuz hemofiltrasyon solüsyonu, 5000 ml’lik biofine torba

multiBic 2 mmol/l potasyumlu hemofiltrasyon solüsyonu, 5000 ml’lik biofine torba

multiBic 4 mmol/l potasyumlu hemofiltrasyon solüsyonu, 5000 ml’lik biofine torba

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

multiBic 3 mmol/l potasyumlu hemofiltrasyon solüsyonu, 5000 ml’lik biofine torba

Uyarılar/Önlemler

Solüsyonda kullanılmış tüm bileşikler, doğal ve kanın fizyolojik içeriğindendir. Bu bileşiklerin tek görevi, hemofiltrasyon sırasında kaybedilen kandaki temel yapıları tekrar kazandırmaktır. Bu yüzden toksikoloji çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.Genel olarak, bikarbonatlı hemofiltrasyon solüsyonunun tolerabilitesi iyi olarak değerlendirilir. Bu görüşü çürütecek herhangi bir yan etki ve durumla karşılaşılmamıştır.

 

Aşağıdaki parametrelerin izlenmesi tavsiye edilir:

 • serum potasyum, sodyum, kalsiyum, magnesyum, fosfat seviyeleri
 • kan şekeri
 • Dehidrasyon ve hiperhidrasyonun erken teşhisi için vücut ağırlığı

Hemofiltrasyon solüsyonuna ilaç ilave etmek:

Hemofiltrasyon  solüsyonuna kontaminasyon ve uyumsuzluk riskinden dolayı ilaç ilave etmek genellikle önerilmez.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :

Gebelik kategorisi B dir. Bu ilacı kullanmış olan sınırlı sayıda hamile ve emziren kadınların çocuklarında malformasyon sıklığında artma veya fetüs üzerinde direkt ya da dolaylı olarak zararlı etkiler gözlenmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılmış olan çalışmalar yetersiz veya eksiktir fakat fetal hasarın oluşumunu arttırdığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tedavi metoduna veya hemofiltrasyon solüsyonuna yan etkiler; bulantı (rahatsızlık hissi), kusma, kas krampları ile düşük ve yüksek kan basıncıdır.

 

Hemofiltrasyon solüsyonunun kendisine bağlı olabilecek yan etkiler; sıvı yüklenmesine bağlı semptomlar (örn. nefes darlığı veya ayak bileği ve bacakların şişliği), dehidratasyon (örn. Baş dönmesi, kas krampı, susuzluk hissi), kanda potasyum seviyesinin azalmasını veya düşük fosfat seviyelerini içeren elektrolit (tuz) dengesizliği, metabolizmanın bozulmasına bağlı olarak yüksek kan glukoz seviyesi  ve metabolik alkaloz durumudur.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”