Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MUPIDERM
Etken Madde Kodu SGKFFK-MUPIROSIN Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06AX09
ATC Açıklaması Mupirosin
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A12719
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,94 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,47 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E595A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

15 g’lık aluminyum tüp

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Taşıt aracı ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir advers etki belirlenmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
  MUPİDERM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  Eğer;
 • MUPİDERM’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
 • Mupirosin veya polietilen glikole karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
MUPİDERM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Eğer daha önceden MUPİDERM’in içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir pomada karşı alerjik reaksiyon (döküntü gibi) gösterdiyseniz, MUPİDERM kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
 • Polietilen glikol içeren diğer pomadlarda olduğu gibi MUPİDERM’i de özellikle bir böbrek hastalığınız varsa, hasarlı veya çatlamış geniş alanlara uygulamayınız.
 • MUPİDERM’i göz veya burun mukozasına temas ettirmeyiniz. Eğer kazara gözünüze kaçtıysa, gözünüzü bol suyla iyice yıkayınız.
 • Eğer pomad herhangi bir rahatsızlık hissine yol açarsa, kullanmayı kesiniz, etkilenen alanı suyla iyice yıkayınız ve doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuza pomadın tüpünü gösteriniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
MUPİDERM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 
Geçerli değil.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size söylemedikçe hamileyken MUPİDERM’i kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. MUPİDERM’i meme başına sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.
 
Araç ve makine kullanımı
Bu ilaç araç vemakine kullanma yeteneğinizi etkilemez.
 
MUPİDERM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MUPİDERM polietilen glikol içermektedir. Bu nedenle orta şiddette veya ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
MUPİDERM diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar MUPİDERM’in işleyişini engelleyebilirler.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, MUPİDERM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler  olabilir.
 
Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla
Yaygın: 10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla
Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla
Seyrek: 1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla
Çok seyrek: 10,000 kişide 1’den az
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.
 
Yaygın görülen yan etkiler:
 • Uygulama yerinde bölgesel yanma
Yaygın olmayan yan etkiler.
 •  Kaşıntı, eritem, uygulama yerinde bölgesel batma ve kuruma. Pomad bazına veya mupirosine karşı deri hassasiyeti reaksiyonları
Çok seyrek görülen yan etkiler:
 • Sistemik alerjik reaksiyonlar
MUPİDERM ile oluşan yan etkiler genellikle hafiftir. Çok az kişide bazı istenmeyen etkiler görülmüştür. Bunlar; kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık, batma, karıncalanmadır (pomadın sürüldüğü bölgede görülen). Alerjik cevaplar (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) seyrek olarak rapor edilmiştir.
 
Eğer bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz veya MUPİDERM kullanırken başka problemlerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız..
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız   doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
MUPİDERM genellikle 10 gün boyunca, günde iki ila üç kez sürülür. Doktorunuz ilacınızı ne sıklıkta sürmeniz gerektiğine karar verecektir.
MUPİDERM’i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfınca kullanınız. Eğer 7 günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.
Doktorunuz size aksini söylemedikçe 10 günden daha uzun bir süre tedaviye devam etmeyiniz.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Az miktarda MUPİDERM’i etkilenmiş bölgeye sürünüz. Pomadın sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.
Pomadı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkanız.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanım: Bkz. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar.
 
Yaşlılarda kullanım:  Bkz. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar.
 
Özel kullanım durumları:
Bkz. MUPİDERM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.
 
Eğer MUPİDERM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla MUPİDERM kullandıysanız:
Bu ilaca aşırı doz problemleri olası değildir.
MUPİDERM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 
 
MUPİDERM’i kullanmayı unutursanız:
  Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz. 
  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
 
 MUPİDERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
MUPİDERM, beyaz renkli bir pomaddır, aktif madde olarak % 2 a/a oranında  mupirosin içeren 15 g’lık tüpler halinde bulunmaktadır. MUPİDERM aynı zamanda aktif olmayan polietilen glikol içerir.
MUPİDERM sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
MUPİDERM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUPİDERM’i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Özel bir gereklilik yoktur.

“Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayın.

 

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

MUPİDERM %2 pomad

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Tanımlanmış bir ilaç etkileşimi yoktur.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Veri yoktur.
                   
Pediyatrik popülasyon:
Veri yoktur.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Geçerli değildir.
Etkin Maddeler

Her bir tüp (15 g) % 2 a/a mupirosin içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grubu : Antibiyotikler (Topikal dermatolojik)
ATC kodu: D06AX09
             
Mupirosin Pseudomonas fluorescens’in fermentasyonu ile üretilen bir antibiyotiktir. Mupirosin reversibl olarak ve bakteriyel isolösil transfer-RNA sentetaz enzimine spesifik olarak bağlanarak bakteriyel protein sentezini inhibe eder. Bu özel etki mekanizması nedeniyle mupirosin, diğer sınıf antibakteriyel ajanlarla in-vitro çapraz direnç göstermez.
 
MUPİDERM eğer tanımlanan şekilde kullanılırsa seçilmiş bakteri direnci riski çok azdır.
 
MUPİDERM, topikal uygulandığında minimum inhibitör konsantrasyonlarında bakteriyostatik özelliktedir ve ulaşılan daha yüksek konsantrasyonlarda bakterisit etki gösterir.
 
Mupirosin Staphylococcus aureus (metisinle dirençli türler dahil), S. epidermidis ve beta hemolitik Streptococcus türlerine karşı in vivo aktivite gösteren topikal antibakteriyel bir ajandır.  
 
Aşağıdaki bakterilere in vitro etkilidir.
 
Aerobik Gram-pozitif:
 • Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten türler ve metisiline dirençli türler dahil)
 • Staphylococcus epidermidis (beta-laktamaz üreten türler ve metisiline dirençli türler dahil)
 • Diğer koagülaz negatif staphylococci (metisiline dirençli türler dahil)
 • Streptococcus türleri
 
Aerobik Gram-negatif:
Mupirosin deri enfeksiyonlarına yol açan bazı gram negatif organizmalara karşı da bazen etkilidir (nasal kolonizasyon olmadığı halde):
 • Haemophilus influenzae
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Neisseria meningitidis
 • Moraxella catarrhalis
 • Pasteuralla multocida
 • Proteus vulgaris
 • Proteus mirabilis
 • Enterobacter cloacae
 • Enterobacter aerogenes
 • Citrobacter freundii
 • Bordetella pertussis
 
Mupirosin değer aralığı
S 4 mikrogram/ml’a eşdeğer veya daha az; R 8 mikrogram/ml’a eşdeğer veya daha fazla.
 
Duyarlı bakteriler
 • Staphylococcus aureus1
 • Staphylococcus epidermidis1
 • Koagülaz negatif staphylococci1
 • Streptococcus türleri
 • Haemophilus influenzae
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Neisseria meningitidis
 • Moraxella catarrhalis
 • Pasteurella multocida
1 Onaylı endikasyonlarda duyarlı izole edilmiş bakteriler için klinik efikasite kanıtlanmıştır.
 
Direnç oranı: % 0-%23
 
Duyarlı olmayan bakteriler
 • Corynebacterium türleri
 • Enterobacteriaceae
 • Gram negatif fermante olmayan çubuk şekilli
 • Micrococcus türleri
 • Anaeroblar
 
Direnç mekanizması:
Stafilokoklarda (MICs 8 -256 mikrogram/ml) doğal izolösil tRNA enzim sentezinde değişikliklerden kaynaklanan düşük seviyede direnç görülmüştür. Stafilokoklarda (MICs 512 mikrogram/ml’ eşit ya da daha büyük) farklı kodlanmış bir izolösil tRNA enzim sentezinden kaynaklanan yüksek seviyede direnç görülmüştür. Enterobacteriaceae gibi gram negatif organizmalarda intriksik direnç hücre duvarındaki zayıf penetrasyondan kaynaklanabilir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
Mupirosinin sağlam ciltten emilimi düşüktür.
 
Dağılım:
Veri yoktur.
 
Biyotransformasyon:
Mupirosin sadece topikal uygulama için uygundur. İntravenöz ya da oral uygulamayı takiben veya absorbe olması (örn; çatlağı ya da kesiği olan ciltten) halinde hızla aktif olmayan metaboliti monik aside dönüşür.
 
Eliminasyon:
Mupirosin aktif olmayan metaboliti monik asite dönüştürülür ve vücuttan böbrek yoluyla hızla atılır.
Farmasötik Form
Pomad              
Beyaz renkli, homojen görünümlü pomad.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye       
Gebelik kategorisi: B
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda maruziyet ile ilgili verilerin yetersiz olması nedeniyle doktor tarafından risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra reçetelendirilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda zararlı bir etkisinin olduğu gözlenmemiştir.
 
Gebelik dönemi
Mupirosin için insanlarda gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Emzirme sırasında kullanımı ile ilgili yeterli insan ve hayvan verisi bulunmamaktadır. Eğer çatlamış meme ucu tedavi edilecekse, emzirmeden önce iyice yıkanması gerekmektedir.
 
Üreme yeteneği/Fertilite 
Veri yoktur.
Geçimsizlikler
Rapor edilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 19.09.2011
Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler
 Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir.
 
 Çok yaygın ≥1/10; yaygın ≥ 1/100 ila < 1/10; yaygın olmayan ≥ 1/1.000 ila < 1/100; seyrek ≥ 1/10.000 ila < 1/1.000; çok seyrek < 1/10.000; bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Yaygın ve yaygın olmayan advers etkiler, 12 klinik çalışmayı kapsayan 1573 tedavi edilmiş hasta popülasyonlu bir klinik araştırmadan bir araya getirilmiş güvenlik verilerinden tayin edilmiştir. Çok seyrek advers etkiler primer olarak pazarlama sonrası deneyimlerden elde edilmiştir ve o nedenle gerçek sıklıktan ziyade rapor edilen oran refere edilmiştir. 
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Çok seyrek:Sistemik alerjik reaksiyonlar
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Uygulama yerinde bölgesel yanma
                      Yaygın olmayan: Kaşıntı, eritem, uygulama yerinde bölgesel batma ve kuruma. Pomad bazına veya mupirosine kütanöz hassasiyet reaksiyonları
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her bir tüp (15 g) % 2 a/a mupirosin içerir.
 
Yardımcı madde(ler):
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Veri yoktur.

Kontrendikasyonlar
MUPİDERM, mupirosine ve bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalara verilmemelidir.
Kullanım Yolu
Haricen kullanılır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
MUPİDERM %2 Pomad  
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
MUPİDERM, yüzde kullanıldığında göz ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.
 
Bütün topikal preparatlarda olduğu gibi pomadın gözlere bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Kullanımıyla oluşan nadir olası bir duyarlılık reaksiyonu ya da şiddetli lokal iritasyonda tedavi kesilmelidir. Süreğen bölge yıkanarak temizlenmeli ve enfeksiyon için uygun alternatif tedaviye geçilmelidir.
 
Diğer antibakteriyel ürünlerde de olduğu gibi uzun süre kullanım mupirosine duyarlı olmayan organizmaların aşırı gelişimine neden olabilir.
 
Yaşlı hastalar: Orta veya şiddetli böbrek yetmezliğinin kanıtı olmadıkça ve polietilen glikolun absorpsiyonuna yol açabilen bir durum tedavi ediliyor olmadıkça sınırlamaya gerek yoktur.
 
MUPİDERM formülasyonu aşağıdaki durumlar için uygun değildir;
 • Oftalmik kullanım
 • İntranazal kullanım (yeni doğanlarda)
 • Kanül ile birlikte kullanım
 • Santral venöz kanül uygulandığı yerde

İntranazal uygulama için mupirosin nazal pomad mevcuttur.

Gözlere temas etmesinden kaçının. Eğer bulaşırsa gözler pomad tortuları yok olana kadar suyla iyice yıkanmalıdır.
 
Polietilen glikol, açık yaralardan ve tahrip olmuş deriden absorbe olabilir ve böbrek yoluyla atılır. Diğer polietilen glikol içeren pomadlarda olduğu gibi MUPİDERM, polietilen glikolün büyük miktarlarının absorpsiyonunun mümkün olduğu durumlarda özellikle orta şiddette veya ağır böbrek yetmezliği bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
MUPİDERM’in küçük bir miktarı etkilenmiş bölgeye yanıta bağlı olarak 10 gün süreyle günde 2 veya 3 kez uygulanmalıdır.
 
Uygulama şekli:
Tedavi edilen bölge bir bezle kapatılabilir.
 
Diğer ürünlerle karıştırmayınız, çünkü dilüsyon riski vardır ve bu, antibakteriyel aktivitede azalma ve pomad içindeki mupirosinin stabilitesinde azalmaya neden olur.
 
İlk kullanımdan önce kapağı ters çevirerek tüpün ağzını deliniz.
 
Tedavinin sonunda ürün kalmışsa atılmalı/imha edilmelidir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği/karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği (Bkz. Pozoloji/uygulama sıklığı süresi). Ayrıca böbrek yetmezliği için (Bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)
 
Pediyatrik popülasyon:
Bkz. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi
 
Geriyatrik popülasyon:
Bkz. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

234/92

Ruhsat Sahibi
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 492 57 08  
Fax: 0216 334 78 88
Ruhsat Sahibi
  KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
  Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 
  Üsküdar / İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar
Bakterilerin neden olduğu deri enfeksiyonları, impetigo, folikül iltihabı, furonküloz.
Üretici Bilgileri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Yardımcı Maddeler

Polietilen glikol 3350, polietilen glikol 400.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Polietilen glikol 3350
Polietilen glikol 400