Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pensa İlaç Tic. ve San. A.Ş.
Marka MUSCAL
Etken Madde Kodu SGKFT5-TIYOKOLSIKOZIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M03BX05
ATC Açıklaması Tiokolşikozid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10628
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,57 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E111B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı bildirimi yoktur. Alınan tablet sayısının fazla olması durumunda midenin boşaltılması tavsiye edilir. Gerekirse semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

Endikasyonlar
Ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Kas gevşetici etkiye sahip tiyokolşikosid, doğal bir glikozit olan kolşikosidin yarı-sentetik kükürtlü bir türevidir. İskelet kasında merkezi sinir sistemi kaynaklı kasılmaları ortadan kaldırır veya önemli ölçüde azaltır. Spastik hipertoni durumunda kasın gerilmeye karşı pasif direncini düşürür ve rezidüel kasılmayı azaltır veya ortadan kaldırır. Miyorelaksan etkisi viseral kaslarda da kendini gösterir. Uterus üzerindeki etkisi de kanıtlanmıştır.

 

Tiyokolşikosidin kürarizan etkisi yoktur. GABA reseptörleri üzerindeki agonist tipteki selektif afinitesi ve glisinerjik agonist özellikleri nedeniyle istemli hareketliliği etkilemez, paralizi oluşturmaz ve solunumla ilgili bir risk oluşturmaz. Tiyokolşikosidin kardiyovasküler sistem üzerinde de herhangi bir etkisi yoktur.

 

Farmakokinetik Özellikler

Tiyokolşikosidin oral yoldan emilimi hızlıdır. Oral yolla biyoyararlığı intramüsküler yolla uygulamaya göre % 25’tir. Doruk plazma seviyelerine yaklaşık 30 - 60 dakikada ulaşılır. Absorpsiyon fazını takiben iki fazlı bir eliminasyon görülür (eliminasyon yarı ömrü 3 - 5 saat). Tiyokolşikosid hem renal yolla, hem de diğer yollarla elimine edilir.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her bir tablet 4.0 mg tiyokolşikosid içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Bugüne kadar bildirilmiş bir etkileşim yoktur. Ancak benzer ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Tiyokolşikoside duyarlığı olanlarda; adale hipotonisi ve gevşek paralizide ve laktoz intoleransı olanlarda kullanılmaz.

Antikoagülan tedavisi altında olanlarda, kanama problemleri olanlarda kullanımı kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde doz genelde aşağıdaki gibidir:

 

Yetişkinlerde: Günde 2 defa 2 tablet.

Tedavi süresi: 5-7 gün.

Çocuklarda: Kullanım için yeterli deneyim bulunmamaktadır. 15 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Tabletler tercihan yemeklerden sonra ve bir bardak suyla içilir.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Muscal 4 mg/ 2 ml, 6 ampul içeren ambalajda.
Ruhsat Sahibi
Pensa İlaç San. ve Tic. A.Ş. 
Polat Tower 441-442 Yeşil Çimen sok.
Fulya mah. 34394
Şişli - İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
04.07.2008 – 216/24
Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
20 tablet içeren blister ambalajda.
Uyarılar/Önlemler
Diyare gelişmesi durumunda doz azaltılmalıdır.
 
Hamilelerde kullanımı: Gebelik kategorisi C’dir. Hamile kadınlarda yeterli klinik deneyim olmadığından, hamileliğin 1. trimestrinde kullanılmamalıdır.
 
Emziren annelerde kullanımı: İlaç anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle süt veren anneler bu ilacı kullanmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: Araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Seyrek olarak sindirim şikayetleri (gastralji, diyare) gelişebilir. Tiyokolşikoside aşırı duyarlı bireylerde deri döküntüleri olabilir. Nadiren de olsa tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon meydana gelebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.