Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka MUSCORIL
Etken Madde Kodu SGKFT5-TIYOKOLSIKOZIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M03BX05
ATC Açıklaması Tiokolşikozid
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A05209
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,63 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E111B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı bildirilmemiştir. Böyle durumlarda semptomatik ve destekleyici tedavi önerilmektedir.

Endikasyonlar

Tiyokolşikosid ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Tiyokolşikosid, kas gevşetici farmakolojik etkinliğe sahip, yarı-sentetik sülfürlenmiş birkolşikosit türevidir. Tiyokolşikosid, in-vitro ortamda yalnızca GABA-A ve striknine-duyarlı glisin reseptörlerine bağlanır. Bir GABA-A reseptör antagonisti olarak etkinlik gösteren tiyokolşikosid, kas gevşetici etkilerini supraspinal düzeyde düzenleyici kompleks mekanizmalarla gösteriyor olabilir; bununla birlikte glisinerjik etki mekanizması hariç tutulamaz. Tiyokolşikosidin GABA-A reseptörleriyle etkileşim özellikleri, dolaşımdaki ana metaboliti olan glukuronid türeviyle kalitatif ve kantitatif olarak ortaktır (bkz. “Farmakokinetik özellikleri”).

Tiyokolşikosid ve ana metabolitinin kas gevşetici özellikleri, in vivo olarak sıçan ve tavşanlarda gerçekleştirilen çeşitli prediktif modellerde gösterilmiştir. Tiyokolşikosidin spinalize sıçanlarda kas gevşetici etkisinin bulunmaması, bu bileşiğin baskın supraspinal etkisini göstermektedir.

Ayrıca, farmako-EEG çalışmalarında, tiyokolşikosidin ve ana metabolitinin hiçbir sedatif etkisinin olmadığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler
Tiyokolşikosid, oral uygulamayı takiben hızla emilir ve metabolizma sonucu 3 ana metabolit meydana gelir. Dolaşımda bulunan iki ana formu, tiyokolşikosid aglikon ile aktif metaboliti olan tiyokolşikosidin glukuronid türevidir. Tiyokolşikosidin aktif glukuronid türevi, intramüsküler uygulamadan sonra da gözlenmektedir.
 
Tiyokolşikosid insanlarda serum proteinlerine düşük düzeyde bağlanır (%13) ve bu bağlanma terapötik tiyokolşikosid konsantrasyonuna bağımlı değildir; serum protein bağlanmasında esas olarak serum albumini rol oynamaktadır.
 
Sağlıklı gönüllülerde oral uygulama sonrası:
 
Tiyokolşikosid tespit edilmemiştir. Aktif glukuronid metaboliti, 1 saatlik ortalama Tmax ile plazmada hızla görülür ve yaklaşık 7 saatlik ortalama yarı ömür ile elimine edilir.
 
Oral yoldan tek doz 8 mg tiyokolşikosid uygulamasından sonra, aktif glukuronid metabolitinin aktif bileşenlere maruz kalma durumunu yansıtan ortalama eğri altındaki alanı (EAA) yaklaşık 126 ng.saat/ml’dir.
 
(14C)-radyokarbon-işaretli tiyokolşikosidin oral uygulamasını takiben, uygulanan dozun %79’una dışkıda, %20’sine idrarda rastlanır.
Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Bir kapsülde; Tiyokolşikosid 4 mg ve yardımcı madde olarak laktoz içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Ancak benzer etkideki diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Geçimsizlik: Bilinmemektedir.
Kontraendikasyonlar

Gevşek paralizide; adale hipotonisinde; etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine daha önceden bilinen aşırı duyarlığı olanlarda. Gebelik ve laktasyonda (bkz. ”Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı”).

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinler:
  • Günde 2 defa 2 kapsül (8 mg) uygulanır.
  • Tedavi süresi 5-7 gündür.
  • Kapsüller tok karnına alınmalıdır. Şiddetli kas kramplarında tedaviye günde 2 defa intramüsküler uygulanan 1 ampul (4 mg) ile başlanır.   
  • Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5 gündür.
  • Fizik tedavi seanslarında hazırlık için; kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gereken süre (1-2 saat) göz önünde bulundurulmalıdır. 
Çocuklar:
 
Tiyokolşikosidin 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Muscoril Ampul 4 mg / 2 ml 6 ampul
 
Muscoril Merhem % 0,25
Saklama Koşulları

25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Tiyokolşikosidin 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Formülasyonunda laktoz içerdiğinden konjenital galaktozemilerde, Lapp laktaz yetersizliğinde ya da glukoz galaktoz malabsorbsiyonunun olduğu durumlarda bu ilaç kullanılmamalıdır. Tiyokolşikosid, epilepsi hastalarında nöbete ya da nöbet riskine neden olabilir.  Oral uygulamayı takiben diyare görülmesi halinde doz uygun bir şekilde azaltılmalıdır. Hipotoni durumunda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı
 
Gebelikte kullanımı:
 
Gebelik kategorisi X
 
İnsanlarda, tiyokolşikosidin gebe kadınlarda kullanımıyla ilişkili veri bulunmamaktadır.Dolayısıyla, embriyo ve fötus için oluşabilecek potansiyel zararlar bilinmemektedir. Sonuç olarak, tiyokolşikosid gebelik sırasında kullanılmamalıdır (bkz. “Kontrendikasyonlar”).
 
Laktasyonda kullanımı: İlacın anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emziren kadınlarda ilacın hasta üzerindeki önemi dikkate alınarak, ya ilaç ya da emzirme kesilmelidir.
 
Araç ve makina kullanmaya etkisi:
Araç ve makine kullanma üzerindeki etkisine dair veri yoktur. Tiyokolşikosid ile yapılmış olan klinik araştırmalara göre psikomotor performansta bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak bildirilmiş olan sersemlik hali (somnolans) vakaları çok nadir olmakla birlikte, araç ve makine kullanırken bu durum dikkate alınmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
  • Oral uygulamayı takiben diyare, epigastrik ağrı, bulantı, kusma ve pirozis gibi nadir gastrointestinal rahatsızlık vakaları görülebilir.
  • Anjiyoödem dahil nadir kütanöz alerjik reaksiyonlar.
  • Nadir sersemlik hali (somnolans) vakaları bildirilmiştir (bkz. “Araç ve makina kullanmaya etkisi).
  • Nadir de olsa hipotansiyon, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.