Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka NAPROSYN
Etken Madde Kodu SGKFFT-NAPROKSEN
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE02
ATC Açıklaması Naproksen
NFC Kodu BD
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Enterik Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05267
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,61 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,25 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E076C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyon testleri bozulduğu takdirde kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı, kusma ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla yada kasıtlı olarak alınması durumunda mide boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Hayvan deneylerinde aktif kömürün ilacın emilimini bariz biçimde azalttığı gösterilmiştir. Naproksen proteinlere yüksek ölçüde bağlandığından, hemodiyalizle plazma konsantrasyonu azaltılamaz.

Endikasyonlar
Romatizmal Hastalıklarda :  
Romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit (dejeneratif artrit), ankilozan spondilit ve akut gut'ta antienflamatuar ve analjezik olarak.
 
Jinekolojide : 
Dismenore ve rahim için araç uygulamasına, bağlı ağrılarda analjezi sağlamak amacıyla.
 
Cerrahi ve Travmatolojide : 
Burkulma, gerilme, ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda analjezik olarak.
 
Kas - İskelet Sistemi Hastalıklarında :
Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago'da analjezik amaçla.
 
Enfeksiyöz Hastalıklarda :
Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuar ve antipiretik amaçla kullanılır.
 
Farmakodinamik Özellikler

"Naproksen" antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye sahip nonsteroid bir antienflamatuardır. Diğer nonsteroid analjezik antienflamatuar ilaçlar gibi Naproksen prostaglandinlerin oluşmasını kartalize eden siklooksijenoz (cox-1 ve cox-2) enzimlerini inhibe ederek etkisini gösterir.

Naproksen bir merkezi sinir sistemi depresanı değildir ve metabolizma enzimlerini aktive etmez.

Farmakokinetik Özellikler

Naproksen ağız yoluyla alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan süratle ve tam olarak emilir.

Pik plazma düzeyine 2 - 4 saatte ulaşır ve normalde 4 - 5 dozdan sonra bu pik düzey devamlı sabit hale gelir. Pik plazma konsantrasyonuna ulaşım süresi besinlerle birlikte alımında uzayabilir. Ortalama biyolojik yarı ömrü yaklaşık 13 saattir ve tedavi dozlarında % 99'dan fazlası plazma proteinlerine bağlanır. Verilen dozun yaklaşık % 95'i Naproksen, 6 - 0 dezmetil Naproksen veya konjugatları şeklinde idrarla atılır. Atılım oranı, ilacın plazmadan kaybolma oranına aynen uymaktadır.

Enterik kaplı Naproksen ince barsakta çözünmeye başlayacak şekilde formüle edilmiştir, mide de çözünmez. Buna bağlı olarak absorbsiyonuda mide boşaldıktan sonra başladığından diğer Naproksen formülasyonlarına göre daha geçtir. Enterik kaplı Naproksen uygulandığında pik plazma seviyeleri, plazma yarı ömrü ve plazma konsantrasyonu/zaman eğrisi altındaki ortalama alan açısından enterik kaplı olmayan Naproksen formülasyonları ile arasında farklılık olmadığı görülmüştür.

Tek doz olarak verilen Naprosyn EC pik plazma düzeyine aç karnına verildiğinde 4 saatte, besinle birlikte verildiğinde yaklaşık 12 saatte ulaşmaktadır.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Hidantoin, salisilatlar, sulfonamid yada sulfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde, Naprosyn EC Tablet bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşeceğinden onların etkisini güçlendirebilir. Böyle durumlarda, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. Aynı şekilde, oral antikoagülan alanlarda dikkat edilmelidir (Antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir).

Probenesid, Naprosyn EC Tablet ile birlikte verilirse, Naprosyn EC Tablet'in yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksat ile birlikte kullanılırsa Metotreksat'ın tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Bu bakımdan dikkatle kullanılmalıdır.

Propranolol ve diğer betablokörlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemidin natriüretik etkisinin bazı nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir.

Renal Lityum klerensinin inhibisyonu suretiyle plazma Lityum konsantrasyonu artabilir.

Bütün nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, ACE (angiotensin I-dönüştüren enzim) inhibitörleri kullanımı ile birlikte görülebilen böbrek yetmezliği riskini arttırabilir.

Naproksen'in zidovudine metabolizmasını etkileyerek plazma zidovudine düzeylerini yükselttiğini in vitro çalışmalar göstermiştir. Bu nedenle zidovudine dozları dikkatle ayarlanmalıdır.

Naprosyn EC Tablet tedavisine, sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce geçici olarak ara verilmesi tavsiye edilir. 17-ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir. Aynı şekilde idrarla 5 HİAA (5-hidroksi-indol- asetik asit) testlerini de etkileyebilir.

Kontraendikasyonlar

Naproksen'e aşırı duyarlı olanlarda, Aspirin'e ve diğer nonsteroid antienflamatuarlara karşı astım, rinit ve ürtiker gibi allerjik reaksiyonlar gösteren hastalarda, bu grup ilaçlar arasında çapraz allerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden kullanılmamalıdır.

Aktif mide ve duodenum ülserleri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Her ikisi de, plazmada Naproksen iyonu olarak sirküle edeceğinden, Naproksen içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit'te :

a. Başlangıç Tedavisi : 

Günlük doz 500 - 1000 mg. olup, genellikle 12 saat aralıklarla 2 defada alınması şeklindedir.

  • Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda,
  • Yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Naprosyn EC Tablet'e geçilmesi düşünüldüğü durumlarda,
  • Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 3 - 4 tablet (750 - 1000 mg.) ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir.

b. İdame Tedavisi : 

12 saatlik aralarla alınan 2 - 4 tablet (500 - 1000 mg.) şeklinde yapılır. Sabah ve akşam dozları hastanın önde gelen şikayetlerine (gece ağrısı, sabah katılığı vb.) göre düzenlenir.

Naprosyn EC Tablet, idame tedavisinde sabah veya akşam alınan 500 - 1000 mg.'lık tek dozlarda etkindir.

Akut Gut'ta :

İlk gün 3 tablet (750 mg.) ile başlanır, 8 saat sonra 2 tablet (500 mg.) daha verilir. Daha sonra 8 saatlik aralarla kriz geçinceye kadar 1 tablet (250 mg.) şeklinde devam edilir.

Dismenore, doğum sonrası emzirmeyen annede ve rahim içi araç uygulamasını takiben meydana gelen ağrılarda analjezi amacıyla : Başlangıçta 2 tablet (500 mg.), daha sonra 6 - 8 saatlik aralarla 1 tablet (250 mg.) verilir.

Yetişkinlerde diğer endikasyonlarda : Başlangıçta 2 tablet (500 mg.) verilir, daha sonra 6 - 8 saatlik aralarla 1 tablet (250 mg.) ile devam edilir.

Erişkinlerde gerektiğinde daha yüksek seviyede antienflamatuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz, kısa süreli olmak şartıyla 1500 mg.'a kadar arttırılabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan etkilerin arttığı rapor edilmiştir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

NAPROSYN EC Fort Tablet, 500 mg. NAPROSYN CR 750 mg. Tablet NAPROSYN 500 mg. Suppozituar NAPROSYN Jel % 10

Ruhsat Sahibi
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Vefa/İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

16.12.1993 167/29

Saklama Koşulları

30 0 C' nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Aktif peptik ülseri bulunan hastalara verilmemelidir. Gastrointestinal hastalık öyküsü bulunan hastalara yakın bir takip altında verilmelidir. 
 
Ağır kanama ve perforasyon da dahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı, Naproksen'in (veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçların) kullanılma süresi arttıkça, hemen hemen doğrusal olarak yükselir. Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda ilaç dozunun artmasıyla bağlantılı olabilecek yan etki artışı görülebilir.
 
Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
Böbrek fonksiyon testleri bozulduğu takdirde kullanılmamalıdır.
 
Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Bu durum kanama zamanı saptanması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Yaşlılarda : 
Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.
Karaciğer fonksiyon testlerinden bir veya daha çoğunun nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ile yükseldiği bildirilmiştir.
 
Gebelikte : 
Bu tür diğer ilaçlarda olduğu gibi, Naprosyn EC Tablet'te hayvanlarda doğumu geciktirebilir ve fetus kardiyovasküler sistemini etkiler (duktus arteriozusun kapanması).
 
Gebelikte kullanım kategorisi B'dir. (3. trimesterde D). Naprosyn EC Tablet'in hamilelikte, özellikle ilk ve üçüncü trimestrde kullanımı, hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.
 
Emzirme Dönemlerinde Kullanım : 
Naproksen, anne sütüne plazmadakinin % 1'i oranında geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.
 
Çocuklarda : 
Emniyet ve etkinlik araştırmaları tamamlanmadığından Naprosyn EC 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil romotoid artrit'te 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg./kg./gün dozda 12 saat ara ile kullanılmalıdır.
Üretim Yeri
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Vefa/İstanbul
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi, baş ağrısı, işitme ve görme bozuklukları, çarpıntı, dispne, hazımsızlık, kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede olmakla birlikte görülebilmektedir.
 
Çok daha nadir olarak alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis'te dahil granülositopeni, kaşıntı, terleme, susama, trombositopeni, hemolitik ve aplastik anemi ile allerjik deri belirtileri de bildirilmiştir.
 
Aspirin, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar yada Naprosyn'e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda fatal olma ihtimali bulunan anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.