Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Keymen İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka NAUZEX
Etken Madde Kodu SGKFHL-ONDANSETRON Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A04AA01
ATC Açıklaması Ondansetron
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A11927
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 25,73 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,98 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 10,26 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E179A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Her biri 4 mL´lik 1 ampul içeren ambalajlarda

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir ters etkisi bildirilmemiştir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
NAUZEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 • Eğer çocuğunuzun veya sizin, ondansetron’a ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
 • Diğer ilaçlarda olduğu gibi NAUZEX, özellikle ilk 3 ayında olmak üzere hamilelik döneminde, hastaya sağlanabilecek muhtemel yararlar fetusa olabilecek muhtemel riskleri dengelemedikçe kullanılmamalıdır.
NAUZEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
Eğer
 • Diğer aynı grup ilaçlara (selektif 5HT3 reseptör antagonistlere), gıdalara, boyalara, katkı maddelerine veya herhangi bir ilaca karşı aşırı duyarlığınız varsa,
 • Kalın barsaktan geçiş süresini artırdığı için barsak tıkanıklığı belirtiniz varsa,
 •  Karaciğerinizle ilgili bir problem varsa veya daha önce olduysa, ilacı dikkatli kullanınız.
Ürünün etkin maddesinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, NAUZEX ile tedavi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidir.
NAUZEX, aynı şırınga veya infüzyon içinde herhangi bir ilaçla birlikte verilmemelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
NAUZEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
NAUZEX’in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok karnına uygulanabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • NAUZEX’in hamilelerde kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, olası riskler göz önüne alınarak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılmalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • NAUZEX kullanan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.
 • NAUZEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, ilacın kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
NAUZEX’in araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
 
NAUZEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
NAUZEX bileşimindeki yardımcı maddelere bağlı herhangi bir etki beklenmez.
 
Bu tıbbi ürün her 4 mL dozunda 1 mmol (23 mg)´den daha az sodyum ihtiva eder; miktarından dolayı herhangi bir yan etki gözlenmez.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
NAUZEX’in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bir sakınca yoktur.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, NAUZEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, NAUZEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Kalp atışınızın çok yavaş olduğunu ve göğüste ağrı bulunduğunu fark ederseniz,
 • Yüksek ateşiniz varsa,
 • Daha az idrara çıktığınızı fark ederseniz.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin NAUZEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Aritmi, hipotansiyon,
 • Ekstrapiramidal reaksiyonlar,
 • NAUZEX ile ilişkisi tam olarak belirlenememiş olsa da; epileptik büyük nöbet, anaflaksiyi de içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları, hipokalemi (kandaki potasyum miktarının aşırı düşmesi). 
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Halsizlik,
 • Uyku hali, titreme veya seğirme, ataksi, baş dönmesi,
 • Kalın barsaktan geçiş süresini artırma, kabızlık, ishal, susuzluk hissi,
 • Enjeksiyon yerinde yanma hissi, rahatsızlık,
 • Baş ağrısı,
 • Elektrokardiyogramda asemptomatik uzama,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici olarak yükselme,
 • Cilt döküntüsü.
Bunlar NAUZEX’in hafif yan etkileridir. Tedavi gerektirmeden genellikle kısa bir süre içerisinde kendiliğinden düzelir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz
İlaç Nasıl Kullanılır
Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:
 
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 • NAUZEX, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.
 • Üç dozluk rejim tercih edildiğinde, diğer dozlar, ilk dozdan sonraki 4. ve 8. saatlerde tatbik edilir. 
Uygulama yolu ve metodu:
 • Damar içine enjeksiyon yolu ile (intravenöz) kullanılır.
 • Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak NAUZEX’i kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.
 • 32 mg NAUZEX yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.
Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde:
 
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 • NAUZEX, anestezi başlamadan hemen önce tek bir doz olarak, damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.
 • Uygulanan tek dozluk tedaviye rağmen bulantı ve kusmanın devam ettiği hastalarda doz tekrarı konusunda yapılan bir çalışma mevcut değildir 
Uygulama yolu ve metodu:
 • Damar yoluyla (intravenöz) kullanılır.
 • Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak NAUZEX’i anestezi başlamadan hemen önce enjekte edecektir.
 • 4 mg NAUZEX 2-5 dakikalık yavaş enjeksiyon ile damar içine verilir.
 • Eğer ameliyat sonrasında bulantı ve kusma devam ediyorsa aynı dozda NAUZEX damar içine verilir.
Değişik yaş grupları:
 • Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde: 4-18 yaşları arasında olan çocuklarda kullanım şekli olarak üç kez 0,15 mg/kg dozu önerilmektedir. 3 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımı için eldeki veriler henüz yeterli değildir.
Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir. 
 • Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde: 2-12 yaşları arasında olan çocuklarda IV yolla tatbik edilen NAUZEX Ampul dozu 40 kg ve altındakilerde tek uygulamada 0,1 mg/kg olmalı; 40 kg´ın üstündeki çocuklarda ise yine tek uygulamada 4 mg tatbik edilmelidir. Uygulama süresinin 30 saniyeden kısa olmaması; tercihen 2-5 dakikada yavaş infüzyon yöntemiyle uygulanması gereklidir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili mevcut veriler henüz yeterli değildir.
Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
 Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.
 
Karaciğer Yetmezliği Olan Hastalar: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce
başlayıp en az 15 dakikada uygulanmak üzere bir tek doz 8 mg ondansetron kullanımı tavsiye edilmektedir. Kemoterapinin ilk günü için önerilen bu
dozun aşılmaması gereklidir. Kemoterapinin devam etmesi halinde ilerdeki günler için kullanım ile ilgili henüz deneyim mevcut değildir.
 
Eğer NAUZEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla NAUZEX kullandıysanız:
NAUZEX’i almanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
NAUZEX’i kullanmayı unutursanız
Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
NAUZEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • NAUZEX; damar içine uygulanan renksiz bir çözelti olup, serotonin antagonistleri (5HT3) olarak bilinen, kusma ve bulantının tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir. NAUZEX; 4 mL çözelti içeren cam ampul içinde ambalajlanmıştır. 1 adet ampul blister ambalaj içerisinde bulunmaktadır.
 • NAUZEX; kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma tedavisi ile ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
NAUZEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAUZEX’i kullanmayınız.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Sadece tek kullanım içindir. Kullanılmamış her bir çözelti atılmalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir. Çevreyi korumak amacıyla kullanılmayan NAUZEX şehir suyuna veya çöpe atılmamalıdır. Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

NAUZEX 8 mg/4 mL IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
NAUZEX, aynı şırınga veya infüzyon içinde herhangi bir ilaçla birlikte verilmemelidir.
 
İntravenöz Çözeltilerle Geçimliliği
 
NAUZEX, “Uygulama şekli” bölümünde verilen intravenöz çözeltilerle geçimlidir.
 
Diğer İlaçlarla Geçimliliği
 
Ondansetron, bir infüzyon torbası veya şırınga pompasından 1 mg/saat dozunda intravenöz infüzyon yoluyla verilebilir. Aşağıdaki ilaçlar, ondansetron verme setinin Y kısmından ondansetronun 16-160 mikrogram/mL (Yani, 8 mg/500 mL-8 mg/50 mL) konsantrasyonları ile beraber verilebilir.
 
Sisplatin: 0,48 mg/mL(240 mg/500 mL)’lik konsantrasyonlara kadar 1-8 saatte verilir.
5-Fluorourasil: Saatte en az 20 mL´lik bir hızda (24 saatte 500 mL) 0,8 mg/mL´lik (3 litrede 2,4 g veya 500 mL´de 400 mg) konsantrasyonlara kadar verilebilir. 5-fluorourasilin daha yüksek konsantrasyonları ondansetronun çökmesine neden olur. 5-fluorourasil infüzyonlarının diğer eksipiyanlara ilaveten %0,045 a/h’a kadar magnezyum klorür içerdiğinde geçimli olabileceği gösterilmiştir.
Karboplatin: 0,18-9,9 mg/mL´lik (Yani, 90 mg/500 mL-990 mg/100 mL) konsantrasyonlarda 10 dakika ile 1 saat arasında verilebilir.
Etoposid: 0,14-0,25 mg/mL´lik (Yani, 72 mg/500 mL-250 mg/1 litre) konsantrasyonlarda 30 dakika ile 1 saat arasında verilebilir.
Seftazidim: Üreticisi tarafından tavsiye edildiği şekilde enjeksiyonluk su ile sulandırılmış olarak 250-2000 mg arasındaki dozlar (250 mg seftazidim için 2,5 mL, 2000 mg seftazidim için 10 mL) yaklaşık 5 dakika içinde intravenöz bolus enjeksiyon yoluyla verilir.
Siklofosfamid: Her 100 mg siklofosfamid için 5 mL enjeksiyonluk su ile sulandırılmış olarak 100 mg-1 g arasındaki dozlar, yaklaşık 5 dakika süre içinde intravenöz bolus enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Doksorubisin: Her 10 mg doksorubisin için 5 mL enjeksiyonluk su ile sulandırılmış 10-100 mg´lık dozlar, yaklaşık 5 dakika içinde intravenöz bolus enjeksiyon yoluyla verilir.
Deksametazon: Deksametazon sodyum fosfat 20 mg; 50-100 mL´lik geçimli infüzyon sıvısıyla seyreltilen 8-32 mg ondansetronu yaklaşık 15 dakikada veren infüzyon setinin Y kısmından, 2-5 dakikada yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla verilir. Ondansetron ve deksametazon sodyum fosfat arasındaki geçimlilik, aynı setten bu ilaçların verilmesiyle oluşan 32 µg-2,5 mg/mL´lik deksametazon sodyum fosfat ve 8 µg-1 mg/mL´lik ondansetron konsantrasyonları ile gösterilmiştir.
 
İlaçlarla Geçimsizliği
 
Ondansetron’un özellikle aşağıda belirtilen ilaçlarla yapılan çalışmalarda, herhangi bir geçimsizlik belirtisi görülmemiştir
Anestezi öncesi ilaçlar: Benzodiazepinler (diazepam ve temazepam dahil).
Anestezi ilaçları: Tiyopentan, metoheksiton, tiyamil.
Anesteziyi devam ettiren ilaçlar: Enfluran, izofluran gibi halojene türevlerle kombine haldeki azot/oksijen suboksit.
Analjezik ilaçlar: Morfin, fentanil, alfentanil, sufentanil, papaveretum, petidin gibi opiyatlar.
Miyorelaksan ilaçlar: Atrakuryum, vekuronyum, pankuronyum, tübokürarin ve süksametonyum vb.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler mevcut değildir.
 
Pediyatrik Popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması mevcut değildir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Ondansetronun aşırı miktarda alınmasıyla ilgili olarak bugüne kadar sınırlı derecede bilgi birikimi vardır. Ancak, ilacı intravenöz olarak 84 mg-145 mg alan hastalarda hafif yan etkiler bildirilmiş ve aktif tedavi gerekmemiştir. Doz aşımında yukarıda belirtilen istenmeyen etkilerin yanısıra i.v. olarak tek doz 72 mg uygulanan bir hastada 2-3 dakikalık ani körlük (amaroz) ve ağır kabızlık görülmüştür. 32 mg´lık dozun 4 dakikanın üzerindeki enfüzyon uygulamasında ise geçici 2. derecede kalp bloklu vazovagal vaka gözlendi.
Tedavi: Aşırı dozdan şüphe edildiğinde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Etkin Maddeler

Her bir ampul (4 mL) 8 mg Ondansetron´a eşdeğer Ondansetron hidroklorür dihidrat içerir.

Farmakodinamik Özellikler
 
Farmakoterapötik grup: Antiemetikler ve bulantıya karşı kullanılan ilaçlar
ATC kodu: A04AA01
 
Ondansetron; güçlü, yüksek derecede selektif bir 5HT3 reseptör antagonistidir. Bulantı ve kusmayı kontrol altına almaktaki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Radyoterapi ve kemoterapötik ajanlar, 5HT3 reseptörleri yoluyla vagal afferentleri aktive ederek kusma refleksini başlatırken ince barsakta 5HT salıverilmesine neden olabilir. Ondansetron bu refleksin başlamasını bloke eder. Vagal afferentlerin aktivasyonu, 4. ventrikülün tabanına yerleşmiş postrema bölgesinde de 5HT salıverilmesine neden olabilir. Bu da merkezi bir mekanizma ile kusmayı artırabilir. Bu nedenle, radyoterapi ve sitotoksik kemoterapinin ortaya çıkardığı bulantı ve kusma tedavisinde ondansetronun etki mekanizması, muhtemelen hem periferik hem de merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlar üzerindeki 5HT3 reseptörlerinin antagonizmasına bağlıdır.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
Emilim
Ondansetronun oral veya intravenöz dozu takiben dağılımı benzer olup, terminal eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 3 saattir ve kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 140 litredir. 4 mg ondansetron intravenöz infüzyon şeklinde 5 dakikada verildiğinde doruk plazma konsantrasyonları 65 ng/mL´dir. Ondansetronun 4 mg intravenöz uygulamasını takiben sistemik maruz kalma düzeyleri eşdeğerdedir.
 
Dağılım
Ondansetronun dağılımında cinsiyete bağlı farklılıklar görülmüştür. Kadınlarda oral dozu takiben emilim daha hızlı ve fazladır; sistemik klirens ve dağılım hacmi (ağırlık için ayarlanan) azdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <15 mL/dk) hem sistemik klirens hem de dağılım hacminin azalmasına bağlı olarak eliminasyon yarılanma ömründe hafif, fakat klinik olarak önemsiz artışlar (5.4 saat) olabilir. Düzenli hemodiyaliz gerektiren ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan bir çalışmada, diyaliz aralarında, ondansetron farmakokinetiğinin esas olarak değişmediği görülmüştür. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda eliminasyon yarı ömrünün uzaması (15-32 saat) nedeniyle sistemik klirens azalır.
 
Biyotransformasyon
İdrarda değişmeden atılan, verilen dozun %5’inden azdır.
 
Eliminasyon
Plazma proteinlerine bağlanması %70-76 civarındadır. Ondansetron sistemik dolaşımdan çeşitli enzimatik yollardan hepatik metabolizma ile atılır. CYP2D6 enzimi eksikliğinin (debrisokin polimorfizm) ondansetronun farmakokinetiğine etkisi yoktur. Sağlıklı, yaşlı gönüllülerde yapılan çalışmalarda ondansetronun oral biyoyararlanımında (%65) ve eliminasyon yarı ömründe yaşa bağlı önemsiz küçük artışlar görülmüştür (5 saat).
 
Doğrusallık/Doğrusal olmayan durumlar
Çok dozlu uygulamada ondansetronun farmakokinetik özellikleri değişmez
Farmasötik Form
Enjeksiyonluk çözelti
Amber renkli cam ampul içerisinde steril, apirojen, berrak ve renksiz çözelti
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi:B
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Ondansetron için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
 
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Gebelik dönemi
Diğer ilaçlarda olduğu gibi ondansetron özellikle birinci trimester olmak üzere hamilelik döneminde, hastaya sağlanabilecek muhtemel yararlar fetusa olabilecek muhtemel riskleri dengelemedikçe kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Ondansetron’un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, ondansetron'un sütle atıldığını göstermektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da NAUZEX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve NAUZEX tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Ondansetron’un 15 mg/kg/gün’e kadar olan oral yolla uygulanmasında, erkek ve dişi sıçanların fertilite ve üreme yeteneği üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.
Geçimsizlikler

Geçimlilik araştırmaları bulunmadığından bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi : 22/06/2010
Ruhsat yenileme tarihi: -
İstenmeyen Etkiler
Klinik denemeler esnasında gözlemlenen NAUZEX´e bağlı istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sıralandırılmıştır:
Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100) ve seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Seyrek: Serum transaminazlarda geçici yükselme, hipokalemi (NAUZEX ile ilişkisi açık değildir)
 
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın: Baş ağrısı
Yaygın olmayan: Uyku hali, titreme veya seğirme, ataksi, baş dönmesi, sıkıntı, titreme
Seyrek: Ekstrapiramidal reaksiyonlar
 
Nörolojik bozukluklar
Seyrek: Grand mal epilepsi (NAUZEX ile ilişkisi açık değildir)
 
Kardiyovasküler sistem bozuklukları
Yaygın: Elektrokardiyogramda asemptomatik uzama
Seyrek: Göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon, bradikardi
 
Solunum sistemi bozuklukları
Yaygın: Hipoksi
Seyrek: Bronkospazm, nefes darlığı, laryngeal ödem, stridor
 
Gastrointestinal sistem bozuklukları
Yaygın: Kabızlık
Yaygın olmayan: İshal, susuzluk hissi
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları
Yaygın: Yara, bere oluşumu
Seyrek: Cilt döküntüsü, anjiyoödem
 
Kas-iskelet sistemi bozuklukları
Seyrek: Parestezi
 
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları
Yaygın olmayan: Üriner retansiyon
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar
Yaygın olmayan: Enjeksiyon yerinde yanma hissi, rahatsızlık, halsizlik, yüksek ateş
Seyrek: Anaflaksiyi içeren erken aşırı duyarlılık reaksiyonları
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her bir ampul (4 mL) 8 mg Ondansetron´a eşdeğer Ondansetron hidroklorür dihidrat içerir.
 
Yardımcı maddeler:
Trisodyum sitrat dihidrat....................1 mg
Sodyum klorür................................36 mg
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Geçerli değildir.

Kontrendikasyonlar

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

Kullanım Yolu

Damar içine uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı

NAUZEX 8 mg/4 mL IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
 • Diğer selektif 5HT3 reseptör antagonistlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır. 
 • Kalın barsaktan geçiş süresini artırdığı için barsak tıkanıklığı belirtisi bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 
 • Endikasyonları nedeni ile yeni doğanlarda kullanılmaz. 
 • Eğer endike ise uygun dozlarda çocuklarda kullanılabilir. 3 yaşın altında çocuklarda kullanımı önerilmez.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:
 
Pozoloji:
NAUZEX’in IV yolla tatbik edilirken tavsiye edilen dozajı, 32 mg´lık tek doz veya üç kez 0,15 mg/kg´dır.
 
Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi: Önerilen NAUZEX dozu 8 mg tedaviden hemen önce yavaş intravenöz enjeksiyon şeklindedir.
 
Yüksek derecede emetojenik kemoterapi: Yüksek dozda sisplatin gibi aşırı emetojenik kemoterapi uygulanan hastalarda NAUZEX kemoterapiden hemen önce 8-32 mg intravenöz tek doz şeklinde verilir. 8 mg´dan yüksek dozlar verilecekse 50-100 mL serum fizyolojik veya diğer geçimli olduğu infüzyon sıvıları ile seyreltilmeli ve 15 dakikadan az olmamak üzere infüzyon şeklinde verilmelidir. Alternatif olarak kemoterapiden hemen önce uygulanan 8 mg´lık yavaş intravenöz enjeksiyonu takiben 2-4 saat ara ile ilave iki 8 mg´lık intravenöz doz veya 24 saate kadar 1 mg/saat devamlı infüzyon şeklinde verilebilir. Dozaj rejiminin seçimi uygulanan tedavinin emetojenik potansiyeline (kusma ve bulantı meydana getirme şiddetine) göre yapılmalıdır. Aşırı derecede emetojenik kemoterapide, NAUZEX’in etkisi kemoterapiden önce 20 mg´lık tek bir intravenöz deksametazon sodyum fosfat dozunun ilavesiyle artırılabilir.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
Üç dozluk rejim tercih edildiğinde yine ilk dozun emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlatılıp 15 dakikalık infüzyon şeklinde yapılması gerekir. Takip eden 0,15 mg/kg´lık diğer iki dozun ilk dozdan sonraki 4. ve 8. saatlerde tatbik edilmesi gereklidir.
 
Uygulama şekli:
İntravenöz olarak kullanılır.
 
NAUZEX’in uygulanması, 50 mL´lik %5 Dekstroz çözeltisi veya %0,9 Sodyum Klorür çözeltisi ile seyreltildikten sonra yapılır.
 
NAUZEX’in kimyasal ve fiziksel açıdan geçimli olduğu kanıtlanmamış solüsyonlarla karıştırılmaması gereklidir. Özellikle alkali solüsyonların çökelti oluşturma riski taşıdığı hatırda tutulmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.
 
Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlayıp en az 15 dakikada uygulanmak üzere bir tek doz 8 mg ondansetron kullanımı tavsiye edilmektedir. Kemoterapinin ilk günü için önerilen bu dozun aşılmaması gereklidir. Kemoterapinin devam etmesi halinde ilerdeki günler için kullanım ile ilgili henüz deneyim mevcut değildir.
 
Pediyatrik popülasyon: 4-18 yaşları arasında olan çocuklarda kullanım şekli olarak üç kez 0,15 mg/kg dozu önerilmektedir. 3 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımı için eldeki veriler henüz yeterli değildir.
 
Geriyatrik popülasyon: Yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.
 
Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde:
 
Pozoloji:
Erişkinler için IV yolla tatbik edilen NAUZEX dozu anestezi indüksiyonunun hemen öncesinde uygulanan 4 mg´dır. Bu uygulamaya alternatif olarak; bu kez ameliyatın hemen sonrasında ve aynı dozda (= 4 mg IV) NAUZEX infüzyonu, eğer hastada bulantı ve kusma gelişmiş ise tatbik edilir. Uygulama süresinin 30 saniyeden kısa olmaması; tercihen 2-5 dakikada yavaş infüzyon yöntemiyle uygulanması gereklidir.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
Uygulanan tek dozluk tedaviye rağmen bulantı ve kusmanın devam ettiği hastalarda doz tekrarı konusunda yapılan bir çalışma mevcut değildir. Sabit ve tek bir doz önermekle birlikte; yapılmış çalışmalara katılanların çoğunluğunu 80 kg´ın altındaki hastaların oluşturduğu belirtilmiştir.
 
Uygulama şekli:
İntravenöz olarak kullanılır.
 
NAUZEX, sadece aşağıda tavsiye edilen infüzyon solüsyonları ile karıştırılmalıdır.
 
-Sodyum Klorür İntravenöz İnfüzyonu %0,9 a/h,
-Glukoz İntravenöz İnfüzyonu %5 a/h,
-Mannitol İntravenöz İnfüzyonu %10 a/h,
-Ringers İntravenöz İnfüzyonu,
-Potasyum Klorür %0,3 a/h ve Sodyum Klorür %0,9 a/h İntravenöz İnfüzyonu,
-Potasyum Klorür %0,3 a/h ve Glukoz %5 a/h İntravenöz İnfüzyonu.
 
Yukarıdaki infüzyon solüsyonları ile NAUZEX Ampul karışımları infüzyon anında yapılmalı, uygulamadan önce 36 saati aşmadan 2°-8°C arasında muhafaza edilebilir. Bu karışımlar, oda sıcaklığında 24 saat süreyle dayanıklıdır.
 
Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde kullanılan NAUZEX’in seyreltilmesine gerek yoktur.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.
 
Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlayıp en az 15 dakikada uygulanmak üzere bir tek doz 8 mg ondansetron kullanımı tavsiye edilmektedir. Kemoterapinin ilk günü için önerilen bu dozun aşılmaması gereklidir. Kemoterapinin devam etmesi halinde ilerdeki günler için kullanım ile ilgili henüz deneyim mevcut değildir.
 
Pediyatrik popülasyon: 3-12 yaşları arasında olan çocuklarda IV yolla tatbik edilen NAUZEX dozu 40 kg ve altındakilerde tek uygulamada 0,1 mg/kg olmalı; 40 kg´ın üstündeki çocuklarda ise yine tek uygulamada 4 mg tatbik edilmelidir. Uygulama süresinin 30 saniyeden kısa olmaması; tercihen 2-5 dakikada yavaş infüzyon yöntemiyle uygulanması gereklidir.
 
Geriyatrik popülasyon: 65 yaşın üstündeki yaşlılarda, genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.
 
3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili mevcut veriler henüz yeterli değildir.
 
Not: Parenteral uygulanan ilaçların çökelti varlığı ve renk değişikliği yönünden her uygulama öncesi gözle kontrol edilmesi gerekir.
 
Uyarı: Bazen, dik pozisyonda depo edilmiş olan NAUZEX ampullerin alt bölümlerinde ondansetron çökeltisi görülebilir. İlacın etkinlik ve güvenilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyen bu durumda yapılması gereken ampulün kuvvetlice çalkalanmasıdır.
 
Bu tıbbi ürün her 4 mL dozunda 1 mmol (23 mg)´den daha az sodyum ihtiva eder; miktarından dolayı herhangi bir yan etki gözlenmez.
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

225/30

Ruhsat Sahibi
KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel : 0312 485 37 60
Faks : 0312 485 37 61
e-posta  : keymen@keymen.com.tr
Ruhsat Sahibi
KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel : 0312 485 37 60
Faks : 0312 485 37 61
e-posta         : keymen@keymen.com.tr
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Terapötik Endikasyonlar

NAUZEX, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma tedavisi ile ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

Üretici Bilgileri
Mefar İlaç Sanayii A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Ensar Caddesi No: 20
Kurtköy/Pendik, TR 34906 İstanbul
 
Yardımcı Maddeler

Sitrik asit monohidrat, trisodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Yardımcı Maddelerin Listesi
Sitrik asit monohidrat
Trisodyum sitrat dihidrat
Sodyum klorür
Enjeksiyonluk su