Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma EXELTIS
Marka NEO-PENOTRAN
Etken Madde Kodu SGKFEC-METRONIDAZOL+MIKONAZOL NITRAT Vajinal/İntra uterin
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G01AF20
ATC Açıklaması Imidazol türevlerinin kombinasyonları
NFC Kodu LS
NFC Açıklaması Vajinal Vajinal Suppozituvarlar
Kamu Kodu A05335
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 5,28 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E041F
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yanlışlıkla çok miktarda yutulmuşsa hasta kusturulur ve mide yıkanır. Antidotu yoktur; semptomatik tedavi uygulanır. 12 gram metronidazol almış olanlarda iyileşme sağlanabilir. Metronidazol’e bağlı olarak bulantı, kusma, abdomende ağrı, diyare, kaşıntı, ağızda metalik tad, ataksi, baş dönmesi, parestezi, konvülsiyon, lökopeni, idrar renginde koyulaşma; mikonazol nitrata bağlı olarak ağızda ve boğazda yanma hissi, anoreksi, bulantı, kusma, başağrısı, diyare görülebilir.

Endikasyonlar

Vajinal kandidiyazis, bakteriyel ve trikomonal vajinit tedavisinde kullanılmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Neo-Penotran® ovül, antifungal olarak mikonazol nitrat ve antibakteriyel, antitrikomonal etkili madde olarak da metronidazol içerir. Mikonazol nitrat, Candida albicans dahil patojen mantarlara etkili geniş spektrumlu bir antifungaldir. Gram pozitif bakterilere de etkilidir. Metronidazol, Gardnerella vaginalis ve anaerob streptokoklar dahil anaerob bakterilere ve Trichomonas vaginalis’e etkili bir antibakteriyel ve antiprotozoal maddedir.

Farmakokinetik Özellikler

İntravajinal uygulamada mikonazol nitrat çok düşük miktarlarda emilir (dozun % 1.4 kadarı). Metronidazol’ün bu yoldan biyoyararlanımı oral yola kıyasla yaklaşık % 20‘dir. Neo-Penotran® Ovül uygulamasını takiben plazmada mikonazol nitrat saptanamamış, metronidazol’ün plazma kararlı durum düzeyleri 1.6-7.2 mg/ml’ye ulaşmıştır. Metronidazol karaciğerde metabolize edilir, hidroksi metaboliti etkilidir. Yarı ömrü 6 -11 saattir. Dozun yaklaşık % 20‘si değişmeden idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Vajinal Ovül

Formülü

Bir ovül 500 mg metronidazol ve 100 mg mikonazol nitrat içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri
Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında Metronidazol’ün emilmesine bağlı olarak etkileşim görülebilir;
Alkol: Alkol intoleransı (disülfiram benzeri reaksiyon),
Oral antikoagülanlar : Antikoagülanların etkisinde artış,
Fenitoin: Fenitoin'in plazma düzeyinde yükselme, metronidazol plazma düzeyinde düşme,
Fenobarbital : Metronidazol' ün plazma düzeyinde düşme,
Disülfiram : Santral sinir sistemiyle ilgili etkiler (psikotik reaksiyonlar),
Simetidin : Metronidazol plazma düzeyinde yükselme, nörolojik yan etki riskinde artış,
Lityum : Lityum toksisitesinde artış,
Astemizol ve terfenadin : Metronidazol ve mikonazol bu ilaçların metabolizmasını inhibe ederek plazma konsantrasyonlarını artırır.
Metronidazol ile tedavi sırasında karaciğer enzimleri, glukoz (hekzokinaz metodu), teofilin ve prokainamid’in kandaki tayinleri ile etkileşim görülebilir.
 
Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki etken maddelere veya bunların türevlerine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda, gebeliğin ilk üç ayında, porfiri, epilepsi ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Tedaviye başlarken 14 gün süreyle yalnızca akşamları birer vajinal ovül, ya da , 7 gün süreyle sabah 1, akşam 1 vajinal ovül önerilebilir. Tekrarlayan dirençli vakalarda 14 gün süreyle sabah 1, akşam 1 ovül tavsiye edilmektedir. Neo-Penotran® ovül sırtüstü yatar pozisyonda, paketin içindeki parmaklıkların yardımı ile vajen derinliğine uygulanmalıdır.
Yaşlılar: 65 yaşın üstündekilere erişkin dozu uygulanır.
Çocuklar: Çocuklara uygulanmaz. Bakirelerde kullanılmamalıdır. Yutulmamalı veya başka bir yoldan uygulanmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Neo-Penotran® Forte Vajinal Ovül (750 mg metronidazol ve 200 mg mikonazol nitrat)
Neo-Penotran® Forte L Vajinal Ovül (750 mg metronidazol, 200 mg mikonazol nitrat ve 100 mg lidokain)
Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında (2-8 °C) saklanabilir. Dondurmayınız. Kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Çocukların erişemeyecekleri yerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 Ovüllük kutularda, parmaklıkları ile beraber.

Uyarılar/Önlemler
Neo-Penotran® Ovül, gebeliğin ilk 3 ayı bittikten sonra çok gerekli görülen olgularda, hekim kontrolünde kullanılabilir. Metronidazol anne sütüne geçtiğinden tedavi sırasında bebek sütten kesilmelidir; tedavi bittikten 24-48 saat sonra emzirmeye devam edilebilir. Disülfiram benzeri reaksiyon görülebileceğinden tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar alkol alınmamalıdır.
Lastikte hasar yapabileceğinden ovüller kontraseptif diyafram ve prezervatifle temas etmemelidir. Trikomonas vajiniti tedavisinde Neo-Penotran® Vajinal Ovülle birlikte eşinin tedavisi de gereklidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Seyrek olarak vajinada yanma, kaşıntı ve tahriş, başağrısı, karın ağrısı, nadiren deri döküntüleri şeklinde aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Neo-Penotran® Vajinal Ovül’de metronidazol’ün vajinal yolla uygulanması, oral yolla kıyaslandığında çok düşük plazma düzeylerine (% 2 - % 12) neden olduğundan, sistemik yan etki insidansı da çok düşüktür. Mikonazol nitrat, vajinal yolla uygulanan diğer tüm imidazol türevi antifungal ilaçlar kadar (%2-6) vajinal iritasyona (yanma - kaşıntı) yol açabilir.

Vajinitlerde vajen mukozası zaten iltihaplanmış olabildiğinden; ilk vajinal ovül uygulandığında, ya da tedavinin üçüncü gününe doğru vajinada yanma ve kaşıntı ile vajinal iritasyon bulguları ortaya çıkabilmektedir. Bu şikayetler tedaviye devam edildiğinde hızla azalarak kaybolmaktadır. Çok şiddetli iritasyon bulguları varsa tedavi kesilmelidir. Metronidazol’ün sistemik kullanımına bağlı olarak görülebilen yan etkiler, nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları, lökopeni, ataksi, ruhsal değişiklikler, yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımda periferik nöropati, konvülsiyon, seyrek olarak diyare, baş dönmesi, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, abdominal ağrı veya kramp, nadiren tad almada değişiklik, kabızlık, ağız kuruluğu, ağızda metalik tad, yorgunluk veya halsizliktir. İntravajinal uygulamada, metronidazol’ün kan düzeyi daha düşük olduğundan bu yan etkiler çok daha seyrek görülür.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”