Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim ve Ticaret A.Ş.
Marka NEOFLEKS
Etken Madde Kodu SGKEWA-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 5 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A09593
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,8 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,63 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,8 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E318L
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda, hastanın durumu yeniden değerlendirilerek uygun düzeltici tedaviler uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Organizmaya parenteral yoldan karbonhidrat ve sıvı sağlanmasını gerektiren durumlarda kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Dekstroz, bir monosakkarittir ve organizmanın temel enerji kaynağıdır. Kolayca metabolize olur ve kandaki glukoz konsantrasyonunu artırarak enerji sağlar. Aynı zamanda vücut proteinleri ve azot kaybını azaltır, glukojen birikimini destekler. Yeterli dozda verildiğinde ketoasidozu önler veya azaltır. Dekstrozun sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler. Dekstroz, karbondioksit ve suya metabolize olduğu için, dekstroz içeren sulu solüsyonların uygulanması, aynı miktarda serbest su uygulanmasına neden olur.
 
%5 Dekstroz solüsyonunun damar yolu ile uygulanması, besinsiz ve susuz kalmış dokulara kısa sürede su ve karbonhidrat sağlar.
 
Tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoksin gibi B grubu vitaminlerin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır.
 
Parenteral tedaviye uzun süre devam edilmesi gerekirse, daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa, daha konsantre karbonhidrat solüsyonları uygulanmalıdır.
Farmakokinetik Özellikler
Dekstroz oral yolla alındıktan sonra aktif bir mekanizma tarafından ince bağırsaktan hızla absorbe olur, dokularda enerji vererek karbondioksit ve suya metabolize olur. Hipoglisemili hastalarda dekstrozun ağız yoluyla uygulanmasından, 10-20 dakika sonra kan glukoz seviyesi artar, 40 dakika sonra ise plazma doruk konsantrasyonu oluşur.
 
Glukoz ayrıca enerji yaratmak için hücrelerde metabolize olur ve yıkılır. Oksidasyonu ile açığa çıkan enerji, dokularda adenozin trifosfat ve kreatin fosfat şeklinde depo edilerek mekanik ve osmotik olaylarda hücresel biyosentez ve vücut ısısında kullanılır.
Farmasötik Şekli

Solüsyon

Formülü
Her 100 mL’lik solüsyonda;
 
Dekstroz Anhidrat ..........................5,0 g
Enjeksiyonluk Su................................ k.m.
 
Osmolarite....................................277.5 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Dekstroz, kuvvetli alkalilerle dekompoze olur ve kahverengileşir.
Dekstrozun intravenöz solüsyonlarına siyanokobalamin, kanamisin sülfat, novobiosin sodyum ve varfarin sodyum ilave edilmesi bulanıklığa neden olabilir.
Dekstroz, aminler, amidler, amino asitler, peptidler ve proteinlerle reaksiyona girebilir.
Kontraendikasyonlar

Kan şekerinin aşırı derecede yüksek olduğu diyabetik komada, glukoz–galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda, intraspinal ve intrakranial kanamalı, delirium tremensli ve anürili hastalarda dehidratasyon olduğu durumlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
%5 dekstroz solüsyonu kan ile izo-osmotik olduğundan periferal damardan uygulanabilir.
Dozu, hastanın yaşı, kilosu, klinik durumu ve asit-baz dengesine bağlı olarak hekim tarafından ayarlanır.
Glukozüri oluşmaksızın, saatte ortalama infüzyon hızı 0.5 g dekstroz/kg’dır.
Saatte en fazla infüzyon hızı 0.8 g dekstroz/kg’ı geçmemelidir.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE,
ortalama doz, 24 saatte 1-3 litre arasındadır. Bir litrelik solüsyon hastaya
3 saatten az sürede verilmemelidir. Dakikada 80-120 damladan fazla verilmemelidir.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.
 
Solüsyon berrak değilse ve partikül içeriyorsa veya torba zedelenmiş ise kullanılmamalıdır.
Bir kısmı kullanılmış olan solüsyonun geri kalanını kullanmayınız.
Tıbbi zorunluluk gerekmedikçe hamilelerde kullanmayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Piyasada diğer farmasötik dozaj şekilleri bulunmamaktadır.
Ruhsat Sahibi
TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Timurhan Mahallesi Çankırı Otoban Cd. Kaymakam Ali Galip Kaya Sk. No:28
AKYURT/ANKARA
Tel: 0 312 8441508
Faks: 0 312 8441527
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
RUHSAT TARİHİ VE NO: 27.11.2006 - 209/81
REÇETE İLE SATILIR
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (250C’nin altında) saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
50 mL,100 mL,150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL’lik polipropilen torbalarda
Uyarılar/Önlemler
  1. Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir venden uygulandıklarında tromboza yol açabilirler. Bu nedenle hipertonik dekstroz çözeltilerinin, santral büyük bir venden, tercihen Vena Cava Superior’dan bir kateter yoluyla uygulanması önerilmektedir. Hipertonik dekstroz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa, damar çevresindeki dokuların nekrozuna ve tromboflebite neden olabilecek, uygulama sırasında oluşabilecek sızıntıya dikkat etmek gerekir.
  2. Sadece dekstroz içeren elektrolitsiz çözeltiler, kanla birlikte ve aynı infüzyon seti aracılığıyla verilmemelidir.
  3. Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, hiperglisemi ve hiperosmolar sendroma neden olabilir. Özellikle kronik üremisi ve karbonhidrat intoleransı olduğu bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
  4. Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Dekstroz infüzyonları sırasında glikojenin karaciğerde depolanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslenen böbrek fonksiyonları normal hastalarda hipopotasemiyi ve hücre içi potasyum kaybını önlemek için dekstroz solüsyonu ile birlikte potasyum verilmelidir.(Her litre dekstroz solüsyonuna 20-40 mEq potasyum)
  5. Dekstroz solüsyonları ile yapılan uzun süreli parenteral beslenmeler insülin salgılanmasını ters yönde etkiler. Hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glukozüriyi en aza indirgemek için infüzyon sıvısına insülin ilavesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glukoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir.
  6. Kortikosteroid veya kortikotropin alan hastalara parenteral yoldan sıvı verirken çok dikkatli olmak gerekir.
  7. Açıkça kendilerinde ve klinik düzeyde fark edilmeyecek düzeyde diyabeti bulunduğu bilinen hastalarda, dekstroz içeren çözeltiler dikkatle kullanılmalıdır.
  8. İnfüzyon sırasında ekstrasellüler sıvının hacminin artması sonucu su intoksikasyonu oluşabilir.
  9. Akut iskemik inmeden sonra glukoz çözeltilerinin kullanılmaması önerilmektedir.
 
Hamilelik ve Emzirme Döneminde Kullanım:
Hamilelik Kategorisi C : % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu, ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi:
Neofleks % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu’nun araç ve makine kullanımı üzerine etkisine dair hiçbir veri bulunmamaktadır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmesi, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit oluşabilir ve çözeltinin dışarı sızması sonucu oluşan lokal ağrı görülebilir.
 
Hipertonik çözeltilerin aşırı hızlı infüzyonu venöz irritasyona neden olabilir, bu nedenle uygulama hızı hastanın toleransına göre ayarlanmalı, uygulama için periferik venlerden en geniş olanı seçilmelidir.
 
Hipertonik dekstroz solüsyonlarının çok hızlı infüzyonu mental konfüzyon, bilinç kaybı belirtileriyle seyreden hiperosmolar sendroma neden olabilir. Bu durum eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse osmotik dehidratasyon ve hiperosmolar komaya yol açabilir.
Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu, ödem, hiperglisemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.
 
İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak hasta yeniden değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.