Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka NEOSTIGMINE
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N07AA01
ATC Açıklaması Neostigmin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A05343
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 12,01 TL (25 Nisan 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı Bilinmiyor
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Neostigmin Metilsulfat'a aid doz aşım belirtileri terleme, göz yaşı akıntısı, burun sulu akıntı, mideden gaz çıkışı, istem-dışı dışkılama ve idrar yapma, yüzde kızartı, pupillada küçülme, konjunktivde kanama, kirpik­lerde spazm, nistagmus, huzursuzluk, korku, bronş salgısında artış, bradikardi ve hipotansiyon, kas kram­pları, en sonunda şiddetli güçsüzlük, paralizi, konvülsiyon ve komadır.

Önleme : Neostigmin ve benzeri parasempatomimetik ilaçları kullanırken, gerektiğinde derhal yararlanmak amacı ile Atropin daima hazır durumda bulundurulmalıdır.

Tedavi : İlk önlem olarak, antidot verilinceye kadar yapay solunum; 5-10 mg Diazepam intravenöz yolla uygulanır.

Antidot : İntravenöz yolla ve yavaşça 2 mI (=2 mg) Atropin   yavaşça   verilir. Solunum güçsüzlüğü giderilinceye kadar, gerektiğinde her 2 ila 4 saatte bir bu doz intramüsküler yolla uygulanır. Küçük dozlarda Tubokurarin, solunumla birlikte verilir. Oksijen gerekebilir.

Prognoz : Eğer Atropin verilebilmişse, derhal iyileşme gözlenir.

Endikasyonlar
  • Miyasteniya Gravis,
  • Paralitik ileus,
  • Ameliyat sonrası idrar tutulmaları,
  • Periferik damar bozukluğu ve tıkanıklığı,
  • Barsak atonisi,
  • Hemipleji ve Monopleji,

durumlarında NEOSTİGMİNE AMPUL kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

NEOSTİGMİNE AMPUL, vücuttaki Kolinesteraz'ın etkenliğini engelleyici bir madde olan Neostigmin Metilsulfat etken maddesini, 1/2000 oranında içeren steril bir preparattır. Neostigmin Metilsulfat'ın nikotinik etkisi Fizostigmin'den daha çok belirgin, fakat muskarinik etkisi daha az belirgindir. Belli-başlı olarak istemli kaslar üzerinde etki için kullanılır. Kolinerjik geçiş sırasında, Kolinesteraz'a bağlanmada Asetilkolin'e üstün gelerek, Asetilkolin'in hidrolizini durdurur. Nöromüsküler eklerden uyarıların geçişini kolaylaştırır; kolinerjik etkiyi arttırır. Ayrıca, iskelet kasları, ve belki de santral sinir sisteminin nöronları ile otonomik gangliyon hücreleri üzerinde de doğrudan doğruya kolinomimetik bir etki­si bulunmamaktadır. Neostigmin Metilsulfat, Kolinesteraz tarafından hidrolizlenir ve karaciğerdeki mikrosomal enzimler tarafından da metabolize olur.  İntramüsküler yolla, alındığında hızla absorplanır ve vücuttan atılır.

Farmakokinetik Özellikler

NEOSTİGMİNE AMPUL, vücuttaki Kolinesteraz'ın etkenliğini engelleyici bir madde olan Neostigmin Metilsulfat etken maddesini, 1/2000 oranında içeren steril bir preparattır. Neostigmin Metilsulfat'ın nikotinik etkisi Fizostigmin'den daha çok belirgin, fakat muskarinik etkisi daha az belirgindir. Belli-başlı olarak istemli kaslar üzerinde etki için kullanılır. Kolinerjik geçiş sırasında, Kolinesteraz'a bağlanmada Asetilkolin'e üstün gelerek, Asetilkolin'in hidrolizini durdurur. Nöromüsküler eklerden uyarıların geçişini kolaylaştırır; kolinerjik etkiyi arttırır. Ayrıca, iskelet kasları, ve belki de santral sinir sisteminin nöronları ile otonomik gangliyon hücreleri üzerinde de doğrudan doğruya kolinomimetik bir etki­si bulunmamaktadır. Neostigmin Metilsulfat, Kolinesteraz tarafından hidrolizlenir ve karaciğerdeki mikrosomal enzimler tarafından da metabolize olur.  İntramüsküler yolla, alındığında hızla absorplanır ve vücuttan atılır.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

1 mI her bir ampulde :

NEOSTİGMİN METİLSULFAT 0.5 mg

İlaç Etkileşmeleri

Özellikle Neomisin, streptomisin, kanamisin gibi bazı antibiyotiklerin az fakat belli depolarize olmayan blokaj etkileri vardır. Bu etkiler nöromüsküler blokajı şiddetlendirir. Bu sayılan antibiyotikler kesinlikle endike oldukları zaman kullanılmalıdırlar ve dozajlarında dikkatli bir ayarlama yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Lokal ve genel anestezikler, antiaritmik maddeler, nöromüsküler geçişte karışıklık doğuran diğer ilaçlar dikkatlice kullanılmalıdır. Miyasteniya Gravis'li hastalarda neostigmin dozu buna uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Kontraendikasyonlar
  • Neostigmin Metilsulfat'a karşı aşırı duyarlığı olanlarda,
  • Peritonit’te, kangren'de,
  • İntestinal kanalda veya idrar yollarındaki tıkanıklığın mekanik nedenli olduğu durumlarda,

NEOSTİGMİNE AMPUL kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Genel Yetişkin Dozu :
Kolinerjik (Kolinesteraz inhibitörü)
Antimiyastenik : İntramüsküler veya subkutane 0.5 mg (1 ml)
Daha sonraki dozlar hastanın yanıtına dayanır.
Kurariform için antidot: İntravenöz 0.5 mg (1 mI) ila 2 mg (4 mI) yavaşça, gerekirse toplam 5 mg a kadar (10 mI) çıkarılabilir.
NOT : Başlangıçtan sonraki dozlar 0.5 mg (1 mI) den daha az olabilir. İntravenöz yolla uygulandığında, ilacın muskarinik yan etkisini bozmak için, ya önceden ya da Neostigmin ile birlikte 0.6 ila 1.2 mg Atropin Sulfat'ın intravenöz olarak verilmesi önerilir.
Diyagnostik Yardımcı (Miyasteniya gravis için): İntramüsküler veya subkutane olarak 0.6 mg Atropin ile birlikte 1.5 mg (3 mI)
NOT : Birkaç dakikadan bir saate kadar bir süre içinde, kas güçsüzlüğündeki anlamlı bir gelişme Miyasteniya Gravisi gösterir.
Ameliyat Sonrası Gerilme veya İdrar Retansiyonunu önleme için:Ameliyattan hemen sonra intramüsküler veya subkutane 0.25 mg (0.5 mI) Bu doz 4 ila 6 saatta bir kez ve üç gün süre ile tekrarlanır.
Ameliyat Sonrası Gerilmeyi Tedavi İçin : İntramüsküler veya subkutane, gereksinime göre 0.5 mg (1 mI) Üriner Retansiyonun Tedavisi İçin : İntramüsküler veya subkutane 0.5 mg
(1mI) Hasta idrarını yaptıktan veya mesane boşaltıldıktan sonra, her üç saatte bir kere olmak üzere bu doz en az beş kere tekrarlanır.
NOT : Eğer 0.5 mg lık (1 mI) başlangıç dozundan sonra bir saat içinde idrar yapma olmazsa, hastaya Kateter uygulanmalıdır.
Genel Çocuk Dozu : Kolinerjik (Kolinesteraz İnhibitörü)
Antimiyastenik : İntramüsküler veya subkutane, vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.01 ila 0.04 mg her iki veya üç saatte bir kez.
NOT : Muskarinik yan etkiyi bozmak amacı ile, vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.01 mg lık bir Atropin dozu intramüsküler veya subkutane yolla Neostigmin'in her dozu ile veya sıralı olarak uygulanabilir.
Kurariform İçin Antidot:Vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.02 mg Atropin, vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.04 mg Neostigmin intravenöz yolla uygulanır.
Diyagnostik Yardımcı: (Miyasteniya Gravis için)
İntramüsküler : Vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.04 mg; ya da doz başına vücut yüzeyinin her bir metre-karesi için 1 mg
İntravenöz : Vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.02 mg; ya da vücut yüzeyinin herbir metre-karesi için 0.5 mg.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

 

NEOSTİGMİNE AMPUL 0,5 mg/ml 6 Ampul

Ruhsat Sahibi

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

55020 - SAMSUN

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

17.09.1968     94/8

Saklama Koşulları

Işıktan, aşırı sıcaktan ve donmaktan koruyunuz.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği  ve  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 mI' lik 6 ampul, plastik yuvalarda, karton kutuda

1 mI' lik 50 ampul, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler

Epilepsi, bronşiyal astma, bradikardi, yeni oluşmuş koroner tıkanma, hipertroidzm, kardiyak aritmi ve peptik ülser durumlarında dikkatli kullanılmalıdır. Büyük ölçüde Neostigmin verilecekse, aynı anda veya önceden Atropin Sulfat enjeksiyonu önerilebilir. Burada Neostigmin ve Atropin için ayrı ayrı enjektörler kullanılmalıdır. Bazı hastalarda aşırı duyarlık olabileceği göz önüne alınarak Atropin ve şok önleyici ilaç daima el altında hazır bulundurulmalıdır. Miyastenik kriz ile aşırı dozun neden olduğu kolinerjik kriz birbirinden ayırt edilmelidir. Her iki kriz de aşırı derecede kas güçsüzlüğü sonucunu verirler; fakat esasta farklı tedavi gerektirirler.

 

ÇOCUKLAR, GEBELER, EMZİKLİLER YAŞLILAR ÖZEL DURUMLAR İÇİN UYARILAR:

Gebelerde : Laboratuvar hayvanları veya gebe kadınlar üzerinde iyi denetilmiş ve yeterli olan çalışmalar bulunmamaktadır. Gebe bir kadına verildiğinde fetal zarar yapıp yapmayacağı; üreme yeteneği üzerinde etki­si olup olmayacağı bilinmemektedir. Bu nedenle gebe bir kadına Neostigmin ancak açıkça gereksinme varsa verilmelidir. Antikolinesteraz ilaçlar doğumu yakın gebe kadınlara intravenöz yolla verildiğinde prematüre doğum ve uterus tepkisine neden olurlar.

Emzikli Annelerde : İnsan sütü ile salgılandığı bilinmemektedir. Bir çok ilaçlar insan sütü ile salgılandığından ve anne sütü emen bebeklerde Neostigmin'e ait ciddi advers gücü fazla olduğundan; anne ile ilaç alınımının önemi göz önüne alınarak ya emzirmenin ya da ilaç alınımının kesilmesi gerektiğine karar verilmelidir.

Yaşlılarda : Yetişkinler için verilmiş olan dozlar kullanılmalıdır.

Çocuklarda : Pediatride etkinliği ve güvenirliği saptanmadığından çocuklar için verilmiş olan vücut ağırlıkları ile ilgili dozlar aşılmamalıdır

Üretim Yeri

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

55020 - SAMSUN

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Neostigmin kullanılmasından sonra aşağıda verilen advers etkilerin çıkabileceği bildirilmiştir. Allerjik tepkiler, anafilaksi, baş dönmesi, konvulsiyon, bilinç kaybı, uyuşukluk, baş ağrısı, konuşma güçlüğü, göz-bebeği küçülmesi, bradikardi, taşikardi, A-V blok ve nodal ritmi de içeren kardiyak aritmi, spesifik olmayan EKG değişimleri, kalp durması, senkop ve hipotansiyon.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ