Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka NEPITIN
Etken Madde Kodu SGKF39-GABAPENTIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AX12
ATC Açıklaması Gabapentin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11933
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 58,36 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 52,08 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 27,57 TL
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E360D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Al/PVC Blister, 50 tabletlik 10'luk blister ambalajlarda.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Gabapentin, araç ve makine kullanımı üzerinde az ya da orta derecede bir etkiye sahiptir. Santral sinir sistemi üzerinde etki ettiğinden, uyuşukluk, baş dönmesi veya benzer belirtilere sebep olabilir ve araç ve makine kullanan insanlar için tehlikeli olabilir. Hastaların araç ve makine kullanma yeteneklerinin etkilenmediği saptanana kadar, bu faaliyetleri gerçekleştirmemeleri tavsiye edilmektedir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

NEPlTlN®'i aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • Gabapentine ya da NEPİTİN®'in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Akut pankreatit durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız.

NEPlTlN®'i aşağıdaki durumlarda DlKKATLl KULLANINIZ

 • Görülen nöbet şiddetini arttırabileceğinden, absanslar içeren karma nöbetler görülürse, dikkatli kullanmalı ve derhal hekime başvurmalısınız.
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Ciddi zihinsel rahatsızlık geçirmiş iseniz,
 • Psikotik hastalık öyküsü var ise,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar alıyorsanız, bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle, hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakının tıbbi destek alması önerilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEPITIN 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyeceklerin gabapentin emilimi üzerine hiçbir etkisi yoktur.
NEPİTİN® ile tedavi görürken alkollü içkiler ile eş zamanlı kullanılmamalıdır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelikte kullanımına ilişkin deneyim sınırlı olduğundan, hamilelikte kullanımının güvenilirliği henüz saptanamamıştır. NEPİTİN®, hamilelikte yalnızca sağlayacağı yararın olası riskten fazla olması durumunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gabapentin, anne sütüne geçmektedir. Anne sütü ile beslenen çocuklar üzerindeki etkisi bilinmemektedir ve etkileme ihtimali bertaraf edilemez. Bu sebeple, emzirme döneminde gabapentin kullanımından kaçınılmalıdır; ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirmenin ya da ilacın alımının sona erdirilmesine karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı:
NEPİTİN®, araç ve makine kullanımı üzerinde az ya da orta derecede bir etkiye sahiptir. Merkezi sinir sistemi üzerinde etki ettiğinden, uyuşukluk, baş dönmesi veya benzer belirtilere sebep olabilir ve araç ve makine kullanan insanlar için tehlikeli olabilir. NEPİTİN® kullanımı sırasında hastaların araç ve makine kullanma yeteneklerinin etkilenmediği saptanana kadar, araç ve makine kullanmayınız.

 

NEPİTİN 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
NEPİTİN®'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Eğer herhangi bir aluminyum ve magnezyum içeren antasid kullanıyorsanız NEPİTİN®'in midedeki absorbsiyonunu düşürebileceğinden dolayı, NEPİTİN®'i bir antiasit alındıktan yaklaşık 2 saat sonra alabilirsiniz.
 • NEPİTİN® ile fenobarbital, fenitoin, valproik asit ya da karbamazepin arasında hiçbir etkileşim gözlenmemiştir.
 • NEPİTİN®'in diğer antiepileptik ilaçlar ve noretindron ve/veya etinilestradiol içeren oral kontraseptifler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Eğer, kontraseptif etkinliği azalttığı bilinen antiepileptik ilaçlarla beraber kullanırsanız, kontrasepsiyon başarısızlığını göz önünde bulundurmalısınız.
 • Bazı laboratuar testleri ile yanlış pozitif okumalar bildirildiğinden, idrar testi yaptırılması gerekli olduğunda NEPİTİN®, kullandığınızı doktorunuza veya gittiğiniz hastaneye bildiriniz.
 • Simetidin ile birlikte kullanımı, Gabapentin'in renal atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında renal atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.
 • Kediotu, sarı kantaron, kava biberi ve gotu kola ile birlikte alımı santral sinir sistemi depresyonlarını arttırabileceği için gabapentin ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Çuha çiçeği ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden beraber alınmamalıdır.
 • Alkol, santral sinir sistemi ile ilgili bazı yan etkileri (somnolans) şiddetlendirebilir. Bu nedenle eş zamanlı alınmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, NEPİTİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEPİTİN 'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüsü
 • Dudak, gözler, burun, ağız ve genital bölgelerde kabartı ve kanamalar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEPİTİN®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Açıklanamayan kanama Sanrılar
 • Hareket bozuklukları(nefes almada zorluk, çift görme, anormal göz hareketleri) Kulak çınlaması Çarpıntı, karın ağrısı Pankreatit (pankreas iltihabı) Hepatit, sarılık
 • İlacın kesilme reaksiyonları (endişe, uykusuzluk, mide bulantısı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı. Diyabeti olan hastalarda, kan şekerinde dalgalanma, yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Çok yaygın etkiler:

 • Viral enfeksiyonlar
 • Halsizlik, baş dönmesi, uykuya eğilim, ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüm bozukluğu)
 • Yorgunluk hissi, ateş

Yaygın etkiler:

 • Zatüre, solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon, orta kulak iltihabı Lökopeni (beyaz kan hücresi sayımında azalma) Hiperglisemi (kan şeker düzeylerinde artış) İştah artışı, iştahsızlık
 • Düşmanlık duyma, zihin karışıklığı ve duygusal kararsızlık(dayanıksızlık), depresyon, anksiyete, asabiyet,
 • Konvülziyon, hiperkinezi (aşırı hareket), dizartri (konuşma veya dil ile ilgili bozukluk), amnezi (unutkanlık), titreme, baş ağrısı, parestez(uyuşma) gibi hisler, hipoestezi (duyu azalması), koordinasyon bozukluğu, azalan, artan veya eksik refleksler
 • Görme bozuklukları, ambliyopi (görme keskinliğinin azalması) ve diplopi (çift görme) gibi Hipertansiyon (yüksek tansiyon), damar genişlemesi Nefes darlığı (dispne), bronşit, farenjit, öksürük, rinit
 • Kusma, mide bulantısı, diş hastalıkları, dişeti iltihabı, ishal, dispepsi (hazımsızlık, sindirim bozukluğu), konstipasyon (kabızlık), ağız veya boğaz kuruluğu, mide gazı
 • Yüz ödemi, purpura, döküntü, kaşıntı, akne
 • Artralji (eklem ağrısı), miyaji (kas ağrısı), sırt ağrısı, seğirme
 • İmpotans (ereksiyon olma ya da ereksiyonu sürdürme güçlüğü), idrar tutamam
 • Yürüme bozukluğu, asteni, ağrı, vücutta kırıklık, grip
 • Kazara yaralanma, kırılma, aşınma

Bunlar NEPİTİN®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Epilepsi de kullanımı

Tek başına tedavide: NEPİTİN® in etkin dozu, üç bölünmüş doz şeklinde alınan 900-3600 mg/gün'dür. Yeni nöbetleri engellemek amacıyla, iki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Yetişkinlerde: Başlangıç dozu genellikle 300 mg ile 900 mg arasındadır. NEPITIN 600 mg Çentikli film tableti, çentik sayesinde eşit iki doza bölerek 300 mg doz ayarlaması yapılabilir. Sonrasında hastalığınızın durumuna göre doktorunuz alacağınız dozu (en fazla 3600 mg) arttırabilir. Doktorunuzun belirttiği dozu sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç ayrı zamanda alınız. Iki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.
Yüksek bir doz kullanıyorsanız ve doz ayarlaması hızlıysa, doz ayarlama döneminde baş dönmesi riski artar. Tedaviyi optimize etmek için gabapentin plazma düzeylerini izlemek gerekli değildir.

Nöropatik ağrıda kullanımı:
Başlangıç dozu genellikle 300 mg ile 900 mg arasındadır. NEPlTlN® 600 mg Çentikli film tableti, çentik sayesinde eşit iki doza bölerek 300 mg doz ayarlaması yapılabilir. Sonrasında hastalığınızın durumuna göre doktorunuz alacağınız dozu (en fazla 3600 mg) arttırabilir. Doktorunuzun belirttiği dozu sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç ayrı zamanda alınız. Iki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Postherpetik nöraljide kullanımı:
Postherpetik nöralji tedavisinde gabapentinin idame dozu klinik etkiye göre ayarlanmalı ve aşağıda verilen talimatlara göre düzenlenmelidir:
Genellikle 1800-2400 mg/gün doz aralığında etki görülmektedir, ancak bazı vakalarda dozu maksimum 3600 mg/gün'e kadar arttırmak gerekebilir.

Yetişkinlerde: Başlangıç dozu genellikle 300 mg ile 900 mg arasındadır. NEPlTlN® 600 mg Çentikli film tableti, çentik sayesinde eşit iki doza bölerek 300 mg doz ayarlamasını yapabilirsiniz. Sonrasında hastalığınızın durumuna göre doktorunuz alacağınız dozu (en fazla 3600 mg) arttırabilir. Doktorunuzun belirttiği dozu sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç ayrı zamanda alınız. Iki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Diyabetik nöropatide kullanımı:
Diyabetik nöropati tedavisinde gabapentinin etkin dozu, üç bölünmüş doz şeklinde alınan 900¬3600 mg/gün'dür.
Postherpetik nöralji gibi nöropatik ağrı tedavisinde gabapentinin 5 aydan uzun süreli kullanımının etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Uygulama yolu ve metodu:
NEPlTlN® oral kullanım içindir, yemeklerle birlikte ya da yiyeceklerden bağımsız olarak çiğnenmeden bir miktar su ile yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
3 yaşından küçük çocuklarda ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.
3-12 yaş arasındaki çocuklarda ek tedavi için gabapentinin başlangıç dozu günde üç eşit doza bölünerek verilen günde 10-15 mg/kg'dır. Takribi üç gün içinde doz artışı yapılarak etkin doza ulaşılabilir. Çocuğunuz 5 yaş ve üzerinde ise gabapentinin etkin dozu günde üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg'dır.
Çocuğunuz, 3 ve 4 yaşında ise, etkin doz günde üç eşit doza bölünerek verilen 40 mg/kg'dır. Günde 50 mg/kg'a kadar olan dozlar klinik çalışmalarda iyi tolere edilmiştir. Çocuğunuza verdiğiniz dozlar arasındaki zaman aralığı 12 saati geçmemelidir.

12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

Postherpatik nöralji tedavisinde gabapentinin etkinlik ve güvenilirliği çocuklar için incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:
Böbrek fonksiyonu bozulmamışsa doz ayarlaması yapmanız gerekmez; böbrek bozukluğu durumunda ise doz ayarlaması aşağıda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyonunuz bozuk ise, azaltılmış doz kullanmalısınız. Kullanmanız gereken NEPİTİN® dozu doktorunuz tarafından hastalığınızın şiddetine göre düzenlenecektir.

Dozun azaltılması, kesilmesi ya da alternatif bir antikonvülsan ilaç ile değiştirilmesi en az bir haftaya yayılarak ve kademeli olarak yapılmalıdır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan 12 yaşından küçük çocuklarda gabapentin kullanımı incelenmemiştir

Karaciğer yetmezliği:
Özel kullanımı yoktur.

Eğer NEPİTİN®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEPITIN kullandıysanız:
NEPİTİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer gerekenden daha fazla NEPİTİN® kullandıysanız derhal size en yakın hastanenin acil servis bölümü ile ya da doktorunuz ile temasa geçiniz. Doz aşımı durumunda baş dönmesi, çift görme, konuşurken kelimeleri yutma, uyuşukluk, çevresel uyarılara ilgisiz kalma ve hafif ishal gibi belirtilerle karşılaşırsınız.

NEPİTİN   almayı unutursanız:
Eğer NEPİTİN® almayı unutursanız ve bir sonraki dozu almanız gereken zamana yakın bir zamanda değil iseniz, unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Geri kalan dozları kendi zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEPİTİN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
NEPİTİN®'i doktorunuz söylemediği sürece kullanmayı bırakmayınız. Eğer tedaviniz sonlandırılacaksa, en az 1 haftada kademeli olarak tedaviniz sonlandırılmalıdır. Eğer, NEPİTİN®'i aniden ya da doktorunuz söylemeden bırakırsanız, nöbet riski artabilir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

NEPİTİN®, beyaz, bir yüzü düz, diğer yüzünde çentik bulunan oblong film kaplı tablettir. NEPİTİN® etken madde olarak, antiepileptikler grubuna dahil olan gabapentin içerir.

50 çentikli film tablet içeren ambalajlarda bulunur ve aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Çeşitli epilepsi (sara) tiplerinin tedavisinde ve aksi belirtilmedikçe mevcut tedaviye ek olarak,
 • Ağrılı diyabetik nöropati (çoğunlukla şeker hastalarında görülen, duyusal ve motor sinirlerinde meydana gelen hasarın neden olduğu ağrı), postherpetik nöralji (zonanın bir sonucu olarak sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu uzun süreli ağrı) ve spinal kord hasarı (omurilikte yer alan sinirlerin hasarı) sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

NEPİTİN® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEPİTİN® 'i kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

NEPİTİN® 600 mg Çentikli Film Tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Gabapentinin aluminyum ve magnezyum içeren antasidlerle birlikte kullanılması, biyoyararlanımını yaklaşık %24 oranında azaltmaktadır. Gabapentinin, aluminyum ve magnezyum içeren antasidlerin alımından yaklaşık iki saat sonra alınması önerilmektedir.

Gabapentin ile fenobarbital, fenitoin, valproik asit ya da karbamazepin arasında hiçbir etkileşim gözlenmemiştir. Morfinin gabapentinin serum düzeylerini arttırdığı bilinmektedir. Bu sebeple hastalar somnolans gibi MSS depresyon belirtilerine karşı dikkatle takip edilmeli ve gerektiğinde gabapentin ya da morfin dozu azaltılmalıdır.

Gabapentinin diğer antiepileptik ilaçlar ve noretindron ve/veya etinilestradiol içeren oral kontraseptifler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Eğer, kontraseptif etkinliği azalttığı bilinen antiepileptik ilaçlarla beraber kullanılıyorsa, kontrasepsiyon başarısızlığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazı laboratuar testleri ile yanlış-pozitif okumalar bildirildiğinden (örn, idrar proteini), idrar testi yaptırılması gerekli olduğunda doktora bildirilmelidir.

Simetidin ile birlikte kullanımı, Gabapentin'in renal atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında renal atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

Kediotu, sarı kantaron, kava biberi ve gotu kola ile birlikte alımı santral sinir sistemi depresyonlarını arttırabileceği için gabapentin ile birlikte kullanılmamalıdır.

Çuha çiçeği ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden beraber alınmamalıdır.

Alkol, merkezi sinir sistemi ile ilgili bazı yan etkileri (somnolans) şiddetlendirebilir. Bu nedenle eş zamanlı alınmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Özel popülasyonlara ilişkin bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyonlara ilişkin bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Günde 49 gr'a varan gabapentin doz aşımlarında, akut, hayatı tehdit edici toksisite gözlenmemiştir.

 

Aşırı doz belirtileri; baş dönmesi, çift görme, konuşma bozukluğu, uyuşukluk, uykulu olma ve hafif ishaldir. Bütün hastalar destekleyici bakım ile tamamen iyileşmişlerdir. Gabapentin, plazmadan hemodiyaliz yoluyla tamamen uzaklaştırılabilir. Ancak deneyimler, hemodiyalizin genellikle gerekli olmadığını göstermektedir. Yine de, şiddetli böbrek yetmezliği görülen hastalarda hemodiyaliz uygulanabilir.

Etkin Maddeler

Her bir çentikli film tablette 600 mg gabapentin

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Diğer antiepileptikler

ATC kodu: N03AX12

 

Etkin madde olan gabapentin, suda çözünebilen bir aminometil siklohekzanasetik asittir.

Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Gabapentin, bir nörotransmiter olan GABA'ya (gama-aminobütirik asit) yapısal olarak benzemektedir, ancak etki mekanizması GABA sinapsı ile etkileşen diğer maddelerinkinden farklıdır. Gabapentin ile yapılan çalışmalar, yeni bir peptid bağlanma bölgesinin anti-epileptik etki ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Gabapentin, tedavi edici derişimlerde, beyindeki benzodiazepin, GABAA, GABAB, glutamat, glisin veya N-metil-d-aspartat (NMDA) reseptörleri gibi, bilinen diğer endojen madde veya nörotransmiter reseptörlerine bağlanmamaktadır. Gabapentin, sodyum kanalları ile in vitro etkileşmemektedir, bu açıdan fenitoin ve karbamazepinden farklıdır. Gabapentin, monoamin yapısındaki nörotransmiterlerin in vitro salımında az miktarda bir azalmaya sebep olmaktadır. Sıçanlarda yapılan çalışmalarda, gabapentinin beynin değişik bölgelerinde GABA sentezini arttırdığı gösterilmiştir.

 

Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Emilim:
Gabapentin biyoyararlanımı doza bağlıdır, 300 mg'lık doz alınmasından sonra biyoyararlanım yaklaşık % 60, 800 mg'lık doz alınmasından sonra yaklaşık % 42 olmaktadır. Bunun sebebi emilimin doza bağlı olarak azalmasıdır. Yüksek yağlı gıdaları da içeren besinlerle birlikte alınması biyoyararlanımı etkilememektedir. Gabapentinin farmakokinetiği tekrarlanan dozlardan etkilenmemektedir, bu sebeple kararlı durum plazma derişimleri tek doz esas alınarak hesaplanabilir. Önerilen dozlarda, doruk plazma derişimine (4-5.5 ug/ml) 2-3 saat sonra ulaşılmaktadır.

Farmakokinetik
300 mg
 
400 mg
 
800 mg
 
parametre
(N=7)
 
(N=14)
 
(N=14)
 
 
Ortalama
%CV
Ortalama
%CV
Ortalama
%CV
Cmax (Ug/ml)
4.02
(24)
5.74
(38)
8.71
(29)
tmax (saat)
2.7
(18)
2.1
(54)
1.6
(76)
T1/2 (saat)
5.2
(12)
10.8
(89)
10.6
(41)
EAA (0-8)
24.8
(24)
34.5
(34)
51.4
(27)
ug.hr/ml
 
 
 
 
 
 
%Ae (%)
NA
NA
47.2
(25)
34.4
(37)

Cmax = Maksimum kararlı durum plazma konsantrasyonu
tmax = Cmax için zaman 
T 1/2 = Eliminasyon yarılanma ömrü
EAA (0-8) = 0 ila 8 saat doz sonrası sürede Plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altında kalan kararlı durum alanı
%Ae = 0 ila 8 saat doz sonrası süresinde idrar ile değişmeden atılan doz yüzdesi
NA= Mevcut değildir. 
%CV: Değişim katsayısı yüzdesi (Coefficient variation)
 
Dağılım:
Gabapentinin plazma proteinlerine bağlanma oranı %3'ten küçüktür ve başlangıçtaki dağılım hacmi yaklaşık %57.7 L/kg'dır. Epilepsi hastalarında serebrospinal sıvısındaki gabapentin konsantrasyonları, karşılık gelen en düşük kararlı durum plazma düzeyinin yaklaşık %20'sidir. Emziren kadınların sütlerinde gabapentin görülmektedir.
 
Biyotransformasyon:
Gabapentin insanlarda metabolize olmamaktadır ve karma fonksiyonlu karaciğer oksidaz enzimlerini uyarmamaktadır. Saptanan bir metaboliti yoktur.
 
Eliminasyon:
Gabapentin böbrek yoluyla değişmeden atılmaktadır. Eliminasyon yarı ömrü doza bağlıdır ve 5­7 saat arasında değişmektedir. Gabapentinin eliminasyonu en iyi doğrusal farmakokinetik ile açıklanabilir. Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda, eliminasyon hızı kreatinin klirensi ile doğru orantılı olarak azalır. Gabapentin hemodiyaliz yoluyla plazmadan uzaklaştırılabilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan veya hemodiyalize giren hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir (Bkz.Pozoloji ve uygulama şekli).
 
Çocuklarda gabapentin'in farmakokinetiği yaşları 1 ay ile 12 yaş arasında olan 50 sağlıklı kişide tanımlanmıştır. Genel olarak, 5 yaşından büyük çocuklarda gabapentin plazma konsantrasyonu mg/kg baz alınarak doz ayarlaması yapılan yetişkinlerinkiyle benzerlik göstermektedir.
 
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Gabapentin biyoyararlanımı (absorbe edilen doz fraksiyonu), biyoyararlanım parametrelerini içeren farmakokinetik parametrelerde, non-lineerliği ifade eden artan doz ile birlikte düşer. Eliminasyon farmakokinetiği, en iyi doğrusal farmakokinetik ile ifade edilir. Kararlı durum gabapentin plazma konsantrasyonları, tek doz verisinden tahmin edilebilir.
Farmasötik Form

Film tablet.

Beyaz, bir yüzü düz, diğer yüzünde çentik bulunan oblong film kaplı tablet. Çentiğin amacı tabletlerin kolay kırılarak, eşit dozlara bölünmesini sağlamaktır.

 

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hamile kadınlarda kullanımına ilişkin deneyim sınırlı olduğundan, hamilelikte kullanımının güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/ doğum/ ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi:
Hamilelikte antiepileptik ilaçların kullanımı, epilepsi hastası olmayan kadınların çocuklarına kıyasla malformasyon riskini genellikle 2-3 kat arttırmaktadır. En yaygınları kalp, iskelet, üriner kanal kusurları ve orafasiyel kusurlar (yarık dudak ve damak) olmak üzere geniş spektrumda malformasyonlar bildirilmiştir. Nöbet profilaksisinin azaltılması veya sona erdirilmesi, hem anne hem de bebek açısından önemli bir risk oluşturabilmektedir. Bu risk malformasyon riskinden daha ciddi olabilmektedir.

Genellikle monoterapi uygulandığında, mümkün olan en düşük doz seçildiğinde ve hamilelik öncesinde ve hamilelik süresince folat alındığında, embriyo/fötüs açısından zarar riski en düşük düzeyde olmaktadır. Gabapentin, hamilelikte yalnızca sağlayacağı yararın olası riskten fazla olması durumunda kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi:
Gabapentin'in anne sütünde NEPİTİN®'in terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı takdirde memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde atılmaktadır. Ortalama süt/plazma oranı 0.73'tür. Bebek tarafından alınan hesaplanmış ortalama doz 1,2 mg/kg/gün'dür. Anne sütü ile beslenen çocuklar üzerindeki etkisi bilinmemektedir ve etkileme ihtimali bertaraf edilemez. Bu sebeple, NEPİTİN® ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır. İlacın anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirmenin ya da ilacın alımının sona erdirilmesine karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite:
Hayvan deneylerinde, fertilite ve üreme üzerinde hiçbir yan etkisi olmadığı görülmüştür.

Geçimsizlikler
Geçimsizlik yoktur.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 24.06.2010

Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100,<1/10); yaygın olmayan ( > 1/1000, <1/100); seyrek (>1/10000, <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:
Çok yaygın: Viral enfeksiyon
Yaygın: Pnömoni, solunum enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, enfeksiyon, otitis media (orta kulak iltihabı)
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları:
Yaygın: Lökopeni Seyrek: Trombosit azlığı
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Seyrek: Alerjik reaksiyonlar (örn. ürtiker)
 
Endokrin hastalıkları:
Yaygın: Hiperglisemi
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları:
Yaygın: Anoreksi, iştah artışı
 
Psikiyatrik hastalıkları:
Yaygın: Düşmanlık duyma, zihin karışıklığı ve duygusal kararsızlık (dayanıksızlık), depresyon,
anksiyete, asabiyet, anormal düşünme.
Seyrek:Halüsinasyon
 
Sinir sistemi hastalıkları:
Çok yaygın: Somnolans, baş dönmesi, ataksi
Yaygın: Konvülziyon, hiperkinezi, dizartri, amnezi, titreme, uykusuzluk, baş ağrısı, parestezi gibi hisler, hipoestezi, koordinasyon bozukluğu, nistagmus, azalan, artan veya eksik refleksler Seyrek: Hareket bozukluğu (örn. koreateroz, diskinezi distoni)
 
Göz hastalıkları:
Yaygın: Görme bozuklukları (ambliyopi ve diplopi), bulanık görme, konjuktivit, nistagmus.
 
Kulak ve iç kulak hastalıkları:
Yaygın: Vertigo Seyrek: Kulak çınlaması
 
Kardiyak hastalıkları:
Seyrek: Çarpıntı
 
Vasküler hastalıkları:
Yaygın: Hipertansiyon, vazodilatasyon
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:
Yaygın: Dispne, bronşit, farenjit, öksürük, rinit
 
Gastrointestinal hastalıkları:
Yaygın: Kusma, mide bulantısı, diş hastalıkları, dişeti iltihabı, diyare, karın ağrısı, dispepsi, konstipasyon, ağız veya boğaz kuruluğu, mide gazı Seyrek: Pankreatit
 
Hepato-bilier hastalıklar:
Seyrek: Hepatit, sarılık
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Yaygın: Yüz ödemi, purpura, döküntü, kaşıntı, akne
Seyrek:Stevens-Johnson sendromu, anjiyoödem, multiforme eritem, alopesi
Çok seyrek: Ciddi deri döküntüsü, dudak, gözler, burun ağız ve genital bölgelerde kabartı ve kanamalar
 
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:
Yaygın: Artralji, miyaji, sırt ağrısı, seğirme.
 
Böbrek ve idrar hastalıkları:
Yaygın: İdrar tutamama
Seyrek:Akut renal bozukluk
 
Üreme sistemi ve göğüs hastalıkları:
Yaygın: İmpotans
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:
Çok yaygın: Yorgunluk, ateş
Yaygın: Periferal veya jeneralize ödem, yürüme bozukluğu, asteni, ağrı, vücutta kırıklık, grip. Seyrek: Kesilme reaksiyonları (çoğunlukla anksiyete, insomnia, mide bulantısı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı.
 
Ani ve beklenmeyen ölümler rapor edilmiş olmakla birlikte buna gabapentin ile tedavinin neden olduğu saptanmamıştır.
 
Araştırmalar:
Yaygın: WBC (Beyaz kan hücresi) sayısının azalması, kilo artışı
Seyrek: Diyabeti olan hastalarda kan şekerinde dalgalanma, yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri
 
Yaralanma ve zehirlenme:
Yaygın: Kazara yaralanma, kırılma, abrazyon
 
Laboratuvar bulguları
Diğer antiepileptik ilaçlarla kombinasyonda, karaciğer enzimlerinin seviyelerinde artış bildirilmiştir.
Birkaç hastada, nöbetlerin sıklığında muhtemel olarak doza bağlı bir artış görülmüştür. Doza bağlı, tanımlanamayan bir tipte, tekrarlanan nöbetler de bildirilmiştir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Otitis media, solunum sistemi enfeksiyonları, bronşit ve konvülsiyonlar sadece çocuklardaki klinik çalışmalarda raporlanmıştır.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:

Her bir çentikli film tablet 600 mg gabapentin içerir.

 

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için, bkz. Yardımcı maddelerin listesi.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Karsinojenite
Gabapentin, iki yıl süresince farelere; 200, 600 ve 2000 mg/kg/gün dozlarında ve sıçanlara; 250, 1000 ve 2000 mg/kg/gün dozlarında besin yoluyla verilmiştir. Sadece erkek sıçanlarda en yüksek dozda, pankreatik asiner hücre tümörlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür. Sıçanlarda 2000 mg/kg'daki pik plazma ilaç konsantrasyonları, günde 3600 mg verilen insanlardaki plazma konsantrasyonlarına göre 10 kat daha yüksektir. Erkek sıçanlarda pankreatik asiner hücre tümörleri düşük seviyede malignitelerdir, yaşamı etkilemez, metastaz gerçekleşmez ya da çevre dokulara yayılmaz ve eş zamanlı kontrollerde görülenlerle benzerdir. Erkek sıçanlardaki pankreatik asiner hücre tümörlerinin karsinojenik riskle ilişkisine dair insanlarda bir kanıt bulunmamıştır.

Mutajenite
Gabapentin, genotoksik potansiyel göstermez. Bakteri ve memeli hücreleri kullanılarak gerçekleştirilen standart testlerde in vitro olarak mutajenik olmadığı belirlenmiştir. Gabapentin, memeli hücrelerinde in vitro ya da in vivo olarak yapısal kromozom sapmalarına ve hamsterların kemik iliğindeki mikro çekirdek oluşumuna sebep olmaz.

Fertiliteye Etkisi
Sıçanlarda, 2000 mg/kg'ın üzerindeki dozlarda (mg/m vücut yüzey alanına göre insanlar için alınan maksimum günlük dozun yaklaşık olarak beş katı) fertilite ve üreme üzerinde hiçbir yan etkisi olmadığı görülmüştür.

Teratojenite
Gabapentin, insanlar için 3600 mg'lık günlük dozun 50, 30 ve 25 katına kadar olan dozlarda (sırasıyla 4, 5 ve 8 kere, mg/m vücut yüzey alanına göre insanlar için günlük doz), sırasıyla, fare, sıçan ve tavşan yavrularında kontrol grupları ile kıyaslandığında malformasyonları arttırmaz.

Gabapentin, kemirgenlerde kafatasında, vertebrada, ön ve arka bacaklarda geç kemikleşmeye sebep olur; bu da fetal büyüme retardasyonunun göstergesidir. Bu etkiler, gebe farelerde, organogenez sırasında; 1000 ya da 3000 mg/kg/gün dozlarına ulaşıldığında ve önceden 500, 1000 veya 2000 mg/kg dozları verilen sıçanlarda, çiftleşme sırasında ve gebelik süresince ortaya çıkar. Bu dozlar, mg/m vücut yüzey alanına göre insanlar için günlük doz olan 3600 mg'ın yaklaşık 1 ila 5 katıdır.

500 mg/kg/gün dozu verilen gebe farelerde hiçbir etki gözlenmemiştir (mg/m2 vücut yüzey alanına göre insanlar için günlük dozun yaklaşık olarak Vá'sidir).

Fertilite ve genel üreme çalışmalarında 2000 mg/kg/gün'lük doz verilen; teratoloji çalışmalarında 2000 mg/kg/gün'lük doz verilen; perinatal ve postnatal çalışmalarda 500,1000 ve 2000 mg/kg/gün dozları verilen sıçanlarda, hidroüreter ve/veya hidronefrozisin artan sıklığı gözlenmiştir. Bu bulguların anlamlılığı bilinmemektedir, ama bu bulgular geç gelişim ile ilişkilidir. Bu dozlar, mg/m2 vücut yüzey alanına göre insanlar için günlük doz olan 3600 mg'ın yaklaşık 1 ila 5 katıdır.

Tavşanlarda yapılan teratoloji çalışmalarında, organogenez sırasında verilen 60, 300 ve 1500 mg/kg/gün dozlarında post-implantasyon fetal kaybı meydana gelmiştir. Bu dozlar, mg/m vücut yüzey alanına göre insanlar için günlük doz olan 3600 mg'ın yaklaşık 1/4 ila 8 katıdır.

Kontrendikasyonlar

NEPİTİN® , gabapentine (etkin madde) veya içeriğindeki yardımcı maddelerin herhangi birisine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

Akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

NEPİTİN® 600 mg Çentikli Film Tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Gabapentinin absans nöbetlerinin tedavisinde etkili olmadığı düşünülmektedir ve bazı hastalarda bu nöbetlerin şiddetini arttırabilmektedir. Bu nedenle, absanslar içeren karma nöbetlerin görüldüğü hastalarda, gabapentin dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda gabapentin dozu ayarlanmalıdır.

Doz azaltılması, kesilmesi ya da alternatif bir antikonvülsan ilaç ile değiştirilmesi en az bir haftaya yayılarak, kademeli olarak yapılmalıdır.

Gabapentinin çocuklarda (3 yaşın altında) kullanımı önerilmemektedir, çünkü bu grup ile ilgili klinik deneyim yetersizdir.

Önceden tedaviye dirençli olan bazı hastalarda, nöbet riski gabapentin ile azaltılabilir. Yeterli etki sağlanamazsa, gabapentin kademeli olarak kesilmelidir.

Gabapentinin birdenbire kesilmesi nöbet sayısında artış riskini yükseltebilir ve hatta status epileptikusu hızlandırabilir.

Psikotik hastalık öyküsü olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Psikotik hastalık öyküsü olan, ve nadiren de olmayan bazı hastalarda, gabapentin tedavisine başlanmasıyla psikotik nöbetler bildirilmiştir. Gabapentinin kesilmesi ya da dozun azaltılmasıyla bu olayların çoğu ortadan kalkmıştır.

Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatitler bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin ilk klinik belirtileri (persistan üst karın şikayetleri, bulantı, ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmaz gabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Titiz bir klinik muayeneye ek olarak, pankreatitin erken tanısı için klinik araştırmalar ve uygun laboratuar çalışmaları yapılmalıdır.

Kronik pankreatitte gabapentin kullanımı ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur. Bu durumda gabapentin tedavisine devam etme ya da son verme kararını hekim vermelidir.

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle, hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakının tıbbi destek alması önerilmelidir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
 
Doz şeması
 
Epilepsi ve nöropatik ağrı tedavisinde NEPİTİN®'in başlangıç dozu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1
Doz çizelgesi-Başlangıç dozu ayarlaması
1. Gün
2. Gün
3. Gün
Günde 1 defa 300 mg
Günde 2 defa 300 mg
Günde 3 defa 300 mg

Epilepsi de kullanımı:
 
Tek başına tedavide: NEPİTİN®in etkin dozu, üç bölünmüş doz şeklinde alınan 900-3600 mg/gün'dür. Yeni nöbetleri engellemek amacıyla, iki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.
 
Yetişkinlerde: Tedaviye 300 mg gabapentin ile başlanır. Doz ilk üç gün içerisinde kademeli olarak yükseltilerek etkili bir doza ulaşılır. NEPİTİN® 600 mg Çentikli film tableti, çentik sayesinde eşit iki doza bölerek 300 mg doz ayarlaması yapılır. 1. gün bir defa 300mg, 2.gün iki defa 300 mg ve 3. gün üç defa 300mg'lık gabapentin dozu uygulanarak etkili bir doza birkaç gün içerisinde ulaşılabilir.
 
Alternatif olarak, 300 mg'lık gabapentin dozunun günde üç kez alınması (günde 900 mg gabapentin) başlangıç dozu olarak önerilmektedir. Daha sonra üç doza bölünmüş olarak 1200 mg/gün'e arttırılabilir. Daha yüksek günlük dozlara ihtiyaç duyulduğunda günde 1800 mg'lık doza ulaşmak için üç defa tek bir NEPİTİN® 600 m® Çentikli Film Tablet, veya günde 2400 mg'lık doza ulaşmak için üç defa tek bir NEPİTİN 800 mg Çentikli Film Tablet alınması önerilir. Sonrasında bireysel hasta sonuçları ve tolere edilebilirlik göz önünde bulundurularak maksimum doz günde 3600 mg'a kadar yükseltilebilir.
 
Yüksek bir doz kullanılıyorsa ve doz ayarlaması hızlıysa, doz ayarlama döneminde baş dönmesi riski artar. Tedaviyi optimize etmek için gabapentin plazma düzeylerini izlemek gerekli değildir.
 
Nöropatik ağrıda kullanımı:
Nöropatik ağrı tedavisine tabloda belirtildiği gibi günde bir kere alınan 300 mg doz ile başlanmalı ve 3 gün içinde doz düzenlemesi yapılarak etkili bir doza ulaşılmalıdır.
 
Alternatif olarak, günde 3 eşit doza bölünerek alınan 900 mg ile de başlanabilir. Sonrasında bireysel hasta sonuçları ve tolere edilebilirlik göz önünde bulundurularak 300 mg'lık doz artışları ile maksimum doza (günde 3600 mg) kadar yükseltilebilir. Hastaların bireysel durumlarına uygun olarak gabapentin dozunun yavaş titresi gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, günde 1800 mg'lık doza ulaşmak için gereken minimum süre 1 hafta, günde 2400 mg'lık doza ulaşmak için gereken minimum süre 2 hafta, günde 3600 mg'lık doza ulaşmak için gereken minimum süre 3 haftadır.
 
Postherpetik nöraljide kullanımı:
Postherpetik nöralji tedavisinde gabapentinin idame dozu klinik etkiye göre ayarlanmalı ve aşağıda verilen talimatlara göre düzenlenmelidir:
Genellikle 1800-2400 mg/gün doz aralığında etki görülmektedir, ancak bazı vakalarda dozu maksimum 3600 mg/gün'e kadar arttırmak gerekebilir.
 
Yetişkinlerde: Tedaviye 300 mg gabapentin ile başlanır. Doz düzenlemesi yapılarak kısa sürede etkili bir doza ulaşılabilir. 1. gün bir defa 300 mg, 2. gün iki defa 300 mg ve 3.gün üç defa 300 mg'lık gabapentin dozu uygulanarak etkili bir doza birkaç gün içerisinde ulaşılabilir. Ağrının geçmesini sağlamak için tedaviyi takiben günlük doz 1800 mg'a (günde üç bölünmüş doz şeklinde) yükseltilebilir.
Gerekirse, üç bölünmüş doz şeklinde günde 300 mg'lık artışlarla maksimum 3600mg/gün'lük doza kadar ayarlama yapılabilir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.
 
Diyabetik nöropatide kullanımı:
 
Diyabetik nöropati tedavisinde gabapentinin etkin dozu, üç bölünmüş doz şeklinde alınan 900­3600 mg/gün'dür.
Postherpetik nöralji gibi nöropatik ağrı tedavisinde gabapentinin etkinlik ve güvenilirliği 5 aydan daha uzun süre için incelenmemiştir. 5 aydan daha uzun süreli tedavi durumlarında tedaviyi yürüten doktor tarafından hastanın klinik durumu değerlendirilmeli ve ilave tedaviye gerek olup olmadığı belirlenmelidir.
 
Uygulama şekli:
NEPİTİN® oral kullanım içindir, yemeklerle birlikte ya da yiyeceklerden bağımsız olarak çiğnenmeden bir miktar su ile yutulmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda azaltılmış doz önerilmektedir. Önerilen dozlar aşağıda verilmiştir:
 

Kreatinin Klirensi (ml/dakika)
Toplam Günlük Doz (mg)a
> 80
900-3600
50-79
600-1800
30-49
300-900
15-29
150b-600
<15c
150b-300

a Toplam günlük doz 3 doza bölünür.
b gün aşırı 300 mg
c Kreatinin klirensi 15ml/dk.'dan küçük olan hastalarda, günlük doz kreatinin klirensi ile orantılı olarak (örn., kreatinin klirensi 7.5 ml/dk olan hastanın günlük dozu, kreatinin klirensi 15 ml/dk olan hastanın günlük dozunun yarısı olmalıdır) azaltılmalıdır.
 
Hemodiyalize giren hastalarda: Başlangıçta 300-400 mg'lık doz önerilir, ve bundan sonra her 4 saatlik hemodiyalizi takiben 200-300 mg'lık gabapentin dozu verilir. Diyaliz uygulanmayan günlerde NEPİTİN® kullanılmamalıdır.
 
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan 12 yaşından küçük çocuklarda gabapentin kullanımı incelenmemiştir.
 
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.
 
Pediyatrik popülasyon:
3 yaşından küçük çocuklarda ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.
3-12 yaş arasındaki çocuklarda ek tedavi için başlangıç dozu, üç bölünmüş doz halinde günde 10-15 mg/kg'dır. Takribi 3 gün içinde doz artışı yapılarak etkin doza ulaşılabilir. 5 yaş ve üzeri hastalarda gabapentinin etkin dozu üç bölünmüş doz şeklinde günde 25-35 mg/kg'dır.
3 ve 4 yaşındaki çocuk hastalarda etkin doz, üç bölünmüş doz olarak günde 40 mg/kg'dır. Günde 50 mg/kg'a kadar olan dozlar klinik çalışmalarda iyi tolere edilmiştir. Alınan dozlar arasındaki zaman aralığı 12 saati geçmemelidir.
 
Postherpetik nöralji tedavisinde gabapentinin etkinlik ve güvenilirliği çocuklar için incelenmemiştir.
 
Geriyatrik popülasyon:
Böbrek fonksiyonu bozulmamışsa doz ayarlaması gerekmez; bozulduğu durumlarda ise pozoloji yukarıda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.
 
Eğer tedavi sonlandırılacaksa, en az 1 haftada kademeli olarak yapılmalıdır, aniden bırakılırsa, nöbet riski artabilir.
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)
225/50
Ruhsat Sahibi
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No:4
34418 Oto Sanayi - 4. Levent/İSTANBUL
Ruhsat Sahibi

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No:4
34418 Oto Sanayi - 4. Levent/İSTANBUL

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Terapötik Endikasyonlar
Epilepsi
 • Sekonder jeneralize nöbetlerin eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu erişkin ve 12 yaş üstü çocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonlu hastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak kullanılır. 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.
 • Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş ve daha büyük çocukların ek tedavisinde kullanılır.
Nöropatik ağrı
 •  Ağrılı diyabetik nöropati, postherpetik nöralji ve spinal kord hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde kullanılır.
Üretici Bilgileri

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli - İstanbul

Yardımcı Maddeler

Kopovidon, Poloxamer 188, Mısır Nişastası, Magnezyum Stearat, Hidroksipropilmetil selüloz, Talk

Yardımcı Maddelerin Listesi
Kopovidon Poloxamer
188 Mısır Nişastası
Magnezyum Stearat
 
Kaplama maddesi:
Hidroksipropil metil seluloz (5 cps)
Talk