Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka NERVIUM
Etken Madde Kodu SGKEXA-DIAZEPAM
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05BA01
ATC Açıklaması Diazepam
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05361
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,41 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,84 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,34 TL
Reçete Tipi Yeşil Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E117B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı miktarda alınan diazepam belirtilerinden en fazla ataksi, uyuklama, konfüzyon, koma ve reflekslerde azalma gözlenir. Birçok defa çok az olabilecek bu belirtiler sırasında hasta solunumu, nabız ve kan basıncı kontrol altında tutulmalıdır. Buna ek olarak derhal mide lavajı uygulanmalı, intravenöz noradrenalin veya metaraminol uygulanmalıdır. Dializin yararı sınırlıdır. Bu tür zehirlenmede diğer ilaçların da kullanılmış olabileceği hatırlanmalıdır.

Endikasyonlar
  • En önemli endikasyonu anksiyete hastalıkları ile anksiyeteye bağlı semptomların kısa süreli tedavileridir.
  • Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon, tremor, akut delirium tremens ve hallusinasyonlarda kullanılır.
  • Diazepam lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyon veya travmaları), iskelet kası spazmları, üst motor nöron hastalıkları (serebral felç ve paraplejiler), atetoz, Stiffman sendromu gibi durumlarda ve çeşitli konvülsif hastalıklarda tedavi amacı ile kullanılır.
  • 4 aydan uzun süren tedavinin yarar ve etkinliği klinik olarak belirlenmediği için hekimin periyodik olarak tedavi sonuçlarını değerlendirmesi önerilir.
Farmakodinamik Özellikler

Yapılan hayvan deneyleri diazepam’ın talamus ve hipotalamus gibi limbik sistem bölümlerindeki spesifik benzodiazepin reseptörlerini etkilediğini, pre ve post sinaptik GABA inhibisyonunu artırdığını ve bu yolla etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Anksiyolitik ve santral kas gevşetici etkisi yanında, antikonvülzan etki de gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Diazepam karaciğerde biyotransformasyon sonucu oksazepam, N-desmetil diazepam ve temazepam gibi aktif metabolitlere dönüşür. Diazepam’ın yarılanma ömrü 20-70 saat olduğu halde, bu metabolitlerden oksazepam’ın 5-15 saat, N-desmetil diazepam’ın 20-200 saat ve temazepam’ın da 10-20 saattir. Bu nedenle diazepam’ın birikici etkisi her zaman göz önünde tutulmalıdır.

Uzun yarılanma ömründen dolayı diazepam iyi bir hipnotik değildir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet 5 mg Diazepam içerir.

Boyar maddeler : İndigotin, tartrazin

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Diazepam’a karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanların ve klinik deneyin yetersizliğinden dolayı 6 yaşından küçük çocukların kullanmamaları gerekir. Ayrıca dar açılı glokom, miyastenia gravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz, hastaya göre en iyi sonucu alacak şekilde ayarlanmalıdır. Semptomları kontrol altına alabilecek en düşük dozla başlanır. Uzun süreli kronik kullanım tavsiye edilmez, tedaviye normal olarak 4 hafta devam edilmelidir.


Büyükler : Anksiyete hastalıklarında ve anksiyete belirtilerinin tedavisinde belirtilerin şiddetine bağlı olarak günde 2-4 defa 2-10 mg, akut alkol yoksunluğu belirtilerinin tedavisinde ilk 24 saat içinde 3-4 defa 10 mg ile başlanır ve ihtiyaca göre günde 3-4 defa 5 mg’a inilir.

İskelet kası spazmlarının yardımcı tedavisinde günde 3-4 defa 2-10 mg. Konvülsif hastalıkların yardımcı tedavisinde günde 2-4 defa 2-10 mg. Yaşlı hastalarda başlangıçta günde 1-2 defa 2 mg ile başlanır ve gerektiğinde yavaş yavaş artırılabilir.

 

Çocuklar : Bu tür ilaçların etkileri değişik olacağından 6 yaşından büyüklere en düşük doz ile başlanır ve gerekirse bu doz yükseltilebilir.

Genel olarak günde 3-4 defa 1-2 mg yeterlidir. 6 yaşından küçüklere verilmez.

 

Yaşlı ve Düşkün Hastalarda Kullanımı : Yaşlı ve düşkün hastalar benzodiazepinlerin santral sinir sisteminde oluşturdukları etkilere karşı çok daha fazla duyarlı oluşlarından dolayı dozların düşük tutulması ve yakından izlenmeleri gerekir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Nervium 2 mg tablet ve Nervium10 mg tablet , 50 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1

Kat:1 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

27.10.1969 –102/4

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Nervium 5 mg tablet 50 tabletlik blister ambalaj içinde.

Uyarılar/Önlemler

Diazepam psikotik hastalıkların tedavisinde değer taşımaz. Amnezi oluşabilir. Diğer santral sinir sistemini etkileyen ilaçlarda olduğu gibi Nervium alan kimselerin tehlikeli ve dikkat isteyen araç ve gereç kullanmalarında dikkatli olmaları belirtilmelidir. Antikonvülsif tedavi görenlerde yardımcı olarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi nöbetlerin sıklığını ve şiddetini artırabilir.

 

Fobik veya obsesyonel durumlarda kullanımı tavsiye edilmez. Depresyonla birlikte görülen anksiyete veya depresyon tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. Kronik pulmoner yetmezlik, kronik renal veya hepatik hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelerde yüksek doz veya tekrarlanan düşük dozlarda verilmesi, yeni doğanlarda hipotoni, emmede zayıflık, hipotermi ve fetusta kalp düzensizliklerine neden olabilir. Diğer santral sinir sistemi ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Semptomatik tedavi için benzodiazepin kullanımına karar verilmeden önce uykusuzluğun temel nedeninin araştırılması gereklidir. Diazepam tedavisinin ani kesilmesi, rebound uykusuzluk oluşturabilir.

 

Diazepam’ın yardımcı tedavi olarak kullanıldığı konvülsif hastalıklarda konvülsiyon ve grand mal şiddeti ve sıklığı artabileceğinden standart antikonvülsif tedavi dozunun artırılması gerekebilir. 

 

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK :

Uzun süreli ve yüksek dozlu tedavilerde barbitüratlar ve alkol gibi maddelerin ani kesilmelerine benzer şekilde, diazepam’ın ani kesilmelerinde konvülsiyonlar, tremor, karın ve kas krampları, kusma ve terleme gibi çekilme belirtileri olabilir. 

Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavilerde ilaç yavaş yavaş azaltılmalıdır. 

Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelere bağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmeleri gerekir.

 

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR

Dikkat: bağımlılık yapabilir.

Alkollü içkilerle kullanmaktan sakınılmalıdır.

 

GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE KULLANIMI :

Gebeliğin ilk üç ayında her türlü minör trankilizanların kullanımı ile ilgili birçok yayında kongenital malformasyonlar tarif edildiği için, çoğunlukla kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresince kaçınılması önerilir. Tedaviye başlarken gebe olma ihtimali göz önünde tutulmalıdır. Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğinden emzirme döneminde kullanılmaması gerekir.

Üretim Yeri

Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kartal – İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

En çok görünen yan etkileri uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon, konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon, sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri döküntüleri, konuşma bozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir. Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallusinasyon, uyku bozuklukları, saldırganlık oluşabilir.

Bazı defa sarılık görülebileceği için periyodik kan sayımları ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.


BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ