Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Teka Teknik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Marka NETIRA
Etken Madde Kodu SGKFG2-NETILMISIN SULFAT Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01AA23
ATC Açıklaması Netilmisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A05364
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,73 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,74 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E8888
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz vakası bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Gözde ve ek organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Netilmisin yarı sentetik, geniş spektrumlu aminoglikosid antibiyotiktir. Gentamisin dirençli türler dahil olmak üzere Gram + ve Gram -, farklı patojen bakterilere karşı düşük konsantrasyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu antibiyotik  gentamisinden farklı olarak, adenilat ve fosforil gibi inaktifleştirici aksiyona sahip enzimleri üreten mikroplara karşı da etkilidir.

Netilmisin, mRNA genetik koduna yanlış yorumlamaya neden olarak ve böylece büyüyen polipeptidik zincire yanlış amino asitler tanıtarak hızlı bakteriyel etki yaratır.

Farmasötik Şekli

Steril Göz Damlası

Formülü

100 ml göz damlası 0.455 g Netilmisinsülfat (0.300 g Netilmisin’e eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler :0.870 g sodyum klorür 0.005 g Benzalkonyum klorür ve saf su k.m. 100 ml içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Netilmisin’in göz damlası olarak kullanımına bağlı ilave herhangi bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Diğer nefrotoksik ve ototoksik antibiyotiklerle birlikte topikal veya özellikle intrakaviter uygulandığında bu tür yan etki riski artar.

Bazı aminoglikozidlerin nefrotoksisite potansiyelini arttırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksik potansiyeli olan ilaçlardan, cisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemide) birlikte kullanılmaları önerilmez

In vitro, bir aminoglikozid beta-laktam bir antibiyotik ile bağlandığında (penisilin veya sefalosporin), karşılıklı ve birbiriyle ilgili bir inaktivasyona neden olabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalar ve böbrekleri normal çalışan bazı hastalarda , bir aminoglikozid ve penisilin-benzeri bir antibiyotik iki farklı yoldan verilmiş olsa bile, yarılanma ömründe veya aminoglikozid plazma seviyesinde bir azalma görülmüştür.

Kontraendikasyonlar

Hastanın ilaç bileşenlerine ya da diğer bir aminoglikoside karşı aşırı duyarlılığı durumlarında  kullanılmamalıdır.

Ruhsat Sahibi

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Altan Erbulak Sokak No: 3 Kat: 3

80300 Mecidiyeköy – İSTANBUL

Tel.No.: 212 274 51 24, Fax.No.: 212 272 15 68

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

17.08.2004  -116/12

Saklama Koşulları

25˚ C’nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Netira  bazen gözde hafif ve geçici tahrişe ya da ödeme, ürtiker kızarıklık ve kaşıntı gibi hassasiyet durumuna yol açabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE  DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ..