Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Teka Teknik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Marka NETIRA
Etken Madde Kodu SGKFG2-NETILMISIN SULFAT Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01AA23
ATC Açıklaması Netilmisin
NFC Kodu GN
NFC Açıklaması Oftalmik Ünite Dozlu Likitler
Kamu Kodu A10729
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 27,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 24,22 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Oküler kullanımla ilgili doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Gözde ve ek organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Netilmisin, yarı sentetik, geniş spketrumlu aminoglikozid antibiyotiktir.

In vitro çalışmalar, Netilmisin’in , Gentamisin ve Tobramisin’e dirençli türler dahil olmak üzere, aşağıda yer alan Gram + ve Gram – farklı patojen bakterilere karşı etkili olduğunu göstermiştir :


Gram Pozitif                                                                                                   Gram Negatif                         

Staphylococcus spp. (Penisilin ve Metisiline dirençli sujlar dahil)                                 Acinetobacter spp.

Staphylococcus aureus                                                                                      Enterobacter spp.

Staphylococcus epidermidis                                                                                Pseudomanas aeruginosa

Streptococcus faecalis                                                                                      Citrobacter spp.

Streptococcus pneumonia                                                                                  Escherichia coli

 Streptococcus pyogenes                                                                                   Haemophilus influenzae

 Streptococcus viridans                                                                                     Klebsiella spp.

                                                                                                                Proteus spp. ( Indole –pozitif)

                                                                                                                Proteusmirabilis

                                                                                                                Salmonella spp.

                                                                                                                Shigella spp.

                                                                                                               Neisseria spp.

                                                                                                               Serratia spp.

 

Netilmisin inaktifleştirici enzimleri (fosforile edici, adenile edici gibi) üreten mikroorganizmalara karşı, Gentamisin ve Tobramisine dirençli bazı Gram – bakteri türlerine karşı etkilidir :

Citrobacter, Enterobacter, E. Coli, Klebsiella, Proteus (indole-pozitif), Pseudomonas, Salmonella ve Shigella spp.

Netilmisin protein sentezini inhibe eder. mRNA genetik kodunda yanlış yorumlamaya neden olur,  böylece büyüyen polipeptid zincire yanlış amino asitler tanıtarak hızlı bakterisidal etki yaratır.

Farmasötik Şekli

Steril Göz Damlası

Formülü

100 ml göz damlası 0.455 g Netilmisinsülfat (0.300 g Netilmisin’e eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler : 0.870 g sodyum klorür ve saf su k.m. 100 ml içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Netilmisin’in göz damlası olarak kullanımına bağlı ilave herhangi bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Diğer nefrotoksik ve ototoksik antibiyotiklerle birlikte topikal veya özellikle intrakaviter uygulandığında bu tür yan etki riski artar.

Bazı aminoglikozidlerin nefrotoksisite potansiyelini arttırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksik potansiyeli olan ilaçlardan, sisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin,diğer aminoglikozidler, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemid) birlikte kullanılmaları önerilmez.

In vitro, bir aminoglikozid beta-laktam bir antibiyotik ile bağlandığında (penisilin veya sefalosporin), karşılıklı ve birbiriyle ilgili bir inaktivasyona neden olabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalar ve böbrekleri normal çalışan bazı hastalarda , bir aminoglikozid ve penisilin-benzeri bir antibiyotik iki farklı yoldan verilmiş olsa bile, yarılanma ömründe veya aminoglikozid plazma seviyesinde bir azalma görülmüştür.

Kontraendikasyonlar

Hastanın ilaç bileşenlerine ya da diğer bir aminoglikozide karşı aşırı duyarlılığı durumlarında  kullanılmamalıdır.

Ruhsat Sahibi

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Altan Erbulak Sokak No: 3 Kat: 3,

80300 Mecidiyeköy – İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

04.07.2007-122/80

Saklama Koşulları

25˚ C’nin altındaki oda sıcaklığında , çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Netira Göz Damlası, gözde bazen hafif ve geçici oküler tahrişe veya gözkapaklarında ödem, kızarıklık, kaşınma gibi hassasiyet durumuna yol açabilir. Benzer reaksiyonlar, topikal kullanılan diğer aminoglikozid antibiyotiklerin kullanımında da ortaya çıkabilmektedir.


> %10 :                                              

 Merkezi Sinir Sistemi                             : Nörotoksisite (vertigo, ataksi)

Nöromüsküler & Skeletal                        : yürüyüşte dengesizlik

Otik                                                    : ototoksisite (işitsel), ototoksisite (vestibular)

Renal                                                  : Nefrotoksisite, azalan kreatinin klerans

 

% 1 ila %10 arası :                                

Kardiyovasküler                                    : ödem

Dermatolojik                                        : ciltte kaşınma, ciltte kızarma, ürtiker

 

< %1 (önemli derece yada yaşamsal tehdit ile sınırlıdır) :

Agranülositoz, alerjik reaksiyon, dispnez,granülositopeni,fotosensitivite, psödomotor serebri, torombositopeni.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE  DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ..