Grubu Ara Ürün
Alt Grubu
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka NICOTINELL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 12
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N07BA01
ATC Açıklaması Nikotin
NFC Kodu DF
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Sakızlar
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,5 TL (1 Ocak 2010) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 0 TL (22 Ekim 2007)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu İthal Edilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda, çok miktarda sigara içilmesine eşlik eden semptomlar ortaya çıkabilir. Çocuklarda, çok düşük miktarlarda nikotin bile tehlikelidir. Çocuklarda zehirlenmeden şüphelenilirse, hemen bir doktora danışmak gerekir. Nicotinell Sakız kullanıldığında doz aşımı yalnızca, çok sayıda sakız parçasının aynı anda çiğnenmesi sonucu mümkündür. Bu durumda erkenden bulantı ve kusma görüldüğünden, doz aşımı riski minimaldir.

Tedavi: Doz aşımında hasta, ipeka şurubuyla kusturulmalı ya da hastanın midesi yıkanmalıdır.

Endikasyonlar

Nicotinell sakız, nikotin bağımlılığında sigaranın bırakılmasında tedaviye yardımcı olarak, nikotin yoksunluk semptomlarının giderilmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Sigara içimi ile alınan nikotinin farmakolojik etkilerini taklit etmesi nedeniyle nikotin sakızı nikotin yoksunluk semptomlarının tedavisinde yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinin yanı sıra nikotin, kalp atım sayısının ve sistolik kan basıncının artması gibi hemodinamik etkilere neden olur.

Farmakokinetik Özellikler

Sakız çiğnendiğinde, nikotin sürekli olarak ağıza salınır ve yanak mukozasından hızla emilir. Sakızdan açığa çıkan nikotinin bir kısmı, tükrükle mideye ve daha sonra inaktive olacağı barsaklara ulaşır. Tek bir doz sonrası 2 mg’lık sakızla elde edilen maksimal plazma konsantrasyonu, yaklaşık 4.8 ng/ml’dir. Bunu takip eden sürekli kullanım sonrasında ise bu düzey, yaklaşık 14 ng/ml’ye çıkar (sigara içilmesi sırasındaki ortalama plazma nikotin konsantrasyonu 15-30 ng/ml’dir). Nikotin, vücuttan başlıca karaciğerde metabolize edilerek uzaklaştırılır. Az miktarda nikotin, değişikliğe uğramaksızın böbrekler yoluyla atılır. Plazmadaki yarı-ömrü yaklaşık 3 saattir. Nikotin, kan-beyin engeli ve plasentadan geçer, anne sütünde ise ölçülebilir miktarlarda bulunur.

Farmasötik Şekli

Sakız

Formülü

Her bir sakız, 2 mg nikotin ve diğer yardımcı maddeler yanında sorbitol, asesulfam K, sakarin, sodyum sakarin, ksilitol, mannitol ve titandioksit içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

Nicotinell sakız ile diğer ilaçlar arasında etkileşmeler hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Kontraendikasyonlar

Nicotinell sakız, sigara içmeyenler veya 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmamalıdır. Diğer taraftan, sakız kullanan kişiler, aynı zamanda sigara içmemelidir. Hamilelik ve emzirme sırasında, akut miyokard enfarktüsü, stabil olmayan veya gittikçe kötüleşen anjina pektoris, şiddetli kardiyak aritmilerde ve yakın bir geçmişte serebrovasküler rahatsızlık geçirmiş olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler ve ileri yaştakiler:

Nicotinell sakız kullanımı sırasında, sigaranın tamamen bırakılmış olması şarttır. Kişi sigara içme ihtiyacı hissettiğinde, bir adet Nicotinell sakızı çiğnemelidir. Normalde 8-12 adet olan günlük miktar, en fazla 25 adete kadar çıkarılabilir. Sakızın bir farmasötik form olarak taşıdığı karakteristikler nedeniyle kanda elde edilen nikotin düzeyleri, bireyden bireye farklı olabilir. Bu nedenle dozaj sıklığı, belirlenen maksimal sınırlar içerisinde kalmak üzere, bireyin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.

Kullanma talimatı:

1. Bir adet sakız, tadı keskinleşinceye kadar çiğnenmelidir.

2. Sakızın yanakla diş eti arasında tutulması gerekir.

3. Tad azaldığında, sakız tekrar çiğnenmeye başlanmalıdır.

4. Bu çiğneme uygulaması, 30 dakika süreyle tekrarlanmalıdır.

3 ay sonra, hergün çiğnenen sakız sayısı, sonunda sıfıra ininceye kadar yavaş yavaş azaltılmalıdır. Kahve veya soda gibi asit pH’daki içecekler, nikotinin yanak mukozasından emilmesini aksatabilir. Bu nedenle sakız, asitli içeceklerin içiminden 15 dakika geçtikten sonra çiğnenmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Nicotinell Sakız (Meyveli); 12, 24 ve 96 adet sakız içeren blister ambalajlarda.

Nicotinell TTS 10: 17.5 mg nikotin içeren 10 cm2 büyüklüğünde 7 plaster

Nicotinell TTS 20: 35 mg nikotin içeren 20 cm2 büyüklüğünde 7 plaster

Nicotinell TTS 30: 52.5 mg nikotin içeren 30 cm2 büyüklüğünde 7 plaster

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Nicotinell Sakız (Naneli); 12, 24 ve 96 adet sakız içeren blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

Yutulan nikotin, aktif özofajiti, ağız veya farinks iltihabı, gastriti veya peptik ülseri olan hastalardaki semptomları şiddetlendirebilir. Hipertansiyonu, stabil anjina pektorisi, serebrovasküler hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı, kalp yetmezliği, hipertiroidizmi, diabetes mellitusu ve böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Sigara içen erişkinlerin tedavi sırasında tolere edebildikleri dozlar, küçük çocuklarda şiddetli semptomlara neden olabilir ve ölüme yol açabilir. Hamilelerde ve bebeğini emziren annelerde Nicotinell sakız kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Prensip olarak Nicotinell sakız, nikotinin sigara yoluyla vücuda girmesine eşlik edenlere benzeyen istenmeyen etkilere neden olabilir. Sakızdan alınan nikotin, bazen tedavi başlangıcında, hafif bir boğaz tahrişine ve tükrük salgısının artmasına neden olabilir. Erimiş nikotinin aşırı miktarlarda yutulması öncelikle hıçkırık yapabilir. Hazımsızlık eğilimi olanlarda, önceleri hafif bir hazımsızlık veya mide yanması ortaya çıkabilir. Sakızın daha yavaş çiğnenmesi, bu sorunun genellikle üstesinden gelir. Tütün dumanı inhalasyonuna alışık olmayanların aşırı miktarda nikotin sakızı kullanması bulantıya, baygınlık hissine veya baş ağrısına neden olabilir.

“İstenmeyen bir etki görüldüğünde Sağlık Bakanlığı Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz”.