Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka NIDAZOL
Etken Madde Kodu SGKFE9-METRONIDAZOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu P01AB01
ATC Açıklaması Metronidazol
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A05413
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E041D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Çok yüksek dozda metronidazol alınması halinde doz aşımı belirtileri bulantı, kusma ve ataksidir. 5 - 7 gün süre ile günde 6 -10.4 g kullanılması halinde nörotoksik etkiler (nöbetler ve periferik nöropati) bildirilmiştir. Metronidazolün spesifik bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde genel destekleyici ve belirtilere göre tedavi yöntemleri uygulanır.
Endikasyonlar
NİDAZOL ® 50 mg/5 mL ORAL SÜSPANSİYON şu durumlarda endikedir:
 
Giardia lamblia (G. intestinalis)'nın neden olduğu giardiyaz tedavisinde,
Trikomoniyaz tedavisinde,
Postoperatif anaerobik bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde,
Duyarlı anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde
Farmakodinamik Özellikler
Metronidazol, antiprotozoal ve antibakteriyel bir maddedir. Benzoil esteri (metronidazol benzoat) ise metronidazolün tatsız şeklidir ve bu nedenle, özellikle çocuklar için içimi kolay süspansiyonların formüle edilmesini mümkün kılar. İlacın alımını takiben metronidazol benzoat mide ortamında hidroliz olarak metronidazol verir. Metronidazol mikroorganizma hücrelerine pasif difüzyonla rahatlıkla girer. İçerdiği nitro grubu bir kimyasal reaksiyonla redüklenir ve ara ürünler oluşur. Bu ara ürünler duyarlı bakteri ve protozoan hücresinin DNA'sına bağlanır ve DNA sentezini inhibe ederek hücrenin ölmesine neden olur. Bu mekanizma ile metronidazol Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (G. intestinalis), Balantidium coli ve Blastocystis hominis'i içeren anaerobik protozoalara karşı etkilidir. Ayrıca, Bacteroides fragilis de dahil Bacteroides türleri ve Fusobacterium türleri gibi anaerob gram-negatif çomaklara; Clostridium gibi anaerob gram-pozitif çomaklara; Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri gibi anaerob gram-pozitif koklara karşı bakterisit etki gösterir.
Farmakokinetik Özellikler
Metronidazol, gastrointestinal kanaldan süratle ve tam olarak emilir. Plazma yarı ömrü 8 saat kadardır ve dağılma hacmi total vücut sıvısı kadardır. Metronidazol dozunun % 10 kadarı plazma proteinlerine bağlanır. Vücut doku ve sıvılarına (vajinal sekresyonlar, seminal sıvı, tükürük, anne sütü, safra, serebrospinal sıvı, kemik, deri, karaciğer, akciğer vb.) iyi penetre olur ve terapötik konsantrasyonlar sağlanır. Dozun büyük bir kısmı idrarla, metabolitleri halinde atılır. Ana metabolitlerde antibakteriyel aktiviteye sahiptir
Farmasötik Şekli
ORAL SÜSPANSİYON
Formülü
Her bir ölçek (5 mL); 50 mg metronidazole eşdeğer metronidazol benzoat ve ayrıca yardımcı madde olarak metilparaben, propilparaben (koruyucu); şeker, sodyum sakkarin (tatlandırıcı); portakal esansı (aromatizan) ve etanol içerir.
 
İlaç Etkileşmeleri
Metronidazol, warfarin ve kumarin sınıfı diğer antikoagülanların etkisini artırır. Fenobarbital, fenitoin gibi mikrozomal karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçlar metronidazolün eliminasyonunu artırıp düşük plazma seviyelerine neden olurlar.
 
Simetidin gibi mikrozomal karaciğer enzim aktivitesini azaltan ilaçlar metronidazolün serum yarı ömrünü uzatabilirler.
 
Metronidazol ile tedavi sırasında ve tedaviden sonra bir gün süre ile alkol alınmamalıdır, disülfirama karşı görülenlere benzer reaksiyonlar (karın ağrısı, kusma, ateş basması ve baş ağrısı) görülür.
Kontraendikasyonlar
Metronidazol veya imidazol türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda ve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
NİDAZOL ® 50 mg/5 mL ORAL SÜSPANSİYON’un yemeklerden 1 saat kadar önce alınması tavsiye edilir.
Genel doz uygulaması:
Giardiyaz tedavisinde:
Çocuklar için doz günde toplam olarak 15 mg/kg'dır. Bu toplam doz 3'e bölünerek günde  3 defada verilir.
 
Trikomoniyaz tedavisinde:
Yetişkinlerde trikomoniyaz tedavisi tercihen NİDAZOL 'ün tablet formları ile yapılır.
 
Çocuklarda trikomoniyal enfeksiyon tedavisi 7 gün süre ile 1 - 3 yaş için günde 3 defa 50 mg, 3 - 7 yaş için 2 defa 100 mg ve 7 - 10 yaş için günde 3 defa 100 mg metronidazol ile yapılır veya 7 gün süre ile verilecek olan çocuk dozları günlük doz 15 mg/kg olacak şekilde hesaplanır ve 3 eşit doza bölünerek verilir. Semptomatik trikominiyaz veya dirençli ürogenital trikominiyaz veya dirençli ürogenital trikomonal kolonizasyonu olan bebekler, 4. haftadan itibaren 5 - 8 gün süre ile günde 30 mg/kg metronidazol ile tedavi edilirler.
Anaerobik bakterilerin tedavisi ve profilaksisinde çocuklar için oral doz 8 saatte bir              7.5 mg/kg'dır.
 
 Çocuklar için genel günlük doz tablosu:
                             GİARDİYAZ              TRİKOMONİYAZ      ANAEROBİK ENFEKSİYONLAR
                            tedavisinde                 tedavisinde              Tedavi + Profilaksi
 
                                NİDAZOL 50                  NİDAZOL 50                    NİDAZOL 50     
 
 1 - 3 yaş             3 defa 1-1.5 ölçek        3 defa 1 ölçek              3 defa 1-2 ölçek     
 3 - 7 yaş             3 defa 1.5-2 ölçek        2 defa 2 ölçek              3 defa 2-3 ölçek    
 7 - 10 yaş            3 defa 2-3 ölçek          3 defa 2 ölçek              3 defa 3-4 ölçek     
Tedavi süresi            5 - 7 gün                        7 gün
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
NİDAZOL 200mg/5mL ORAL SÜSPANSİYON
 
NİDAZOL 250 mg FİLM TABLET
 
NİDAZOL 500 mg FİLM TABLET
Saklama Koşulları
25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
100 mL'lik şişelerde, 5 mL’lik ölçek ile birlikte
Uyarılar/Önlemler
Yüksek dozda ve uzun süre metronidazol kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Anormal nörolojik belirtiler görülmesi halinde tedavi kesilmelidir. Merkezi sinir sistemi aktif hastalığı olanlara ilaç dikkatle verilmelidir.
 
Ağır hepatik hastalığı olanlarda metronidazol metabolizması yavaşladığından, metronidazol ve metabolitleri birikebilir. Tavsiye edilen mutad dozlar bu hastalara dikkatle verilmelidir.
 
Bilinen veya teşhis edilmemiş kandidiyaz vak'aları tedavi sırasında daha belirgin hale gelip bir kandisidal ilaç ile tedaviyi gerektirebilir.
Metronidazol, bir nitroimidazol türevi olduğu için halen veya geçmişte bir kan bozukluğu olan hastalara verilirken dikkat edilmelidir. Tedavi sırasında hafif lökopeni görüldüğü bildirilmiştir, ancak ilaca atfedilen kalıcı bir hematolojik anormallik gözlenmemiştir.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı (Hamilelik kategorisi B):
Metronidazol, plasentadan fetal dolaşıma geçer. Hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar olmadığından kesinlikle gerekmedikçe hamilelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçtiğinden dolayı emziren anneler bu ilacı aldıkları süre içinde ve ilacın kesilmesinden sonraki 24-48 saat emzirmeyi kesmelidirler.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Metronidazol genellikle iyi tolere edilir. Seyrek olarak uyuşukluk ve döküntüler görülebilir. Kullanım süresine ve dozuna bağlı olarak aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
 
Merkezi sinir sistemi                  : Baş ağrısı, uykusuzluk, zafiyet, baş dönmesi,
                                              uyuşukluk hali, depresyon, konfüzyon, ataksi ve periferal nöropati,
                                              irritabilite
Gastrointestinal sistem            : Bulantı, iştahsızlık, ender olarak kusma, diyare, epigastrik
                                              sıkıntı, abdominal kramplar, kabızlık, proktit, keskin ve hoş olmayan metalik tat,
                                              glossit ve stomatit
Hematolojik sistem                   : Reversibl nötropeni (lökopeni)
Renal-genitoüriner sistem       : Disüri, sistit, poliüri, idrar tutamama, pelvik basınç hissi ve
                                             koyu kırmızı idrar (pigment metronidazolün bir metabolitidir,
                                             klinik önemi yoktur) 
Aşırı duyarlık                               : Ürtiker, eritematöz kızartılar, ateş basması, nazal konjestiyon,
                                             ağız kuruluğu ve ateş
 
Periferal nöropati özellikle yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda görülmüştür.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.