Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka NIMES
Etken Madde Kodu SGKFGB-NIMESULID Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu M01AX17
ATC Açıklaması Nimesulid
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Topikal Harici Jeller/Soller
Kamu Kodu A10151
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,29 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E247B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Topikal uygulama ile herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Nimes % 1 Topikal jel, aşağıdaki hastalıkların topikal tedavisinde analjezik ve antiinflamatuar olarak endikedir.

  • Osteoartrit, romatoid artrit, periartrit, tendonit, tenosinovit ve bursit gibi yumuşak doku romatizmal hastalıkları
  • Burkulma ve ezilme gibi yumuşak doku travmaları
  • Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile karakterize kas ve iskelet sistemi hastalıkları.
Farmakodinamik Özellikler

Nimesulid antipiretik, analjezik ve antiinflamatuar özelliklere sahip non-steroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Kimyasal yapısındaki fonksiyonel sulfonanilid grubu, Nimesulid’i karboksil ve enol grupları içeren diğer non-steroid antiinflamatuar ilaçlardan ayırır.

 

Nimesulidin terapötik etkisi sadece diğer non-steroid antiinflamatuar ilaçlardan daha zayıf olan prostaglandinler üzerindeki inhibe edici etkisine bağlı değildir.Ayrıca fagositoz ve kemotaksiyi etkilemeden oksijen radikallerinin oluşumunu engeller.Aynı zamanda myeloperoksidaz enziminin serbestleşmesini de inhibe eder.

 

Nimesulid topikal uygulamadan sonra deriden, kas veya sinoviyal sıvıya salınır ve hızla deri, kas veya sinoviyal sıvı arasında denge sağlanır.

Farmakokinetik Özellikler

Nimesulid, topikal uygulamadan 8 saat sonra 14-57.5 ng/ml arasında değişen plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Nimesulid’in topikal uygulamadan sonra plazmada 30 dakikadan 8. saate kadar belirgin seviyelerde bulunması ilacın sistemik dolaşıma yavaş yavaş salındığını göstermektedir.  Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 10 saat olarak bildirilmiştir.

Farmasötik Şekli

Topikal Jel

Formülü

1 g jel, 10 mg Nimesulid içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Topikal uygulamada klinik olarak önemli herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Nimes % 1 Topikal Jel, Nimesulid’e karşı bilinen hassasiyeti bulunan hastalarda ve geçmişinde asetilsalisilik asit veya diğer non-steroid antiinflamatuar ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm, rinit, ürtiker gibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Nimes % 1 Topikal Jel, aktif gastrointestinal ülseri ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Nimes % 1 Topikal jel, günde 3-4 defa etkilenen bölgeye lokal olarak uygulanır. Doz, tedavi edilecek bölgenin genişliği ve tedaviye alınan yanıta göre değiştirilebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Nimes 100 mg,  15 ve 30 Tablet

Ruhsat Sahibi

Büyükdere Cad. 34398 Maslak / İstanbul

SANOVEL İLAÇ SAN. VE T.C. A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

20.12.2002 – 201/58

Saklama Koşulları

25 OC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 g’lık yüksek dansiteli polietilen kollapsibl tüplerde

Uyarılar/Önlemler

Nimes % 1 Topikal jel, sadece cilt üzerine uygulanmalıdır. Lokal iritasyon gelişirse, Nimes % 1 Topikal jel’in kullanımı kesilmeli ve gerek görüldüğü takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır. Gözlere, mukozalara (genital, nazal, oral), açık deri lezyonlarına, dermatozlara veya enfeksiyonlu cilt bölgelerine uygulanmamalıdır. Herhangi bir temas durumunda bu bölgeler su ile yıkanmalıdır. Eğer uygulama bölgesinde iritasyon, kırmızılık  veya kaşıntı gelişirse ilaç kullanımına ara verilmeli ve doktora başvurulmalıdır. 

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

 

Gebelik kategorisi Cdir.

 

Gebe kadınlar üzerinde Nimesulid’in emniyetle kullanılabileceğini gösteren yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Bu nedenle, Nimes % 1 Topikal Jel gebelikte kullanılmamalıdır.

 

Nimesulid’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için, Nimes % 1 Topikal Jel’in emziren annelerde kullanılmaması tavsiye edilir.

 

Çocuklarda kullanımı

 

Nimes % 1 Topikal Jel’in çocuklarda kullanımıyla ilgili herhangi bir dozaj önerisi ve endikasyon saptanmamıştır. Bu nedenle çocuklarda kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri -İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lokal uygulamaya bağlı yan etkiler nadiren bildirilmiştir. Klinik çalışmalarda, uygulama bölgesinde en sık görülen yan etkiler; hafif veya orta derecede lokal iritasyon, eritem, deri döküntüleri, pullanma ve kaşıntı gibi lokal reaksiyonlardır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.