Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Farma-Tek İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka NITROLINGUAL
Etken Madde Kodu SGKFGL-NITROGLISERIN Ağızdan sıvı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu C01DA02
ATC Açıklaması Gliseril trinitrat
NFC Kodu GF
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Dilaltı Sıvılar
Kamu Kodu A05448
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 50,42 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 45,04 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yanlış kullanım sonucu çok fazla miktarda nitrogliserin alınması durumunda kollaps ile birlikte genel vazodilatasyon methemoglobinemi ve siyanoz görülür.Bu durumda vazodilatasyon ile dolaşım kollapsını ortadan kaldırarak kan basıncını yükseltecek destekleyici tedavi ile methemoglobineminin engellenmesi için de %1’lik metilen mavisi enjeksiyonu (IV) yapılmalıdır.

Endikasyonlar
 • Angina pektoris ataklarında,
 • Angina pektoris profilaksisinde (Angina pektoris ataklarının tedavisinde),
 • Akut kardiyak enfarktüste,
 • Akut sol kalp yetmezliğinde,
 • Kateter kullanımına bağlı koroner spazmlarda veya koroner anjiyografisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Organik bir nitrat olan nitrogliserin angina ağrısının ortadan kaldırılması için kullanılan bir farmakolojik ajandır.Angina pektoris,kalp dokusunun oksijenlenmiş kana olan gereksinmesi ile kalbe koroner arterler içinde sunulan kan akımı arasındaki dengenin bozulması sonucu meydana gelen ve kendini genellikle retrosternal şiddetli ağrı ile gösteren geçici miyokard iskemisidir.Nitratlar damarların düz kaslarını gevşeterek kanın periferde göllenmesini,buna bağlı olarak da kalbin yükünü hafifleterek oksijen gereksinimini azaltırlar,bu ise anginal ağrının ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Antianginal etkinin başlaması ve etki süresi Nitrolingual Pump Spray için aşağıdaki gibidir.

  Etkinin Başlaması Etkinin Süresi
Sublingual Spray 2 dakika içinde 30 dakikaya kadar

Nitrolingual vücutta yaygın dağılıma uğrar,50 ile 500 ng/ml plazma konsantrasyonlarında nitrogliserin %60 düzeyinde plazma proteinlerine bağlanır.,plazma yarılanma ömrü ise 1 ila 4 dakika arasındadır.

Farmasötik Şekli

Pump Sprey

Formülü
Aktif Madde:
Nitrogliserin 0.400 mg
 
Diğer Maddeler:
Orta-Zincir trigliseridler (Miglyol 812) 36.695 mg
Dehidrate Alkol 9.600 mg
Orta zincir kısmi gliseridler (İnwitör 742) 0.960 mg
Nane Esansı 0.345 mg
İlaç Etkileşmeleri

Vazodilatörler,antihipertansif ilaçlar,kalsiyum antagonistleri,nöroleptik veya antidepresanlar ve alkol ile alındığında hipotansif etkinin arttığı gözlenmiştir. Heparin ile birlikte uygulandığında heparinin etkisi azalabilir.

Nitrik oksit vericilerinin (örn:Nitrolingula Pump Spray) ve erektil disfonksiyon veya pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisi için kullanılan belirli ilaçların (phosphodiestreaz inhibitörleri) bir arada alınması hipotansif etkiyi arttırır. Bu sebeple nitrik oksit vericilerinin, örn; Nitrolingual Pump Spray’in aktif bileşeni, ve bu ilaçların bir arada verilmesi kontrendikedir (Kontrendikasyonlar). Erektil disfonksiyon veya pulmoner arteryal hipertansiyon için bu ilaçlar ile tedavi edilen bir hasta hızla etki gösteren nitrat ihtiyacı gösterirse (örn: akut göğüs ağrısı atağı durumlarında) hasta yakından izlenmelidir. Nitrik oksid/cyclic guanosine monophosphate (cGMP) yolu üzerindeki bilinen etkileriyle tutarlı olarak, Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan sildenafil veya diğer phosphodiesterase inhibitörlerinin nitratların hipotansif etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu ilaçların herhangi bir şekilde nitrik oksid vericileriyle veya nitratlarla birlikte verilmesi kontrendikedir.

Kontraendikasyonlar

Nitrogliserin ‘in kontrendike olduğu durumlarda kullanılmamalıdır veya doktorun kontrolü ile yarar / zarar ilişkisi göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.

Kullanılması kontrendike olan durumlar:

 • Nitro gruplarına olan hassasiyetlerde,
 • Akut dolaşım bozuklukları(Şok ,kan dolaşımının bozulduğu durumlar),
 • Belirgin hipotoni (Sistolik tansiyonun 90mm Hg ‘nin altında olduğu durumlarda),
 • Intraaortik basıncın düşük olduğu pozitif inotropik ilaçların verilemediği,yeterli düzeyde sol ventriküler,sabit diyastolik basıncın sağlanamadığı kardiyojenik şokta,
 • Kalp iç hacmini daraltan kalp adalesi hastalıklarında (Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati),
 • Kalp bölümlerini daraltıcı enflamasyonlarda(Konstrüktif perikardit),
 • Kalp kesesi tamponadında (perikart tamponu),
 • Hipoventile olan alveol bölgesinde (az oksijen alan akciğer kesimleri)oluşabilecek yüksek kan dolaşımına bağlı, hipoksi oluşabileceğinden ,primer pulmoner hipertonili hastalarda.Bu özellikle koroner kalp hastalığı olan vakalar için geçerlidir,
 • Hipotansif etkide büyük oranda artış görüldüğü ve sonuçta meydana gelen ciddi yan etkilerden (örn;senkop,paradoksiyal miyokard iskemi) dolayı, erektil disfonksiyon veya pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisi için kullanılan belirli ilaçlar (phospodiesteraz inhibitörleri) nitrik oksid vericileriyle (örn;Nitrolingual Pump Spray) ile yapılan mevcut bir tedaviye ek olarak verilmez.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka bir dozaj şeması önerilmediyse angina pektoris krizi başlangıcında veya efordan hemen önce 0.4mg ila 0.8mg ‘lık doz (bir veya iki sprey) kullanılır.Akut sol kalp yetmezliği veya miyokard enfarktüsünde dolaşım kontrol edilerek ve sistolik kan basıncını 100 mm Hg ‘nin üzerinde olması koşuluyla 0.4.ila 1.2 mg (1 ila 3 spray) uygulanmalıdır.İstenen etkilerin sağlanmaması durumunda 10 dakika sonra aynı dozlar tekrarlanabilir.Koroner anjiografiden önce profilaktik olarak 0.4 ila 0.8 mg uygulanır. Kullanmadan evvel koruyucu kapak çıkarılır, ilk kez kullanılması esnasında doz kamarasını doldurmak için pompaya bir kez basılır ve içeride kalmış olan hava dışarı püskürtülür.Bu işlem için pompaya bir kez sonuna kadar basılmalıdır.Bu işlem spray uzun süre kullanılmadığı durumlarda da yapılmalıdır.Kullanmadan önce şişenin sallanmasına gerek yoktur.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalı,kullanım bitişinden sonra kap zorla açılmamalı, delinmemeli, ateşe atılmamalıdır.Ateşe ve kızgın yüzeylere püskürtmeyiniz. Spray sırasında şişe düz olarak tutulmalı, pompanın püskürtme deliği dil altına mümkün olduğunca yakın olmalıdır.Pompa deliği elle kolay hissedilebilir şekilde üretildiği için gece kullanımı kolaydır.

PÜSKÜRTMELER 30 SANİYE ARA İLE ,NEFES TUTULARAK YAPILMALIDIR. İLAÇ İÇE ÇEKİLMEMELİDİR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

25ºC’yi geçmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Bir püskürtme dozu 0.4 mg Nitrogliserin içerir.
14.2 g (15.4 ml )’lik beher atomizer pompalı cam ambalaj en az 250 püskürtme dozu içerir
Uyarılar/Önlemler
Akut miyokard enfarktüsünde kullanılmaması gerektiği bazı üreticiler tarafından bildirilmiş olmasına rağmen, son yıllarda yapılan klinik çalışmalar dikkatli bir değerlendirme ile yararlı sonuçlar sağlanabileceğini göstermektedir. Ancak akut miyokard enfarktüsünün ilk günlerinde Nitrolingual Pump Spray dikkatli gözlem altında kullanılmalıdır. Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde.Bu kullanımda Nitrolingual çok dikkatle kullanılmalıdır. Aort ve/veya mitral sitenozda dikkatle kullanılmalıdır.Düşük tansiyona bağlı dolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Dil altında püskürtme esnasında, özelliklede yaşlı kişilerde meydana gelebilecek ortostatik hipotansiyonu önlemek, olası hipotansiyonu arttırabilecek diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında da hastanın ilk püskürtme anında oturur durumda bulunması uygun olacaktır. Yüksek İntrakranial basınçla gelen hastalıklarda dikkatle kullanılmalıdır. (Şimdiye kadar ancak bir vakada I.V. olarak yüksek dozda nitrogliserin tatbikinde devam eden bir tansiyon yükselmesi izlenmiştir.)
Bu ilaca tolerans veya diğer nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.
24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamik etkilerin azalmasına neden olabilir.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik kategorisi C’dir.
Hamilelerde ve emziren annelerde ilaç ancak hekim tavsiyesi ile alınmalıdır. Yapılan hayvan deneyleri fetüs üzerinde olumsuz bir etki göstermemiş olmasına rağmen, yarar / zarar oranı daima göz önünde tutulmalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmemektedir.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
İlaç normal kullanımda bile dikkat reaksiyonlarını azaltabilir. Bu nedenle trafikte,dikkat gerektiren işlerin yapılması esnasında uygulanmaması ,uygulandığında ise dikkatli olunması önerilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tedavi başlangıcında zamanla tolerans gelişerek geçen baş ağrıları görülebilir (görülme sıklığı:%50).Seyrek olarak ilk kullanımda veya doz arttırıldığı veya sık aralıklarla kullanıldığında kan basıncında düşme veya ortostatik hipotansiyon ortaya çıkabilir.Bu ise nabızda refleks artışı ;sersemlik hissi,baş dönmesi ve güçsüzlük hissiyle kendini gösterir.Nadir olarak bulantı ,kusma ,deride kızarıklık ve alerjik deri reaksiyonları ,kollaps,bradikardi ve senkop oluşabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.